Търси

Елеазар Хараш: Шестата културна епоха ще се зароди в славянството ❤️ (из Книга на вътрешните тайни и Откровенията на Йоан)

Още по темата ...

Елеазар Хараш - Откровения за Любовта и Христос

Виж повече
Eleazar

Елеазар: Бог не гледа твоето богословие, а твоята Любов, твоето сърце (ВИДЕО)

Виж повече
Елеазар Хараш

Елеазар Хараш: Учителя, Брат Михаил Омраам и Старците (непубликувани ръкописи)

Виж повече
Елеазар ръкописи

Елеазар Хараш за Техути, Христос, Буда и Мохамед (из непубликувани ръкописи)

Виж повече
16.03.2022 г.
8930
Добавена от: Борислав Борисов
Подкрепям Портал 12! Портал 12 е алтернативна медия. Подкрепете ни за повече материали, видео и лекции! Виж повече
Казано е: "Бог е Любов"... и тази Любов е опората на всичко живо, но когато тя не се познава, тя се превръща в голяма опасност и днес се знае, че най-големите нещастия са произлезли от злоупотребата с любовта, а от тази злоупотреба е произлязла идеята за Божия гняв.

Противоречията, които сега се опитват да залеят хората, са една последна, жалка, отчаяна и смешна борба за власт над хората от страна на Черното братство.

Нямат изход тези, които не приемат Христос в себе си.

Помнете: Победата над злото се извършва от Бога, а не от човека. Злото е помощник на тези, които имат истински стремеж, и разрушител на тези, които не се стремят към Бога. В Исая (45:7) Бог казва: "Аз създавам светлината и творя тъмнината; правя мир, творя и зло! Аз съм Господ, Който правя всичко това."

Виждането и Истината никога не се разкриват на ума, защото той обезценява нещата. Когато умът умре, ражда се виделината. Учителя казва, че виделина е една от най-силните думи в българския език. Тя означава да виждаш чрез Светлината. А виждането изхожда от Прасветлината.

Ние сега живеем в пети земен цикъл или период. В окултната наука тези периоди са обозначени по следния начин:
1. полярен период
2. северен период
3. лемурийски период
4. атлантски период
5. следатлантски период - това е този период, в който ние сега живеем. 
( за тези периоди ще говоря на друго място)

Седемте културни епохи на нашия пети период са:
1. староиндийска - преди повече от 10 000 години
2. староперсийска - преди повече от 5-6 000 години
3. египетско-халдейска - преди повече от 4-5000 години
4. гръко-римска - позната от историята
5. западно-европейска културна епоха - тази, в която сега живеем
6. шестата културна епоха ще се зароди в славянството
7. седмата културна епоха се губи в далечното бъдеще - Тя ще продължи до края на нашия голям период и ще завърши със символа всеки против всички и с голяма катастрофа, която ще сложи край на нашата отклонила се цивилизация... Тази катастрофа ще бъде разбрана от малко индивиди - това ще бъдат тези, които са приложили Духовните Принципи. Те ще бъдат спасени от общата разруха, причинена от егоизма.

Ще кажа нещо за егоизма: Егоизмът не позволява да разбираш нещата Духовно. Егоизмът е религия на Черното братство. Егоизмът е дошъл от грехопадението, т.е. от нарушаването на Божията заповед, защото Той беше забранил да се яде от Дървото на смъртта. В егоизма съществата умират. И въпреки това Библията казва, че Бог изпрати Своя Еднороден Син, за да не погине всеки, който вярва в Него... Всичко това означава, че няма човек, който да е предопределен за зла участ. Злата участ това е лично дело; това е отделянето от Цялото, от Христос.

В петата културна епоха дори има опасност много човешки същества да се обезличат напълно в своето слизане надолу. Днес човекът се е превърнал в роб на физическия свят и на механичните сили...Човекът стана роб и дори стигна дотам да се бори за насъщния хляб - това е пътят на падането.

Трябва да се знае, че когато човек постави второстепенните неща в живота си на първо място, той бавно и сигурно се проваля. За да може човек да се предпази, необходимо е пробуждане, за да се предотврати едно цялостно слизане в злото и материята, в която се губи не само Божественият образ, но и човешкият...

