Търси

Елеазар Хараш: Христос е лъч от най-съкровената Същност на Абсолютния Дух

Още по темата ...
Голгота

Елеазар: Голгота има Космически обсег на действие. Тук се пося семето на една нова Вселена

Виж повече
молитва Учителя

Учителя Беинса Дуно: Молитвата е признак, че душата се нуждае да влезе в Духовния свят

Виж повече
Елеазар ръкописи

Елеазар Хараш за Техути, Христос, Буда и Мохамед (из непубликувани ръкописи)

Виж повече
Лили Димкова

Лили Димкова: В момента няма среден път. Има Път на доброто, на Любовта и Път на омразата (ИНТЕРВЮ)

Виж повече
26.05.2021 г.
4519
Подкрепям Портал 12! Портал 12 е алтернативна медия. Подкрепете ни за повече материали, видео и лекции! Виж повече
 Откровението на Йоана ( из "Космическият език на Библията" - Елеазар Хараш)

Седемте културни епохи на нашия пети период са:

1. Староиндийска - преди повече от 10 000 години
2. Староперсийска - преди повече от 5000-6000 години
3. Египетско халдейска - преди повече от 4000 - 5000 години
4. Гръко-римска - позната от историята
5. Западноевропейска културна епоха - тази, в която сега живеем
6. Шестата културна епоха ще се зароди в славянството
7. Седмата културна епоха се губи в далечното бъдеще

Тя ще продължи до края на нашия голям период и ще завърши със символа всеки против всички и с голяма катастрофа, която ще сложи край на нашата отклонила се цивилизация...Тази катастрофа ще бъде разбрана от малко индивиди - това ще бъдат тези, които са приложили Духовните принципи. Те ще бъдат спасени от общата разруха, причинена от егоизма.

Ще кажа нещо за егоизма. Егоизмът не позволява да разбираш нещата Духовно. Егоизмът е религия на Черното братство. Егоизмът е дошъл от грехопадението, т.е. от нарушаването на Божията заповед, защото Той беше забранил да се яде от Дървото на смъртта. В егоизма съществата умират. И въпреки това Библията казва, че Бог изпрати Своя Единороден Син, за да не погине всеки, който вярва в Него... Всичко това означава, че няма човек, който да е предопределен за зла участ. Злата участ това е лично дело; това е отделянето от Цялото, от Христос.

От староиндийската култура до нашата пета култура човешкият Дух е слизал все по-дълбоко в материята. 
В староиндийската култура Духовният свят е бил реалност,  с която хората са живеели, а материалния свят са считали за илюзия. 

В древноперсийската култура Духът слиза по-надолу в материята, но все още една запазена част хора живеят с Реалността на Духовния свят и имат стремеж да организират материята. 

В третата култура - египетско-халдейската - Духът слиза още по-дълбоко в материята, но и тук има една част хора, за които връзката с Духовния свят е все още реална...Тук по движението на звездите се е разгадавала мисълта на Духовния свят и на Боговете. 

В четвъртата култура - гръко-римската - Духът вече е потънал много дълбоко в материята.

Същото е и в петата културна епоха. Тук дори има опасност много човешки същества да се обезличат напълно в своето слизане надолу. Днес човекът се е превърнал в роб на физическия свят и на механичните сили...Човекът стана роб и дори стигна дотам да се бори за насъщния хляб - това е пътят на падането.

Трябва да се знае, че когато човек постави второстепенните неща в живота си на първо място, той бавно и сигурно се проваля. За да може човек да се предпази, необходимо е пробуждане, за да се предотврати едно цялостно слизане в злото и материята, в която се губи не само Божественият образ, но и човешкият...

Точно затова беше необходим мощен импулс, който трябваше да слезе на земята и да ориентира човечеството към един нов живот. Този импулс беше даден от Христос са спасението на човечеството, което беше слязло много ниско в материята.

Слизането в материята е процес на падане от високото съзнание. Това слизане е пряко свързано със страданията...Но Библията има някои случаи, когато Бог не е Своите предсказания. Единият случай е в Йон - глава 3, където се говори за града Ниневия, който е трябвало да бъде разрушен, но хората се разкаяли и Бог отменил разрушението; има и друг случай в Иезикил. Значи: дори и когато съзнанието е паднало, пак има шанс то да се изкупи. 

