Търси

Елеазар Хараш: В Кабала човек се научава да изпреварва хода на събитията (ВИДЕО+ПЪЛЕН ТЕКСТ)

Още по темата ...
Тот Атланта

Тот Атланта: Слушай, о, човеко, онзи който идва при теб. Премери словата му: дали са от Светлина?

Виж повече
Елеазар Хараш: Буквите

Елеазар Хараш: Буквите знаят в кой човек живеят, и в кой човек живее Бог и Любовта (ВИДЕО)

Виж повече
Аменхотеп IV (Ехнатон)

Аменхотеп IV (Ехнатон): Не роптай против Божието разпределение, а поправи собственото си Сърце

Виж повече
12.06.2023 г.
4424
Добавена от: Борислав Борисов
Подкрепям Портал 12! Портал 12 е алтернативна медия. Подкрепете ни за повече материали, видео и лекции! Виж повече
Елеазар Хараш - Главната тайна на Кабала и гласът на Бога
Лекция от 19 май 2023, град Варна
 
Б: Здравей, Учителю, каква тема сте ни подготвили днес?
Е: Главната е Кабала, но първо искам няколко важни неща от Учителя, така скоро си ги припомних, много са ценни като идеи. Първо: Учителя – Важни неща:
„Щом в мисълта си ограден, това е бронята. Промяната на мисълта променя характера, променя съдбата“. Това е нагласа – някои казват: „Не можем да си променим съдбата“, настрой се на Божията вълна и не го мисли. „Светлата мисъл е верен приятел, това е същество. Само онзи човек има силна мисъл, който е свързан с някое светло същество. Молитвата значи концентриране на мисълта. Силата на мисълта се крие в чистотата й“.  Туй е само учителя. „Отрицателната мисъл е куршум от някой разбойник от другия свят“. Веднага вкарваш Бога и започва изчезването. „Най – дълбоката мисъл на Земята“, казва Учителя: „Аз живея в Бога и Бог живее в мене“. Просто, толкоз простичко, че…  „Концентрираната мисъл ликвидира злия дух“. Където и да се намираш, само концентрация в Бога, на мига. „Концентрираната мисъл управлява всичко“. Бог влиза в концентрацията, сгъстява, то заедно е с него. Сещам се за Ал Халладж, страшна мисъл, злото. Казва: „Никой не може да утвърждава Бога (като повтаряш божии имена), никой не може да утвърждава Бога, освен него самия“. Той го прави в нас, той ни подготвя за единство, това е свършен факт. Влязъл си в замисъла му, всичко друго той ще го направи. Никаква тревога, защото ти вече си вътре, имаш право да… „Ако нямаш мисъл за опасност, опасност няма. Онзи свят е тук – вътре в мисълта ни, в съзнанието ни. Щом постоянно мислиш за нещо, то винаги е близо за тебе“. Даже, да допълня, може да мислиш за някое от тези зелени извънземни, такива момченца, деца, ще влезе в главата ти, то може да го няма, обаче ти ще го създадеш.

Б: Ето защо е важно постоянно да държим мисълта за Учителя в нас.
Е: Точно, и Той е постоянно до нас и като стане нещо пак е до нас. И Мохамед да не го виждаш пак е до нас. То е… така, „Щом в мисълта има грешки, от там ще влезе Дяволът“, за туй трябва да поддържаме… „Лошите мисли за врата за Дявола“, ако ти започнеш да мислиш за Бога, вратата е затворена, нервната система е затворена, заключено е.

Б: Отваря се друга Врата.
Е: Точно другата врата. „Вътрешният мир се гради от правата мисъл. Щом нещо съществува във вашия ум, то е живо“. Значи, можеш да измислиш нещо от друга планета, то съществува някъде, казва Учителя, и може да влезе в тебе и да промени живота ти. „Бог ще ви благослови за онези малки скрити мисли във вас, за които никой нищо не знае“. И те, ако са тънко съкровени, както трябва да е – там е голямото. Закон: „Щом се свържеш с Бога, възприемаш неговите мисли“. Това е честота на вълната, както съм ти казвал, Мелхиседек, Мелхиседек… „Когато мислиш за любимо същество, в ума ти се явява светлина. Хубавите мисли и чувства пазят човека от външни нападения. Мисълта може да подобри съдбата. Печели само този, който мисли божествено. Правата мисъл освобождава от спънките на живота. Ако мислите ти са чисти, нищо не може да те смути. Чистата мисъл създава хубава атмосфера около себе си“. Помня, с държавна сигурност, те ми говореха едно, аз им говоря друго, обаче, ти си живей в своя свят, те нека си кажат своето, нали… „Моите мисли, чувства и постъпки, това е моята църква. Само който обича, може да мисли правилно. Всяка права мисъл има божествен произход. Когато си обграден със светла мисъл, тъмнината не може да проникне“. Значи, около теб може да са болни от чума, опасни хора, щом си в тази мисъл, туй същество… „В светлата мисъл се крие възвишено същество. Колкото по – висша е мисълта, толкова по – бързи са трептенията“. Трептенията на лошите мисли са бавни, те са като охлюви. Концентрираната мисъл веднага излъчва божествени… „Силата на човека седи в мисълта, че някой го обича. Щом мислиш за Бога, всички отрицателни мисли изчезват“. Просто, ясно, това беше, малки неща, но…

