Търси

Елеазар Хараш: На Рила има тайно място, което е вход към Агарта (ИНТЕРВЮ за Атлантида)

20.10.2016 г.
13400
Добавена от: Борислав Борисов
Подкрепям Портал 12! Портал 12 е алтернативна медия. Подкрепете ни за повече материали, видео и лекции! Виж повече

Интервю с Елеазар Хараш за Атлантида и изгубеното познание

(14.10.2016 г.; Варна)

 

 

Здравейте г-н Хараш! Днес темата е Атлантида. Но Атлантида не тази, която се опитват така напоследък да ни я представят, като една легенда, обгърната от някаква мъгла, мистерия, а истинската Атлантида. И защо днес се действа така, че Атлантида сякаш умишлено се прави да изглежда като легенда, като измислица, като нещо нереално, сякаш с цел да бъде потопена още по-дълбоко и скрита от човечеството.

Много същества са загрижени да изглежда легенда, измислица. Понеже , ако учението на атлантите, което е върховно, в света няма такова учение, после ще разберем. Ако то навлезе в света, означава всички училища, университети, религии да признаят, че са умрели - мъртви, те са мъртви, нали? И тука става въпрос за учението на най-високите степени на Безупречност – това е тяхното учение, осем степени Безупречност. Седма и осма степен са, представи си такива, като Буда, Христос, Рамакришна, нали, Мелхиседек, Древният Тот. И туй учение всъщност е същността. Щото и Учителят казва: Една погрешна постъпка, цялата ти философия свършва. Така че, ударението пада на трениране на Безупречност, а не на цитати, понятия, нали, като идея. И затова не искат хората тя да навлиза. Туй, което Платон е казал е много слаба работа, то едвам, едвам. То не засяга дълбоките неща на Атлантида. Външни неща още, там не е, Мъдростта я няма там.

 

Но като казахте света, имате предвид нещо отвъд нашето човечество..?

Да, значи става въпрос най-вече за Черното братство, тъмните сили, които внушават на хората, на посредниците. И оттам да може да изглежда някаква легенда, нещо отнесено, нещо, което го няма. А тя Атлантида е тука и винаги е била тука. Древна прародина, истинската прародина, щото самите толтеки са обучавани от Боговете. Има връзка с Бялото Братство, нали. Но Всемирното Бяло Братство е нещо друго, нещо много по-високо. Но атлантите са обучавани от Боговете и са постигнали нещо грандиозно, което в света има остатъци.

 

Ние по-нататък в разговора ще засегнем връзките с Бялото Братство, с България. Но в самото начало искам да внесем яснота в някои понятия, които са важни и съществени за нашия разговор. В една ваша лекция казвате, че Атлантите не са част от историята и миналото, а са част от Древността. Защо е важно да можем да направим разлика между тези две понятия?

Значи думата история на древния език означава падение. Това означава нещо, което има начало, има и край. Всичко, което има начало и край не спада към дълбоката Истина, към Древността. Древните неща нямат начало, нямат край. Боговете, Старците, Истината, нали, самия Бог, нали. И затова трябва да се спасим от историята, каквато и да е тя. Дори да е приятна, да изглежда, нали. Защото онова е нещо Древно, не минало. Аз преди обяснявах разлика между Древност и минало. Ние търсим Древността, защото тя е нашето... тя е нашата Безкрайност. Какво начало има в Безкрайността? Какъв край може да има въобще?

 

И нека да навлезем вече в разговора. Като за начало, колко са подрасите на Атлантида и как те са се развивали в Древността?

Значи всяка раса има седем подраси. Сега тука няма да ти ги изреждам. Някой път ще се спра подробно, но ще говорим за основните. Значи основните са първа и трета. Това означава Рмоахали се казват първата, ядро от мъдреци. И най-вече третата, върха на Мъдростта – Толтеките. И втора и четвърта: втора се казват Тлаватли. Те също са пропаднали, щото са приели марсианците. Обаче не са най-опасните. Най-опасната е четвъртата подраса – Пратуранците. За нея някой път може да говорим специално. Там е върха на черната магия, върха на злото. Няма такова зло и такава раса в света, която нали. Цели дни да прави могъщи древни заклинания и да обрича хората. Там е и човекоядството, мрачното, за което говорихме . И голямото падение тръгва най-вече от таз подраса плюс едни паднали Богове. Това е...

 

Споменахте в един от предните ни разговори, че те освен, че са правили черни магии и различни така негативни неща в областта на злото, но те дори са изтрили част от акашовите записи…

Точно тъй, да. Смятах накрая да ти го кажа, но пак ще ти кажа някои неща. Значи много хора казват, и учени, нищо в природата не изчезва, понеже не разбират законите. Тогава самият Бог е позволил да се изтрият, защото таз раса е направила... Значи аз казах преди време четирите причини – ще ги повторя накратко, поради което пада Атлантида. Значи секс с животни – разврат голям; мрачно човекоядство, тежко, което там, има неща, които не мога да ги изрека, щото ще увелича жестокостта в света наистина – много е опасно. Третото е пълно отричане на Бог и на Истината. Тотално, не е така някакво, нали както при дяволите е полу. При демоните то е на високо ниво отричане. И четвъртото е, че умрелите не са могли да почиват, щото магията е била силна и ги е връщала в гробовете и в телата и те са призрачно – тежка работа, нали. И поради тези, има и други причини по-малки.

 

А добре, случайна ли е била тази цикличност между първа, втора, трета и четвърта раса? И защо първа, ако са били, ако е била съставена от мъдреци, след това се е стигнало до падение във втора. След това отново до въздигане в трета и отново до падение в четвърта?

Да, ще ти обясня накратко така и преди да започна. Първата раса е имала някакво ядро и когато марсианците ги посещават и им предлагат да станат войнствени, убийци, те отказват. И после марсианците пробват във втората подраса – там били приети. А в четвъртата вече са..., няма нужда от марсианци, щото там опасността е много по-голяма и те носят ядро от демони, които вече разгръщат злото, нали, но то е допуснато. И на едно място Учителят казва: В Древността, Бялото Братство е загубило борбата с Черното Братство два пъти. Смятай за каква сила става въпрос. След Христос вече се преобръщат нещата, и сега вече тръгват в друга посока. Но тогава, дори методите на Бялото Братство и помощта нали, не са могли да се справят. Смятай за каква сила в Древността е ставало въпрос.

 

А да считаме ли, че тези процеси в Древността са причина за изчезването на цивилизацията на марсианците?

От там главно пратуранската причина е привлякла четири големи потопа. Щото Великото Бяло Братство вече, не Бялото, решава да се намеси, щото вече жестокостта е минала мерките. Съжалявам, че не мога да произнеса някои неща, щото опасна работа е. И понеже е минало мерките, няма вече кой да разреши въпроса. И невидимия свят прави четири големи потопа, от което така наречено сегашно човечество, което и там е било, е изгубило голяма част от съзнанието. И затова хората сега не знаят какъв път, какво да правят, нали. Има частично обсебване, за радост не е цялостно. Но нека да почна така основно.

 

Сега думата „Атл“ означава праводата, означава носители на истинския живот. И те са били носители – говоря за бялата Атлантида, говоря за толтеките тука, най вече за толтеките. Думата Атл за жреците е древна дума, древен говор на Орела, послание. Орелът, Бог го наричат Орела. Посланието: бъдете вода за другите, бъдете живот, за да текат те към своя източник – посланието. Рмоахали, първата подраса казват, че да застанеш срещу водата, значи да застанеш срещу Незнайното. Те са ценили водата и животът е произлязъл от Първичния Океан. Но нека да ти обясня тука, щото хората мислят, че става въпрос за водния океан, което е друго заблуждение. Само накратко се отклонявам за малко. Значи първо водата не е била вода. Не е била даже енергия. Значи това е прасветлината на Бога, това е първичния океан. После той слиза надолу и се превръща в енергия. Енергията слиза надолу и става вода. И в таз вода се потапят съществата, откъдето тръгват, нали. Така че не е от това, което, както и да е.

 

Сега, Учителят казва: вода произлиза от думата водач, водя, водител – древна дума. По времето на първата подраса делфинът е бил човек, пешеходец. Но като видял водата се смаял и преди малко говорихме. Опиянил се от тази чудна стихия. По-късно Бог Го преобразил. И още оттогава делфините се наричали морски хора. Това е специфична особена Любов. По начало искам да ти кажа Боре, че туй интервю не е за хора, които донякъде търсят Истината. Значи за тях не говорим. Това е за хора, които изключително търсят Истината. И я търсят цял живот, а не донякъде и после се отказват и казват: няма Истина, няма Бог. Такива хора... И затова туй някои хора, ще го разберат, някои няма да го разберат.Макар, че е въвеждаща лекция, аз съм внесъл някои дълбоки неща. Но тя след време ще се задълбочи. В скрития свят, водата е течаща светлина. Но тука на Земята, водата е течаща енергия. И тялото на тази енергия е водата. Значи водата е тяло на енергията. Не тече водата, тече енергията. Ако енергията се оттегли, изворът пресъхва, реката пресъхва. Хората казват: Абе тука имаше река, тука имаше извор – енергията се е оттеглила. Водата, това е способността на енергията.