В страданията има един важен момент. Човек ще се блъска в страданията, докато открие своя път. Но Христос слезе, за да покаже пътя на хората и да даде един нов импулс към Духовен живот. И когато човек се пречисти, той ще направи връзка с Христос, т.е. с един неизтощим Източник на Живот и точно затова Христос казва:

"Аз дойдох да им дам Живот и да го имат преизобилно."

Този Живот е свързан с много изтънчени сили и елементи, които работят много динамично. Казвам това, защото истинският Живот е всиша динамика. 

Христос се явява в света като Принцип, който означава разрешаване на космическата трагедия. Той е лъч от най-съкровената Същност на Абсолютния Дух. Знае се, че само Съкровеното и Свещеното могат да дадат отговор на най-дълбоките въпроси на живота...

Окултната наука казва, че целият древен свят е едно преддверие за явяването на Христос. Христос е символ, чрез който се разрешава мировата и личната трагедия..., но ученикът трябва да е много буден, за да не измени на Съкровеното в себе си.

За символа на пробождането на Христос: Христос беше прободен, за да може Неговата кръв да направи контакт със земята и така в земята се вля Неговата Космическа сила, която е решаваща за развитието на човечеството. Благодарение на слизането на Христос ние днес притежаваме известни Духовни сили, които дължим на Неговата Жертва.

Ще кажа нещо за Висшия живот. Ученикът трябва да знае, че Висшият живот, или Висшата небесна енергия се извлича от трансформацията на нисшия живот. Тази трансформация става чрез съединение с Христос, защото Христос е силата, която слезе от света на Истината. Той е притежавал Великата космическа мъдрост в нейната пълнота.

Промяната на света можеше да бъде направена не от някой Велик Учител, а само от едно Велико космическо същество, което е Принцип в цялата вселена; а Христос е Принципът и именно Принципът е във връзка с Абсолютния Дух.

Висшият живот е свързан с Големите мистерии, а земния живот - с Малките мистерии. На евреите Христос каза: "Ако не разбирате земните работи, за които ви говоря, как ще разберете Небесните работи". Под небесни работи Христос разбира Великите мистерии на Слънцето, от което Той е слязъл на земята. Той обаче е разбирал и земните неща. Това означава, че е познавал и владеел и Малките мистерии. Ще обясня: Малките мистерии се занимават с проучването на всички земни тайни и развиващия се живот на земята. 

Христос е познавал основно кабалата и всички мистерии на Изтока, защото Той ги е ръководил, но Той не преповтаря тяхната мъдрост. Словото на Христос е ново слизане на Великата космическа мъдрост. Тази Мъдрост е всеобхващаща и за първи път слиза на земята в своята пълнота...Затова се казва, че когато Той е бил на кръста, завесата на Храма се е раздрала.

***

Всички лекции от Космическия език на Библията - вижте тук
 
Елеазар Хараш
Елеазар Хараш
Елеазар Хараш е един от най-емблематичните представители на чистата духовност в нашето съвремие. Около 40 години изнася лекции в сферата на духовното развитие и себепознанието. Словото му се отличава с особена чистота, дълбочина и свобода.

Като лектор и писател изнася квинтесенцията на всички световни учения и значими мъдреци, обединявайки чистата духовност на цивилизациите и техните Учители от древността до днес. В лекциите си поставя мост между всички древни учения и религии, като премахва разделението, омразата, междуособиците и показва тънката връзка в основата на всяко учение. Основните принципи в изнасяните лекции от Елеазар Хараш са: Любовта, Мъдростта, Истината, които съграждат главната посока в развитието на всяка душа.

Важна особеност в дейността на Елеазар Хараш е тази, че по отношение на своите последователи и ученици той не прави формално обединение в организация, структура или каквато и да е външна обществена, социална или религиозна форма. Напротив – налице е свобода и непривързаност. Елеазар Хараш изнася в лекции, книги и видео интервюта, всичко необходимо за персоналното духовно развитие на всеки човек, без да го поставя в условия на каквато и да е зависимост. Многократно казва, че в духовното развитие се върви самостоятелно, чрез воля и по свобода. Всички негови лекции са безплатни, а в ежедневието си работи, потопен в дълбини за всяка нова книга, предстояща лекция или видео интервю.