Б: Когато преди време правих интервю с Перица, с Пепси, той каза така, разказваше как като е бил като дете и е гледал нагоре към небето, синьото небе, и е усещал, че има Някой, който го обича. В тази връзка искам да кажа, че това интервю го посвещаваме на Лили Димкова, тъй като буквално преди дни имах един съвсем кратък, но особен разговор и донякъде може да се каже, че и датата на изместване на интервюто е и заради нея. Просто тя ми каза няколко неща, които много ме докоснаха и за това искам, така, ако се съгласите да го посветим на нея това интервю?...
Е: Посвещаваме го на нея, защото и аз много я уважавам, имали сме, знаеш, много разговори такива… Питаше с душа, разбираше с душа, въобще… Даже, таз молитва, тя ги гледа, ще ги  чуе. Преди да почна ще прочета. Те са две молитви, туй е съкратена една, аз ще я кажа.  Мелхиседек: „О, Всевишни, ти който си над Бездната, ти който си непроизносимо име, научи ме да живея в мистерията на твоето сърце и направи ме подобие на своята безпределност. Поклон!“. И туй, с тез букви, между другото, не знам, може да… Значи, туй е кратка, която надминава всички свещени писания. „О, Всевишни, направи ме съвършен“. Край. Защото себепознанието води към съвършенство. Религията и науката, те са бедни, Любовта е богата, себепознанието е богато. Туй между другото ти го казвам, но Любовта е нещо богато, нещо което въобще…

Започваме с Кабала: „Кабала е изгубената традиция, която е едно древно състояние на човечеството, Състоянието, наречено Зохар – сиянието. Сиянието, това е отвъд светлината и тъмнината, изначалното. Това е традицията. Изначалното мистично състояние и мистично познание на тайната на живота. Това състояние, сиянието е безкрайно по – реално от всички видове реалности. В това древно състояние е срещата с Бога“. Не в светлината – в Сиянието. Ал Халладж го нарича Блестящата светлина. Същото е. „Това състояние е чиста мистична реалност и свобода, но тази реалност е неуловима и не се поддава на обяснение. Кабала е виждане зад пределите на този свят, зад пределите е отговорът. В Кабала човек се научава да изпреварва хода на събитията“. Каквато и да е кармата, той има подход на дълбоко възприятие и сразяване на кармата. Дълбоко приемане и това означава, преобразява всичко, включително и смъртта, както при Ал Халладж. „Кабала е много по – висша от този свят и от неговите действия“. Говорим и за свещените действия. „Кабала постига висша мъдрост, докато науката и религията не я постигат. Наградата на кабалиста е във виждането му, че Бог е тотално навсякъде – тъмнина, светлина, война, болест, мрак… голямата награда на кабалиста – проникновение, Бог му дава да види. И тогава той във войната и във всичко ще види скритата красота на Бога. Във всеки случай това е голям дар от Бога. „Кабала няма никакво отношение към земното мислене, а към себепознанието. Религията не се занимава със себепознание, тя за туй стига до някъде и после не може да обича други религии и не може да обича враговете си и нещо, някъде. Тук обичаш всичко, това е любов без граници. Каквото се сетиш. „Само който израства в себепознанието става истински човек – богоподобие. Всички проповеди е религията и в ритуалите не водят до себепознание. За Кабала себепознанието е пътят към богоподобието. Кабала е висша мъдрост, скрита от самата религия. Който е познал себе си живее в невидимия свят и макар такъв човек да е сред хората, те нищо не подозират“. Трябва да ти кажа, че при мене в последно време, освен дето много хора идват с проблеми, идват и много умрели. И такива разговори се водят, такова време е наситено и около 20 – 25 човека има с тежки и свръхтежки проблеми, обаче там има замисъл, скрита светлина и вижда се любовта на Бога там как действа. Значи, говоря ти за много тежки случаи, няма тука да ги обяснявам, но искам да ти кажа – Бог работи и това е шанса да се изкупват, да се изправят. После, милостта му, Ал Халладж казва: Милостта му е навсякъде.

Б: А тези умрели идват заедно с живите, със сродните?
Е: Някои от тях са в тяло, пак са умрели, други са извън тялото, пак са тъй наречени умрели, сега, кой е по – жив, това е съвсем друг въпрос. Въпрос е на осъзнаване. Учителя казва: Този и онзи свят се намират в съзнанието ни. Не е някъде…така, какво казва Кабала за Бога: „Целта на кабалиста е да постигне най – съкровения, интимния живот на Бога в себе си, в своята тайна. С Бог ни свързват много древни и съкровени отношения“.  Той за туй не може да избяга от нас, той е любов, няма как да…нали. Да, няма избор.

Б: Можем ли да кажем, че Бог е донякъде, не знам дали ще е точна думата, длъжник на Абсолюта?
Е: Ами, не е длъжник, а служител на, първата му работа е служител на любовта на високо ниво. Тук сега нещо се сещам, ще ти кажа. Когато имаш истинска любов към Бога ти можеш да влезеш много дълбинно в тишината му и да чуеш точно неговия глас – не на богове, не на учители, не на…, виж, нали, може и на Учителя, но когато навлезеш дълбоко в тишината не можеш да чуеш гласа на Абсолюта, той има друг метод, сега няма да го казвам, пък и не е в темата. Много дълбоко в тишината. Висшата тишина е едно от неговите имена.

„Съкровената любов е мястото, в което можеш да се срещнеш с Бога“. Там е срещата, в таз наситена интимност, таз съкровена любов, чиста, кристал. Тоест, тя е негова и на скритото, на сърцевината. „Обикновените хора трябва да ходят някъде – в църква, в джамия, а Бог е в мястото на любовта, в сърцето. Бог живее своя съкровен живот скрито, вътре в нас. Ако, разбира се, ние го осъзнаваме. В мистичния опит, който е преживяване в Бога, тук слово и реч са изгонени“. Толкова е дълбоко неизразимото. „Колкото повече мислиш за Бога, толкова повече поправяш себе си“. Няма нужда от борба със слабости, просто мислиш много за Бога. Всичко той, ще навлиза, ще навлиза, ще го мете. Никаква борба за добродетели, просто мисли много за Бога, както Ал Халладж, и постига неща, които са, забележи, над постиженията.