 

Потопът е поразил нечистите Атланти и е извисил чистите. Ще обясня: За нечистите потопът е бил допълнително нещастие. Понеже те са нечисти, нямат безупречност. И те имат паднало възприятие. Те приемат нещата като трагедия, това е естествено. Грешният човек приема, нали ... Защото те нямат подход, нямат подход към потопа, нали изгубили са го. Обаче туй означава, че те са нямали подход и към себе си, то оттам тръгва. Ти като нямаш към себе си, вече нямаш и към.... Те били наричани Митоте, Митоте означава кошмарното човечество, пропадналото човечество. Библията го нарича грехопадение. Да.

 

Една скоба: Нима е имало по-пропаднало човечество от нашето?

Ами много по-пропаднало, което после е заразило тези, които са се поддали. Значи това са двеста демони плюс пратуранци, откъдето тръгва пропадането. Но то е дълбоко допуснато от Бога, защото след време пък ще стане пропорционално обратно огромно извисяване. Нали, така че пак всичко е замисъл на Бога и без Него няма как, нали. И досега това човечество е тук, но с изгубена част от съзнанието. И затова то не знае своя път и своята цел. Но мъдрите толтеки приели потопа, като прегръдката на водата – виж какъв подход. Те не казват, нали, това е... и те го приели, като часа на извисяването, триумф, тържество, но те дълго се обучавали в Безупречност. Както богомилите на кладата. Няма стенания, няма оплакване, както Христос на кръста. В Твоите ръце – няма, нали то е подготвено, подготвеното съзнание, безупречното. И виж какво казва Учителя: Ако Христос не беше направил подвиг на кръста и не беше се извисил, на нас такива Богове не ни трябват. Но, казва Учителят, Христос показа Истина, характер, Любов към Бога. И показа и Пътя, нали. Искаш нещо да питаш?

 

Те получавали ли са, и в какъв период от време информация за този идващ потоп. Защото на мен, така и на много хора, ни се струва, че съвременната ни цивилизация е на същия праг..?

Тя върви към старата, към черната Атлантида и така бавно и сигурно. Щото прогрес не означава развитие, това е нещо съвсем друго. Но значи Атлантите винаги са били предупреждавани от Боговете, понеже те имат тясна връзка, пряка връзка и със самия Бог, разбира се. И когато са били предупредени, те се преселват. По него време Египет е бил колония на Атлантида. И те се преселват там, продължават си пирамидите и Сфинкса, това си е тяхно дело. После, ако трябва ще ти кажа точно как тръгва Пирамидата, как са.... Защото съвременните, няма нищо общо със съвременните изследвания, но както и да е. Искам да ти кажа, че те се преселват. Преродените атланти стават египтяни и продължават Мъдростта, египетската Мъдрост. Затова е била голяма египетската Мъдрост, щото голямо ядро от Атланти - истинските Толтеки са преродени там. И Пирамидата пък е единствения символ, който е даден, направо да ти го кажа, на Древния Тот. Учител и Божество, който създава йероглифите и египетската култура. Има тайни свещени книги по свещена наука. Не наука, а свещена наука. И Той е получил видение от самия Бог за Пирамидата. И оттам тръгва и после Той го материализира с жреците. Нали събират се и отгоре, щото всичко е слязло от лекото. Със силата на мисълта Жреците, пречистените Богове и Толтеки, няма тука носене, няма робство, туй са отнесени неща, които хората не могат да си представят, нали. И пирамидата означава, че има само един връх и само един Бог. И който не се съобразява и който не разбере, че всички учения са от един източник, както всички клони са от едно дърво.

 

Аз ще си позволя едно леко отклонение. Станаха ясни данни за заснети от НАСА пирамиди на една от малките планети Церера. Също и на Луната има изтекли такива снимки…

Значи пирамидата идва от Древността. И всички, които са възприели тази идея за един център, за Един Бог, за Една Истина, то си е така, то няма и никога спор, нали. Виж какво казват Атлантите: Дълбокото виждане не вижда противоположности и противоречия. Една идея тяхна означава и после тез пирамиди, които тръгват, то първо туй видение тръгва от Сириус. Тръгва от Бога към Древния Тот, Божеството. И после вече в много народи, на много планети, то се пренася, щото идеята е всеобща. Което означава, че има един единен народ, Пранарод, от който тръгва всичко, както има Праокеан.

 

А тоест пирамидите представляват, символизират това разбиране за единството, за Бога. А не че има чисто някаква на физическо ниво връзка, между самите тях.

Не, не то няма нищо общо с гробниците. Те са го превърнали после в гробници, както сега Египет е туризъм. Нали, щото мъдреците са скрити, винаги има мъдреци скрити. Но за да ги откриеш трябва специална пътека да си прокараш, нали. Значи, понеже потопът е отнел част от съзнанието, затова земните не помнят Атлантида и нейното послание. Първата подраса Рмоахали наричали Потопа, забележи Безжалостна Прелест, не е, нали. Толтеките го наричат Тържество на Духа, а за земните, то е просто бедствие. Те това им е възприятието, то естествено, каквото е и живота им. Значи понеже живота им е бедствие, те виждат бедствие. Ако те живееха в Духа, щяха да видят другото. Тука Орелът им дал страшни уроци. Искал да им каже за земните, като бедствие: Вижте пътя си! Обаче то, който не му е дадено да вижда... А развитието на ума и на интелекта, е винаги развитие на безумието, казват Атлантите. Щото това не е Дух, не е Душа, не е честност, не е сърце. Това е друга пътека. Освен, съвсем друго нещо е чистото сърце и Душата. Когато Потопът е дошъл за чистите, той е бил златното време. Разбираш ли, златното време, времето да надраснеш себе си – виж какъв подход. И времето да влезеш в друго съзнание. Съзнанието на Духа, а не свръхсъзнание или подсъзнание или нали самосъзнание. Това е вече високото съзнание. Потопът е спасил развитието, това което казват Атлантите. Той е слязъл, защото застоя се е разраснал застрашително. Той за това по-късно идва и Христос, щото и проклятията са действали. Застоя е вече, абе думата блато избледнява, то е нещо огромно. И затова идва на помощ да даде тласък на развитието и който възприеме новата идея, нали.

 

Толтеките казват: Добивай безжалостно своята дисциплина. Дисциплина към себе си. Война, който има Любов към Истината, значи добивай дисциплината, но меко. Не по груб начин, а стратегически. Но война, който има Любов към Истината, натрупва в себе си така наречения магически кристал. И Учителят говори много за кристали. Това е огромна сила, която се превръща в ключ към Орела и Свободата. Тази сила, чиста от Безупречността, тя постига процепа. Пробиват света, те го наричат звездната скала. Първо, пробиват света и зодиака, те въобще отричат зодиака, щото това е едно смешно ограничение. Тука въобще хороскопи не важат, таз дума, трябва да вярваш в Бога, какви звезди – както и да е. Значи пробиват, после пробиват вселената. Понеже са безупречни и се връщат извън вселената, където е Христос, Боговете, Старците, Безупречните. За другите вселената е затворен свят, като училище, в който трябва да си учат уроците.

 

А означава ли това, че атлантите в нашата вселена, така сравнително с други цивилизации е на едно високо, да не кажа най-високо ниво?

Сега първо Рмоахали, Толтеките, и Боговете значи не живеят на Земята. Отделни единици има хора, с много напреднало тайно съзнание, но те са скрити. Те се вселяват и вършат работата си потайно и от време на време се оттеглят. И затова човек малко така е като почти отлив. Не говоря за истински вдъхновения човек, там няма отлив. Там е постоянен прилив. Някой път прилива е по-малък, друг път е по-голям, но все е в прилив. Но тия действат чрез вселяване. Този кристал е специална и чиста енергия. Той е ключ за разбиране на неизвестните и невидими неща. Сега ще ти кажа, какво казва Учителят Мелхория, атлански Учител, кратко. Много неща има от Него, но това е което ще ти изнеса така по-концентрирано и по-.... Казва: Когато изгубиш опората на живота си, придобий увереност. Виж каква мъдрост, тука няма обяснения. Ако имаш интуиция, ще го разбереш. Ако почнеш да питаш: Ама как? Щом трябва много да ти се обясняват нещата нещо не е наред, значи... А казва: Научи се да светиш в скръбта. Ти ако не светиш в скръбта каква радост ще придобиеш после истинска? Това са все мерки, диагнози. Скритата Истина в човека е богоподобна. Невежеството улавя смъртта, Мъдростта улавя Безкрая. Ако Бог можеше да бъде познат, Той нямаше да бъде оценен, ценен и близък. Затуй в Бог винаги има и нещо непознато. То си остава в тайна. Част от тайната може да я разгадаеш. Значи Бог може да Го преживееш, може да преживееш Истината, но не може да ги познаеш. Но ако ги преживееш, вече си посвещаваш живота на много високо ниво. Значи говорим за от пето измерение нагоре, не е четвърто. Четвърто е чистия духовен свят, който в сравнение с тез светове, което ти говоря пак е изостанал. Но той е началото на истинския Път и е много важен. Говорим за чиста духовност- нищо общо с религии, с църкви или пък с учения. Тука говорим за нещо.... Така.

