Търси

Елеазар Хараш: Когато натрупаш много чистота и Любов, навлизаш във Висшата си душа. Тя е Акаша (ВИДЕО+пълен текст)

Още по темата ...
Елеазар

Елеазар: Бог е в целостта и Единството на нещата - винаги Тоталност, а не разделение (ВИДЕО+пълен текст)

Виж повече
Пето Евангелие - Историята с Изкушението

Из акашовите записи - срещата между Христос, Луцифер и Ариман

Виж повече
Акашови записи

Тимен Тимев: Акашовите записи са връзката на нашата субективна памет с обективната памет на Вселената (ВИДЕО)

Виж повече
02.12.2022 г.
5049
Добавена от: Албена Стойчева
Подкрепям Портал 12! Портал 12 е алтернативна медия. Подкрепете ни за повече материали, видео и лекции! Виж повече
Елеазар Хараш: В Акаша са скрити Тайните на живота и древните думи. 5-ят елемент е АКАША  (ИНТЕРВЮ)

Здравейте, Елеазар Хараш. Темата на днешното интервю е Акаша и в началото искам да започна със следния въпрос. Вие много често сте казвали, че ние трябва да обръщаме внимание на структурата на думите. “Акаша” е много близко до думата “Аша”, която означава “Истината”?
“Истината”. Да. Персийски.
Квинтесенцията Акаша е Етера и Ефира. Тези понятия се преливат. Има тънкости, ама…
Древното минало на човечеството е скрито в Акаша. Не е напълно в Свещените писания, но в Акаша е напълно. Тук са скрити древните действия на Бога. Най-дълбоките истини са скрити в Акаша, която е част от Нищото и Мистерията.
Парацелз казва: “Истинският човек е квинтесенция, Петия елемент, Етера, и тук той е образа и подобието на Бога”. Човекът-квинтесенция е Акаша повече от природата, той е чист Дух. Квинтесенцията е Дух. Това е качеството на нещата, тънкостта, финото.

В Акаша са скрити тайните на живота и тайните на древните думи, и тайното тълкуване на нещата. За да се проникне в Акаша се иска една много тънка енергия и позволение от Бога. “Акаша” на санскрит означава “небе”, “Етер” - древно, вибриращо тънко съзнание.

Акаша е свързана с най-дълбоката мистична мъдрост, а не със знания, с информации. Акаша е квинтесенция, фина Праматерия, чисто духовна и затова тук може да се прониква само с истинската Любов, защото Тя не може да злоупотребява. Акаша е в нас, но в нашите дълбини. Тя е свръхтънко съзнание и отвъд това има нещо още по-дълбоко, което я е създало.

Дълбоко в Етера, в Сърцето (в нашето Сърце), царува безпределен покой. Например, Христос е Славата на Акаша, на Етера. Той е етерно Същество. Етерният свят, той е винаги лъчезарен. Парацелз казва, че петата същност в човека - Етера, е квинтесенцията. Това е подобието на Бога. И пак Парацелз: “Човекът има две тела - зримо и незримо. Зримото е образувано от четирите стихии - земя, вода, въздух и огън. Незримото е Петия елемент - квинтесенцията. Тук е истинският човек, Свободата”. Петият елемент е Божествения образ, скрит в човека. Той е над стихиите. Той може да управлява бурята и всичко подобно, както е Христос: “Богове сте”. Това е Петият елемент - Акаша, подобието. Парацелз пак казва, че Христос е Същество на Петия елемент и затова Той заповядва на бурята. Неговите ученици са Четвъртия елемент. Той ги обучава впоследствие.

Вие споменахте тези фундаментални елементи, а когато се говори за това, че ученикът трябва да изработи своето светлинно тяло, това ли е момента, когато има позволението да навлиза в Акаша?
Да. Има позволение да навлиза в дълбините си, защото няма да злоупотребява, защото е честен към себе си, към Бога и Бог го познава. В Акаша, в тази свръхтънка Праматерия, никога няма страх и тревога. Затова Христос казва: “Моето иго е леко”. Етера… няма там тегла. Един вид “Завърнете се”.

В Древността е имало скрито учение от Първия Прастарец за Белия мрак. Не знам дали ще позволи Учителя да го изнасям. Това е други нива за Акаша. За Акаша става въпрос - Неизповедимостта.
Но да се върна. Учениците в лодката на Христос се страхуват, защото още са нямали събудена Акаша, Безкрая в себе си, Пустотата и затова те са били разтревожени. В Петия елемент няма тревога, защото Петият елемент е преди стихиите. Той ги превъзхожда. Оттам сме родени. И Парацелз казва: “Човекът на Акаша живее богоподобно”. Този Пети елемент (Акаша) се е пожертвал за хората, за душите, за финото в хората. Той е самият Агнец Божий. Този елемент е наречен “Агнец Божий”. Мелхиседек, Тот… Тот е бил нещо страшно - будител на човечеството. И сам Древният Бог му казва да бъде водител на човечеството, не на народ, но там е… дълбока…

Искам да Ви помоля, все пак в началото на тази тема за Акаша, да осветлите  въпроса, че в Акаша трябва да се стигне след едно дълго натрупване на чистота, на… изобщо на качества, които са фундаментални за ученика. Защото в днешно време, аз и в едно от предходните интервюта Ви запитах, много хора си мислят, че навлизат, ей така лесно в Акаша и даже има курсове по навлизане в Акаша всяка събота и неделя и така нататъка. Да осветлите тази тема, защото хората изглежда си мислят, че навлизат в Акаша, но навлизат може би в астрала...?