Б: Наскоро говорих с едни души и те казаха: Наистина ли е така, както казва Елеазар, че в мига, в който помислиш за Бога и се образува огненият кръг около теб, тази защитна огнена…?
Е: Значи, той се е образувал още сутринта, като си направиш молитвите, после в мига пак се образува…

Б: В мига на помислянето за Бога...?
Е: Да, мисълта е връзката, магнита. Но става въпрос, че концентрираната мисъл е съвсем… но не само като мислиш за Бога. Една божествена мисъл, една формула, кръга диамантеният вече е направен. Самата мисъл е кръг. Говорим за чистите (мисли) и формулите, и тъй нататък. „Бог повежда човека към себе си като му дава необходимото чувство. Възможността да познаеш Бога се дава единствено и само от Бога. Ако Бог беше изпълнил човекът със съвършенство, тогава в човека нямаше да има причина да съществува.“ Ще отпадне и свободен избор, той трябва да съществува, за да Го търси, да Го оцени  и накрая да се намагнетизира с Него, и накрая да се слее с Него, както е… особено Ал Халладж. „Той сам е възникнал, заради сътворението на Вселената и развитието.“ Какво е възникнало, Кабала казва; „Възникнало е скритото от скритото. Тайната от тайната на безконечното.“ Какво казва Кабала за злото: „Злото в Луцифер е произлязло чрез проникване в него на мощно вътрешно внушение. В самия Бог съществува строгост, а не зло.“ Но хората го тълкуват като зло. „Злото няма условия и възможност да съществува  в Бога, но то може да съществува в злите помисли на всяка зла воля, която Бог иска да излекува, за това го допуска.“ Знаеш, на всяка акула ще има по – голяма акула. Значи, има хора, които са избрали злото и тогава дребни изостанали цивилизации, изостанали същества са попаднали в твоята воля. И Бог иска да ги излекува и тях и тебе. И ако ти започнеш да се лекуваш и мислиш за Бога, и те постепенно (ще започнат). „Твоята зла мисъл означава, че  си в ръцете на тези паднали духове. Който няма свещено знание и божествена любов не може да се бори със злото. Само на този който е въоръжен с любов ще му бъде даден методът.

Б: Вие сега споменахте борба с злото, при всички 7 години сега на интервютата сте казвали, че не бива да има борба със злото, тъй като борбата го увеличава, но когато има злоупотреба с истината там трябва ли да има борба за съхранение на истината?
Е: Значи, то не е точно борба, защото борба няма със златото, Учителя казва, че се побеждава без борба. То е толкова слабо, просто не трябва да има поддаване, но ти ако имаш любовта и му изпратиш любовта - това е най-голямото оръжие. Любовта е повече от злото, тя повече от помощ, когато обичаш, помощта е между другото.

Б: Въпросът е за съхранението на Истината - дали е изцяло в божиите ръце или трябва да бъде и отговорност на душите..?
 Е: Съвместно е. Значи, истината се съхранява, когато ти съхраняваш Бог в себе си и тогава Бог си влиза в тебе, то е самата истина. "Трагедията на човека е в неизправянето на себе си или в нежеланието да се изправя. Щом не се стараеш да овладееш лошите си мисли, те ще водят към катастрофа." След време ще обясним думата катастрофа, тя има скрит положителен смисъл, дълбок. "Нека никой да не вярва в светлото бъдеще", казва Кабала "докато не се е изправил със злото в себе си. Злото изчезва само когато се слееш с Бога, тогава то няма никакъв шанс. Твоят посят избор днеска, ще бъде утре твоята съдба. Човекът е сътворен не за добри дела, а да се върне в Твореца и в неговата воля. Който не се е завърнал при Твореца доброто му е зло", казва Кабала. "Злото в тебе е твоето минало и когато ти пак правиш зло, това е защото злото иска да те задържи". Но който е тръгнал по тоз път вече, да кажем само формулите - достатъчно. Постепенно ще е изтриване, изтриване и така нататък.
Кабала за Истината: "Всеки който приема игото на истината се освобождава от игото на света. Истината изисква всецяло да и се посветиш. Ако не се посветиш изцяло, ще бъдеш лишен от нея. Който се отдава на истината, той чувства в себе си пълнота и тя все повече тайно расте. Истината е голяма скръб за всички нечисти същества около тебе и в тебе. Който е пренебрегнал истината, той е поставил пред себе си непреодолими бариери".

Исак Лурия - един от най-големите кабалисти. "Хората са паднали от пълнотата на своето развитие и сега те са в състояние на непълнота, състояние на немилост. Целта на съществуванието е Тикум - възстановяването. Всички трябва да се върнат в изначалното място, в пълнотата, в прасъстоянието, което е мярка." Един път ако го преживееш туй прераждане, пълнотата, покоя, това е знакът за завръщане. Другото е вече допълнителни...