Точно затова беше необходим мощен импулс, който трябваше да слезе на земята и да ориентира човечеството към един нов живот. Този импулс беше даден от Христос за спасението на човечеството, което беше слязло много ниско в материята.

Христос се явява в света като Принцип, който означава разрешаването на космическата трагедия. Той е Лъч от най-съкровената Същност на Абсолютния Дух. Знае се, че само Съкровеното и Свещеното могат да дадат отговор на най-дълбоките въпроси на живота...

Христос е символ, чрез който се разрешава мировата и личната трагедия..., но ученикът трябва да е много буден, за да не измени на Съкровеното в себе си.

Когато мислиш, че злото е зло, ти му даваш сила и утвърждение. При това положение Христос не може да те въведе в Реалността на Живота. При всяко зло човек излиза навън и се втвърдява, т.е. материализира. 

Новото, което носи откровението на Йоан, което носи и Учителя, това е първичния живот, това е Новото разбиране, което се влива само в нови мехове, т.е. в новата раса.

"Не може да се сключва договор със старите мехове за новите Истини в живота." - казва Учителя. Защо? - Защото новото вино, т.е. новото разбиране е много фино и дълбоко, а да нагаждаш Великата Истина на спящото съзнание е напълно безсмислено. 

В полето на висшата област могат да проникнат само кротки, смирени, разумни, саможертвени души. Те минават през иглени уши...

Борбените не са смирени.

Слънцето е смирено, любящо и жертвено, и затова то е извор в нашата слънчева система.
Борбеният свят е бавен, външен, неразбиращ. Вътрешният свят е интензивен, динамичен, светлинен; той е Духовният свят. Човек не трябва да се бори срещу злото, а да развива в себе си все повече Духа на Светлината; и той може чрез този Дух така да одухотвори злото, че то да се чуди какво е това преобразяване. Тогава Ариман, или богът на злото чрез одухотворяването ще бъде победен и Светлината в човека ще блесне за един нов живот.

Значи: Не борба, а одухотворяване! И само чрез това одухотворяване ще дойдат и властта и царството на доброто на самата земя. Но...това, което не може да се разбере, не може и да се сбъдне. Никога не е лесно да се говори на хората за чистия Път.

Когато върши злини, човек привлича "Строгото Лице", което се явява като разрушител на злото и неговия свят, но има случаи при покаянието например се явява Милостта. В случая Милостта се явява като родител или като прошка. Често прошката може да се прояви във вид на "дълго страдание", през което време Бог дава възможност на човека да поправи грешката си.

В Писанието е казано: Избери живота, за да можеш да живееш. Елементарният човек избира празния живот, а празният живот е изпълнен със суровост, докато при усърдната работа човек ще привлече Неговото "Сияещо Лице", т.е. Неговата Милост.

И така - човек сега трябва да изстрада празнотата и тъмнината, а това са тези същности, които разделят човека от Реалността на живота, а Реалността е това, което е наречено "Вечното Добро"....

Шестата раса се ражда сега в дълбочината на новото Учение и днес човечеството се подготвя за нея. Според Учителя това е расата на светещите. Новата култура носи в себе си волята, която извлича есенцията от старата култура и която ще я превърне в нова наука за светлината и тайните на ума, сърцето и волята. Възгледите коренно ще се променят и преобразят. Който иска да влезе в Новата култура, трябва да обожестви своята воля, за да може да влезе в новите Духовни условия.

Знае се, че лемурийската раса загина от огън, а атлантската - от вода, от водната стихия, а нашата пета раса ще загине от своята специална болест, а това е егоизмът. При егоизма войната е срещу всичко, защото егоизмът не позволява да се мисли духовно.

След петата раса, която е петият период, ще има шести и седми период и всички трябва да изживеят своята еволюция. Има един красив момент в шестата раса: това е основата, това е моментът, в който ще има основа, фундамент, а това е братската любов. Но това не е напълно достатъчно...Атлантската раса е била потопена, защото е изгубила тази основа, а без тази основа тя не е могла да се развива, защото прогресът е изисквал основа, за да навлезе в новите условия. Само една малка есенциална част от тази раса е оцеляла, поради това, че е имала Основата.

