Търси

Елеазар Хараш: Свещените думи въздействат върху сърцето на боговете. Ето защо молитвата е много важна

Още по темата ...
колективни молитви

Призив за колективни молитви до 3-и Март 2022

Виж повече
Елеазар Хараш - Народите, войните

Елеазар Хараш - Народите, войните, разделението и милостта на Бог (ИНТЕРВЮ)

Виж повече
Eleazar

Елеазар: Бог не гледа твоето богословие, а твоята Любов, твоето сърце (ВИДЕО)

Виж повече
01.03.2022 г.
5553
Подкрепям Портал 12! Портал 12 е алтернативна медия. Подкрепете ни за повече материали, видео и лекции! Виж повече
Главно ще говорим за времето, понятието време.

Времето зависи от възприятието на човека. Това, което ние усещаме, не е течение на времето, а движение на Нетерите (боговете). Боговете пребивават в състояние на постоянно изменение, което човешкият разум погрешно смята за течение на време. В наставленията на един фараон към неговия син се казва: (фараонът се казва Меркара):

Сине мой, не се занимавай с времето, а със своите чисти действия, които ще те отведат в твоето слънчево състояние. Не разчитай, сине мой, на дългите години живот. Защото целият живот е само част, довери се само на чистото и правилното действие. Животът в другия свят, сине мой, е вечен. А този живот тук, е само частица. Ти иди дойстойно в другия свят, за да те погледне Нетер в очите, за да те погледне Бог в очите. Не е важно какво е външното време, важно е вътрешното време. Да имаш любов, означава да имаш правилното време.

Според египтяните, има два вида време: човешко и свещено. Човешкото, този който живее в човешкото време, прави бели, човешки неща. Вреди на себе си и на другите. Който живее в свещеното време, той живее в състояние на Божественост. Той наистина се развива, работи, помага, твори и се пресътворява.

Древните египтяни казват: Малко да се отклониш от Любовта и ти изгубваш своето правилно време, и заживяваш вече в света, в друг начин на мислене. Злото живее във времето, в неправилното време. Но дори и тук на земята, в неправилното време, злото е относително. Земята е енергия, вплетена в материята. Древните египтяни казват: И Космосът, и този свят са слязлата надолу енергия на Нетера, на Бога. Така Непроявеното е станало проявено.

По същество цялата вселена е концентриран Огън и Дух, заключени в материята. Само който придобие правилното време, т.е. Любовта, може да се освободи, да излезе от това заключено място – света и вселената.

В Свещеното никога не действа време, нито пространство, нито планети. Свещеното е първичната субстанция. Тук действа само Нетерът, само Бог. Времето не е време, то е само една идея. Ще обясня: Тази идея пътува към своя край и когато се сблъска със своя край, то ще изчезне, ще остане само Духът. Духът е без време. Той не живее във време, той живее в състояние.

Този, който постигне Духа, се освобождава от сянката, наречена време. Съществата на времето са същества на злото, малко или много са същества на злото. Т.е., заключени същества, изпратени да научат някакъв урок, нещо. Изключваме тези, които имат мисия, които са слезли по други закони, говорим като цяло за света, заключени същества, същества на сенките. Те нямат реално добро в себе си. Имат някакво добро, правят някакво добро, правят някакви услуги, но нямат реалното добро в себе си. И не случайно, според жреците на Египет, те казват така: Времето е заклеймено зло. И всеки, който е попаднал във времето, е попаднал в своята сянка.

От друга страна жреците казват: Времето е създадено, за да бъдат подчинени на него съществата, обикновено нисшите същества. Казват: Грехът символизира изпускане на вечността, изпускане на любовта, това е грехът и придобиване на времето. От друга гледна точка, изпускане на Мъдростта и придобиване на знание. А придобиване на знание означава придобиване на смъртта. Това е обяснено в Библията като Дървото за познаване на доброто и злото, това е придобиване на смъртта. Но смъртта се побеждава с Мъдрост, а не със знания. В окултната наука на Атлантида е казано (по-нататък ще говорим за Атлантида и за окултните науки там). Казано е: След грехопадението човекът е изгубил хекара (хекао – егип.). На атлантски език това означава своето чисто състояние, своето най-чисто съзнание или своята Божествена жизненост, хекара. С това той е изгубл връзката си с Бога и след грехопадането започнал да диша с носа си и с устата, един изостанал начин. А при това обикновено дишане се възприема съвсем друга реалност. Защото човекът е изгубил Бога и сега възприема други неща.

Истинското дишане е с душата си. Истинското дишане не е нито с устата, нито с носа, а с душата си. Между другото делфините дишат така, но след време ще говорим за тях. Те владеят едно тайно дишане, което Тот нарича “сферично”, много дълбоко дишане, дишане с любов, дишане с душа. Там, където има любов, не диша носът или устата, а диша душата.