Б: За започващо се завръщане и...
Е: Не, то вече се е случило и другото е въпрос на време, но то вече е знак. Някой път Бог не иска да ти дава тотално, всеки ден, Той просто ти е загатнал, че там е вътре, в дълбините. "В началото на истинския кабалист е да има преклонение пред истината" - не религията. "Възстановяването е мистично възраждане и това е завръщането. Главната тайна на Кабала се явява неизреченото божество, което е над всякакви определения и понятия, той е нищото - беинсоф, безконечното. Всеки трябва да види пътят на своята любов. Бог е позволил на себе си да възникне от нищото Кабала казва, че любовта е толкова величествено сияние, че поглъща всяко обяснение за себе си“ – Зохар, това е… И казва Исак Лурия: „Ако любовта е дошла в твоя живот – дошъл е Месия и смъртта е погълната. Чистото действие образува храма в словото.“ Това важи и за словото, че чистото слово е храм, без значение къде си. „Който е познал себе си е осветил своята древна тъмнина, своето скито минало. Древният е чисто сияние, без форма.“ Значи, тук даже няма и живот. Живота е надрастнат. Изначалният живот, тук е мистиката, мистерията. „Във всеки народ има избрани, които са скрити от погледа на земните хора, на външните хора. Живеещият в Бога управлява тайно събитията.“

 „Любовта е – святост в чувствата, светлина в ума, безпределност в душата, дълбина в Духа. В най – голямото изпитание човек трябва да се отрече от себе си, за да придобие Бог в себе си. В Бог няма пътища, има само една велика Любов. И истинският човек е Любов. Ослепителната слава на Бога е скрита в неговата любов. Срещата с Него е поразяваща, тя преобразява човека завинаги. Бог е създал света и се е скрил от него, за да осъществи едно много по – висше единение. Целта му е не онова, което е било някога, сега с опит, с осъзнаване, със завръщане тотално  и завинаги – без падение. Светът съществува, защото Бог се е ограничил“, понеже всичко е Бог.

Б: Позволявам си да Ви прекъсна, тъй като казахте с опит, с обогатяване, обаче казахте без падение. Това означава ли, че след като се осъществи това Единство, повече никога няма да има грехопадение?
Е: Значи, говорим за единството, покоя, пълнотата. Там вече няма пролука. Това е единно сливане, изчезва и древното зло, защото то се е вселило вътре, а тайно зад него е скритият Абсолют.

Б: Тоест, това означава, че ако си спомним и говорим за онзи древен разговор във Вселената между Бог и Луцифер… всички, които следят вашите книги и интервютата ще си спомнят за кой разговор говоря, публикуван е и в „Книга за Свободата“. Всъщност, че няма да има условия за втори такъв разговор, в който да се отделят и да поискат сътвореност съществата.
Е: Други същества, които не са в тоз път, които подхранват злото, там вече те ще имат битка след време с по – голямото зло, което ще ги научи… Защото това зло – сатанинското, то има една мярка и не е успяло. Нали, то е до някъде. То е доброто зло, но онова зло ще им бръкне дълбоко  те ще разберат, че само Бог трябва да търсят. За тях други неща важат. За тях ще има друг вид изпитания. Но тези, в които Бог се е вселил, което означава, че тайно част от ръката на Абсолюта се е вселила, това вече…

Б: Но грехопадението е едно и когато то бъде преодоляно и преобразено в единство, истинско, няма да има повече грехопадение.
Е: Да, но за онези другите, които хранят дълбоко злото, за тях ще има друг вид мъчение, но това е техен път. Така, „Злото е един зависим свят. Светът на злото е в ръцете на Бога, Той е създал Битието, Вселената и светът, Той е отделил нещо от себе си, изгонил е нещо от себе си, защото всичко е Той, нещо от собственото си божествено битие, за да го преработи. Всичко създадено е акт на самоограничение. За да се създаде светът, Бог е трябвало да му даде място в себе си, трябвало е да се оттегли в себе си, навътре (уединение), да се сгъсти в себе си, да се свие, да се събере навътре в една точка“ – цим цум я нарича Исак Лурия. „Бог се е отделил в своето дълбоко уединение и излязъл в изгнание, в битие навън. Той е създал творение от нищото като излязъл навън и го  е облякъл в плът. Творението е негова тайна“, защото той е навсякъде. „Целият космос е едно сгъстяване, един процес на самия Бог, в самия Бог, а първичната субстанция е останала скрита най – отгоре като каймакът, който стои над млякото.
„Кабала казва, че „Тайната на молитвата има силата да променя дори решения на Бога“, виждал съм такива неща с очите си. Променя решения на Бога, когато е дълбоко съкровена, защото има единство и Бог се съобразява с избраните и с тез, към които има любов. „Избавлението е завръщане в изначалното, в Бога, а не в някаква си гола вяра. Молитвата е събиране на духовна сила за пробиване на мрака и на цялата съдба. Изгнание значи странстване на душата в тяло. Прераждането е дадена възможност на душата да си изработи самоосвобождение. Човечеството е едно всеобщо преселение на душите, за да изкупят себе си. В човека има скрита способност, чрез която да усили божественото влияние в света и даже върху цялото творение – чрез Бога и скрития Абсолют“, както е Махарадж.

 „Върху човека властва зло от миналите му прераждания, а това зло може да се съкрати чрез много дейности, събрани в едно – усърдни молитви, чисти действия, старание, разумно мислене, покаяние, упражнения и т.н.“
 За гласът на Бога: „Безкрайната светлина на Бога – прасветлината, минава през Етера и прониква в сътворените светове като гласа на Бога. Тази прасветлина на Бога се разлага в Етера и се превръща в глас и така всичко сътворено е образувано от този глас. Гласът, това е трансформиране на безкрайната светлина на Бога, за да слезе Той в по – низшите светове и за да могат да го чуват, да може да ръководи, (този) който има ухо, тоест, който има сърце. Божието има във висшите сфери не е глас, а пречиста светлина без звук. В недрата на дълбинното няма глас, има само едно необяснимо изначално чисто общуване. Да разговаряш с Божия глас е голямо благословение в живота, но да се върнеш в това, което е преди гласа, в прасветлината, безпределното, това е по – дълбоко и по – голямо благо и благословение от Божия глас. Има съкровища словесни, има съкровища неизречени. Гласът е врата към Етера и към Бога.“ Кабала казва „Ако Бог реши пряко да ти проговори, Той отстранява всички други гласове – Ангели, Архангели, всякакви, и ти говори тотално, ясно, уверено.

