Търси

Елеазар: Христос символизира правилния свободен избор

Още по темата ...
Христос

Христос е разкритие на Смисъла, който съществува извън света и Вселената

Виж повече
Христос

Христос е същество, което ще преобрази това, което все още е свързано с низшето

Виж повече
Христос

Елеазар Хараш: Христос дойде, за да задвижи себепознанието (ВИДЕО)

Виж повече
24.12.2021 г.
1742
Подкрепям Портал 12! Портал 12 е алтернативна медия. Подкрепете ни за повече материали, видео и лекции! Виж повече
В началото на началата Бог е трябвало да направи един изключителен избор, самият Той: дали да създаде живота или не. Той е избрал живота. Според Исаак Лурия Той много е страдал, докато вземе това решение, тъй като е виждал всичко в Себе Си като развитие. Много е страдал, но е взел това решение за живота и създал живота.

Бог е имал и друга трудност в това начало на нещата: дали животът да бъде предопределен или свободен. За Бог свободният избор евърховният избор във вселената, говорим за Божествената вселена и Бог избра свободния избор. Бог е предвидил всичко от самото начало, защото е преди началото. И свободата беше дадена. Това означава, че оттук нататък човек може да избере свободата, или съществата сами да се предопределят. Преведено това означава, че реално предопределение не съществува; човек може да си го направи, може да се освободи от него, но то реално не съществува. Предопределението се яви впоследствие, когато се яви Луцифер и тези, които смятаха, че пълно съобразяване с Бога е невъзможно.

По-нататък Бог допусна и грехопадането. Защо? Защото Той не искаше да има послушание към него чрез насилие. Според окултната наука Бог държеше изключително много на свободата и затова Адам и Ева бяха предупредени, но те избраха непослушанието, т. е. страданието. Те избраха Дървото за познанието на доброто и злото. Ще обясня: Дървото за познанието на доброто и злото са всички тези, които се изкушават. Значи както виждате, светът е препълнен. Това са всички тези, които се изкушават, включително и в астралния свят. Те ядат всякакви ябълки. Ще изредя няколко от тях, защото списъкът е дълъг: критика, похот, омраза, завист, алчност, злоба, гняв, лъжа и т. н.

Според окултната наука без свободата човек не може нито да избере Бога, нито да Го отрече, свободата му дава това право. Когато приемеш Бога чрез свободата си, това е истинското приемане. Ще го кажа по друг начин: когато обикнеш някой човек не по карма, а по свобода, а любовта е именно един велик дар към другия, тогава можем да говорим за Божествена Любов. Когато хората са свързани по карма, това е по закона на необходимост. Затова има много разводи, много убийства и много усложнения, защото някога са се предопределили. Учителят казва: Някога са сключили договор с дявола и сега хората го изстрадват и трябва да го изстрадат напълно, за да се върнат напълно в правилният избор, който го показа Христос.

Христос показва правилния избор, а Луцифер неправилния, както по-нататък ще видим. Когато приемеш Бога чрез свободата си, това е истинското приемане. Това е идеята на Бога, това е идеята на Божия план – да приемаш нещата по свобода, т. е. от любов.

Именно Христос символизира правилния свободен избор и неговите последствия, т.н.възкресение. Възкресение в чистия дух, във вечния дух. Луцифер символизира неправилния свободен избор и неговите последствия, кармата. Ето защо думата съдба произлиза от съд, осъдени.

Страданието и трагедията влязоха в света поради свободния избор. И поради избора на човека Сатана стана временен господар на този свят. Но Сатана си е само едно творение с временна цел. Докога? Докато човек узрее в своя свободен избор. Когато Адам и Ева приеха внушенията на Сатана, тогава Бог включи своя таен план за спасението, т. е. сам Бог се намеси чрез Христос. Но Христос нямаше право да разгръща своята свръхестествена сила, той беше ограничен. И освен това трябваше да бъде и човек в известен смисъл, затова го наричат и човешки син – освен Божествен, и човешки син. Но той беше ограничен, затова го наричаме Син човешки.

Величието на Христос е в това, че той показа пътя, той показа, че трябва да бъдеш послушен на Бога до смърт, докрай. Той показа нещо много важно, тъй като във вселената положението беше много сложно дори и за ангелите. Някои вече се съмняваха дали Бог е любов. Именно Христос показа нещо, което утвърди съществата във вселената, с това послушание докрай на кръста, защото, както ще видим после според Исаак Лурия, Бог се ражда в най-голямото изпитание; не в малките страдания, които са подготовка, а в най-голямото изпитание.

Христос показа, че Бог е любов и че Бог е свят дори до смърт. След Голгота Сатана знаеше вече, че е изгубен. Защо? Защото милиони същества разбраха и във видимия свят, и в невидимия свят тайната любов на Бога и свободата, която е дал. Голгота разкри на милиони същества, и най-вече от невидимата вселена, как да направят своя свободен избор. А изборът е избор, когато е направен в името на любовта. От друга страна, Сатана е тайна на Бога, това е друг Негов син, Негово скрито лице. Той е тайна от Великата Неделимост. Чрез Сатана, както казах, който е скритото лице на Бога, Бог ще преобрази цялата вселена.Затова е създаден, затова е допуснат. Чрез него Той разрушава цели светове и цивилизации в името на нещо ново. Чрез него ще бъде преобразена цялата вселена.

Другият важен момент: да видиш в злото скрития Бог, е също тайна наука. Не всеки може да види в злото, особено в зловещото зло, тайната на Бога и как работи Неговият Син. Могъщата ръка на злото е всъщност ръката на Бога. Трябва много добре да разберем тази Негова неделимост, за да не изкарваме виновен някого, или Сатана, или
някой друг. Много могъщи армии и цивилизации бяха разтурени, защото нямаха правилен свободен избор. Нямаха, по друг начин казано, нямаха за водач Истината. И не случайно Сатана казва: Аз съм пробният камък. Чрез мен Бог изпитва кои са в Истината и кои не са.

Поради свободния избор цялата мирова история е борба между Сатана и Бога. Не че Сатана е противник на Бога, Бог и любовта нямат противници, но разиграва се нещо външно, в името на свободния избор, на новата вселена, в името на Истината, която трябва да се роди.

Препоръчани книги:

Спонсори на Портал 12