Търси

Елеазар Хараш: Възкресението, това е правото да живееш в Бога, в свободата и да си в единство с Него

Още по темата ...
възкресение

Учителя: Христос възкръсна, за да научи хората да бъдат проводници на Божията любов

Виж повече
Любовта Христова

Тайната на числото 14 и Тайнствената жертва на Любовта Христова

Виж повече
Пробуждане на човешката душа

Най-красивият момент от живота на човека е зазоряването на неговата душа

Виж повече
24.04.2022 г.
3134
Подкрепям Портал 12! Портал 12 е алтернативна медия. Подкрепете ни за повече материали, видео и лекции! Виж повече
Възкресението на човека е възкресение на неговите добродетели. И понеже вътрешните сили в човека са в дисхармония, то една от задачите на Христос беше да хармонизира тези вътрешни сили.

В обикновения човек силите на сърцето теглят в една посока, силите на ума в друга посока, а силите на волята в трета.
Христос внесе Любовта като сила в земното развитие. Когато Словото на Любовта проникне в душата, образува се една общност, братство. Любовта е основата на братството.

Любовта е сила, която може да възкреси всичко, което е умъртвено в човека. В пътя на слизането човек е умъртвил много неща в себе си. И сега пътят на човешката душа към Бога се открива, когато Христовата сила (т.е. Любовта) хармонизира трите елемента – умът, сърцето и волята. Когато човек организира умът, сърцето и волята си, той постепенно изгражда своето безсмъртие и така се хармонизира с Висшия свят. 


С идването на Христос Отец беше изпратил своята Любов, която проникна в цялата земя, в цялата планета и постепенно я преустройва. По такъв начин земята ще реализира своята мисия. Въпросът за Любовта е съществен и трябва да се разбере, защото когато в един въпрос има Любов, има и дълбочина. Тогава в него има и аура, т.е. духовност.


Възкресението е силна дума, защото означава излизане, освобождение от смъртта и влизане в живота. Всичко, което се ръководи от вторичната разумност е мъртво, защото енергията на мрака е лишена от Светлина. Христос казва на своя ученик, който иска да погребе баща си: „Остави мъртвите да погребват мъртвите си“. Това означава, че всички които са под господството на Сатаната са мъртви, независимо, че се движат физически.


Окултната наука казва: „Мъртви са тези, които не познават целта на своя живот“. Целта на живота е реализация или себепознание. И това е безкраен процес, защото съвършенството няма граници. Смисълът на живота е във вечния стремеж, не за едно прераждане или за 5000 години, а стремеж завинаги.

Много молещи се са мъртви и Христос като дойде ще им каже: „Не ви познавам“ – отнася се за мъртвите.
Христос казва още: „Зная твоите дела, че на име си жив, но си мъртъв“. Когато говорим за мъртвите, това означава, че хората се намират под властта на злото, дори и човек да живее физически.

Животът, това означава да се намираш под Божествено ръководство. Животът, това означава да изпълняваш своя Свещен дълг и своята отговорност. Значи всичко, което е свързано с Божественото ръководство живее, независимо дали е във физическия или духовния свят.

Самопознанието е истинско знание, защото то е възкресение в Духа.


Христос е показал пътя на ученика (седемте степени*) със своето слизане. И накрая Възкресението не е нищо друго, освен връщане в Божествения свят.

Сътворението е един сгъстен образ на висшия свят. Долу са подобията, т.е. копията, а горе е останал оригиналът. Горе е първообразът. Бог е отпечатал в копието своята фина и невидима природа, за да могат копията да изучават оригинала и така да си изградят тялото на Истината.

Учителят казва: „Има седем степени, които трябва да извървите, преди да можете да властвате над тъмните сили“.

При възкресението долните тела – физическото, етерното, астралното, менталното и причинното се свързват с Духа. Това е влизането във Висшия Божествен свят и всички тела тук започват да работят в унисон, т.е. в единство. Сега физическото тяло тегли в една посока, астралното в друга и менталното в трета, и на това се дължи дисхармонията в човешкия живот. Ученикът трябва да хармонизира своите мисли, чувства и постъпки, за да се хармонизират неговите тела.

Възкресението е излизане от смъртта, то представя един велик закон на будност и пробуждане. Когато разбереш смъртта, ти я посрещаш с будност, т.е. с Духа си. Тогава тя се превръща в живот. Това е окултната алхимия на Духа.
Всичко това означава, че будността води човека към Духа и към Вечния живот. Такъв е Великият път на ученика, докато дойде той до големия връх на Възкресението.

Учителят казва: „При този връх той ще извоюва своята свобода и ще поеме съдбата си в своите ръце, и ще се постави в служене на Бога“.

Когато умът и сърцето се пречистят се създават нови духовни органи и ученикът тръгва по нов път, защото с тези органи той вече има ръководство от духовния свят.

Животът на Христос е изнасяне на историческата сцена на пътя на ученика, който път в миналото се извървяваше само в храмовете за Посвещение, далече от погледите на хората. Пречистването е много важен елемент, защото в него се определят духовните органи, а за духовния свят са необходими духовни органи и възприятия.