 

Бог е сътворил човека, но човека още не е сътворил Бог в себе си, казват Атлантите. Извикай Бог в себе си, за да виждаш в невидимото. Безупречният човек може да призовава Бога и да вижда чрез Него. Той си дава очите на Бога, Бог да вижда в него. Щото наште очи са бедни. Колкото и да изглеждат, както и да изглеждат. И ако ние не виждаме чрез Него, ще си въобразяваме ,че виждаме. И тогава става вече опасно. Почваме да говорим за онези цивилизации, дето... Човечета, маймунки, няма нищо общо. Тука говорим за ....

 

А коя е причината Бог да има нуждата да вижда през нашите очи?

Защото така позволяваме Той да израства в нас и когато ние станем богоподобни, след време Той ни позволява да постигнем истинска независимост, но тя е вече Божествена. Щото някои казват: Аз съм независим! Обаче той не знае, че е зависим от дявола. Ти трябва да си зависим от съкровени неща, от духовни неща, от божествени неща и от самия Бог, ако искаш да се развиваш. Пък ако пък се смяташ за независим, ще бъдеш роб., нали туй е едно неразбиране пак на съзнанието. Значи вдъхновението е Древна Сила отнета от света. Орелът споделя себе си в чистото Безмълвие. Мистерията няма произход, но Тя е родила всичко от Себе Си. Тайната, загадките, но в началото е Мистерията. Няма нужда от никакви тайнства, защото тайнството е самия живот. Който живее в Истината е по-дълбок от всяка цел -виж какво казват. Може да имаш всякакви цели. Те са хубави за дисциплина, за изработване на Безупречност, на правилно Уединение, нали тоест да бъдеш сам, но не самотен, нали щото.... Човекът е спасен, когато се спаси от себе си. Значи първата задача на човека не е да чака спасител, щото човекът е голям враг на себе си. Той е изгубил нещо от себе си и затова той трябва да спаси първо себе си и после вече ще дойде в него който трябва.

 

Думите са същества и състояния и затова внимавай с какви думи се храниш. Аз не искам да ти обяснявам тези които критикуват тез лекции и Учителя каква съдба ги чака, щото наистина ще замръзнат – нямам право. Щото критиката означава неустроен свят. То е предупредено от Бог в Библията, не от кой да е. Не съдете да не бъдете съдени. Не знаете дълбоките причини, пък се изказваш. Аз имам много неща, които го знам и не смея да се изкажа пак, освен ако ме питат. Искам да ти кажа колко е отговорно Словото и затова пак ще го повторя: Думите са същества и състояния и затова внимавай с какви думи се храниш. Значи тези, които ми хранят лекциите или Учителя или критикуват и двата са на погрешен път. Но които изберат строго Истината и Бог, това са нашите хора. Строго по своя път, лично. Направят избор, Бог – не църкви, не религии, не учения, не цитати, не понятия. Бог и Истината конкретно и Учителя – тез неща са в единство. Тогава вече,... Това е компромиса, който правя за интервютата заради такива хора. Скоро дойде един от Търново и каза: Извинявай, искам само да се запознаем, слушах интервютата, не искам да говорим, искам да вървя по този път. Това е – напълни ми душата. Няма тука излишни разговори, те щото аз не съм по разговори. Тези които идват за дълги разговори скоро и от чужбина бяха разочаровани, тука от Италия, от Франция ли беше – както и да е, нали.

 

Тоест ние трябва да сме отворени за съкровената директна пряка връзка с Божественото.

Значи ние пряко търсим Бога чрез чисти действия, безупречни действия. И накрая по тази наука, която е древна наука, която... и там постигаме, нали. И свещеникът не е мост към Бога. Той е преграда, туй го казва Дзен. Наистина, ако чакаш свещеник да ти осигури връзката с Бога, ти ще умреш по всички правила на науката. А туй не означава, че ги критикуваме в момента. Това е забележка, но ти трябва да различаваш. Аз имам приятел свещеник, който ми каза неща за църквата – не искам да ги казвам, да ги произнасям. Ще изцапаме тука цялото заведение. Нали той щото стар приятел и ми разказа надълго и нашироко. Аз му казах: Спри! В един момент, защото то е... Ние пак ги обичаме. Бог е и там, но на ниско ниво. Но ние говориме тука вече за различаване и за Мъдрост, за да може хората да видят пътя нали, щото...

 

Аз искам да вметна преди да се върнем в по-дълбоките неща по темата за атлантите и Атлантида. Много хора се обезкуражават от това, че всичките тези процеси на себепознание, на духовно развитие на връзката с Бог са наистина много бавни. И Вие сте го казвали и в предишни интервюта. Кое да е това, което постоянно да култивира тяхната вяра, че са в правилния път?

Сега всички, които са изгубили своите чисти действия и подход към нещата, не отношения, подходът е първичен, отношенията са вторични; всички, които са изгубили чистите си действия, те нямат избор, те ще се отчайват. Те ще губят нещо от себе си, защото първата наука е чисти действия и подход, после вече постепенно ще започнеш да разбираш нещата. Значи първо е чистотата, Боре. Говорим за една чистота духовна, говорим за една съкровена чистота. После имаш право да мислиш и тогава ще мислиш и правилно. А когато мислиш преждевременно, ти вече попадаш в една игра умствена. И накрая всички тез мисли ще се окаже в един момент, че те не ти трябват, дори и светлите мисли ти говоря. Щото тука ти говоря за вдъхновение, което е отвъд мислите, което е извън света. И за най-ниското ниво, което говорим при толтеките е стремеж и вдъхновение. Тука въобще не говорим за амбиции, не говорим за копнеж. Накратко ще ти го обясня, както го казва Учителят, аз съм го казвал. Амбициите са от ума, копнежът е от сърцето, стремежът е Душата, вдъхновението е Духа. Вдъхнато нещо, нещо голямо вдъхнато, нали. Значи твоите действия, казват толтеките, са твоя дом – оттам тръгваш ти. Това е да имаш къща в себе си, да имаш; да имаш атмосфера, да имаш аура. Щото ти, ако нямаш дом в себе си, където и да живееш, нали. Вдъхновението е сияещия поток на чистия Дух. И казват: любовта няма съдба, тя има вечност. Но при земните хора тя се е превърнала в съдба.

 

Великото учение, ще ти кажа някои неща за атлантите, Великото Учение се нарича Безупречност. Много точна дума и виж сега: Толтеките вярвали, че Безупречността дава допълнително око на човека. Това е така. Значи не тез две очи, дава ти се допълнително, за да виждаш в невидимото и да вървиш още по-дълбоко в истинските неща, което за другите хора остава скрито. Те вярвали, че наградата за Безупречността е Истинското знание. Наистина е така. Какво казва един Велик Учител Йешуа Бен Пандир на есеите, при който Христос се е обучавал, когато се е скрил през годините си. Той отива в таз школа – тя е школа на Бялото Братство. Казва: Той постигна способността да не греши. Безупречност седма и осма степен, високото – ето го.... Туй важи за всички видове учения, от там се тръгва. Може да говориш, колкото си искаш, пак ще повторя нарочно. Учителят казва: Една погрешна постъпка, цялата ти философия свършва. Вече нямаш право да говориш за Бога. Ако говориш – карма.

 

Тоест целите ни усилия трябва да са насочени към победа над изкушенията?

Точно така, оттам... Ти докато се изкушаваш, нещо ако те изкушава, ти нямаш право да говориш вече. Ти, освен туй ти си частично обсебен, щом се изкушаваш. Ти не си господар на себе си. Такъв човек, при един натиск от Бога и от голяма трудност, голяма опасност, той става предател на Бога и изменник. За какво говорим, за какво учение говорим, за какви цитати.

 

А в тази логика трябва ли да се намери баланс между, между тези неща, по отношение на ценностната система, или човек трябва да се себеотрече, така да се каже?

Първото нещо, което трябва да, човек да се отрече от себе си, да не пречи на Бога, но по правилния начин. Защото един неузрял човек, ако иска да се отрече, ако има в него навици на лъжа, той първо трябва да постигне една не най- високата, една висока степен на чистота. Тогава вече ще ти е позволено, ще му бъде позволено да бъде предан на Бога и да тръгне по пътя.

 

А можем ли да кажем, че тук на нашата земя, каквито и усилия човек да прави, има определена така летва, бариера, над която човек, дори и да иска не може да я надскочи по отношение на духовното развитие?

Значи с помощта на Бога, с молитви и с пречистване, те му позволяват да направи скок. И затова най-важното нещо в света е истински предания човек – истински предания. Но той докато стигне до таз преданост, тя е узряла. Тя дълго време се е пречиствала, за да се превърне. И затова Рамакришна казва: Блажен е тоз, който е безумен по Бога. Значи той не говори за други неща странични. И той така е бил отдаден, някой път, ако трябва и за него ще говорим, но той в момента е по-друга тема.