В астрала и във въображението влизат. Когато натрупаш много чистота и много Любов, навлизаш във Висшата си душа. Тя е Акаша. Дева Мария, която ражда Христос е Висша душа (Акаша) и ражда Акаша. Разбираш ли?! Когато натрупваш тънка мъдрост ставаш чист Дух и тогава Акаша е твое сродство. Става естествено. Няма тука курсове. Бог ти позволява. Ти знаеш, че ти позволява. Може да влизаш в Агарта, Старци, Пра… Въобще древната мъдрост на Библията. Тънкото влиза в тънкото. Страшно е… скрижалите на Тот - отдели тънкото от грубото. Отдели Акаша от всичко сътворено, от всички светове. Обикновените хора те си въобаз… Аз знам един такъв, който влизаше и така… тефтери… Викам: “Кажи ми едно или две изречения мъдрост”. Даже май не исках две. Едно изречение мъдрост. Увисна.

Като идвах насам по тротоара към интервюто ми се появи следната мисъл:... че слуховете и Истината са реципрочни на астрала и на Акаша...?
Слуховете трябва да ги има. Илюзията трябва да я има. Защото как ще постигнеш след време разликата, различаването, вивека?! Което е много важно за… Акаша различава. Човек, който има чист Дух в себе си…

Докато човека не се върне в Акаша, в чистия Дух, в него винаги ще има някаква отрицателна енергия и злото никога няма да изчезне. Злото изчезва в Акаша. Злото изчезва само там, само в Петия елемент, и само в този елемент е спасението от злото. Отдавна го е казал Тот: “Спасението е в Петия елемент”. Спасителите са спасители. Дали ще помогнат, дали няма да помогнат…слизали са. Но завръщането в Акаша, в Пустотата - това е спасение от сътворението.

Висшата човешка душа е над природата, а човешкият Дух е нещо още по-дълбоко, защото Древният Бог е създал всичко изумително. Човекът на Петия елемент Огъня не го гори, Кладата не го хваща, Голгота не го докосва - той е Акаша, чист Дух. Той е над четирите стихии на природата. Акаша е елемент на Нищото, на Свободата.

Човекът на Петия елемент е по-дълбок от всяко пророчество. За него няма пророчества. Отишъл преди години, сега се сещам, някакъв християнин при Дзен учител. “Сега да ти проповядвам малко за Христос”. Той не знае кой е отсреща. Той е просто невежество. Говори нещо и ония му казва: “Стоп. Тоз човек мисли като мен”. Край! Тънкото мислене.

Много хора казват, че пророчествата идват от Акаша...?
Ние имаме дълбини, които са по-дълбоки от Библията, от Корана, от всички свещени книги, от Писанията, защото истинският Път, както казва Махарадж: “Истинският Път е дълбини на себепознанието”, никакви Писания. Ти трябва първо да станеш Бог, да се върнеш в Акаша, тогава можеш да тълкуваш и дали ще ползваш Библията е все едно, защото ти си вече Писанието. Христос ще Го сравняваш с Библията ли?! Той е по-дълбок. Ами, Бог?! Ами, Мелхиседек?! Ами, Тот?! С какво Писание ще Ги сравниш като те са отвъд?! Могат да го ползват, ей така между другото, могат и да не го ползват, но Те са “пристигнали”. 

Акаша е един своеобразен архив на всичко, което се е случило или това е един общ поток, в който няма време и съчетава в себе си и минало, и настояще, и бъдеще?
Акаша има всичко в себе си като зародиш, но това е преди всичко, в дълбокия смисъл, това е Потока на Истината (Древният поток, Ослепителният поток) и в него не можеш да влезеш като човек, човешката природа не може. “В Акаша” означава да си в Бога. Христос е бил в Бога и тук смърт няма, защото няма и зло. Ако има най-малко зло в теб, означава, че все още има смърт.

Акаша е истинско знание за Нищото и за Бога, и когато човека е бил тук, той е бил независим. Тук в Нищото нищо отрицателно не може да влезе и нищо положително. Акаша е отвъд противоположности. Акаша е Нищото, Покоя, Блаженството, Пълнотата - “Абсолютната родина” се нарича. Нито живот, нито смърт. Нито добро, нито зло. Доброто и злото в една лодка пътуват, както светецът и грешникът. В светеца дреме грешник отвсякъде. Той не е разрешил, както Мъдреца. Той не е минал през сексуалния живот, за да го надрасне и да се освободи. Той го е подтиснал и вътре е грешника, който го чака. Затова светците не могат да бъдат истински учители и никога не са били, освен на някакъв тесен кръг и да говорят долу-горе общи приказки за чистота и смирение, но Мъдростта не им е дадена. Чистотата им е дадена донякъде.

Прекалено идейно ли ще прозвучи, ако кажа, че Акаша е паметта на Бога и идеите на Бога?
Всички чисти идеи, всички светлинни идеи, всички дълбоки идеи, всички благородни идеи слизат от този Поток. И вече кой доколко ще ги изпълни, как е подготвен, нали…?!

