Търси

Елеазар Хараш: Времето е принцип на съзнанието, а не на Духа. В мощното Дърво на живота няма време

Още по темата ...
Новата година

Човек трябва да пожелае духовна реалност. В Мировия свят няма години (ВИДЕО)

Виж повече
Принципи

Проф.Константин Златев: Принципите са ядро, но и цел на Всемирното развитие

Виж повече
Тибет

Елеазар Хараш: Тибет е нещо като друг свят в света. Той носи в себе си много строга Мъдрост (ЛЕКЦИЯ)

Виж повече
Акаша

Елеазар Хараш: Когато натрупаш много чистота и Любов, навлизаш във Висшата си душа. Тя е Акаша (ВИДЕО+пълен текст)

Виж повече
11.01.2023 г.
2835
Подкрепям Портал 12! Портал 12 е алтернативна медия. Подкрепете ни за повече материали, видео и лекции! Виж повече
Времето е много еластично понятие. То е принцип на съзнанието, а не на Духа. То е принцип на съзнателната дейност на човека и затова то може да се разширява и да се сгъстява. Ето защо ние организираме своя живот по календари, по часове, минути, години и т.н.

Според Кабала това означава, че на хората влияят закони и подтици, които са установени в царството на Дървото за познаване на доброто и злото. Точно от това царство произлизат много фалшиви пътища, пътечки и проходи. Също и голямото и фино заблуждение, че всички пътища водят към Бога. Но вечният път не води там, защото той е друг път. Към фалшивата вечност води човека бащата на лъжата. Това е вечността, построена по законите за познаване на доброто и злото. Бащата на времето е един, а бащата на вечността е друг. Времето е един проход, докато в мощното Дърво на живота няма време и хаос. И този, наречен в Кабала Черния Господ, става въпрос за змията, не може да проникне, защото неговите пътища не са приети.

Докато човек живее в космоса, т.е. в Дървото за познаване на доброто и злото, винаги ще има процес на време и процес на остаряване. Времето е в зависимост от нашето знание и от нашето разбиране. И времето, и вечността са свързани със системата на нашите убеждения и нашите знания. Това означава,че всеки ученик е длъжен да се откаже от своето време, в случая означава от своето его и да повиши своята степен на съзнание, за да може да се насочи към космическото съзнание, което ще му покаже постепенно пътя към Ен соф. Накратко, пътят към космическото съзнание започва с молитвата. Тя е мистичен подход към живота, тя е преди думите. Но днес думите са важни, понеже се явяват като велики канали.

Умът не може да познае Духа, защото е в движение, а Духът е в абсолютна неподвижност. Обяснение: Умът живее и се движи във вид на време, например по часовниковата стрелка. Това означава, че движението е живот във времето или движението е другото име на ума. Умът не може да живее в Пустотата, например в третото око или в чистотата на сърцето, защото там липсва движение. Чистотата на сърцето - това е област на душата. Чистотата на третото око,т.е. чистотата на мислите, това е област на Духа. Няма място за времето, няма място за ума, никакво движение. Докато има движение, умът работи и съществува, планира, голямо бъдеще, големи проекти. Всичките му проекти са нула, в друг, низш смисъл. И човек заедно с него постепенно изостава в своето развитие. Учителят е дал едно упражнение за абсолютна неподвижност: две-три минути на ден, в египетска поза (седнал на стол, с прибрани крака, с ръце върху коленете), само едно леко дишане, едва доловимо, абсолютна неподвижност. Това овладява ума.

Когато умът се пречиства с контрол, с неподвижност и когато утихне в своята крайност, той престава да съществува. Така ученикът започва да живее все повече в своята душа. Умът се движи по часовник, по символа на часовниковата стрелка. Но идва един момент, в който часът става нула - нищото. Обяснение: За всеки човек настъпва този момент, този час - нула - срещата с Духа. Умът изчезва. В нулата няма време. това означава, че все някога човек ще познае Нищото, което е неговата вечност, ще влезе да живее в Духа. Все някога стрелките така ще се завъртят, човек ще попадне в такова страдание, което с времето ще изчезне. Той ще се преобрази и ще влезе да живее в Духа. Защото най-тежкото страдание - това е нулата, в която времето изчезва. Изчезват всички мисли, чувства, изцяло навлизаш в своята душа. Ако си буден, ако си имал любов към Бога, Той те вкарва навътре в Себе Си, в Своята Душа, в Своята Дълбочина. Нулата е кръгът, окултен символ на съвършенството, означава: няма къде повече да ходиш, тя е краят, до който трябва да стигнеш. От нулата нататък започва ученичеството - пътят на душата в ново измерение.