Има един величествен и зловещ закон в развитието на човечеството и на всяка една общност - това е законът на полярност. Според този закон една част от човечеството винаги изостава в своето вътрешно развитие. Това се е случило със старите раси в Атлантида и Лемурия, а по-късно в Индия, Персия и Египет, а случва се и сега.

Във всяка раса едни напредват, а други изостават. Тези, които напредват, образуват ядрото на Новата култура. И така: зловещият закон, който изнасям е, че една голяма част от сегашното човечество въпреки високопарното говорене ще изостане в своето развитие. Учителя Петър Дънов е дал белега за това. Използвам израза "Петър Дънов" за света, а не за себе си, защото той за мен има друго име, а то не е казано и никъде не е писано. Името "Беинса Дуно" е също прикритие.

Трябва да се знае, че когато една раса отблъсне един такъв Учител като Петър Дънов, или Беинса Дуно, тя губи тотално своята еволюция, своя прогрес и остават налице само илюзорните усилия на хора, които всъщност са мъртви. Всички тези хора ще бъдат пленени малко или много от фалшивата сила на застоя. Учителя казва, че Христос е Великият Водач на човечеството и тия, които се вслушват в този Ръководен Глас, те ще могат да избегнат голямата катастрофа.

И така - Христовата Любов, която представя Христовата сила, ще отвори Тайната на живота на тези, които са приели Неговия импулс, а това е новият и могъщ еволюционен импулс, това е новото вино..сиреч новото разбиране, което сега се разгръща в окултната Школа на Бялото братство.

Новото разбиране ще обхване една голяма част от Бялото братство тук, в България, но само една малка част ще може да го осъществи. 

И все пак аз съм доволен да кажа, че в България вече се родиха нови, могъщи същества, но тях много рядко може да ги видите на Рила. Въобще - те работят под абсолюното ръководство на Учителя - те работят строго секретно и незабележимо.

Истината е работила винаги така.


Елеазар Хараш / из Книга на вътрешните тайни  (Откровенията на Йоан) / Варна 1994 г.
 
Борислав Борисов
Борислав Борисов
Борислав Борисов е автор на текстови материали, видео репортажи и интервюта в Портал12. Работи в сферата на медиите от 2004-а година. Създател на едни от първите големи новинарски онлайн платформи в България, сега собственост на водещи медийни групи.

Роден в Търговище, завършил престижната Езикова гимназия в Ловеч, учил Аграрна икономика в Свищов, работил в редица страни на запад и у нас, главно в сферата на агробизнеса, медиите и сигурността ( анализатор в B2 Security - продоволствена сигурност, противодействие трафика на хора, регионално развитие и политики на Балканите, антитероризъм), основател на Асоциация на българските села.

Борислав Борисов е последовател на духовните и езотерични учения от 19-и век, като сред любимите му автори са Морис Метерлинк, Рудолф Щайнер, Райнер Мария Рилке и др.  Отдаден на изучаването и въвеждането в потънкостите в Учението на Учителя Беинса Дуно (Петър Дънов), както и на школите на Брат Михаил - Омраам (Михаил Иванов) и Елеазар Хараш.

Изследовател на алтернативните методи в психологията, парапсихологията и квантовата медицина.  За контакти: borislav@portal12.bg 
Елеазар Хараш
Елеазар Хараш
Елеазар Хараш е един от най-емблематичните представители на чистата духовност в нашето съвремие. Около 40 години изнася лекции в сферата на духовното развитие и себепознанието. Словото му се отличава с особена чистота, дълбочина и свобода.

Като лектор и писател изнася квинтесенцията на всички световни учения и значими мъдреци, обединявайки чистата духовност на цивилизациите и техните Учители от древността до днес. В лекциите си поставя мост между всички древни учения и религии, като премахва разделението, омразата, междуособиците и показва тънката връзка в основата на всяко учение. Основните принципи в изнасяните лекции от Елеазар Хараш са: Любовта, Мъдростта, Истината, които съграждат главната посока в развитието на всяка душа.