Само да ти кажа, увереността в тебе, това е едно от имената на най – силния Бог в тебе. Дълбоката увереност. Среща съм хора, които имат привидна увереност и ги смятаха за уверени. Аз знаех, че не са, защото той е уверен по заслуги от минали прераждания, но сега не работеше, както и да е.

Б: Казахте, че този глас Божий, минавайки през Етера влиза там, където има сърце. Това означава, че това сърце чрез един импулс трябва да върне обратно към Бога и през тази врата, която казахте, че е обратната връзка към Бога… Какво трябва да върне чрез този импулс?
Е: Първо, сърцето не е това физическото сърце, това е дълбоко съкровеното сърце, обаче името му е, според Древен Египет, скритият Дух в човека. Изначалното сърце е скритият Дух – то е чист Дух, сърцевината на човек, сърцевината е Дух. И това сърце, защото чистият Дух е равен с Бога, богоподобен, там става единството. И всъщност това, което приема го дава на Бога и Бог го дава на човека и се осъществява.

Б: И за това реалните, съществените неща в живота са само тези, които са облагородени от този Божи импулс към сърцето.
Е: Значи, всички те са осветени и имат сърце. Дали е цвете, дали е пчела, дали е човек, дали е същество или е някакво животно… има тънко скрито сърце и гледа твоите отношение, всичко наблюдава.
“Бог е глас в гласа“, казва Кабала. Още нещо за гласа от старците. „Произхода на гласа е тайна, древно действие на Древния“, ще обясня. „Духът е отделил част от себе си, специално енергийно излъчване и то се превърнало в глас. Нещо е слязло от великия Дух по – надолу, ограничило се е, станало е глас, защото е било необходимост. Духовният глас на човека се определя от скритата чистота на съзнанието му. Много хора ти говорят външно, но когато някой ти говори с тайната на гласа, с онази скрита любов, с Бог в себе си, той ти казва нещо отвъд думите, това е Божие докосване.
 
Тот казва: „Истината е тотална и се излъчва само от Неговия глас. Този глас е образуван само от непорочната светлина, прасветлината. Ако Божия глас те ръководи, той ще ти даде нещо от неговата същност“, тогава ти ще прегърнеш всички религии, да не говорим… „Когато Неговият глас ти е проговорил, ти вече влизаш в Неговата тайна и можеш да проникваш в тайните на живота.“ Още днеска можеш да кажеш „Отиваш на Сириус“, ако решиш дълбоко, проникваш в сърцето на цветето, проникваш в душата на пчелата и разбираш тайни. Въпросът е на нагласа, на чистота на вълната, то тоз глас ти я дава. Разбира се, това не означава, че само с такива неща ще се занимаваш. „Който е чул неговия глас, вече има позволение да влиза в дълбините си“.

 Мелхиседек казва: „Божият глас е по – бърз от мига. Древният глас е изначален и за това той може да разпръсне абсолютно всеки мрак, както силният вятър разпръсква облаците“. Сещам се за една Атлантска поговорка: „Усмивката разпръсква вятъра“, тоест всички влияния. Ако се усмихнеш на врага, (ако)някой те критикува. Тънка, приятна усмивка – край, това е, самурайският меч увисва.

Б: Оказва се така, че гласът в Гласа е Тайна в Тайната.
Е: Така е, да.

Б: Малко ще се отклоня. Прогнозата за времето беше за днес да е облачно, мрачно, а пък то стана слънчево. А когато вие казахте изречението: „Да обичаш всички!“, съвсем в началото на интервюто, навън една гугутка започна да пее и следващият път, когато започна да пее беше в мига, в който Вие казахте, че Неговият глас достига до всички. Дайте на нашите зрители, да отключим какво се крие в тази уж случайност.
 Е: В тази случайност е Той и ако ти си в единство с Бога, той ще ти разкрие звука на тази гугутка, на някое животно. Ти ще чуеш в рева на лъва или на вълка, ще чуеш неговата любов, а не вълка, не лъва. Понеже Той е навсякъде, той те поздравява тайно, но ти си мислиш, че те заплашва. И ти като го посрещнеш с любов, Той ще ти каже: „Позна ме“. Както Учителя обяснява, там ако срещнеш мечка и се уплашиш, скочиш два метра във въздуха и така нататък, не си познал Бога както има случаи, от страх. Но ако ти видиш Бог в мечката, мечката вече не е мечка, акулата не е акула. Този глас е тотално навсякъде. Но виж сега. „Всичко е произлязло от слово чрез гласът и за това словото е разкривател. Земята беше неустроена и пуста, но Неговият глас промени всичко и ако ние го чуваме ще се устроим, ще устроим своята земя. Гласът е врата, проход, и за това ние страдаме, за да го чуваме. Страданието е проповедник. Този глас движи всички гласове и устройва всичко. Това е дълбинен говор, който е изрекъл всичко сътворено и несътворено. Този глас е осветил Голгота, защото е Дхарахар – гласът на гласовете. Този глас е вход на върховната сила. Неговият глас   е изначално слово и когато Той го изрече, словото става Дух. Ето защо се молим усърдно и концентрирано. Защото в един момент сгъстеното слово кат осе натрупа и става най – страшното оръжие срещу съдбата, срещу тъмните сили, срещу злото. Разпиляване.“ От хубава гледна точка, не „аз съм победител, аз победих“, няма такова нещо, то е с голямо смиряване. „Този глас само с една дума може да ти измени живота.“ Ще обясня. „Когато този глас влезе в словото, случва се оживяването. А този глас може да влезе във всичко, защото е изначален. Ако този глас влезе в очите, те стават проповед. Голяма  тайната на този глас. Самите думи са говорещи същества, а човекът само ги приема или не. Силата на този Божествен глас е в това, че Божествения глас е наситеност. Това са висши трептения. Дхарахар – гласът на древния език, означа завръщане в корена. Този глас решава на кого да даде себе си, с кого да се споделя. Този глас е мистични движение на Духа в Етера, в невидимото. Този глас е наречен древният невидим приятел. Този глас има в себе си око. Дхарахар още означава диамантения говор, създателят, който е произнесъл нещата, но е останал скрит в себе си.“ Това е, да.