„Любовта ти дава живот, Мъдростта – светлина, Истината те дарява със свобода. Затова Учението е универсално и това е нашата свещена троица – Любов, Мъдрост, Истина. Отнема недостатъците, слабостите. В това учение не можеш да мразиш, да критикуваш, да завиждаш, да боледуваш. Нямаш проблеми. Имаш задачи. Дава нещо универсално, което не се обяснява, а се чувства. Дава възможност да познаеш онази част от себе си, онази пълнота в живота, която е изгубена още в рая. Изгонени от рая – изгнание означава изгубената пълнота и Учението я връща. Но трябва да се отдадеш много искрено, предано.“

 
 • Главното ударение на това учение – е в чистотата, тя е външна, вътрешна и мистична.
 • Другото ударение е в смирението и всеобхватната мъдрост.
 • Чистотата трябва да бъде явна и тайна, скромна и тиха, а смирението трябва да бъде без показ.
 • В това учение са важни малките постоянни усилия – те са безусловни.
 • Мъдростта е всеобща.
 • Това е учение за чистия път към Бога.

За истинските ученици, Елеазар Хараш казва няколко основни принципи:
 • Който е въвлечен в света, не е ученик. Ученикът ражда хармония от себе си, а не от другите.
 • Човекът се учи, но не се развива. Само ученикът се развива.
 • Ученикът не се бори със ситуациите – той ги преодолява.
 • Ученикът знае, че любовта към Истината го освобождава от борбата за оцеляване.
 • Ученикът всякога съхранява Любовта, защото знае, че само чрез нея възприема Бога правилно.
 • В смирението на ученика е скрит силен огън. Ученикът живее в потока на Бога. Той е сключил свещен съюз с Тишината.
 • Ученикът има свещен говор. Той има чист и динамичен покой.
 • Ученикът всякога съхранява своята чистота, за да може да има висше ръководство.
 • Ученикът е владетел на себе си и затова обстоятелствата не го владеят.
 • Никога не нарушавай своята безкрайност.
 • Ако изгубиш опората на живота си, придобий увереност.
 • Човекът е красив, когато е създал Безкрая в себе си.
 • Поставяме на първо място Бог в живота си, а после себе си.
 • Ученикът всякога избягва злословия и многословия. Ученикът много бди над думите, вършителите на кармата.
 • Ученикът знае, че тайната на живота е в това, че има само Едно Действащо Същество.
 • Ученикът познава намерението като тайна енергия на собствената си същност.
 • Ученикът познава свещеното Слово и свещеното Слово го познава.
 • Ученикът носи в себе си силата, която може да изменя пространството. Разбира се това става насаме, между него и Бога, във взаимно съгласие.

„Аз съм благодарен, че имам такива ученици, които видях, и за които Учителя ми каза, че са определени.
Аз наблюдавам от много време тяхната работа – мога само да кажа, че е нещо изключително да познаваш истински ученици на Учителя – скромни, тихи, могъщи – ежедневно и съзнателно работещи върху себе си – бих казал – те са една светеща тишина. С тях ще образуваме ядрото на България, с тях ще работим и в бъдещето, защото Учителя иска могъщи ученици – надрастнали изкушенията на живота, победили напълно змията в себе си, господари на себе си и на своята съдба...познаващи същността на учението...чиито символ е диамантената воля. Няма време за поздрави и външна култура, няма време за излишни въпроси, няма време за отпускане и отлагане...няма време за баби в окултизма. Сега е огнено време, огнен цикъл, сега е време, в което се изработва могъществото на ученика и неговото изключително смирение, което е висок връх."
 


Биографични данни:
Елеазар Хараш е творчески псевдоним на Петьо Йорданов, роден във Варна на 29-и януари 1954-а година. Израства в уединение сред семейство на глухонеми. От 8 годишна възраст започва да изучава тайните на природата и да общува активно с невидимия свят. Още като дете е привлечен от невидимото и жаждата за Бога.