Важна особеност в дейността на Елеазар Хараш е тази, че по отношение на своите последователи и ученици той не прави формално обединение в организация, структура или каквато и да е външна обществена, социална или религиозна форма. Напротив – налице е свобода и непривързаност. Елеазар Хараш изнася в лекции, книги и видео интервюта, всичко необходимо за персоналното духовно развитие на всеки човек, без да го поставя в условия на каквато и да е зависимост. Многократно казва, че в духовното развитие се върви самостоятелно, чрез воля и по свобода. Всички негови лекции са безплатни, а в ежедневието си работи, потопен в дълбини за всяка нова книга, предстояща лекция или видео интервю.

„Любовта ти дава живот, Мъдростта – светлина, Истината те дарява със свобода. Затова Учението е универсално и това е нашата свещена троица – Любов, Мъдрост, Истина. Отнема недостатъците, слабостите. В това учение не можеш да мразиш, да критикуваш, да завиждаш, да боледуваш. Нямаш проблеми. Имаш задачи. Дава нещо универсално, което не се обяснява, а се чувства. Дава възможност да познаеш онази част от себе си, онази пълнота в живота, която е изгубена още в рая. Изгонени от рая – изгнание означава изгубената пълнота и Учението я връща. Но трябва да се отдадеш много искрено, предано.“

 
 • Главното ударение на това учение – е в чистотата, тя е външна, вътрешна и мистична.
 • Другото ударение е в смирението и всеобхватната мъдрост.
 • Чистотата трябва да бъде явна и тайна, скромна и тиха, а смирението трябва да бъде без показ.
 • В това учение са важни малките постоянни усилия – те са безусловни.
 • Мъдростта е всеобща.
 • Това е учение за чистия път към Бога.

За истинските ученици, Елеазар Хараш казва няколко основни принципи:
 • Който е въвлечен в света, не е ученик. Ученикът ражда хармония от себе си, а не от другите.
 • Човекът се учи, но не се развива. Само ученикът се развива.
 • Ученикът не се бори със ситуациите – той ги преодолява.
 • Ученикът знае, че любовта към Истината го освобождава от борбата за оцеляване.
 • Ученикът всякога съхранява Любовта, защото знае, че само чрез нея възприема Бога правилно.
 • В смирението на ученика е скрит силен огън. Ученикът живее в потока на Бога. Той е сключил свещен съюз с Тишината.
 • Ученикът има свещен говор. Той има чист и динамичен покой.
 • Ученикът всякога съхранява своята чистота, за да може да има висше ръководство.
 • Ученикът е владетел на себе си и затова обстоятелствата не го владеят.
 • Никога не нарушавай своята безкрайност.
 • Ако изгубиш опората на живота си, придобий увереност.
 • Човекът е красив, когато е създал Безкрая в себе си.
 • Поставяме на първо място Бог в живота си, а после себе си.
 • Ученикът всякога избягва злословия и многословия. Ученикът много бди над думите, вършителите на кармата.
 • Ученикът знае, че тайната на живота е в това, че има само Едно Действащо Същество.
 • Ученикът познава намерението като тайна енергия на собствената си същност.
 • Ученикът познава свещеното Слово и свещеното Слово го познава.
 • Ученикът носи в себе си силата, която може да изменя пространството. Разбира се това става насаме, между него и Бога, във взаимно съгласие.

„Аз съм благодарен, че имам такива ученици, които видях, и за които Учителя ми каза, че са определени.
Аз наблюдавам от много време тяхната работа – мога само да кажа, че е нещо изключително да познаваш истински ученици на Учителя – скромни, тихи, могъщи – ежедневно и съзнателно работещи върху себе си – бих казал – те са една светеща тишина. С тях ще образуваме ядрото на България, с тях ще работим и в бъдещето, защото Учителя иска могъщи ученици – надрастнали изкушенията на живота, победили напълно змията в себе си, господари на себе си и на своята съдба...познаващи същността на учението...чиито символ е диамантената воля. Няма време за поздрави и външна култура, няма време за излишни въпроси, няма време за отпускане и отлагане...няма време за баби в окултизма. Сега е огнено време, огнен цикъл, сега е време, в което се изработва могъществото на ученика и неговото изключително смирение, което е висок връх."
 