Така била изгубена меркаба – светлинното тяло в човека. Според египтяните тя се намира в 13-та чакра, която се намира над тази (една педя над Сахасрара). Сахасрара чакра се смята от египтяните за духовна, 13-та чакра се смята за Божествена. Меркаба – светлинното тяло в човека, наречено още в Библията Огнената колесница. Това тяло е състоянието на абсолютно неизменната Любов. А без любов човек няма реалност, няма реалност, няма колесница – има тела, много тела, но няма реалност. Човек, който няма реалност, знанието му нищо не струва. Всичкото му знание нищо не струва, понеже няма реалност. Човек без реалност, т.е. без Меркаба, на еврейски е Меркава, на египетски е Меркаба, е без дух. Много неща има, но няма чистата реалност, Духа. Такъв човек е бреме и за себе си, и за другите. Единственото нещо, което му остава е да се учи, доколкото има любов към Мъдростта.

По-нататък фараонът казва на своя син Меркара:

Ако искаш свобода в другия свят, сине мой, ако искаш да се разхождаш свободно, тогава действай чисто в този свят.

Какво е атом на египетски?
Жреците казват: Под ръководството на върховния Нетер, върховния Бог, атомът сътворява всичко, което му е казано. Ето защо атомът, това означава воля и способности за сътворяване на нещата.

Според древните египтяни вселената е абсолютно разумна и този, който е постигнал разум, е постигнал власт над себе си и власт над времето. Трябва да знаем, че древните египтяни, тези от първото време, от свещеното време, времето на Боговете, не живеели във времето. Те живеели на земята, но обитавали във вечността. Те обитавали в Боговете и във Върховния Бог.

Съкровените думи са свещеното време на човека. Това е времето, когато човек се намира в душата на боговете и в Душата на Бога. Според жреците Свещеното слово е винаги по-бързо от светлината. И Учителят обяснява това: Мисълта е по-бърза от светлината – светлината е около 300 000 км в секунда, мисълта е около 500 000 км в секунда, а Духът няма скорост, там понятието скорост изчезва, затова се казва, че Духът е навсякъде. Затова Учителят казва, че светлината, в сравнение с Духа е нещо като биволска каруца... Ако сравняваме биволска каруца и влак, ако сравняваме влак и светлината и т.н. Значи, винаги по-бързо от светлината. Това слово не се съобразява с времето и пространството.

Ето защо молитвата е много важна, едно от най-важните неща в този свят. Човек с молитвата натрупва хекао, бяла енергия. След време тя ще избухне в него, ще стане преврат, малко или много човек ще стане светлина. После вече няма да има проблеми с времето, т.е. с ограниченията. Препятствията за него и в този свят, и в другия свят ще отпадат. Те няма да съществуват, защото той ще има Меркаба.

Свещените думи въздействат върху сърцето на боговете. 

Тот казва: Съкровеното хекао, съкровената енергия в човека погубва смъртта – и физическата, и духовната. Който има хекао, минава през всички времена и пространства, през всички светове. Тук не говоря за глупостите на екстрасенсите и ясновидците, а говоря за тези, които са постигнали Меркаба, истинското светлинно тяло – посветените, жреците, адептите, Учителите и пробудените души. Те никога не говорят общи приказки. Един такъв посветен никога няма да те занимава със звезди и с глупости. Той ще те учи на принципи. Никога няма да ти казва какво те чака и какво трябва да правиш. Той първо ще те научи на начин на живот; ще те научи на принципите Любов, Мъдрост и Истина и ако ти умееш да слушаш, след време няма да се занимаваш със звезди, напротив – звездите ще се учат от тебе. И не те ще те греят, а ти ще ги грееш. Защото Учителят казва:Когато застана до Слънцето, то угасва. В човека има нещо, което надминава 10 милиона слънца, някои го наричат това кундалини, но при Учителя и в Египет има нещо по-дълбоко от кундалини, то се намира в 13 чакра.

Дори самите Нетери, Боговете живеят в убежището на Свещените думи, защото те искат да имат връзка с хората, да помагат. Има такива Нетери, които не обичат свещените думи, живеят в безмълвие. Има и такива Учители, срещал съм се с тях – една дума не иска да каже, дори и мъдър съвет, дори и в името на помощта на хората, нищо. Същества на не-говора. Има такива Старци – от 24-те Старци има такива двама. Абсолютно неговорене, надминали са и мълчанието, и словото, нещо по-дълбоко. Но все пак за тях Учителят казва: В бъдеще, след милиони години ще кажат няколко неща, обаче те ще бъдат нещо повече от светлината.