Б: Този Глас, хем че достига навсякъде, той е и част от Неговия слух, който пък чува всичко, което навсякъде се случва. Дори и да не се случва даже.
Е: Дали се случва или не, наистина навсякъде. Но най – дълбоко е навсякъде в любовта. Едно кратко определение ще ти да за любовта. Много определения има и предълбоки. „Просветлен покой“, не просто някакво хубаво чувство. Дълбоко просветлено, дълбоко нещо е любовта. От нея се върви, после се търси вече, след време по – дълбоки неща към Абсолюта. Там вече само с любов не можеш да познаеш Абсолюта, нищо че тя е сърцевината. Там има други методи, мисля и подготвям за Абсолюта.

Б: В началото на интервюто споменахте на няколко пъти сиянието. И понеже там загатвате за дълбинни неща, те сякаш са били познати и в древността, защото (не говоря за онази дълбока Древност, за която вие говорите, да кажем, преди няколко хиляди години, по времето на Христос), когато онези двамата сирийци идват при Богомилите, всъщност тяхното общество се казва Северно сияние, пак има някаква връзка и не е случайно.
Е: Да, и за Богомилите подготвяме дълбоко интервю за тази година. Тези сирийци не са от миналото, те са духове от древността, просто единия от тях е учител на Боян Мага и те повеждат Богомилите към дълбоки нива. Водят се сирийци, а духът няма народност, Боре. Това просто е Древност. Как може да наречеш един човек българин, арабин, турчин – той е Дух, чистият Дух…

Б: Но те неслучайно са заложили на тази дума – сияние също.
Е: Да, да. Сиянието е изначалното състояние на Бога, а в дълбокия смисъл Прасъществото е вече Свръхсияние, тоест такава ослепителност, че не пожелавай да Го видиш. Единият Старец го видял един път, другия – два пъти, казал „Не искам повече да го видя“. Защото това надминава всичко и ако си виждал някой път в небето, има едни свръхбели облаци, рядко се случва, които ако ги погледнеш малко и си махаш очите. Много рядко е случва, няколко пъти съм ги виждал. Бели, но повече от бяло – наситеност. Поглеждаш и… но това е само загатване, онова е на вътрешен план, където за да оцелееш трябва да си Дух, душа и трябва да имаш сърце на покоя, да издържиш Бога. А пък за Абсолюта няма да ти стигне сърцето, Боре.

Б: Така като Ви слушам и правя една вътрешна асоциация между това сияние и Божията милост..., Божията милост, която просто наистина е безпределна.
Е: Навсякъде. Ал Халладж казва: „Съществува само Божията милост“, навсякъде, и в тежките съдби, които сега много хора, наистина, са в тежко положение, имам и близки хора, които са в много тежко положение… Той работи, Той е там. Въпросът е да Го видиш, да не се поддадеш на тревогата, на туй, че тежко е състоянието. Той се изплаща, за да му е леко. И туй тежко трябва да мине, защото как Бог после ще ти даде контраста и лекотата, и да видиш разликата.

Б: А нашето изплащане за тази Божия милост към Бога е в кое? В нашето усърдие ли? Най – малкото, което е.
Е: То е важно, но не е пълният отговор. 

Б: Искам вие да го кажете...
Е: Две думи: Осъзнатото служене. Тук вече няма да очакваш възкресение. Ти си в Бога, то е смешно да очакваш… Бога в мене да очаква възкресение или в тебе. Няма логика.

Б: Безкрайно ви благодаря
 

Препоръчани книги:

Борислав Борисов
Борислав Борисов
Борислав Борисов е автор на текстови материали, видео репортажи и интервюта в Портал12. Работи в сферата на медиите от 2004-а година. Създател на едни от първите големи новинарски онлайн платформи в България, сега собственост на водещи медийни групи.

Роден в Търговище, завършил престижната Езикова гимназия в Ловеч, учил Аграрна икономика в Свищов, работил в редица страни на запад и у нас, главно в сферата на агробизнеса, медиите и сигурността ( анализатор в B2 Security - продоволствена сигурност, противодействие трафика на хора, регионално развитие и политики на Балканите, антитероризъм), основател на Асоциация на българските села.

Борислав Борисов е последовател на духовните и езотерични учения от 19-и век, като сред любимите му автори са Морис Метерлинк, Рудолф Щайнер, Райнер Мария Рилке и др.  Отдаден на изучаването и въвеждането в потънкостите в Учението на Учителя Беинса Дуно (Петър Дънов), както и на школите на Брат Михаил - Омраам (Михаил Иванов) и Елеазар Хараш.

Изследовател на алтернативните методи в психологията, парапсихологията и квантовата медицина.  За контакти: borislav@portal12.bg 
Елеазар Хараш
Елеазар Хараш
Елеазар Хараш е един от най-емблематичните представители на чистата духовност в нашето съвремие. Около 40 години изнася лекции в сферата на духовното развитие и себепознанието. Словото му се отличава с особена чистота, дълбочина и свобода.