Елеазар Хараш е продължител на Учението на Всемировия Учител Беинса Дуно (Петър Дънов), като своеобразно поема щафетата в Учението през 1986-а година от прекия ученик на Учителя – Брат Михаил – Омраам (1900 – 1986).
Елеазар Хараш започва да издава редица книги, както по свои лекции, така и по Словото на Учителя, или както го нарича – Първия Старец от йерархията на 24-мата Старци.

„Името Елеазар Хараш ми е дадено от Учителя през 87-а година, да нося с него отговорност. Дадено е след самадхи, с него нося голяма отговорност. Има две значения, ще кажа само едното: Божествен център."
 
Афоризми от Елеазар Хараш:
 • Чистите действия нямат съдба.
 • Само Любовта лекува, защото е Сила Божия.
 • Бог въоръжава с Любов този, когото иска да съхрани.
 • За да бъде човекът висше същество, той трябва да има воля избрала Бога по свобода и любов.
 • Над всяка практика е чистото сърце, то може да променя събитията.
 • Който е познал себе си, става Изгряващо Слънце в себе си.
 • Силата работи в Тишина.
 • Гласът е загадка. Има гласове, които ни пречистват. Изворът показва, че само това, което е постоянно, е реално.
 • Най-здравословният живот е близост с Бога.
 • Знанията са бреме, Мъдростта е лекота.
 • Истинското образование е да научиш детето да търси Бога цял живот. Детето трябва да търси умението на Словото.
 • Дълбинно Чистото е всякога трудно за разбиране.
 • Овладей себе си, ако искаш да получиш Пътя си.
 • В Любовта е Единението. В Истината е Изчезването.
 • Древността действа с Безмълвие и Безупречност. Древността работи и сега. Тя е тук. Тя е Всеобхватът.
 • Словото превъзхожда всяка наука и религия.
 • Словото отключва световете – измеренията. В Словото е скрит Пътят.


Творчество:
След 1989-а година, Елеазар Хараш продължава изнасянето на лекции, като първоначално това са сбирки в апартаменти и малки зали, в градовете София, Варна, Бургас, Русе, Добрич, Плевен, Шумен, Стара Загора и др. Постепенно започва един процес на поставяне на основите и актуализацията на цялостната визия на всички духовни течения през вековете до днес. Паралелно с това Елеазар Хараш издава книги за духовно развитие. Някои от най-дълбоките са за Христос, автентичното християнство, богомилите, както и множество лекции за Египет, Атлантида, Древна Индия, Учението на толтеките, Мъдростта на индианците, Мъдростта на суфизма, Мъдростта на Лао Дзъ, както и Мъдростта на народите по света.

Една от най-разпространените му книги е „Формулите - свещени ключове“, в която се съдържат 1000 тематични формули за работа със Словото. Най-дълбоките книги на Елеазар Хараш са по темата за Мистериозните Старци.
Освен книги със свои лекции, Елеазар Хараш издава книги на редица мъдреци и мистици. Издава книги на белгийския мистик и драматург, носител на Нобелова награда за литература (1911-а година) – Морис Метерлинк. В серията от книги влизат и книги за Кабала, тайната на числата и множество тематични книги из Словото на Учителя Петър Дънов (Беинса Дуно).

Видео интервюта и лекции:
От 2016-а година Елеазар Хараш започва изнасянето на видео интервюта пред специализирания сайт за духовно развитие и себепознание – Портал12. В поредица от теми, чрез интервютата се навлиза плавно в дълбочината на фундаментални истини и принципи, свързани с осъзнаването, будността и развитието на духовните добродетели и способности. Така от началните и базови теми през 2016-а година, зрителите се потапят до изключително дълбоко Слово, предадено същевременно на разбираем език, едва 3 – 4 години по-късно, разглеждайки ретроспекцията на подбраните теми.

Паралелно с това, Елеазар Хараш продължава да изнася лекции във Варна (и по изключение 2 лекции във Велико Търново (2017 и 2018 година).

Коментари 0

За да коментирате, е нужно да влезете

Спонсори на Портал 12