из лекции на Елеазар Хараш
Елеазар Хараш
Елеазар Хараш
Елеазар Хараш е един от най-емблематичните представители на чистата духовност в нашето съвремие. Около 40 години изнася лекции в сферата на духовното развитие и себепознанието. Словото му се отличава с особена чистота, дълбочина и свобода.

Като лектор и писател изнася квинтесенцията на всички световни учения и значими мъдреци, обединявайки чистата духовност на цивилизациите и техните Учители от древността до днес. В лекциите си поставя мост между всички древни учения и религии, като премахва разделението, омразата, междуособиците и показва тънката връзка в основата на всяко учение. Основните принципи в изнасяните лекции от Елеазар Хараш са: Любовта, Мъдростта, Истината, които съграждат главната посока в развитието на всяка душа.

Важна особеност в дейността на Елеазар Хараш е тази, че по отношение на своите последователи и ученици той не прави формално обединение в организация, структура или каквато и да е външна обществена, социална или религиозна форма. Напротив – налице е свобода и непривързаност. Елеазар Хараш изнася в лекции, книги и видео интервюта, всичко необходимо за персоналното духовно развитие на всеки човек, без да го поставя в условия на каквато и да е зависимост. Многократно казва, че в духовното развитие се върви самостоятелно, чрез воля и по свобода. Всички негови лекции са безплатни, а в ежедневието си работи, потопен в дълбини за всяка нова книга, предстояща лекция или видео интервю.

„Любовта ти дава живот, Мъдростта – светлина, Истината те дарява със свобода. Затова Учението е универсално и това е нашата свещена троица – Любов, Мъдрост, Истина. Отнема недостатъците, слабостите. В това учение не можеш да мразиш, да критикуваш, да завиждаш, да боледуваш. Нямаш проблеми. Имаш задачи. Дава нещо универсално, което не се обяснява, а се чувства. Дава възможност да познаеш онази част от себе си, онази пълнота в живота, която е изгубена още в рая. Изгонени от рая – изгнание означава изгубената пълнота и Учението я връща. Но трябва да се отдадеш много искрено, предано.“

 
 • Главното ударение на това учение – е в чистотата, тя е външна, вътрешна и мистична.
 • Другото ударение е в смирението и всеобхватната мъдрост.
 • Чистотата трябва да бъде явна и тайна, скромна и тиха, а смирението трябва да бъде без показ.
 • В това учение са важни малките постоянни усилия – те са безусловни.
 • Мъдростта е всеобща.
 • Това е учение за чистия път към Бога.

За истинските ученици, Елеазар Хараш казва няколко основни принципи:
 • Който е въвлечен в света, не е ученик. Ученикът ражда хармония от себе си, а не от другите.
 • Човекът се учи, но не се развива. Само ученикът се развива.
 • Ученикът не се бори със ситуациите – той ги преодолява.
 • Ученикът знае, че любовта към Истината го освобождава от борбата за оцеляване.
 • Ученикът всякога съхранява Любовта, защото знае, че само чрез нея възприема Бога правилно.
 • В смирението на ученика е скрит силен огън. Ученикът живее в потока на Бога. Той е сключил свещен съюз с Тишината.
 • Ученикът има свещен говор. Той има чист и динамичен покой.
 • Ученикът всякога съхранява своята чистота, за да може да има висше ръководство.
 • Ученикът е владетел на себе си и затова обстоятелствата не го владеят.
 • Никога не нарушавай своята безкрайност.
 • Ако изгубиш опората на живота си, придобий увереност.
 • Човекът е красив, когато е създал Безкрая в себе си.
 • Поставяме на първо място Бог в живота си, а после себе си.
 • Ученикът всякога избягва злословия и многословия. Ученикът много бди над думите, вършителите на кармата.
 • Ученикът знае, че тайната на живота е в това, че има само Едно Действащо Същество.
 • Ученикът познава намерението като тайна енергия на собствената си същност.
 • Ученикът познава свещеното Слово и свещеното Слово го познава.
 • Ученикът носи в себе си силата, която може да изменя пространството. Разбира се това става насаме, между него и Бога, във взаимно съгласие.

„Аз съм благодарен, че имам такива ученици, които видях, и за които Учителя ми каза, че са определени.
Аз наблюдавам от много време тяхната работа – мога само да кажа, че е нещо изключително да познаваш истински ученици на Учителя – скромни, тихи, могъщи – ежедневно и съзнателно работещи върху себе си – бих казал – те са една светеща тишина. С тях ще образуваме ядрото на България, с тях ще работим и в бъдещето, защото Учителя иска могъщи ученици – надрастнали изкушенията на живота, победили напълно змията в себе си, господари на себе си и на своята съдба...познаващи същността на учението...чиито символ е диамантената воля. Няма време за поздрави и външна култура, няма време за излишни въпроси, няма време за отпускане и отлагане...няма време за баби в окултизма. Сега е огнено време, огнен цикъл, сега е време, в което се изработва могъществото на ученика и неговото изключително смирение, което е висок връх."
 