Значи толтеките смятали, че животът е дар за развитие. Безупречността е изпреварване на човешката природа. Значи ако човек се посвети на това, той ще надрасне човешката природа, защото човешката природа не е безупречна. Тя има много пукнатини, даже и светците, за което някой път може специално да се спра. Толтеките казват: Безупречността е сигурен съюзник. По пътя на своята безупречност, толтеките нарекли теотъл се казва, тоест обожествяващия. Бог те го наричат Тоз, който те обожествява. Те го наричат Обожествяващия нещата. И ти като вървиш по пътя на Безупречност, той почва да те обожествява – не очовечаване, щото това е друга беля, нали. Те забелязали, че чрез усърдна безупречност, не донякъде безупречност или донякъде да търсиш Истината, чрез усърдна безупречност се случва йол теотъл, означава Бог навлиза пряко в чистотата на сърцето ти. И Библията казва: Сине мой, дай ми сърцето. Той не ти иска ума – Дай ми сърцето си. Те открили, че чрез тази Безупречност, възприятието им ставало обожествено. И чрез него, те ставали господари на живота, т. е. придобиват възприятие, което става господар на живота - правилното възприятие. Учителят казва, туй дето ти казах: Ако направиш най-малката грешка, не някаква грешка, цялата ти философия свършва. И казва: Ама аз съм християнин, дъновист, будист и т. н. Това няма никакво значение, нали. Защото Учителят казва: Като отидеш в другия свят никой не те пита какъв си, а същественото е: имаш ли Любов, Мъдрост, Истина – всичко друго е някакви етикети: аз съм дъновист, аз съм мохамеданин. Ти като нямаш чистота, нищо не си, нали. И значи мярката: Имаш ли Любов, Мъдрост, Истина, не обич, не знание, не информация, нали. Когато Христос е бил при есеите, какво казва Учителят – туй което ще ти го повторя: Той изгуби способността да греши, нали. Аз съм тренирал безкритичност, и да искам да критикувам, не мога. Но забележки трябва да кажа. Някой път на хората ще изглежда критика – те ще си понесат, ако не ме разберат. Пак ги обичам тайно, няма какво да показвам, нали. Аз го знам в себе си и Бог го вижда. Бог ме вижда по всяко време – аз го осъзнавам. Затова знам точно какво говоря и какво премълчавам, нали. Искаш да кажеш нещо.

 

Аз искам да попитам Исус преди да стане Христос, преди реализацията на мистерията от Голгота, Той е пример за едно синтезирано, бързо учение ли, щом самият Той се е учил във времето, когато е бил скрит..?

Значи Той го носи със себе си. Той идва като чист Дух. Той е отишъл там да си припомни някои неща и утвърди. Всеки и най-напреднал дух се нуждае от утвърждение. Да кажем примерно, че аз съм напреднал. Не съм, но да кажем, че съм много напреднал. Някой път се нуждая от потвърждение, на високо ниво имам метод, как да питам Учителя дали съм прав. Коства свръхенергия, точни древни думи както да се обърнеш. Рядко се случва, щото е скъпо. И когато Той ми потвърди, аз вече се успокоявам и придобивам онова равновесие, щото Той ми е мярката. Понеже аз съм си посветил живота на Него, понеже два пъти съм умирал за Него и буквално, и преносно, и мистично. И Той има право да ми каже Истината, и аз имам право да питам. Но аз много рядко питам, щото трябва да е истински важно, а не полуважно, полуистинно или донякъде важно. Туй между другото така вмъквам.

 

Случайно ли е, че 2000 години е разликата между Христос и Учителя..?

Значи, освен че няма нищо случайно, Учителят казва: Истинските Учители, Великите слизат на 2000 г. един път. Талантливи, гениални, светци слизат често. Те донякъде помагат на хората, но ако трябва много дълбока Истина да ти кажа, те не са помогнали още на себе си. И затова, абе все пак помагат. Обаче условно, защото истинската помощ, тя ще дойде от единствения Бог по-един друг начин, чрез правилните хора. А те имат да вървят още няколко степени, за да станат правилните хора. Така.

 

Според толтеките, възприятието е това, което се създава, което те създава. Значи когато ти вървиш по тоз път, Истината в това възприятие те пресътворява и те създава. Те казват: Вселената съществува вътре в нас, но ние можем да я преодолеем – и милиони толтеки са я преодолели през процепа. Което е най-високото учение за всички времена, за всички народи. Това е атланското учение. След време ще говорим по-дълбоко, ще навлезем в тез неща. Чрез Безупречността, защото преодоляването. Защото чрез Безупречност, ние се завръщаме в тайната на Орела, в тайната на Бога. Няма друга пътека. Тука няма връзки, няма подкупи, няма пари, няма доброта, нали с която да се завърнеш, нали. Това е великото учение за всички времена и за него можем да говорим часове, но сега искам да ти кажа и други неща. Учителят казва: Сегашните училища, университети, влизаш с един дявол в главата, излизаш с десет. Не си започнал още истинския живот, нали. Имаш диплома, нямаш характер, което означава, че въобще не говорим за училища. Няма училища, щото ... Някога в килийните училища, между другото се сещам, е имало нещо много красиво, защото Учителят е бил нещо като баща. И в туй приятелство, можеш да предадеш дълбоките Истини, доколкото ти е нивото – туй между другото го казвам. В Древен Египет казват: Образованието трябва лично да го избереш. Не зависи от училища, от дипломи. Ти лично трябва да решиш, да избереш образованието – образ на Бога, оттам идва думата. Да избереш, думата култура означава култ към Слънцето. Слънцето е скрито лице на Бога. Трябва така да го избереш, тази Безупречност, туй себеразвитие, за да можеш след време някога да станеш истински образован човек, а не туй, което Учителят го нарича ученото невежество. Значи то е... Така. Това е лично дело, този избор. Не зависи от училища, не зависи от дипломи. И тогава вече ти като го избереш, след време Бог ще се слее с тебе, защото и Той ще те избере. То е взаимно, Той ти ги е вродил нещата, но ти трябва да ги разгърнеш. Той ти е дал ум, сърце, воля, душа и дух. Той ти ги е дал. И разработвайки ги, ти си избрал Бога и след време Той ще те избере на едно високо ниво. А как ще те избере, не трябва да се тревожим.

 

Ще ти кажа някои атлански пословици и поговорки. Подготвям книга по тоз въпрос, но тука така по ... Туй е поговорка на Рмоахали: Добрата птица лети уверено в мъглата. Кратък превод: всеки може да лети в ясното време. Всеки може да лети, като му е леко в живота, като върви гладко. Когато имаш трудност да летиш, ето това е ученика, не човека. Това е този, който се развива, който знае какво се иска, нали. Мъдрият умее да принадлежи на невидимото. Когато не знаеш как да постъпиш, постъпи мъдро. Виж каква красота, Боре – прости неща. Тук някой ще пита: Ама как? Щом питаш, нали? Ако искаш да опазиш една тайна, никога не я узнавай напълно. Коренът отвън е цвете, а вътрешно е тайна. Когато водата стигне над главата, горе ръцете. Гледай каква красота. Наистина така подхожда човек, който е Дух. Умственият човек той на плитко ще се удави, той без вода е удавен, не искам да коментирам. Внимавай какъв навик си създаваш, защото той може да те унищожи. Значи няма смисъл да обяснявам, че навика може да е чудовище. Лошият навик, нали той... Така.Чистото сърце е свободна птица. Всички явни подвизи, не струват колкото едно листо. Тези герои, явните герои, истинският герой не воюва с други и не побеждава, побеждава себе си. Лао Дзъ отрича напълно героите. Нали там има нещо погрешно. Туй е друга тема, но след време, ако говорим за учението на Дао и специално за Лао Дзъ, там ще ти обясня такива неща. Нито злият човек живее правилно, нито добрият човек. И двамата не са в Истината. Всичко вредно е полезно за неразумните хора. Добрият човек също твори зло около себе си, защото той не живее вътре в Истината – забележи. Не само злият човек, той няма аурата, той си въобразява, че прави добро. Това е услуги, но той ги бърка нещата. Не можеш да покажеш омразата си, това е туранска поговорка, на туранците, не можеш да покажеш омразата си на недостойния човек. Не можеш да му бъдеш враг, той не може да я оцени. Значи Бог изпраща врагове на хората, които трябва да станат дълбоки Синове и Бог да заживее в тях. После Бог ще изпъди врага, щото Бог расте в нас. И хората не разбират защо имаме врагове. Това е голям дар. Толтеките казват, но го наричат големия тиранин. Имам голям тиранин и малък тиранин, малко се отклонявам Боре. Малкият тиранин, това са дяволи, близки хора, полудяволи, които те мъчат. Големият тиранин е голямо мъчение. Означава голямо израстване там, ако използваш и ако имаш тайна Любов. Без критика, без омраза, нищо лошо нямаш право да кажеш. Бог ти го изпраща, за да израсне Бог в тебе и да станеш богоподобен. Когато станеш богоподобен, той врагът се стопява, както Слънцето стопява леда. Да..?

 

Искам да попитам, тъй като ние засегнахме тази тема и в тайната на злото в предното интервю, а няма ли едно противоречие в това, че човек може да израства, чрез злото. Може ли човек да израсне без злото, а на база своето изчистване?