В Акаша Любов има, но без омраза - за разлика от двойствения свят. В този свят има любов и омраза, защото човекът не е отишъл отвъд. Както ти казах, нито светец, нито грешник. Казах ти, в светеца дреме грешник. Светецът не може да влезе в Акаша, както и свещеници, пророци. Трябва да си очистил нещо дълбоко… Обикновени хора видях в селата, които имат една топлота, един уют, не мразят, обичат хората, имат една лекота - те ще влязат. Забележи, философи, такива които смятат, че… обаче вътре… Там навътре всеки посветен може да влезе да ги види вътрешно и виждаш една голяма трагедия, подтисната. И се мислят за авторитети. В Акаша няма авторитети.
Акаша е Царството Божие.

Майстер Екхарт казва, пак ще ти кажа: “Тук не може да припари серафим”. Това е велик свят и велико чудо. Тук могат да влязат много простички, чисти, любящи хора, естествени  - Души и Духове. Без тази претовареност - простота! Обаче простотата е Мъдрост.

“Блажени нищите духом”. Нищите влизат. Неведоми са пътищата. Христос е казал: “Моето бреме е леко”. В Акаша няма ум, няма тревожене, няма сътворение, няма тяло. Акаша е живот в Бога.  Тот казва: “Акаша е създадена от Великия разум зарди нерушимата връзка”.

Акаша е мистичния океан от Безпределност - нито сътвореност, нито несътвореност, нито живи, нито мъртви. Тук не си жив, а безначален. Не си жив… по-дълбоко е. Атлантите казват, че тази безпределност е по-дълбока и от истинския живот. Това е много трудно разбираемо за земните хора.

Ние сме от Акаша. Ние сме повече невидими, отколкото видими, Боре. И аз съм невидим повече, отколкото ме виждаш, и ти си, обаче ние си говорим сега така…

Учителят казва: “Според Библията ние живеем и се движим в Бога” - това е Акаша. Не е този свят, не е сътворението. В Етера (в Бога) проблемите изчезват и затова Христос казва: “Елате обременени, отрудени. Моето иго е леко” - това е чистия Дух, това е Акаша. Проблеми има само ако си човек, ако си сътвореност, ако си Его, ако си умствен. И все ще има. Вечни проблеми ще има и тези които обичат политиката, те се привързват и тези които обичат злото, те се привързват и все ще имат проблеми, докато някога тръгнат към етерния Бог. Христос е етерен Дух, а не земен. Привидно изглежда на земен, но Той е етерен Дух. Ще обясня: този, който осъзнава Бог и Акаша дълбоко, той не е тяло, той е в тяло, но той е Дух - той не е тяло. Хората казват: “Ти виждал ли си духове?” - Пълно е с духове. Те са до теб, около теб. Той е чист Дух.

Всичко това, което споделяте в момента, в много направления превъзхожда това, което е написал в книгите си, (извинявайте за сравнението) Рудолф Щайнер. Понеже той има няколко книги за Акаша и Акашовите записи, хората са останали с впечатлението, че Акаша е един архив на събитийността през хилядолетията. А Вие в момента загатвате, че Акаша е нещо много повече от архив...?

Много по-дълбоко е.

Ако ти осъзнаеш себе си като чист Дух, ти си възкръснал още тука. Няма какво да чакаш възкресение. Който очаква, той не го е постигнал в себе си. Учителят казва: “Ако Рая е в теб, ти ще влезеш в него.” Ако Акаша е в теб, ти ще влезеш в него. Нещата тука трябва да се осъзнаят, защото ще има да чакаш много. Но има странни гледни точки. Сещам се, нищо че е шега: в един замък два призрака се разхождат и изведнъж някакъв стар човек от замъка тръгва да върви по стълбите. Единият призрак казва: “Не се страхувай. Ти вярваш ли, че има живи хора?” Разбираш ли?! И те се чудят.
Две бебета в корема на майка си говорят: “Не вярвам. Има ли рождение?” Те живеят в друг свят.
Има много гледни точки, искам да ти кажа, те са тънки. Както и да е.

Когато осъзнаеш, че си чист Дух, светът изчезва. Има го привидно, да. Война има уж. Христос е казал: “Бъдете в света, но не от света”. Учителят казва: “Божият свят си има Божествена материя - Акаша”. Тази първоначална сила Акаша е създала всичко, включително и звук. Звукът ОМ - той е повече Акаша, отколкото е… звукът на Древното единство, на Боговете.

Аз се изненадах, че Учителя е говорил всъщност не малко за Акаша и той прави едни връзки с музиката и със същества на музиката..?

Да, но на дълбокото ниво казва, че музиката има въпроси, които не може да ги разреши. Молитвата е по-дълбока. От молитвата пък има още по-дълбоко, това е Любовта. Това са степени на Акаша.

Да, но тук говорим навярно за музика, не земната музика, а за една космична музика, за която сега се сещам и покойният вече академик Антон Дончев споделяше, че я е чувал в състояние на кома..?

Да, има една фина духовна музика. Има една вътрешна музика. Самото напяване на Ом, на тибетските мантри - те са си духовни неща. Имахме среща с Антон Дончев. Ти знаеш, може би. Много дълбока душа. Той много неща даже не ги каза, но така много фино се сприятелихме. Това е друга тема.

Казва Учителят: “Зад Акаша седи нещо друго, което е по-дълбоко”. Това е Абсолюта. Той е по-дълбока степен на Нищото. Акаша е по-дълбока степен на Нищото, висша. Мога да го обясня, но не е за обяснение.