Окултната наука казва, че методът на сърцето е чисто християнски път към Посвещение. При Учителя и при Розенкройцерите се практикуват трите главни метода едновременно – ум, сърце и воля. Това са най-точните методи, защото тук ученикът има чист ум, чисто сърце и активна воля. Това са най-важните, най-всеобхватните методи, най-съществените.

Пътят на християнското Посвещение е пътят на чувството, това е път в седем степени, където чистотата на чувствата се повишава. 

Голгота е място на Бога, място на възход в Бога. Тук се проверява Истинската Любов. Защо? – За да може да й се даде възкресението във вечността. Възкресението, това е правото да живееш в Бога, в свободата и да си в единство с Него.
Елеазар Хараш
Елеазар Хараш
Елеазар Хараш е един от най-емблематичните представители на чистата духовност в нашето съвремие. Около 40 години изнася лекции в сферата на духовното развитие и себепознанието. Словото му се отличава с особена чистота, дълбочина и свобода.

Като лектор и писател изнася квинтесенцията на всички световни учения и значими мъдреци, обединявайки чистата духовност на цивилизациите и техните Учители от древността до днес. В лекциите си поставя мост между всички древни учения и религии, като премахва разделението, омразата, междуособиците и показва тънката връзка в основата на всяко учение. Основните принципи в изнасяните лекции от Елеазар Хараш са: Любовта, Мъдростта, Истината, които съграждат главната посока в развитието на всяка душа.

Важна особеност в дейността на Елеазар Хараш е тази, че по отношение на своите последователи и ученици той не прави формално обединение в организация, структура или каквато и да е външна обществена, социална или религиозна форма. Напротив – налице е свобода и непривързаност. Елеазар Хараш изнася в лекции, книги и видео интервюта, всичко необходимо за персоналното духовно развитие на всеки човек, без да го поставя в условия на каквато и да е зависимост. Многократно казва, че в духовното развитие се върви самостоятелно, чрез воля и по свобода. Всички негови лекции са безплатни, а в ежедневието си работи, потопен в дълбини за всяка нова книга, предстояща лекция или видео интервю.

„Любовта ти дава живот, Мъдростта – светлина, Истината те дарява със свобода. Затова Учението е универсално и това е нашата свещена троица – Любов, Мъдрост, Истина. Отнема недостатъците, слабостите. В това учение не можеш да мразиш, да критикуваш, да завиждаш, да боледуваш. Нямаш проблеми. Имаш задачи. Дава нещо универсално, което не се обяснява, а се чувства. Дава възможност да познаеш онази част от себе си, онази пълнота в живота, която е изгубена още в рая. Изгонени от рая – изгнание означава изгубената пълнота и Учението я връща. Но трябва да се отдадеш много искрено, предано.“

 
 • Главното ударение на това учение – е в чистотата, тя е външна, вътрешна и мистична.
 • Другото ударение е в смирението и всеобхватната мъдрост.
 • Чистотата трябва да бъде явна и тайна, скромна и тиха, а смирението трябва да бъде без показ.
 • В това учение са важни малките постоянни усилия – те са безусловни.
 • Мъдростта е всеобща.
 • Това е учение за чистия път към Бога.

За истинските ученици, Елеазар Хараш казва няколко основни принципи:
 • Който е въвлечен в света, не е ученик. Ученикът ражда хармония от себе си, а не от другите.
 • Човекът се учи, но не се развива. Само ученикът се развива.
 • Ученикът не се бори със ситуациите – той ги преодолява.
 • Ученикът знае, че любовта към Истината го освобождава от борбата за оцеляване.
 • Ученикът всякога съхранява Любовта, защото знае, че само чрез нея възприема Бога правилно.
 • В смирението на ученика е скрит силен огън. Ученикът живее в потока на Бога. Той е сключил свещен съюз с Тишината.
 • Ученикът има свещен говор. Той има чист и динамичен покой.
 • Ученикът всякога съхранява своята чистота, за да може да има висше ръководство.
 • Ученикът е владетел на себе си и затова обстоятелствата не го владеят.
 • Никога не нарушавай своята безкрайност.
 • Ако изгубиш опората на живота си, придобий увереност.
 • Човекът е красив, когато е създал Безкрая в себе си.
 • Поставяме на първо място Бог в живота си, а после себе си.
 • Ученикът всякога избягва злословия и многословия. Ученикът много бди над думите, вършителите на кармата.
 • Ученикът знае, че тайната на живота е в това, че има само Едно Действащо Същество.
 • Ученикът познава намерението като тайна енергия на собствената си същност.
 • Ученикът познава свещеното Слово и свещеното Слово го познава.
 • Ученикът носи в себе си силата, която може да изменя пространството. Разбира се това става насаме, между него и Бога, във взаимно съгласие.