Значи злото проверява чистотата. И не могат да израснат хората само от доброто, защото то е доказано и в миналото, даже още в египетските времена, постепенно доброто става зло. Щото хората не знаят как да боравят с него и те го бъркат с истинското добро. Истинското добро не е да помогнеш на някой. Примерно хора, които идват на лекциите или на лекциите на Учителя, за да оздравеят, за да получат някои положителни мисли, оптимизъм, те не идват по правилната причина и те не са истински ученици. Който идва, за да разбере дълбоко Истината и Учителя и да се посвети на Бог и на Истината, моите поздрави. Той е дошъл правилно, той ще расте. Другите се разхождат. Добре дошли, нали. Няма да ги изпъдим. Но те, те са бавния път, могат да го скъсят, може да го разредят, но това е друга тема. Значи нито …, не може... Така. Не осъждай лъжеца, защото той вече е осъден. Значи няма, няма нужда. Той просто се самоосъжда с този живот и чака го... Значи лъжата привлича, Учителят я нарича двоен грях. Освен че, тя е много жестока присъда върху човека. Задължително тежки неизлечими болести. Не че са неизлечими. Той Бог, ако влезе... Но там, там се настаняват неизлечимите болести, най-тежките болести. Най-коварното нещо в света е лъжата. Някой път мога да ти посветя цяла лекция за лъжата, ако ти ми кажеш. Да.

 

Атлантите са живели на Атлантическия океан, когато тогава той е бил остров. Днешните има, и Египет е бил колония, има и други места от Африка, но главното място е било самия океан. Днешните научни открития са нищо в сравнение с това, което са постигнали атлантите, специално толтеките. Те са постигнали тайната на процепа, изхода извън вселената. Не света, както говорихме. Тяхната Безупречност се е срещнала с Орела, и те са могли да понесат силата на Безкрая. Умът не може, той за него има граници. Аз съм обяснявал, душата не може да понесе, даже и тя – в книгите за Старците. Тя не може да понесе Безкрая, тя може да понесе Вечността. Ако тя влезе в Безкрая, също ще полодей. Обаче, когато тя се съедини с чистия Дух, тогава вече тя може да издържи. Чистият Дух е истинския Адам, чистата Душа е Богиня, част от Бога. И това единство е първично, това е мистичния брак е наречено при розенкройцерите и при Учителя, нали. Пътят е Древен, а пътищата са млади, казват атлантите. Пътищата отклоняват човека. Волята да вървиш по този древен път е тайна на Духа, а не тайна на човека и на ума. Своеволието е падение, то е размътено съзнание. Истинската воля е пробив в чистото виждане. Толтеките казват: Волята може да бъде страшна армия, от един човек – има такива примери. Сега тука мога да ти кажа, сещам се има една египетска техника, само ще я загатна, щото тя също е опасна. Един човек може да се справи с цяла армия. Няма значение колко е голяма таз армия, дали се състои от сто човека, от хиляда или от десет хиляди. То има техника, чрез древни думи, да задвижи божията сила в себе си, което означава: няма значение кой е насреща. Знам я таз техника. Не мога да я произнеса, не мога да я кажа, щото тя е огромна отговорност. Което означава, че трябва да стана предател. Както и да е. Искам да ти кажа, че такива неща ги има. Те са скрити, ще останат скрити. Нали те няма как, нали щото древните езици са изгубени. Много е хубаво, че са изгубени. И съвременните езици, които английски, френски, немски са толкова далече от Истината, че чак не искам да обяснявам. Значи, искаш да питаш?

 

Като засегнахме темата, че днешната съвременна наука е нищо в сравнение с това, до което са достигнали атлантите, все пак да засегнем: те били ли са развили дейности в областта на квантовата механика, ядрената физика?

Значи, те са на такова високо ниво, щото Безупречност значи единство с Боговете. Значи може ли същества единни с Боговете и със самия Бог, нали, да не постигнат нещо, което някакви учени.... Значи разликата е огромна, но те, има открития, които те не са ги желаели. Защото то откритието е, примерно Нютон открива ябълката – какво откритие?!! Тя пада въобще, винаги пада, нали? Или открили някаква планета, че тя планетата си е там отдавна. На този човек му е било позволено да я открие, чрез едно същество висше, но тя си е там отдавна. За атлантите, те тези неща са ги виждали толкоз ясно. Те даже не са се нуждаели от откритие, защото има само едно откритие Боре – да откриеш себе си, да познаеш себе си и да откриеш Бога. Всички други открития са второстепенни и затова те, не че са смешни, нали. Да откриеш Слънцето, нали – то си е в тебе, то си е. Да откриеш Бог в себе си, нали – това е вече върховното откритие. Оттам нататък почват всички други, но ти ще решаваш дали какво да откриеш, кое ще е полезно на хората, защото то може и да не е полезно. Да.

 

Да, но тук говорим за откровения, а не за външно търсене на причините за нещата.

Да стигнеш до Гносис, до правото да получиш Откровения от Бога, това е тайна на Безупречността и на Чистотата, нали. И за това човек по този път постига пряка връзка с Бога. Той не чака някакъв спасител. Ти си спасител на себе си, нали и затова светът продължава да не е спасен, защото хората чакат нещо, а то е в тях, нали. Значи Волята е сила, казват атлантите, скрита в самата сила, т.е. в Бога. И тази Воля, когато се съедини с Божията Сила, дето ти казах, става страшна армия, нещо, нещо голямо става там. Да?

 

Може би съединяването на тази сила с Божественото е всъщност сигнала, който изпращаме към Бога и който олицетворява края на Неговото разочарование за нас.

Тогава вече Бог може да каже: Ето това исках!, нали или: Ето сине мой! Нали не някакво друго обръщение, което нали... Човек е, като думата история, както казахме падение, нали. Да станеш човек, човечност, много смешно Боре. Самата дума човек означава век, да живееш век. Че ние за един век ли сме, нали? И Учителят дето казва: Истинската Любов, която продължава до гроба не е истинска. Истинската Любов продължава след гроба. Ако ти обичаш един човек до гроба, значи ти нищо не си разбрал. Даже не си, още не си почнал, нали. Волята не е от света на мисленето. Ти имаш Воля, когато си овладял своята Древност, своя Дух, нали. Защото Духът е замисъл на Древността. Волята утвърждава Древността и Безсмъртието, а своеволието утвърждава света и ада. Видиш ли своеволие, ще знаеш, че това е човек на..., разбираш, нали. А може и пъкала, нали, туй е друга степен, по-ниска. Когато човек тръгне в истинския път, той започва да разбира, че знанието е нещо страшно - истинското знание, огромна отговорност. Там не можеш с нищо да злоупотребиш. Щото знаеш, че Бог постоянно те следи. Ти го виждаш и го осъзнаваш. Няма как да кажеш нещо и да не носиш отговорност. И затова бдиш над всяка дума като орел, както над зеницата си, нали. Към края съм. Защото тук има огромна отговорност. Когато волята стане чиста сила, тя може да улавя всичко, но няма право да злоупотребява с нищо. И нека да ти кажа за разрушената акаша, с което ще завърша. Значи хората казват, че нищо не изчезва в природата, защото хабер нямат и учените. По времето на Атлантида много акашови записи с позволението на Бога, нали... Понеже се развила безумна жестокост, не просто жестокост. И трябвало да бъде заличено и изтрито да не останат и най-малки частици в съзнанието на човека, защото таз жестокост ще се възпроизвежда. И става въпрос, за нещо което преди години бях загатнал нещо на държавна сигурност. Пак не мога да го обясня, но викам: Най-лошото, което вие можете да ми направите, нали.. е да ме насечете на парчета, нали? Аз през това време ще хваля Бога! Вие няма да разберете даже, за какво става въпрос. Но ако аз имам право да правя зло, за това нас ни изпитват в голямо търпение, голяма Любов, голямо постоянство, победа на изкушенията, години наред тренировки. Няма да ти казвам колко съм тренирал, както и не искам за себе си въобще. Значи става въпрос, ако такъв човек да кажем познава древната жестокост. Туй, което той може да направи, аз им го загатнах частично и спрях – думата жестокост избледнява. Защото то е съвместно проклятие с Бога. Понеже те посягат на Съкровеното, на Истината – безумно посягане, има право на изключение. Значи ще ти го кажа приблизително, защото е опасно. Значи има древно заклинание, което може да направи така, че човек да се преражда… - таванът е 64000 прераждания като изрод, всяко прераждане изрод - жестока работа. Думата жестокост бледнее. Има по-лошо нещо, не мога да го кажа. И затова нас ни изпитват в Любов, Мъдрост и Истина. Жестоки изпитания, ставаш неспособен на зло, неспособен на омраза, неспособен на критика. И затова ние казваме: С всеки изминат ден става все по-добре, все по-красиво, все по-хубаво. Наистина е така, но това е таз гледна точка, която Бог ти позволява. Разбираш защо, ако кажа няколко неща на глас, те ще тръгнат, духовете ще ги поемат. Туй, което казвам е мекия вариант, позволеното нали.

Няколко въпроса по отношение на Атлантида. Кои са наследниците в днешно време на атлантите? И има ли връзка с българската земя, тъй като се появиха подобни твърдения. В този контекст Учителят казва: Дето се говори, че на Олимп обитавали боговете, това не е било сегашната планина Олимп, а Рилският масив. Запомнете, има връзка между Хималаите и Рила – това казва Учителя. Каква е връзката и води ли тя до Атлантида?