Като лектор и писател изнася квинтесенцията на всички световни учения и значими мъдреци, обединявайки чистата духовност на цивилизациите и техните Учители от древността до днес. В лекциите си поставя мост между всички древни учения и религии, като премахва разделението, омразата, междуособиците и показва тънката връзка в основата на всяко учение. Основните принципи в изнасяните лекции от Елеазар Хараш са: Любовта, Мъдростта, Истината, които съграждат главната посока в развитието на всяка душа.

Важна особеност в дейността на Елеазар Хараш е тази, че по отношение на своите последователи и ученици той не прави формално обединение в организация, структура или каквато и да е външна обществена, социална или религиозна форма. Напротив – налице е свобода и непривързаност. Елеазар Хараш изнася в лекции, книги и видео интервюта, всичко необходимо за персоналното духовно развитие на всеки човек, без да го поставя в условия на каквато и да е зависимост. Многократно казва, че в духовното развитие се върви самостоятелно, чрез воля и по свобода. Всички негови лекции са безплатни, а в ежедневието си работи, потопен в дълбини за всяка нова книга, предстояща лекция или видео интервю.

„Любовта ти дава живот, Мъдростта – светлина, Истината те дарява със свобода. Затова Учението е универсално и това е нашата свещена троица – Любов, Мъдрост, Истина. Отнема недостатъците, слабостите. В това учение не можеш да мразиш, да критикуваш, да завиждаш, да боледуваш. Нямаш проблеми. Имаш задачи. Дава нещо универсално, което не се обяснява, а се чувства. Дава възможност да познаеш онази част от себе си, онази пълнота в живота, която е изгубена още в рая. Изгонени от рая – изгнание означава изгубената пълнота и Учението я връща. Но трябва да се отдадеш много искрено, предано.“

 
 • Главното ударение на това учение – е в чистотата, тя е външна, вътрешна и мистична.
 • Другото ударение е в смирението и всеобхватната мъдрост.
 • Чистотата трябва да бъде явна и тайна, скромна и тиха, а смирението трябва да бъде без показ.
 • В това учение са важни малките постоянни усилия – те са безусловни.
 • Мъдростта е всеобща.
 • Това е учение за чистия път към Бога.

За истинските ученици, Елеазар Хараш казва няколко основни принципи:
 • Който е въвлечен в света, не е ученик. Ученикът ражда хармония от себе си, а не от другите.
 • Човекът се учи, но не се развива. Само ученикът се развива.
 • Ученикът не се бори със ситуациите – той ги преодолява.
 • Ученикът знае, че любовта към Истината го освобождава от борбата за оцеляване.
 • Ученикът всякога съхранява Любовта, защото знае, че само чрез нея възприема Бога правилно.
 • В смирението на ученика е скрит силен огън. Ученикът живее в потока на Бога. Той е сключил свещен съюз с Тишината.
 • Ученикът има свещен говор. Той има чист и динамичен покой.
 • Ученикът всякога съхранява своята чистота, за да може да има висше ръководство.
 • Ученикът е владетел на себе си и затова обстоятелствата не го владеят.
 • Никога не нарушавай своята безкрайност.
 • Ако изгубиш опората на живота си, придобий увереност.
 • Човекът е красив, когато е създал Безкрая в себе си.
 • Поставяме на първо място Бог в живота си, а после себе си.
 • Ученикът всякога избягва злословия и многословия. Ученикът много бди над думите, вършителите на кармата.
 • Ученикът знае, че тайната на живота е в това, че има само Едно Действащо Същество.
 • Ученикът познава намерението като тайна енергия на собствената си същност.
 • Ученикът познава свещеното Слово и свещеното Слово го познава.
 • Ученикът носи в себе си силата, която може да изменя пространството. Разбира се това става насаме, между него и Бога, във взаимно съгласие.

„Аз съм благодарен, че имам такива ученици, които видях, и за които Учителя ми каза, че са определени.
Аз наблюдавам от много време тяхната работа – мога само да кажа, че е нещо изключително да познаваш истински ученици на Учителя – скромни, тихи, могъщи – ежедневно и съзнателно работещи върху себе си – бих казал – те са една светеща тишина. С тях ще образуваме ядрото на България, с тях ще работим и в бъдещето, защото Учителя иска могъщи ученици – надрастнали изкушенията на живота, победили напълно змията в себе си, господари на себе си и на своята съдба...познаващи същността на учението...чиито символ е диамантената воля. Няма време за поздрави и външна култура, няма време за излишни въпроси, няма време за отпускане и отлагане...няма време за баби в окултизма. Сега е огнено време, огнен цикъл, сега е време, в което се изработва могъществото на ученика и неговото изключително смирение, което е висок връх."
 


Биографични данни:
Елеазар Хараш е творчески псевдоним на Петьо Йорданов, роден във Варна на 29-и януари 1954-а година. Израства в уединение сред семейство на глухонеми. От 8 годишна възраст започва да изучава тайните на природата и да общува активно с невидимия свят. Още като дете е привлечен от невидимото и жаждата за Бога.

Елеазар Хараш е продължител на Учението на Всемировия Учител Беинса Дуно (Петър Дънов), като своеобразно поема щафетата в Учението през 1986-а година от прекия ученик на Учителя – Брат Михаил – Омраам (1900 – 1986).
Елеазар Хараш започва да издава редица книги, както по свои лекции, така и по Словото на Учителя, или както го нарича – Първия Старец от йерархията на 24-мата Старци.

„Името Елеазар Хараш ми е дадено от Учителя през 87-а година, да нося с него отговорност. Дадено е след самадхи, с него нося голяма отговорност. Има две значения, ще кажа само едното: Божествен център."
 