Биографични данни:
Елеазар Хараш е творчески псевдоним на Петьо Йорданов, роден във Варна на 29-и януари 1954-а година. Израства в уединение сред семейство на глухонеми. От 8 годишна възраст започва да изучава тайните на природата и да общува активно с невидимия свят. Още като дете е привлечен от невидимото и жаждата за Бога.

Елеазар Хараш е продължител на Учението на Всемировия Учител Беинса Дуно (Петър Дънов), като своеобразно поема щафетата в Учението през 1986-а година от прекия ученик на Учителя – Брат Михаил – Омраам (1900 – 1986).
Елеазар Хараш започва да издава редица книги, както по свои лекции, така и по Словото на Учителя, или както го нарича – Първия Старец от йерархията на 24-мата Старци.

„Името Елеазар Хараш ми е дадено от Учителя през 87-а година, да нося с него отговорност. Дадено е след самадхи, с него нося голяма отговорност. Има две значения, ще кажа само едното: Божествен център."
 
Афоризми от Елеазар Хараш:
 • Чистите действия нямат съдба.
 • Само Любовта лекува, защото е Сила Божия.
 • Бог въоръжава с Любов този, когото иска да съхрани.
 • За да бъде човекът висше същество, той трябва да има воля избрала Бога по свобода и любов.
 • Над всяка практика е чистото сърце, то може да променя събитията.
 • Който е познал себе си, става Изгряващо Слънце в себе си.
 • Силата работи в Тишина.
 • Гласът е загадка. Има гласове, които ни пречистват. Изворът показва, че само това, което е постоянно, е реално.
 • Най-здравословният живот е близост с Бога.
 • Знанията са бреме, Мъдростта е лекота.
 • Истинското образование е да научиш детето да търси Бога цял живот. Детето трябва да търси умението на Словото.
 • Дълбинно Чистото е всякога трудно за разбиране.
 • Овладей себе си, ако искаш да получиш Пътя си.
 • В Любовта е Единението. В Истината е Изчезването.
 • Древността действа с Безмълвие и Безупречност. Древността работи и сега. Тя е тук. Тя е Всеобхватът.
 • Словото превъзхожда всяка наука и религия.
 • Словото отключва световете – измеренията. В Словото е скрит Пътят.


Творчество:
След 1989-а година, Елеазар Хараш продължава изнасянето на лекции, като първоначално това са сбирки в апартаменти и малки зали, в градовете София, Варна, Бургас, Русе, Добрич, Плевен, Шумен, Стара Загора и др. Постепенно започва един процес на поставяне на основите и актуализацията на цялостната визия на всички духовни течения през вековете до днес. Паралелно с това Елеазар Хараш издава книги за духовно развитие. Някои от най-дълбоките са за Христос, автентичното християнство, богомилите, както и множество лекции за Египет, Атлантида, Древна Индия, Учението на толтеките, Мъдростта на индианците, Мъдростта на суфизма, Мъдростта на Лао Дзъ, както и Мъдростта на народите по света.

Една от най-разпространените му книги е „Формулите - свещени ключове“, в която се съдържат 1000 тематични формули за работа със Словото. Най-дълбоките книги на Елеазар Хараш са по темата за Мистериозните Старци.
Освен книги със свои лекции, Елеазар Хараш издава книги на редица мъдреци и мистици. Издава книги на белгийския мистик и драматург, носител на Нобелова награда за литература (1911-а година) – Морис Метерлинк. В серията от книги влизат и книги за Кабала, тайната на числата и множество тематични книги из Словото на Учителя Петър Дънов (Беинса Дуно).

Видео интервюта и лекции:
От 2016-а година Елеазар Хараш започва изнасянето на видео интервюта пред специализирания сайт за духовно развитие и себепознание – Портал12. В поредица от теми, чрез интервютата се навлиза плавно в дълбочината на фундаментални истини и принципи, свързани с осъзнаването, будността и развитието на духовните добродетели и способности. Така от началните и базови теми през 2016-а година, зрителите се потапят до изключително дълбоко Слово, предадено същевременно на разбираем език, едва 3 – 4 години по-късно, разглеждайки ретроспекцията на подбраните теми.

Паралелно с това, Елеазар Хараш продължава да изнася лекции във Варна (и по изключение 2 лекции във Велико Търново (2017 и 2018 година).

Спонсори на Портал 12