Сега между Хималаите и Рила има дълбока връзка. И Учителят казва: Велики Адепти от Индия, от други държави, от Бялото Братство идват да се учат в тайните школи на Рила. На Рила има тайно място, което е вход към Агарта – под едно от езерата, както и да е. Дълбок вход, подземни градове, но няма пряка връзка с Атлантида; има друга връзка с Атлантида. Ще ти го обясня. Бил съм там за малко, но пак не може да се говори много, но.... Има връзка с Египет. А Египет пък има връзка с Атлантида. И оттам примерно древните траки имат много дълбока връзка с Египет. Те са между другото, нека ти кажа: коренът им тръгва, малка частица от рмоахали и в по-голяма частица от марсианците.

 

На траките?..

Да, има неща, които и те не са разбрали. Но аз имам там техни поговорки и тяхна Мъдрост, която пък е много дълбока. Съхранили са едно частично ядро от мъдреци. Те са безписмен народ нарочно, защото смятат, че Истината не трябва да се пише. Правилно е, пък и дълбоките Истини те не се пишат, защото ти трябва да ги преживееш. Но в нашите книги се дават посоки. Има Атланти пръснати из ... Теун Марес, неговите книги нали, той си замина скоро така. Дълбок мой брат и негови хора идваха и на моите лекции. Много дълбоко познава атланските... Той си е прероден атлант. Както Малявин е прероден китайски мъдрец. Той знае двата вида китайски и говори за китайската култура така... Хем е академик, учен – изненадва ме. Но има и такива учени, които ... Те са, продължават да търсят Истината. И понеже продължават, не остават на академично ниво или учени, недоучени. И той може всяка година да ти превежда книга на Лао Дзъ една и съща с нови варианти, с ново обогатяване, щото Лао Дзъ е дал простор. Неговата книга е ..., необятно тълкуване има все в чист смисъл обаче, не .....

 

Един от съвременните ни историци Елица Димова, която е известна с разкритията си по отношение на розетата от Плиска си позволи да въведе един нов термин: трако-атлантска цивилизация. Можем ли да кажем, че по нашите земи имаме достатъчно основания за това?

Значи поздравявам я, не я познавам. Душата и нещо, явно има нещо в Душата й, щом е стигнала, усетила. Значи ядрото от траки, едно голямо ядро от траки почита един единствен Бог, древният Тот – египетския. Той пък е прероден атлант, внук на царя на Атлантида. Значи специално можем да говорим за Тот, Мъдростта му е страхотна. И този закон, който Той изнася, аз много го харесвам: Търсете Мъдростта в неизкушените хора. Значи всички, които се изкушават, те или полу мъдрост, или някакво си нещо, някакво знание, някаква информация, което е беля. Нали, но както и да е. Аз нямам напротив и такива хора да се слушат, нека се слушат. Някой път и аз ги слушам за малко, но като наблюдение. Но искам да ти кажа къде е мъдростта, нали. И Древният Тот е..., освен че е Божество, освен че, той е бил в храма на Заратустра, нали и много голяма Мъдрост, трябва да му отделим време, и за египетската отделно. На мен много ми косваше да разбера истинската история на Египет. Плюс, минус 200 книги, плюс помощта на Учителя, но най-вече от закони на Тот и на Учителя. Но когато кажеш, не знам коя ще е подред таз лекция, специално на него, щото той заслужава. Иначе името му не е Тот, а Техути. Техути означава Великият Бял, Баща на Боговете. Има цяла книга за името Му, но има и такива тълкувания. Голямо, Древно Същество, не от миналото. Слязло Божество, без начало и без край, без история. Слиза, връща се и затова Той е неразгадан напълно, несътворен, нали. Слиза като сътворен, но той пак си остава несътворен, като Лао Дзъ, както му се чудят живял ли е, не е живял ли. Той е слязъл, но е живял в Дао и в Бога, а не в света. Но и те за туй спорят, той е живял и в света. Но той не го брои света, защото той не е същество от света. И затова имаше преди години един спор между учени академици реална личност ли е? Той е по-реална от Реалността, обаче не таз реалност и затова... И ще има спорове още, но той е... Самото Дао слиза чрез Него, Бог живее чрез Него, показва Мъдростта. Той затуй Конфуций, като го видял се уплашил от таз Мъдрост. Щото Мъдростта на Конфуций е полу умствена, полу интелигентна. И като видял Бездната, очите му и казал: По-хубаво е да срещнеш тигър, нали щото не може да понесе такива очи и такава мъдрост. Лао Дзъ – и за него може да говорим много дълбоки неща, щото това е, това са истински Учители. Няма тука ....

 

Оказва се така, въпреки всичко, че нашата земя наистина изобщо живота е много интересна сцена на събития между различни нива, души, духове и т. н.

Не бих казал, и туй е вярно, интересна, но някои казват: Учението на Учителя не е интересно. То е дълбоко, то е дълбини, то е нещо по-хубаво от красивото. Затова казваме: С всеки изминат ден става все по-добре. Но как да обясниш на земните хора, които имат външен поглед, и не виждат, че на всяка крачка, във всеки миг действа един Бог. И таз воля наистина работи за добро. Във всички условия, във всеки миг, без изключение. Той не може да изпусне миг, защото Той е царя на миговете, Той изпреварва мига. Как може да мислиш, че наистина всичко е за добро, но трябва дълбоко. Не като ти се случи някакво нещастие да кажеш: Туй не е за добро. Няма такова нещо.

 

Вие казахте много добро изречение, добра мисъл предния път, че Бог е Любов при всички условия, а не само при някои условия.

Ако Бог за тебе не е Любов при всички условия, значи ти не говориш за тоз Бог, а за някакъв друг. Щом един път е добър, друг път е лош. Ако ти върви е добър, значи условно. Ти тогава не говориш за Бог, говориш за..., играеш със себе си.

 

Като засегнахме темата за Египет преди малко, нека с няколко изречения да, така да споделите мисли по отношение на това, че в съседна Босна има пирамиди. И по отношение на това, че все по-усилено се отваря една нова врата на може би познанието, че на дъното на Черно Море също има пирамиди.

Значи пирамидите са навлезли ... Ще се учудя, ако в някоя държава няма пирамида или в някое море. И в много къщи, аз също имам пирамиди, орли в къщи нали, щото те са ми любими. Това е, за което стана въпрос, значи централната идея, нали. Все едно да имаш Бог в себе си и да зачиташ само един връх. И когато поставиш Бог на първо място в живота си, казва Учителя, ти вече много правилно ще виждаш хората, как всеки е на своето място. Ще го обичаш по един специфичен начин. Разбира се, колкото по-тайно, по-хубаво, щото някой път една показност не е..., показва, че нещо липсва на...

 

А, като мислим за Атлантида, все пак не може да не попитам има ли сред нас в днешно време хора, които са наследници на атлантите, но реално?..

Така! Сега, има малко атланти на високо ниво в света. Има един варненец, не му знам името, преди пътувахме във влака. Така се случи, че аз се връщах от София от лекции или отивах, не мога да се сетя и се запознахме. И така отначало разговора не вървеше, но после тръгна. И после той каза: Аз съм от атлантите и имам приятел варненец, който е от Атлантида. Аз помислих, че се шегува, обаче разговора така се задълбочи. Явно бяха на събрали отгоре. Казах му някои неща за Атлантида и той така даже се сепна. И после разбрах, че някои неща и той ми каза. И разбрах, че наистина не го е казал така, като някакво его. Не го помня човека, нито името му. Ние не си казахме имената, то беше среща отгоре. Така както една друга среща имах с един финландец и така много красива - там за норвегия, норвежец май, българин живее там. И каза: В нашто министерство има, в министерството няколко мъдреци, които не приемат никаква зависимост от американско правителство, други да ни влияят, те решават всичко. Както и да е. Искам да ти кажа, че един мъдрец нищо не може да му влияя, но има такива хора, но те са от този тип. Няма както истинските Учители, те са много скромни и смирени – няма да дойде да каже: Аз съм. Може да каже нещо междинно между другото, то пак ще е в името на скромността, в името на нещо друго. Той ще иска съвсем друго да каже – може да остане неразбран. Някой път се казват някои думи, но тез хора не са показ. Има ги, има ги, както и Теун Марес, който си замина преди няколко години. Има ги, но няма да покажат.

 

Ако счетем, че материалната опаковка на телата ни е до известна степен израз на вътрешните състояния и натрупани опитности през преражданията, то има ли някакви отличителни белези, които да носят атлантите?

Значи отличителните белези на човек, който носи определени минали животи, той има специална Любов, към определени народи. Значи във всички народи, в които е имал успешни преживявания (прераждания), те са в кръвта му. А там където има неуспешни, казва: Абе таз държава малко не обичам, таз не я обичам. Изрежда народи, които обича, защото там са му успешните. И всеки човек....

 

Външни белези дали има?

Не, не, не.

 

А само така една...

Чертите не са черти – има невидими черти. Значи, ако се сещаш за, само малко отклонение, Борис Георгиев – художника, чувал ли си го? Голям художник. И едни хироманти са гледали, но те не познават истинската хиромантия, щото линиите са писани от ангели – дълбока наука е. Но трябва да имаш, не трябва да имаш нищо общо с пари, с ... Нали тука се развива интуиция, духовност. Ако чисто гледаш, нали това е голяма наука. Значи и Учителят; хироманти са гледали на линиите на ръцете на Борис Георгиев и казват: Абе тоз човек няма да стане нищо от него. Гледа Учителят ръката му и казва: Гениален художник ще стане. След време той става гениален художник. И питат Учителят: Какво видя? И Учителят казва: Има невидими линии на ръцете. Край! Няма, Учителят отдавна, Той за Него невидимото е, както, както ний виждаме предмети аз така виждам духовете и аз. Той ме е научил, ма не искам сега да… Навсякъде са, и в хората духовете. Те са като буквари и то елементарно е. Пак сме на ниско ниво, но ги виждаме, нали. Аз съм а ниско ниво и пред Бога съм се определил, че невежеството е безкрайно и даже няколко пъти съм го повтарял, ма спрях нали, щото Той знае. Няма какво да са.... Всички сме на някаква ниска степен Боре, колкото и да напредваме.