Мистерията Христос не може да се разкрие умствено. Христос стана човек, но не беше човек. Той беше етерен и свръхестествен. Той беше Акаша, Петият елемент, първичният образ и подобие, защото Акаша е Нищото, Пустотата, образа и подобието.

Петият елемент (Етера) е изначалния човек, който е господар на стихиите. И при Христос е естествено. Той се събужда и вижда, че учениците се вълнуват от бурята. Бурята за Него… Тя се ръководи от духове. Обаче етерният човек е над тези духове и може да им заповядва чрез първично Слово.

Христос не е исторически. Изглежда, но Той е исторически между другото. Той е от историята на Бога и от Акаша. Той е от историята на Древността. Той е мистичен и затова само мистиците Го познават. Свещеници, проповедници - частичка, едвам-едвам Го докосват. Учените Го познават частично. Религиозните само се приближават. Мистиците Го познават, защото те са в Акаша.

Етерният Христос изначално е отвъд материята, но прие бремето на материята (уж материя). Той си беше Акаша - съвършенство от Великото съвършенство. Чрез Акаша Той беше Същество отвъд материята и затова превъзхождаше човешката природа. И заради това Той е роден от Дева - Висша душа, която също е Акаша. Т.е. Бог ражда Себе Си от Акаша в Акаша, цялостен.

Акаша е свръхестествена сила в човека. Тя тече от Безкрая и от Бога, и Той Бог е винаги в единство с тази сила. Това е древно единство с Акаша. Акаша е Царството Божие и за Христос и затова Христос казва, че Му е леко. В Акаша въобще няма време. Тя е лекота. Царството на чистите Духове, откъдето сме дошли. И затова е казано: “Елате обременени, отрудени в изначалния свят”. Не в астрала. Елате в Нищото, в Чистотата, в Целостта. Първият Прастарец нарича Акаша “Белият мрак”, казах ти. Мястото, в което скрития Бог живее. Акаша е преизобилната Прасветлина, Свръхчистотата, Висшата благодат. Когото докосне тази първична сила, Тя го изцелява (ако реши да го докосне), но не знам дали Учителят ще ми позволи да изнеса за Белия мрак.

Пътят към познаването на Акаша е Нищото. Това означава да заличиш себе си и своята воля и да остане само Бог и Неговата воля, както е при Христос. Тогава Акаша действа, където си поиска, където поиска Бог.
Отстраняването на себе си е отстраняването на ума и на света, на сътворението, и завръщане в Неродеността. Това е мистичен Път, който превъзхожда всички науки и религии. Това е Път на чиста Любов към скрития Бог. Така ни е учил Учителят.

Акаша е Свръхбитието, скрития свят и Тот казва: “Акаша е Прасъщност”. Даже не е Същност. Душите и Духовете са Същност. Акаша е Прасъщност, а в нея има Прасъщество, което вече е… Върховна сила. Четирите елемента са енергия, а Петият елемент е Същност и Свръхсъщност - нещо свръхестествено. Оттам идват свръхестествени откровения за чистия Дух. Чистия Дух работи в Акаша чрез проникване и затова Той узнава Истината.

Истината в Акаша е отвъд опита. Тя е по-дълбока от опита. Има мъдреци, които са разбрали, че само със своя опит ще стигнеш донякъде. Онова е над опита. Всичко е излязло от онова Царство Акаша и там ще се върне. Всичко ще се върне в Акаша, защото е неотделимо от Бога. Акаша е Висшата цел и тя е Божият промисъл и Той води всичко към Себе Си. Оттук е произлязъл Животът и тук ще се върне.

Същността на Акаша е цялостна и безпределна Любов. Тук е закона на Учителя: “Люби Бога повече от себе си”. И затова тази заповед е тотална. Акаша е Древността - Великата скрита реалност. Себепознанието е завръщане в Акаша. Не Писания, а имаш ли себепознание. Т.е. влязъл ли си в Нищото.

Махарадж казва, че е без образование. Той няма образование и вика: “Целият свят почти идва при мен, защото станах Нула, станах Нищото”.

Мисля, че в едната от лекциите си Учителят казва, че всъщност Акаша е Царството Божие..?
Да, да...

Акаша е Любов отвъд всяко знание, отвъд светлина и тъмнина, отвъд Дървото за познанието за доброто и злото. “Богове сте” означава, че ние сме от Акаша, а не от Дървото за познанието на доброто и злото и всички, които са постигнали Божествено посвещение превъзхождат всякакви умове, философии и теории. Атлантите наричат Акаша “безмълвното знание”. Когато махнеш света от себе си, ще видиш Акаша. Христос е същностен, а не знаещ. Той е Любов - Същността е Любов. Тя не е знание, някакви теории или светлина и тъмнина. Словото му е Любов, а не философия и знание. Той е над света и над световното цяло. Той е чист Дух, който се движи в Истината и в Бога. Той не се движи в света.
Той е Същност, родена от Свръхсъщността. Разумът му е Свещен, а не човешки. Той принадлежи на Бога, а не на Себе Си и затова казва “Само Твоята воля!”.

Тук в Акаша няма съдба. Тук има само едно - Любов към Бога. Тук осъзнаваме своята Нероденост - Ефира. Тот казва:”Древната Любов е океан от сияещ Ефир”.