„Аз съм благодарен, че имам такива ученици, които видях, и за които Учителя ми каза, че са определени.
Аз наблюдавам от много време тяхната работа – мога само да кажа, че е нещо изключително да познаваш истински ученици на Учителя – скромни, тихи, могъщи – ежедневно и съзнателно работещи върху себе си – бих казал – те са една светеща тишина. С тях ще образуваме ядрото на България, с тях ще работим и в бъдещето, защото Учителя иска могъщи ученици – надрастнали изкушенията на живота, победили напълно змията в себе си, господари на себе си и на своята съдба...познаващи същността на учението...чиито символ е диамантената воля. Няма време за поздрави и външна култура, няма време за излишни въпроси, няма време за отпускане и отлагане...няма време за баби в окултизма. Сега е огнено време, огнен цикъл, сега е време, в което се изработва могъществото на ученика и неговото изключително смирение, което е висок връх."
 


Биографични данни:
Елеазар Хараш е творчески псевдоним на Петьо Йорданов, роден във Варна на 29-и януари 1954-а година. Израства в уединение сред семейство на глухонеми. От 8 годишна възраст започва да изучава тайните на природата и да общува активно с невидимия свят. Още като дете е привлечен от невидимото и жаждата за Бога.

Елеазар Хараш е продължител на Учението на Всемировия Учител Беинса Дуно (Петър Дънов), като своеобразно поема щафетата в Учението през 1986-а година от прекия ученик на Учителя – Брат Михаил – Омраам (1900 – 1986).
Елеазар Хараш започва да издава редица книги, както по свои лекции, така и по Словото на Учителя, или както го нарича – Първия Старец от йерархията на 24-мата Старци.

„Името Елеазар Хараш ми е дадено от Учителя през 87-а година, да нося с него отговорност. Дадено е след самадхи, с него нося голяма отговорност. Има две значения, ще кажа само едното: Божествен център."
 
Афоризми от Елеазар Хараш:
 • Чистите действия нямат съдба.
 • Само Любовта лекува, защото е Сила Божия.
 • Бог въоръжава с Любов този, когото иска да съхрани.
 • За да бъде човекът висше същество, той трябва да има воля избрала Бога по свобода и любов.
 • Над всяка практика е чистото сърце, то може да променя събитията.
 • Който е познал себе си, става Изгряващо Слънце в себе си.
 • Силата работи в Тишина.
 • Гласът е загадка. Има гласове, които ни пречистват. Изворът показва, че само това, което е постоянно, е реално.
 • Най-здравословният живот е близост с Бога.
 • Знанията са бреме, Мъдростта е лекота.
 • Истинското образование е да научиш детето да търси Бога цял живот. Детето трябва да търси умението на Словото.
 • Дълбинно Чистото е всякога трудно за разбиране.
 • Овладей себе си, ако искаш да получиш Пътя си.
 • В Любовта е Единението. В Истината е Изчезването.
 • Древността действа с Безмълвие и Безупречност. Древността работи и сега. Тя е тук. Тя е Всеобхватът.
 • Словото превъзхожда всяка наука и религия.
 • Словото отключва световете – измеренията. В Словото е скрит Пътят.


Творчество:
След 1989-а година, Елеазар Хараш продължава изнасянето на лекции, като първоначално това са сбирки в апартаменти и малки зали, в градовете София, Варна, Бургас, Русе, Добрич, Плевен, Шумен, Стара Загора и др. Постепенно започва един процес на поставяне на основите и актуализацията на цялостната визия на всички духовни течения през вековете до днес. Паралелно с това Елеазар Хараш издава книги за духовно развитие. Някои от най-дълбоките са за Христос, автентичното християнство, богомилите, както и множество лекции за Египет, Атлантида, Древна Индия, Учението на толтеките, Мъдростта на индианците, Мъдростта на суфизма, Мъдростта на Лао Дзъ, както и Мъдростта на народите по света.

Една от най-разпространените му книги е „Формулите - свещени ключове“, в която се съдържат 1000 тематични формули за работа със Словото. Най-дълбоките книги на Елеазар Хараш са по темата за Мистериозните Старци.
Освен книги със свои лекции, Елеазар Хараш издава книги на редица мъдреци и мистици. Издава книги на белгийския мистик и драматург, носител на Нобелова награда за литература (1911-а година) – Морис Метерлинк. В серията от книги влизат и книги за Кабала, тайната на числата и множество тематични книги из Словото на Учителя Петър Дънов (Беинса Дуно).

Видео интервюта и лекции:
От 2016-а година Елеазар Хараш започва изнасянето на видео интервюта пред специализирания сайт за духовно развитие и себепознание – Портал12. В поредица от теми, чрез интервютата се навлиза плавно в дълбочината на фундаментални истини и принципи, свързани с осъзнаването, будността и развитието на духовните добродетели и способности. Така от началните и базови теми през 2016-а година, зрителите се потапят до изключително дълбоко Слово, предадено същевременно на разбираем език, едва 3 – 4 години по-късно, разглеждайки ретроспекцията на подбраните теми.

Паралелно с това, Елеазар Хараш продължава да изнася лекции във Варна (и по изключение 2 лекции във Велико Търново (2017 и 2018 година).

Спонсори на Портал 12