Афоризми от Елеазар Хараш:
 • Чистите действия нямат съдба.
 • Само Любовта лекува, защото е Сила Божия.
 • Бог въоръжава с Любов този, когото иска да съхрани.
 • За да бъде човекът висше същество, той трябва да има воля избрала Бога по свобода и любов.
 • Над всяка практика е чистото сърце, то може да променя събитията.
 • Който е познал себе си, става Изгряващо Слънце в себе си.
 • Силата работи в Тишина.
 • Гласът е загадка. Има гласове, които ни пречистват. Изворът показва, че само това, което е постоянно, е реално.
 • Най-здравословният живот е близост с Бога.
 • Знанията са бреме, Мъдростта е лекота.
 • Истинското образование е да научиш детето да търси Бога цял живот. Детето трябва да търси умението на Словото.
 • Дълбинно Чистото е всякога трудно за разбиране.
 • Овладей себе си, ако искаш да получиш Пътя си.
 • В Любовта е Единението. В Истината е Изчезването.
 • Древността действа с Безмълвие и Безупречност. Древността работи и сега. Тя е тук. Тя е Всеобхватът.
 • Словото превъзхожда всяка наука и религия.
 • Словото отключва световете – измеренията. В Словото е скрит Пътят.


Творчество:
След 1989-а година, Елеазар Хараш продължава изнасянето на лекции, като първоначално това са сбирки в апартаменти и малки зали, в градовете София, Варна, Бургас, Русе, Добрич, Плевен, Шумен, Стара Загора и др. Постепенно започва един процес на поставяне на основите и актуализацията на цялостната визия на всички духовни течения през вековете до днес. Паралелно с това Елеазар Хараш издава книги за духовно развитие. Някои от най-дълбоките са за Христос, автентичното християнство, богомилите, както и множество лекции за Египет, Атлантида, Древна Индия, Учението на толтеките, Мъдростта на индианците, Мъдростта на суфизма, Мъдростта на Лао Дзъ, както и Мъдростта на народите по света.

Една от най-разпространените му книги е „Формулите - свещени ключове“, в която се съдържат 1000 тематични формули за работа със Словото. Най-дълбоките книги на Елеазар Хараш са по темата за Мистериозните Старци.
Освен книги със свои лекции, Елеазар Хараш издава книги на редица мъдреци и мистици. Издава книги на белгийския мистик и драматург, носител на Нобелова награда за литература (1911-а година) – Морис Метерлинк. В серията от книги влизат и книги за Кабала, тайната на числата и множество тематични книги из Словото на Учителя Петър Дънов (Беинса Дуно).

Видео интервюта и лекции:
От 2016-а година Елеазар Хараш започва изнасянето на видео интервюта пред специализирания сайт за духовно развитие и себепознание – Портал12. В поредица от теми, чрез интервютата се навлиза плавно в дълбочината на фундаментални истини и принципи, свързани с осъзнаването, будността и развитието на духовните добродетели и способности. Така от началните и базови теми през 2016-а година, зрителите се потапят до изключително дълбоко Слово, предадено същевременно на разбираем език, едва 3 – 4 години по-късно, разглеждайки ретроспекцията на подбраните теми.

Паралелно с това, Елеазар Хараш продължава да изнася лекции във Варна (и по изключение 2 лекции във Велико Търново (2017 и 2018 година).

Свързани публикации

ден на детето
01.06.2023 г.
16547

Елеазар Хараш: Детето е душа. Душата не е от този свят. Тя е изпратена от друг свят

Детето не принадлежи на майката, тя не го е създала. Тя не може да създаде нито един косъм, нито ръка, нито око. Тя е само избраният инструмент от Духа, който със своята Любов се грижи и за детето, и за майката. Чрез майката Духът иска да даде свещени условия на неговата душа да се развие като божество.
Виж повече
Елеазар Хараш: Буквите
23.05.2023 г.
6487

Елеазар Хараш: Буквите знаят в кой човек живеят, и в кой човек живее Бог и Любовта (ВИДЕО)

В българския народ - и главно в учениците на Школата на Бялото Братство - ще се роди и постепенно ще се разгръща една Специална сила, свързана според Учителя с буквата „Ъ“ в българската азбука, която отсъства във всички други азбуки. Тази буква крие в себе си нещо скъпоценно;
Виж повече
Мъжът и жената в окултната символика
24.04.2023 г.
3599

Мъжът и жената в окултната символика - Идея за размишление от Елеазар Хараш (+ВИДЕО)

Какво търси мъжът в жената? Мъжът търси в жената фината енергия. Това е енергията (тук говорим за будните, говорим за Окултна гледна точка), която облагородява и възвисява - това е енергията на Любовта. А жената търси в мъжа Силата на Духа, която Сила се намира в Духовната Мъдрост.
Виж повече
разпятие
13.04.2023 г.
5291

Елеазар Хараш: Без разпятието упадъкът на света щеше да бъде страшен!

Минало е много време оттогава и Христос е влязъл в историята като Син на Бога, давайки на хората ново мислене и нова мъдрост за една още по-голяма любов към Бога. И тука Христос е възхваляван, а за Юда е останало презрението, поради бедното и влачещо се земно мислене. Юда е наистина едно велико същество, неразбрано и от света, и от човечеството, и дори от учениците на Христос
Виж повече
очите са свързани с материята на светлината
04.04.2023 г.
5382

Елеазар: Клетките на очите са свързани с материята на светлината. Тази материя я няма в този свят

В човешкото око и лице са съхранени информации за бъдещи събития. Силата на погледа е сила на Духа. Научи са да разбираш погледа - вътре в него говорят духове и дават своите знаци. Празнотата в очите е свързана със злото в човека. Ако светлината в очите е по-голяма, това означава, че доброто има надмощие над злото
Виж повече

Спонсори на Портал 12