Истинското Слово е слязло от Акаша, а не от менталния свят. Това Слово е слязло от Бога и затова е изобилно над света, извисено. То е създало всичко, и Боговете. Това Слово е изначално и затова То е разрешител на въпросите. То е пре-чисто и затова Акаша означава “Бог в действие”. Това Слово е Бог в действие. Това Слово работи там, където е Истината и Любовта. Това Слово е Сина на Бога. Това се нарича “Сина на Бога”, според Тот. Когато Словото стане Акаша (Свръхслово), То изявява Бога. Виждал съм с очите си как действа това Слово - мистично, тотално… Няма коментари въобще. То е метод на Бога.

Това Слово не е енергия, а Сила. Има разлика голяма. Върховна сила. Когато Бог влезе в това Слово, То става Бог.
Акаша ни повежда отвъд света и отвъд Вселената, отвъд сътворението, в дълбоко вътрешно измерение. Казвал съм го: “Ние сме безсмъртни и нищо не можем да направим по въпроса”. Освен това ние сме преди Безсмъртието. То е дошло много по-късно, по-късно Смъртта.

Всички записи от натрупаните прераждания, кармата, съдбата, всъщност отпечатъкът от тях в Акаша ли е?
Дълбоката мъдрост… Примерно, да кажем, сещам се, влизал съм в Агарта за малко, защото Учителят ме спря. Там под океана, под дъното, навътре - подземия, храмове, стаи с древни книги. Там древните книги са духовни. Четат се по духовен начин. Там няма разлистване. Там страници не отваряш. Проникваш и на която страница се спре Духът ти чете… дълбоки неща. Някои от тях може би съм изнасял като съм говорил за Агарта, някои не. Но искам да ти кажа, там е чрез проникване и Бог ти позволява това проникване. Това е наша естествена природа, мистична. Нищо общо с чудеса - естествена мистика. Над изцеление, над вяра. Любов, която върви от Мъдрост към Премъдрост и към дълбинни истини.

Учителят казва, че в Акаша буквите са различни, което Вие сега го потвърждавате, но това ниво - Агарта, аз и друг път съм Ви питал, но като друг паралелен свят или нашата физическа земя навътре е?
Могат да се нарекат дълбоките измерения - паралелни, защото всичко е тук. И Царството, и Бог е тук. Бог е тук. Царството е тук. Царството Божие е вътре във вас. Как ще чакаш възкресение?! Означава, че си излъган от ума. Който вярва в “бъдеще”, а не в “сега”...

Агарта да я разгледаме като състояние на съзнанието по-скоро?
Степен на честота на вълната на Бога и състояние на съзнанието - висша степен. Мелхиседек е ръководител на около 2000 посветени, плюс други дълбоки хора, които вървят по този Път. Рая, част от Рая, изначалния Рай. Не онзи Рай - смешния.

Питам, защото нали казват, че еди-кое си езеро на Рила е вход към вратата на Агарта, но тук не говорим за никакъв физически обект..?
Разбира се. Просто проникваш, защото ти си Дух и можеш да проникваш духовните неща. Земният човек той трябва да види, да пипне и като пипне пак не знае и пак си остава в глупостта. Обаче той трябва да пипне и да каже “да”. Какво “да”?!

Добре, заради търсачите, душите, заради това ги задавам тези въпроси. Тогава онова прословуто езеро на Рила, за което се знае, че е вход към Агарта, всъщност то по някакъв специфичен начин усилва някакви духовни трептения, вълни, лъчи ли, за да се достигнат тези паралелни измерения, за които говорите?
Нищо не усилва, Боре. Ти усилваш. Твоят Дух е, който прониква. Ти си над Писанията. Ти си над нещата и Бог в теб е Мистерията в теб, защото човек е Мистерия, не е Писание. Той може да прониква и да подобрява. Атлантите казват: “Един истински човек може да подобрява всичко във Вселената и извън нея”. Той може да подобрява, да издига нивата на Любовта, на хората, на съзнанията. Затова такъв човек е ценен, защото Той носи Акаша на степени. Имало е толтеки на степени. Даоси на шест степени. Нива на Мъдрост означава нива на Простота.

В този ред като подкарахте, идва един момент, в който светът тотално се разрежда, цялата Вселена се разрежда и то е просто една видимост, но не е реалност..?
И става нашият свят Абсолютната родина, чистата Радост…

Познаващият Бога живее в Акаша, в Бога, а не в Писания. Той е в Бога и Бог е в словото му, а Писанията са компромис. Ще ти издам дълбоки неща, които не се знаят в Църквите, от Библията. Те ще смутят, защото аз съм стар смутител. Настрадин Ходжа има книга “Смутителя на света”. Както и да е.

Всеки Учител е древна форма на Словото. Всеки истински Учител, първо, е Любов, забележи, после е Слово. Не е някакъв свещеник. Първо е Любов (мярката на Акаша) и после е Слово. Бог ни обича с безкрайна Любов и от хиляди и милиони години ни чака да се върнем в Акаша. Древните думи също са Акаша. Те увеличават Нищото в нас. Увеличават целостта, безкрая, пълнотата. Те увеличават Бога в нас. И когато увеличаваш Бога в себе си, колкото повече формули, светът намалява, намалява, изчезва и се случва обожествяването в един момент, сливането, за което е казано “Богове сте”.

Целият Апокалипсис, за който се говори, той е една смешка. Той въобще не засяга живота и Акаша. Той не може да пипне… т.е. той е края на злото, той е благодат. В Акаша е спасението на човечеството.

