Търси

Елеазар Хараш: Детето да се възпита така, че да придобие 'твърда нежност'

Още по темата ...
Перица Георгиев - Кану

Перица Георгиев - Кану: Детската невинност е едно Божествено присъствие в нас (ВИДЕО)

Виж повече
Омраам

Омраам: Когато се роди дете, родителите не знаят какъв дух живее в него

Виж повече
Шри Чинмой

Шри Чинмой: Любовта е служене без условия. Духовното сърце е центърът на безкрайна и универсална Любов

Виж повече
01.06.2024 г.
1739
Подкрепям Портал 12! Портал 12 е алтернативна медия. Подкрепете ни за повече материали, видео и лекции! Виж повече
Детето не принадлежи на майката, тя не го е създала. Тя не може да създаде нито един косъм, нито ръка, нито око. Тя е само избраният инструмент от Духа, който със своята Любов се грижи и за детето, и за майката. Чрез майката Духът иска да даде свещени условия на неговата душа да се развие като божество. Невежество е да се смяташ за създател на едно дете и да мислиш, че то е твое, без да знаеш плана на Бога.

Детето е душа. Душата не е от този свят. Тя е изпратена от друг свят по определен закон. Душата е изпратена да довърши обучението си на земята. Ако хората имаха чист и силен стремеж към Бога, щяха да знаят великия секрет на това послание - детето - и каква е целта на Бога и щяха съзнателно да съдействат за неговото окултно развитие, за да постигне целта си. Например: Как се разрушава егоизмът? Даваш на детето една ябълка и след малко бързо я взимаш. То да свикне да я губи и да не я смята за притежание. Разбира се, според Учителя има голямо значение дали на едно дете се дават 2 или 3 ореха, или ябълки. Това е свързано с числата. Ще взимате ябълката дотогава, докато то се научи да я връща с радост - мускулите на лицето да се разширяват, дори и при големи опасности. Когато в игра то загуби, трябва да се научи да си подава ръката с радост и вътрешна почит; ако е победено, това да го научим. Това са малки окултни навици, които детето трябва да има от най-ранна възраст. Тези малки навици след време стават големи окултни сили. Ако в детето се посеят окултни навици, това е пътят, по който Бог ще се развие в неговата душа.

Детето да се възпита така, че да придобие „твърда нежност“. Родителите да се откажат от собствеността върху децата си. Бог да бъде призоваван често, за да уреди тяхната съдба. Родителите не знаят откъде идва душата и къде отива - планът, който е начертан от Бог - но могат да съдействат за Неговия план. Детето идва в семейството и може да си отиде. То не иска мнението на родителите, те не са фактор. Ако родителите бяха истински, при смъртта на детето те щяха да благодарят на Бога. Който го е дал, Си го е взел, и то без грешка. Той бди над всички души. Родителите се безпокоят при смъртта на детето. Докато се безпокоиш, ти не можеш да разбереш Духа и Неговия план - ти си слуга. Детето дойде от невидимия свят и се върна пак там. Родителите трябва да имат истинско отношение към невидимия свят и да го разбират. Истинското отглеждане на детето е нещо безкористно - като служба към Бога, без никаква идея то да се отплаща.Символ на семейството: Духът - бащата, душата - майката, умът - синът, сърцето - дъщерята. Внуците са последствия и резултати.

Ако всички сили, които са в нас, се плодят разумно, ние ще се превърнем в светлина, защото крайният резултат на мисълта е светлината. Някои мислят, че имат деца, но това не е дете, а само тяхната мисъл. Ако синът (умът) няма права мисъл и ако дъщерята (сърцето) няма топло чувство - ето ви бездетни родители. Душата е дете на Бога и затова Той разполага с това дете. Ако родителите са упорити и искат да наложат своето, случва се Бог да си го вземе обратно, да търси по-разумни родители. Човек само предава живота, той е посредник. Семейството без новото учение е нула. Колко много труд, за да станат нещастни! Само новото учение е светлина за всички пробудени.

Силата на човека седи в неговата Любов към Бога, а що се отнася до уреждането на живота му, има специални ангели, които му диктуват вътрешно плана на живота. Вие обичате вашите деца, но това е чрез Любовта на Бога и тази Любов е насочена към съответната душа. Това е проекция на Бога към тази душа, за да може тя да се развива.

Ако двама души се обичат, разстояния не съществуват, те се поддържат вътрешно. Често след смъртта вашата любов не е каквато трябва, но Божествената Любов е неизменна. Преградите в едно семейство са винаги недостатъците - оттам влизат духовете. Достатъчно е в едно семейство да има едно Слънце (един разумен). То ще групира силите. За небето отношението майка-дете е отношение на душа към душа. Но истинските отношения са вътрешни, в подсъзнанието. Това, което повежда семейството, е в самия човек. Затова човекът трябва да работи мощно върху себе си. Най-важното за семейството е да се разбере единицата. В единството са съхранени всички енергии. Там се крие Първичният живот. Преди Адам са живели много Бели Братя, които са много възвишени същества (Христос, Учителят).

Извън Любовта всичко се разрушава, вътре в Любовта всичко се съхранява. В Първичния свят на Любовта няма никакви лишения, това е Божественият свят. Без човешката любов може, но без Божествената Любов не може. Стремете се към Божествената Любов, която освобождава човека от всички ограничения. Някои искат да създадат семейство, но дали с човешка любов или с Божествена Любов? Човешката любов е полезна както виното за пияницата. С човешката любов постоянно се трупат дългове.

Закон от Учителя: Учението не може да се замести с Любов. Любовта си е любов, но ти трябва да учиш. Който не учи, не люби. Ще изучавате най-много тия науки, които обичате най-много. - Но за окултиста една от най-важните науки е Истината. Истината е отношение на хората към невидимия свят (светът над астрала). Изключете и най-малкото съмнение - и във вас ще блесне светлина. Новата култура не търпи слабости и извинения. Ако имаш слаба воля - мълчи и работи!

Коментари 0

За да коментирате, е нужно да влезете

Спонсори на Портал 12