 

Щом сме тук на земята…

Щом сме тука на земята, все имаме да учим нещо, да напредваме. И ако напреднем много, туй означава друго ниско ниво, тоест безкрайно е развитието, нали. Само Бог е съвършен.

 

Много ще се отчаят пак. Слизаме в същата, в същото... изречение.

Значи моята цел е да казвам Истината, значи моята цел е да казвам Истината, кой се отчайва, то който ще се отчайва, той и без мене ще се отчае и ... Той и да познава нещата пак.... А пък, който е търсач на Истината, аз казах, че търсача на Истината, той, той ще расте. Той винаги ще расте.

 

Понеже темата за Атлантида е голяма, искам да си позволя да задам още един въпрос: Има ли връзка, между падналите атлански цивилизации и наследството в магията, което е запазено и до ден днешен в някои държави в Африка?

Има връзка, има шамани и в хубав смисъл и лош смисъл. Има чисти шамани, има черни шамани – да ги нарека бели и черни. Има непокорни паднали раси, остатъци от атланските цивилизации, но те са загубили древния език, загубили са истинската магия, загубили са понятията. Такива са от падналите, далечно отражение, обаче чеченци, татари – непокорници. Не признават такова, обаче са изгубили ... Има шамани два вида, и преди около да кажем плюс, минус сто години, щото проучвам дълбоко индианската мъдрост, ако искаш някой път... Имам там към сто и десет книги и така много дълбока е индианската Мъдрост, много чиста. Когато се случи преди време и бяха натикани в резервати от американците, имаше два вида шамани. Едните бяха от остатъци от бялата Атлантида, други от черната. И едните казаха: Ще направим три дена жестоки проклятия на..., за туй дето са ги натикали. Другите казаха: Ние се отказваме, няма да правим проклятия. Високите атланти, наследници се отделиха, не направиха никакво проклятие, не искаха да правят зло. Другите направиха жестоко проклятие, събрани, група. Създадаха елементал, знаеш какво е елементал, нали? – Могъща мисъл – форма, егрегор, нали., такова, сила, силна мисъл, силно... Представи си тежък облак, нали, ядро, от километри говорим. И таз мисъл някой да я поеме след време и да я изпълни – проклятието. Поеха терористите и туй с терористичния, небостъргачите. То е само малка част, туй е предговора, щото те посегнаха на хора, които обичат природата, обичат развитието, те ги натикаха... Те се намесват, докато има жив американец, са казали някои шамани, от черната Атлантида, остатъци в индианските. Винаги ще има война, докато има жив американец, щото те посягат на развитието. Обаче както ти казах някои прощават, нали щото това е високото ниво вече. Нали това да ти е тежко и да простиш – ето я Любовта. Но това е друго съзнание, Боре.

 

Освен чисто на повърхността на това, което се случва, войни, тероризъм и т. н., можем ли да кажем, че и в днешно време американците виждаме във всички краища на света, как голяма част от тях, те имат едно,една сляпа заблудена, то даже не е и вяра по отношение на търсенията, на наченките, които правят в областта на различни източни било то религиозни, философски или йога учения. Просто навсякъде, където ги виждаме, виждаме една, една фалшивост…

Сега, първо те уж така дават свобода на разни учения, на йоги, на религии, нали. Има нещо хубаво в таз свобода, но тя не поражда Истината. Второ, има около тридесет вида вяра. Те нямат нищо общо с последните степени - истинската вяра. Има някои американци, определени хора, които са така постигнали чистота. Както ние издадохме една книга на Прентис Мълфорд „Нашите скрити сили.“, Емерсон донякъде така. Не са в Мъдростта, обаче има нещо много красиво. Но и сигурно и много други подобни изключения, но като цяло, това е така една ... Да, това е проклятието, щото те са го извикали, то си е дошло, то си действа и истинското развитие там... Като даваш свобода на другите, но ти не избираш истинския път, нали. Но иначе какъв ти беше въпроса? Мисля за много неща някой път.

 

Да, аз също и доста въпроси спестявам, тъй като наистина в много посоки. Но така са интересни пък интервютата с вас. Но аз искам да попитам, ако искаме да тръгнем по пътя на древното знание, на атлантите, на високите атланти, накъде трябва да се отправим и да търсим? И ние българите имаме ли така да се каже някакво преимущество. Някои от изследователите примерно казват, че нещо е заключено и заложено в нашето ДНК, от което пряко се повлиява от висшите светове.

Значи забрави го туй ДНК, щото... Значи или има чистота, или няма чистота, или има твърд избор на чистотата. Значи чистите във всички народи са един народ. Но един човек, който е на колебания, на граница, ако избере твърдо Истинолюбието, Усърден Молитвен Дух, и почне да наблюдава начина си на говорене; как говори, как мълчи и вътрешните си думи. Щото ти външно може да не критикуваш, вътрешно да мърмориш, нали къде е? Или вътрешно мълчиш, вътре лъжеш – ще плащаш по вътрешен път, щом вътрешно лъжеш. Така или иначе ще плащаш. Но, ако тръгнеш по пътя на това пречистване много честно към себе си, ти вече тръгваш в този път, който е толкоз истинен, че не ти трябват амулети. Щото как ще те спаси амулет и талисман, като ти не си избрал. А когато си избрал Истината, тя вече Истината е повече от талисман. Което означава, че отпадат талисманите. Ето защо пътят е да се изправиш честно срещу себе си, срещу егото си. Да кажеш: От днес нататък аз избирам... ! И той пътят пак е бавен, обаче ти вече си благословен, ако можеш да се изправиш. Ако не, моли се, старай се, и до една, две години ще узрее нещо или до три. Ако си честен, крайния срок е три години. В много краен случай четири. Ти вече, Бог ще види тез усилия, ще ти изпрати напреднало същество. Той ще те обучи и ти ще се изправиш, ще се опълчиш срещу себе си: най-големия враг; ти си си най-големия враг. И тогава вече...

 

Ще си позволя да го повторим още един път, т. е. ако човек каже: От утре се променям или от днес се променям, отваря прозореца и вече Бог го прониква..?

Да, избирам твърдо Истината, Истинолюбието. Ще се моля, туй не означава, да искаш Бог да ти отговаря. То е работа на Бога. Някой път, ако ти отговори по... Някой път Бог отговаря на молитвите бързо, мълниеносно, имал съм, от опит ти говоря; бавно и много бавно. Някой път ще ти отговори следващото прераждане, защото човек не е узрял морално. И ислямът казва: Тез молитви се отлагат и стават запас, ако ти не си постигнал що годе един добър морал. Висок, не абсолютен, висок, духовен. Нали значи избереш ли честно този път, вече не се тревожи от всичко. Нито от черна магия, нито от проклятия, щото откакто е дошъл, казва Учителят Христос, проклятията вече не важат. Нали те не могат, те ще хванат вниманието на нечистите, но то и без проклятия там е зле, нали. Но докато чистият човек, той, Бог ще му помогне да се справи с влиянията. И ние издадахме книга за влиянията, за всякакви видове влияния. Но той чистият се влияе от Бога и от разумните неща. Той може да се обедини с брат, който да му усили вярата. Въпросът е, че ти да се изправиш срещу себе си, срещу своята лъжа, своето его. И да си признаеш, че нали не да хитруваш, да се представяш за истинен, щото лицемерието е тежка работа. Ако имаш лицемерие, нямаш нужда от проклятие. Ако си лицемерен няма нужда, то вече…

 

Много благодаря за споделените мисли!

И аз съм благодарен!

 

 

 

Борислав Борисов
Борислав Борисов
Борислав Борисов е автор на текстови материали, видео репортажи и интервюта в Портал12. Работи в сферата на медиите от 2004-а година. Създател на едни от първите големи новинарски онлайн платформи в България, сега собственост на водещи медийни групи.

Роден в Търговище, завършил престижната Езикова гимназия в Ловеч, учил Аграрна икономика в Свищов, работил в редица страни на запад и у нас, главно в сферата на агробизнеса, медиите и сигурността ( анализатор в B2 Security - продоволствена сигурност, противодействие трафика на хора, регионално развитие и политики на Балканите, антитероризъм), основател на Асоциация на българските села.

Борислав Борисов е последовател на духовните и езотерични учения от 19-и век, като сред любимите му автори са Морис Метерлинк, Рудолф Щайнер, Райнер Мария Рилке и др.  Отдаден на изучаването и въвеждането в потънкостите в Учението на Учителя Беинса Дуно (Петър Дънов), както и на школите на Брат Михаил - Омраам (Михаил Иванов) и Елеазар Хараш.