Като споменахте на финала за Aпокалипсиса, все пак да Ви попитам…
Той е радостна вест, Боре. И деца суфи се радват.

Откровенията, които са в Библията техния произход Акаша ли е?
Откровенията в Библията… Една част са Акаша, но трябва да се различава. Те са, както в Дзен - коаните. Коаните са от Акаша. Умът знае, но нищо не разбира от тези коани. Интуицията знае. “Пляскането с една ръка”, сетих се сега. Какво означава пляскането с една ръка?! Умът не може да го… и да му дадеш отговора, той пак не знае. Отговорът е (на пляскането с една ръка) - ти чул ли си звука и дълбините на Тишината?! Това е отговора, но това е отговор на Духа. Умът и да го чуе, ще кимне. Обаче ти чул ли си дълбините? Тишината е нашата Родина. Тя е несътворена. Тя също е Акаша - Висшата тишина.

В окултната наука се казва, че във времената, в които сме сега (въпреки, че нашият Дух и Душа не са във времето), се казва, че човекът слиза все повече в гъстата материя, все повече се втвърдява. Нали знаем, че в древното минало съществата са били повече светлинни Същности. В този ред на мисли, Акаша по времето, да кажем на Атлантида или Древен Египет, била ли е по-достъпна в сравнение със сега?
Ами, когато са ръководили… Наистина на Земята е имало Богове. Те са обучавали жреци от висши степени (атлантски, египетски), много високи нива, 100% отдадени жреци. В Египет се казва, че е имало и 75%, и 50%, и всичко… Те са степени на Акаша и са вървяли… Тогава е било по-достъпно, но сега чрез страданията Бог иска да възвърне това израстване на Любовта, с която да се върне човек в Акаша, а не да тръгне към все по-голямо гъсто сътворяване. Защото има “гъсти” хора. Тези убийци, лъжци или тежки… “Гъсти” животни има, на които им е много трудно да излязат… Но ще дойде някога и техния час, защото тази Любов, Тя е безкрайна, Боре.

От начало Луцифер е бил Светлина. Живял е в Акаша. Прасветлина е бил. После Бог е решил да стане Сатана и го… отнема му. Понеже Бог е Велика Любов, след време ще му даде по-голяма власт, отколкото е имал, защото… заради тази Велика Преданост, която е имал 8000 години към Бога, казват суфите, той ще се върне в по-висока степен на Акаша. Той се е пожертвал. Той е избран. Всичко е избрано, няма случайно. Бог не прави грешки. 
Юда е дълбоко избран, за който избягваме да смущаваме, защото хората настръхват само като чуят. Не знаят за какво става въпрос. Просто си говорят. И така ще умрат хиляди свещеници без да разберат истината. Ако търсеха Истината, щяха да хванат…

Има предразсъдъци, които са по-твърди от скалите. По отношение на Юда, имам предвид... Искам да Ви запитам, допустими ли са в някакъв момент корекции в Акаша? 
Това само Бог може да го направи и това спада към изключенията. Бог може да изтрие, може да пренапише, може да подобри, но каквото и да прави Той, понеже е Любов, то все е правилно. Каквото и да правим ние… С Него е друго.
Искам да Ви помоля също, по темата за Акаша, да споделите за особената връзка (защото и Учителят загатва за това, но не казва подробности) между скъпоценните камъни и Акаша.

Елементите, да кажем, желязо, злато, диамант - те са Същества. Същества живеят в тях и ги подхранват. Желязото е низше същество и затова ръждясва. Изгубило е развитието. Златото обаче обича съвършенството. Диамантът също. Телата на златото и диаманта са Висши същества част от Акаша. Обаче въпреки всичко, идва един момент, в който те са ограничени. Трябва да влизат, да излизат, да подхранват, да разкрият някакви тънкости. Има нещо красиво в тях, но това е ограничение. Означава… и най-съвършеното тяло… Духът е свобода и в един момент, Той си иска тази свобода. Но и Тот е влизал в статуйките си, за да помага, да въвежда хората. Снимките на Учителя… Учителят може да влезе в снимката и такива неща да ти разкрие… Но това е за учениците, които имат дълбоко отношение към Христос, към Бога. Това може да ги тласне в живота и затова има компромиси. Те са свободни Същества, но щом е влязъл в снимката или статуята, означава, че иска да ти помогне. Той ще излъчи мисъл точна.

Вчера, ще направя едно изключение, хората обичат такива примери… Вчера седя пред рафта с книги в моята стая и мислено си казвам една молитва да посоча с пръст една от всички книги, която да е свързана с темата Акаша. Казах си, че малко трябва да се подготвя за това интервю, въпреки че не съм подготвен всеки път. Обаче за да е абсолютно безпристрастно, затворих си очите и започнах да се въртя обратно на часовниковата стрелка, сигурно над 10-15 пъти, за да загубя ориентир, а с дясната ми ръка сочех напред и с показалец, когато спра да се въртя, да посоча точната книга и да я взема нея. Като спрях, правя така да докосна книгата, обаче не докосвам книгата. В следващия момент си отварям очите и показалецът ми сочи портрета на Учителя, а библиотеката с книгите съвсем отстрани беше останала. Ето пак един символ.

Ако знаеш как да пипнеш снимка на Учителя в трудни моменти, да я докоснеш с голяма Любов с върха на пръстите, защото във върха на нещата се намира Акаша, както във върха на пламъка горе - тънкостта на Духа. И ако знаеш как да докоснеш, ще те докосне нещо. Даже по някой път може даже да тръгне преобразяване, ако Учителят насити със Себе Си или ако има взаимно… такъв момент. Те са духовни моменти, Боре.