Биографични данни:
Елеазар Хараш е творчески псевдоним на Петьо Йорданов, роден във Варна на 29-и януари 1954-а година. Израства в уединение сред семейство на глухонеми. От 8 годишна възраст започва да изучава тайните на природата и да общува активно с невидимия свят. Още като дете е привлечен от невидимото и жаждата за Бога.

Елеазар Хараш е продължител на Учението на Всемировия Учител Беинса Дуно (Петър Дънов), като своеобразно поема щафетата в Учението през 1986-а година от прекия ученик на Учителя – Брат Михаил – Омраам (1900 – 1986).
Елеазар Хараш започва да издава редица книги, както по свои лекции, така и по Словото на Учителя, или както го нарича – Първия Старец от йерархията на 24-мата Старци.

„Името Елеазар Хараш ми е дадено от Учителя през 87-а година, да нося с него отговорност. Дадено е след самадхи, с него нося голяма отговорност. Има две значения, ще кажа само едното: Божествен център."
 
Афоризми от Елеазар Хараш:
 • Чистите действия нямат съдба.
 • Само Любовта лекува, защото е Сила Божия.
 • Бог въоръжава с Любов този, когото иска да съхрани.
 • За да бъде човекът висше същество, той трябва да има воля избрала Бога по свобода и любов.
 • Над всяка практика е чистото сърце, то може да променя събитията.
 • Който е познал себе си, става Изгряващо Слънце в себе си.
 • Силата работи в Тишина.
 • Гласът е загадка. Има гласове, които ни пречистват. Изворът показва, че само това, което е постоянно, е реално.
 • Най-здравословният живот е близост с Бога.
 • Знанията са бреме, Мъдростта е лекота.
 • Истинското образование е да научиш детето да търси Бога цял живот. Детето трябва да търси умението на Словото.
 • Дълбинно Чистото е всякога трудно за разбиране.
 • Овладей себе си, ако искаш да получиш Пътя си.
 • В Любовта е Единението. В Истината е Изчезването.
 • Древността действа с Безмълвие и Безупречност. Древността работи и сега. Тя е тук. Тя е Всеобхватът.
 • Словото превъзхожда всяка наука и религия.
 • Словото отключва световете – измеренията. В Словото е скрит Пътят.


Творчество:
След 1989-а година, Елеазар Хараш продължава изнасянето на лекции, като първоначално това са сбирки в апартаменти и малки зали, в градовете София, Варна, Бургас, Русе, Добрич, Плевен, Шумен, Стара Загора и др. Постепенно започва един процес на поставяне на основите и актуализацията на цялостната визия на всички духовни течения през вековете до днес. Паралелно с това Елеазар Хараш издава книги за духовно развитие. Някои от най-дълбоките са за Христос, автентичното християнство, богомилите, както и множество лекции за Египет, Атлантида, Древна Индия, Учението на толтеките, Мъдростта на индианците, Мъдростта на суфизма, Мъдростта на Лао Дзъ, както и Мъдростта на народите по света.

Една от най-разпространените му книги е „Формулите - свещени ключове“, в която се съдържат 1000 тематични формули за работа със Словото. Най-дълбоките книги на Елеазар Хараш са по темата за Мистериозните Старци.
Освен книги със свои лекции, Елеазар Хараш издава книги на редица мъдреци и мистици. Издава книги на белгийския мистик и драматург, носител на Нобелова награда за литература (1911-а година) – Морис Метерлинк. В серията от книги влизат и книги за Кабала, тайната на числата и множество тематични книги из Словото на Учителя Петър Дънов (Беинса Дуно).

Видео интервюта и лекции:
От 2016-а година Елеазар Хараш започва изнасянето на видео интервюта пред специализирания сайт за духовно развитие и себепознание – Портал12. В поредица от теми, чрез интервютата се навлиза плавно в дълбочината на фундаментални истини и принципи, свързани с осъзнаването, будността и развитието на духовните добродетели и способности. Така от началните и базови теми през 2016-а година, зрителите се потапят до изключително дълбоко Слово, предадено същевременно на разбираем език, едва 3 – 4 години по-късно, разглеждайки ретроспекцията на подбраните теми.

Паралелно с това, Елеазар Хараш продължава да изнася лекции във Варна (и по изключение 2 лекции във Велико Търново (2017 и 2018 година).

Спонсори на Портал 12