Изследовател на алтернативните методи в психологията, парапсихологията и квантовата медицина.  За контакти: borislav@portal12.bg 
Елеазар Хараш
Елеазар Хараш
Елеазар Хараш е един от най-емблематичните представители на чистата духовност в нашето съвремие. Около 40 години изнася лекции в сферата на духовното развитие и себепознанието. Словото му се отличава с особена чистота, дълбочина и свобода.

Като лектор и писател изнася квинтесенцията на всички световни учения и значими мъдреци, обединявайки чистата духовност на цивилизациите и техните Учители от древността до днес. В лекциите си поставя мост между всички древни учения и религии, като премахва разделението, омразата, междуособиците и показва тънката връзка в основата на всяко учение. Основните принципи в изнасяните лекции от Елеазар Хараш са: Любовта, Мъдростта, Истината, които съграждат главната посока в развитието на всяка душа.

Важна особеност в дейността на Елеазар Хараш е тази, че по отношение на своите последователи и ученици той не прави формално обединение в организация, структура или каквато и да е външна обществена, социална или религиозна форма. Напротив – налице е свобода и непривързаност. Елеазар Хараш изнася в лекции, книги и видео интервюта, всичко необходимо за персоналното духовно развитие на всеки човек, без да го поставя в условия на каквато и да е зависимост. Многократно казва, че в духовното развитие се върви самостоятелно, чрез воля и по свобода. Всички негови лекции са безплатни, а в ежедневието си работи, потопен в дълбини за всяка нова книга, предстояща лекция или видео интервю.

„Любовта ти дава живот, Мъдростта – светлина, Истината те дарява със свобода. Затова Учението е универсално и това е нашата свещена троица – Любов, Мъдрост, Истина. Отнема недостатъците, слабостите. В това учение не можеш да мразиш, да критикуваш, да завиждаш, да боледуваш. Нямаш проблеми. Имаш задачи. Дава нещо универсално, което не се обяснява, а се чувства. Дава възможност да познаеш онази част от себе си, онази пълнота в живота, която е изгубена още в рая. Изгонени от рая – изгнание означава изгубената пълнота и Учението я връща. Но трябва да се отдадеш много искрено, предано.“

 
 • Главното ударение на това учение – е в чистотата, тя е външна, вътрешна и мистична.
 • Другото ударение е в смирението и всеобхватната мъдрост.
 • Чистотата трябва да бъде явна и тайна, скромна и тиха, а смирението трябва да бъде без показ.
 • В това учение са важни малките постоянни усилия – те са безусловни.
 • Мъдростта е всеобща.
 • Това е учение за чистия път към Бога.

За истинските ученици, Елеазар Хараш казва няколко основни принципи:
 • Който е въвлечен в света, не е ученик. Ученикът ражда хармония от себе си, а не от другите.
 • Човекът се учи, но не се развива. Само ученикът се развива.
 • Ученикът не се бори със ситуациите – той ги преодолява.
 • Ученикът знае, че любовта към Истината го освобождава от борбата за оцеляване.
 • Ученикът всякога съхранява Любовта, защото знае, че само чрез нея възприема Бога правилно.
 • В смирението на ученика е скрит силен огън. Ученикът живее в потока на Бога. Той е сключил свещен съюз с Тишината.
 • Ученикът има свещен говор. Той има чист и динамичен покой.
 • Ученикът всякога съхранява своята чистота, за да може да има висше ръководство.
 • Ученикът е владетел на себе си и затова обстоятелствата не го владеят.
 • Никога не нарушавай своята безкрайност.
 • Ако изгубиш опората на живота си, придобий увереност.
 • Човекът е красив, когато е създал Безкрая в себе си.
 • Поставяме на първо място Бог в живота си, а после себе си.
 • Ученикът всякога избягва злословия и многословия. Ученикът много бди над думите, вършителите на кармата.
 • Ученикът знае, че тайната на живота е в това, че има само Едно Действащо Същество.
 • Ученикът познава намерението като тайна енергия на собствената си същност.
 • Ученикът познава свещеното Слово и свещеното Слово го познава.
 • Ученикът носи в себе си силата, която може да изменя пространството. Разбира се това става насаме, между него и Бога, във взаимно съгласие.

„Аз съм благодарен, че имам такива ученици, които видях, и за които Учителя ми каза, че са определени.
Аз наблюдавам от много време тяхната работа – мога само да кажа, че е нещо изключително да познаваш истински ученици на Учителя – скромни, тихи, могъщи – ежедневно и съзнателно работещи върху себе си – бих казал – те са една светеща тишина. С тях ще образуваме ядрото на България, с тях ще работим и в бъдещето, защото Учителя иска могъщи ученици – надрастнали изкушенията на живота, победили напълно змията в себе си, господари на себе си и на своята съдба...познаващи същността на учението...чиито символ е диамантената воля. Няма време за поздрави и външна култура, няма време за излишни въпроси, няма време за отпускане и отлагане...няма време за баби в окултизма. Сега е огнено време, огнен цикъл, сега е време, в което се изработва могъществото на ученика и неговото изключително смирение, което е висок връх."
 


Биографични данни:
Елеазар Хараш е творчески псевдоним на Петьо Йорданов, роден във Варна на 29-и януари 1954-а година. Израства в уединение сред семейство на глухонеми. От 8 годишна възраст започва да изучава тайните на природата и да общува активно с невидимия свят. Още като дете е привлечен от невидимото и жаждата за Бога.

Елеазар Хараш е продължител на Учението на Всемировия Учител Беинса Дуно (Петър Дънов), като своеобразно поема щафетата в Учението през 1986-а година от прекия ученик на Учителя – Брат Михаил – Омраам (1900 – 1986).
Елеазар Хараш започва да издава редица книги, както по свои лекции, така и по Словото на Учителя, или както го нарича – Първия Старец от йерархията на 24-мата Старци.

„Името Елеазар Хараш ми е дадено от Учителя през 87-а година, да нося с него отговорност. Дадено е след самадхи, с него нося голяма отговорност. Има две значения, ще кажа само едното: Божествен център."
 
Афоризми от Елеазар Хараш:
 • Чистите действия нямат съдба.
 • Само Любовта лекува, защото е Сила Божия.
 • Бог въоръжава с Любов този, когото иска да съхрани.
 • За да бъде човекът висше същество, той трябва да има воля избрала Бога по свобода и любов.
 • Над всяка практика е чистото сърце, то може да променя събитията.
 • Който е познал себе си, става Изгряващо Слънце в себе си.
 • Силата работи в Тишина.
 • Гласът е загадка. Има гласове, които ни пречистват. Изворът показва, че само това, което е постоянно, е реално.
 • Най-здравословният живот е близост с Бога.
 • Знанията са бреме, Мъдростта е лекота.
 • Истинското образование е да научиш детето да търси Бога цял живот. Детето трябва да търси умението на Словото.
 • Дълбинно Чистото е всякога трудно за разбиране.
 • Овладей себе си, ако искаш да получиш Пътя си.
 • В Любовта е Единението. В Истината е Изчезването.
 • Древността действа с Безмълвие и Безупречност. Древността работи и сега. Тя е тук. Тя е Всеобхватът.
 • Словото превъзхожда всяка наука и религия.
 • Словото отключва световете – измеренията. В Словото е скрит Пътят.


Творчество:
След 1989-а година, Елеазар Хараш продължава изнасянето на лекции, като първоначално това са сбирки в апартаменти и малки зали, в градовете София, Варна, Бургас, Русе, Добрич, Плевен, Шумен, Стара Загора и др. Постепенно започва един процес на поставяне на основите и актуализацията на цялостната визия на всички духовни течения през вековете до днес. Паралелно с това Елеазар Хараш издава книги за духовно развитие. Някои от най-дълбоките са за Христос, автентичното християнство, богомилите, както и множество лекции за Египет, Атлантида, Древна Индия, Учението на толтеките, Мъдростта на индианците, Мъдростта на суфизма, Мъдростта на Лао Дзъ, както и Мъдростта на народите по света.

Една от най-разпространените му книги е „Формулите - свещени ключове“, в която се съдържат 1000 тематични формули за работа със Словото. Най-дълбоките книги на Елеазар Хараш са по темата за Мистериозните Старци.
Освен книги със свои лекции, Елеазар Хараш издава книги на редица мъдреци и мистици. Издава книги на белгийския мистик и драматург, носител на Нобелова награда за литература (1911-а година) – Морис Метерлинк. В серията от книги влизат и книги за Кабала, тайната на числата и множество тематични книги из Словото на Учителя Петър Дънов (Беинса Дуно).

Видео интервюта и лекции:
От 2016-а година Елеазар Хараш започва изнасянето на видео интервюта пред специализирания сайт за духовно развитие и себепознание – Портал12. В поредица от теми, чрез интервютата се навлиза плавно в дълбочината на фундаментални истини и принципи, свързани с осъзнаването, будността и развитието на духовните добродетели и способности. Така от началните и базови теми през 2016-а година, зрителите се потапят до изключително дълбоко Слово, предадено същевременно на разбираем език, едва 3 – 4 години по-късно, разглеждайки ретроспекцията на подбраните теми.

Паралелно с това, Елеазар Хараш продължава да изнася лекции във Варна (и по изключение 2 лекции във Велико Търново (2017 и 2018 година).

Коментари 0

За да коментирате, е нужно да влезете

Спонсори на Портал 12