Един финален въпрос. Правилно ли е да кажем, че дотолкова, доколкото хората в материалния свят придобиват качества, които да ги свързват с Акаша и напротив, дотолкова, доколкото хората и животните, и изобщо всички същества, се втвърдяват в този материален свят, дотолкова първите усилват Акаша и разреждат материята, а вторите усилват астралния свят и втвърдяват материята?
Пак стигаме до мярката, която е Любовта. Тя разрежда кармите, разрежда различните съдби, разрежда гъстотата. Където е Тя… Защото в Нея работи истинската Любов, там където Душа и Дух работят, Любовта и Мъдростта, там все повече работи Акаша и в целия свят има Същества - скрити, явни, естествени души, които са си в този свят и те работят. Ако ги нямаше тези истински хора в света, това щеше да бъде една огромна трагедия. Обаче Бог изпраща.
 
Албена Стойчева
Албена Стойчева
Албена Стойчева е в екипа на Портал12 като сътрудник по обработката на текстове от интервюта. 

Споделя:
Аз съм обикновен човек, с обикновена професия (работя в IT фирма). Радостна съм да давам своя скромен принос в дейността на Портал 12.

Любимият ми цитат е: "Имаш ли абсолютно неосъждане, Бог ти дава своите очи" - Елеазар Хараш
Елеазар Хараш
Елеазар Хараш
Елеазар Хараш е един от най-емблематичните представители на чистата духовност в нашето съвремие. Около 40 години изнася лекции в сферата на духовното развитие и себепознанието. Словото му се отличава с особена чистота, дълбочина и свобода.

Като лектор и писател изнася квинтесенцията на всички световни учения и значими мъдреци, обединявайки чистата духовност на цивилизациите и техните Учители от древността до днес. В лекциите си поставя мост между всички древни учения и религии, като премахва разделението, омразата, междуособиците и показва тънката връзка в основата на всяко учение. Основните принципи в изнасяните лекции от Елеазар Хараш са: Любовта, Мъдростта, Истината, които съграждат главната посока в развитието на всяка душа.

Важна особеност в дейността на Елеазар Хараш е тази, че по отношение на своите последователи и ученици той не прави формално обединение в организация, структура или каквато и да е външна обществена, социална или религиозна форма. Напротив – налице е свобода и непривързаност. Елеазар Хараш изнася в лекции, книги и видео интервюта, всичко необходимо за персоналното духовно развитие на всеки човек, без да го поставя в условия на каквато и да е зависимост. Многократно казва, че в духовното развитие се върви самостоятелно, чрез воля и по свобода. Всички негови лекции са безплатни, а в ежедневието си работи, потопен в дълбини за всяка нова книга, предстояща лекция или видео интервю.

„Любовта ти дава живот, Мъдростта – светлина, Истината те дарява със свобода. Затова Учението е универсално и това е нашата свещена троица – Любов, Мъдрост, Истина. Отнема недостатъците, слабостите. В това учение не можеш да мразиш, да критикуваш, да завиждаш, да боледуваш. Нямаш проблеми. Имаш задачи. Дава нещо универсално, което не се обяснява, а се чувства. Дава възможност да познаеш онази част от себе си, онази пълнота в живота, която е изгубена още в рая. Изгонени от рая – изгнание означава изгубената пълнота и Учението я връща. Но трябва да се отдадеш много искрено, предано.“

 
 • Главното ударение на това учение – е в чистотата, тя е външна, вътрешна и мистична.
 • Другото ударение е в смирението и всеобхватната мъдрост.
 • Чистотата трябва да бъде явна и тайна, скромна и тиха, а смирението трябва да бъде без показ.
 • В това учение са важни малките постоянни усилия – те са безусловни.
 • Мъдростта е всеобща.
 • Това е учение за чистия път към Бога.

За истинските ученици, Елеазар Хараш казва няколко основни принципи:
 • Който е въвлечен в света, не е ученик. Ученикът ражда хармония от себе си, а не от другите.
 • Човекът се учи, но не се развива. Само ученикът се развива.
 • Ученикът не се бори със ситуациите – той ги преодолява.
 • Ученикът знае, че любовта към Истината го освобождава от борбата за оцеляване.
 • Ученикът всякога съхранява Любовта, защото знае, че само чрез нея възприема Бога правилно.
 • В смирението на ученика е скрит силен огън. Ученикът живее в потока на Бога. Той е сключил свещен съюз с Тишината.
 • Ученикът има свещен говор. Той има чист и динамичен покой.
 • Ученикът всякога съхранява своята чистота, за да може да има висше ръководство.
 • Ученикът е владетел на себе си и затова обстоятелствата не го владеят.
 • Никога не нарушавай своята безкрайност.
 • Ако изгубиш опората на живота си, придобий увереност.
 • Човекът е красив, когато е създал Безкрая в себе си.
 • Поставяме на първо място Бог в живота си, а после себе си.
 • Ученикът всякога избягва злословия и многословия. Ученикът много бди над думите, вършителите на кармата.
 • Ученикът знае, че тайната на живота е в това, че има само Едно Действащо Същество.
 • Ученикът познава намерението като тайна енергия на собствената си същност.
 • Ученикът познава свещеното Слово и свещеното Слово го познава.
 • Ученикът носи в себе си силата, която може да изменя пространството. Разбира се това става насаме, между него и Бога, във взаимно съгласие.

„Аз съм благодарен, че имам такива ученици, които видях, и за които Учителя ми каза, че са определени.
Аз наблюдавам от много време тяхната работа – мога само да кажа, че е нещо изключително да познаваш истински ученици на Учителя – скромни, тихи, могъщи – ежедневно и съзнателно работещи върху себе си – бих казал – те са една светеща тишина. С тях ще образуваме ядрото на България, с тях ще работим и в бъдещето, защото Учителя иска могъщи ученици – надрастнали изкушенията на живота, победили напълно змията в себе си, господари на себе си и на своята съдба...познаващи същността на учението...чиито символ е диамантената воля. Няма време за поздрави и външна култура, няма време за излишни въпроси, няма време за отпускане и отлагане...няма време за баби в окултизма. Сега е огнено време, огнен цикъл, сега е време, в което се изработва могъществото на ученика и неговото изключително смирение, което е висок връх."
 


Биографични данни:
Елеазар Хараш е творчески псевдоним на Петьо Йорданов, роден във Варна на 29-и януари 1954-а година. Израства в уединение сред семейство на глухонеми. От 8 годишна възраст започва да изучава тайните на природата и да общува активно с невидимия свят. Още като дете е привлечен от невидимото и жаждата за Бога.

Елеазар Хараш е продължител на Учението на Всемировия Учител Беинса Дуно (Петър Дънов), като своеобразно поема щафетата в Учението през 1986-а година от прекия ученик на Учителя – Брат Михаил – Омраам (1900 – 1986).
Елеазар Хараш започва да издава редица книги, както по свои лекции, така и по Словото на Учителя, или както го нарича – Първия Старец от йерархията на 24-мата Старци.

„Името Елеазар Хараш ми е дадено от Учителя през 87-а година, да нося с него отговорност. Дадено е след самадхи, с него нося голяма отговорност. Има две значения, ще кажа само едното: Божествен център."
 
Афоризми от Елеазар Хараш:
 • Чистите действия нямат съдба.
 • Само Любовта лекува, защото е Сила Божия.
 • Бог въоръжава с Любов този, когото иска да съхрани.
 • За да бъде човекът висше същество, той трябва да има воля избрала Бога по свобода и любов.
 • Над всяка практика е чистото сърце, то може да променя събитията.
 • Който е познал себе си, става Изгряващо Слънце в себе си.
 • Силата работи в Тишина.
 • Гласът е загадка. Има гласове, които ни пречистват. Изворът показва, че само това, което е постоянно, е реално.
 • Най-здравословният живот е близост с Бога.
 • Знанията са бреме, Мъдростта е лекота.
 • Истинското образование е да научиш детето да търси Бога цял живот. Детето трябва да търси умението на Словото.
 • Дълбинно Чистото е всякога трудно за разбиране.
 • Овладей себе си, ако искаш да получиш Пътя си.
 • В Любовта е Единението. В Истината е Изчезването.
 • Древността действа с Безмълвие и Безупречност. Древността работи и сега. Тя е тук. Тя е Всеобхватът.
 • Словото превъзхожда всяка наука и религия.
 • Словото отключва световете – измеренията. В Словото е скрит Пътят.


Творчество:
След 1989-а година, Елеазар Хараш продължава изнасянето на лекции, като първоначално това са сбирки в апартаменти и малки зали, в градовете София, Варна, Бургас, Русе, Добрич, Плевен, Шумен, Стара Загора и др. Постепенно започва един процес на поставяне на основите и актуализацията на цялостната визия на всички духовни течения през вековете до днес. Паралелно с това Елеазар Хараш издава книги за духовно развитие. Някои от най-дълбоките са за Христос, автентичното християнство, богомилите, както и множество лекции за Египет, Атлантида, Древна Индия, Учението на толтеките, Мъдростта на индианците, Мъдростта на суфизма, Мъдростта на Лао Дзъ, както и Мъдростта на народите по света.

Една от най-разпространените му книги е „Формулите - свещени ключове“, в която се съдържат 1000 тематични формули за работа със Словото. Най-дълбоките книги на Елеазар Хараш са по темата за Мистериозните Старци.
Освен книги със свои лекции, Елеазар Хараш издава книги на редица мъдреци и мистици. Издава книги на белгийския мистик и драматург, носител на Нобелова награда за литература (1911-а година) – Морис Метерлинк. В серията от книги влизат и книги за Кабала, тайната на числата и множество тематични книги из Словото на Учителя Петър Дънов (Беинса Дуно).

Видео интервюта и лекции:
От 2016-а година Елеазар Хараш започва изнасянето на видео интервюта пред специализирания сайт за духовно развитие и себепознание – Портал12. В поредица от теми, чрез интервютата се навлиза плавно в дълбочината на фундаментални истини и принципи, свързани с осъзнаването, будността и развитието на духовните добродетели и способности. Така от началните и базови теми през 2016-а година, зрителите се потапят до изключително дълбоко Слово, предадено същевременно на разбираем език, едва 3 – 4 години по-късно, разглеждайки ретроспекцията на подбраните теми.

Паралелно с това, Елеазар Хараш продължава да изнася лекции във Варна (и по изключение 2 лекции във Велико Търново (2017 и 2018 година).

Спонсори на Портал 12