Важен момент: Нулата е позиция на душата, на медитацията. Молитвата е само движение, важна подготовка към тайната на нулата, към тайната на живота, към тайната, при която Духът може да се познае, защото в нулата времето е спряло. Ето защо Учителят дава 12 часа или 0 часа - свещеният час на ученика, часът на Мъдростта. Това означава, че от 0 часа нататък е законът за връзка с Духа и това е ключът за вътрешното развитие. това е за които обичат Истината, да лягат след един часа. От 12 до 1 да започват с молитва, да четат малко, а да мислят повече, да се опитват да размишляват върху мисли на Учителя. това е време за свещен съюз със словото.

Нула часа означава повик към новото. Нула часа е мястото на тайната, мястото на неподвижността. В нула часа умът е максимално отстранен. Има тишина във вибрациите, която много помага на ученика в неговата работа. Нулата символизира центъра на кръга. Когато дойдеш на това място, не ти трябват никакви мисли и чувства, защото нулата прекъсва всякакво движение на живота и разкрива Духа в нова степен, в ново измерение. (На тези от вас, които им е трудно да чакат до 12 и да работят от 12 до 1 часа, могат да си лягат в осем или в десет часа и да стават в 12 без малко, ако искат да спазват този свещен час, тъй като той е едно голямо богатство. Това е час, посветен на Бога, началото на времената и на които Бог организира целия ден. Тогава денят се развива по друг начин, с друг подход, срещаш други сили, други влияния, други хора и всичко се развива в един много по-точен и буден начин, защото си отделил на първо място времето си за Бога и тогава Той, в Своя план за деня те поставя на първо място. Когато поставиш в деня си Бог на второ място, и Той ще те постави на второ място и понякога стават много големи недоразумения, загуба на време и енергия, излишни срещи и разговори, и т.н., много дълъг списък). Нулата също символизира голямото изпитание на живота. В това изпитание на живота мислите и чувствата се разтварят напълно и се явява един нов живот, но в място, което не е известно на ума.

Разгръщането на Любовта, Мъдростта и Истината ще стане в дългия период на човешкото развитие, след като мине времето на седемте тръби и седемте чаши (по Откровението на Йоан). И чак тогава Йоан казва: И видях ново небе, нова земя и видях новия Йерусалим, който слиза от небето, от Бога. (Новият Йерусалим означава новия човек).
В шестата раса ще бъде излъчена една група посветени, които ще покажат новия духовен живот на останалите хора. Те ще работят с Любовта като принцип - любов, в която няма изключения. Тук не става дума само за вътрешния космически кръг на Учителя, а от всички Учители, които ще излъчат свои ученици - посветени, които ще ръководят другите хора, обществата и другите народи в новия път на Любовта като принцип. Те ще им покажат и ще успеят да увлекат след себе си много други хора. Те ще им покажат чистия път. Без чист път никой не може да се одухотворява. Това пак е свързано с подхода.

Елеазар Хараш
Елеазар Хараш
Елеазар Хараш
Елеазар Хараш е един от най-емблематичните представители на чистата духовност в нашето съвремие. Около 40 години изнася лекции в сферата на духовното развитие и себепознанието. Словото му се отличава с особена чистота, дълбочина и свобода.

Като лектор и писател изнася квинтесенцията на всички световни учения и значими мъдреци, обединявайки чистата духовност на цивилизациите и техните Учители от древността до днес. В лекциите си поставя мост между всички древни учения и религии, като премахва разделението, омразата, междуособиците и показва тънката връзка в основата на всяко учение. Основните принципи в изнасяните лекции от Елеазар Хараш са: Любовта, Мъдростта, Истината, които съграждат главната посока в развитието на всяка душа.

Важна особеност в дейността на Елеазар Хараш е тази, че по отношение на своите последователи и ученици той не прави формално обединение в организация, структура или каквато и да е външна обществена, социална или религиозна форма. Напротив – налице е свобода и непривързаност. Елеазар Хараш изнася в лекции, книги и видео интервюта, всичко необходимо за персоналното духовно развитие на всеки човек, без да го поставя в условия на каквато и да е зависимост. Многократно казва, че в духовното развитие се върви самостоятелно, чрез воля и по свобода. Всички негови лекции са безплатни, а в ежедневието си работи, потопен в дълбини за всяка нова книга, предстояща лекция или видео интервю.

„Любовта ти дава живот, Мъдростта – светлина, Истината те дарява със свобода. Затова Учението е универсално и това е нашата свещена троица – Любов, Мъдрост, Истина. Отнема недостатъците, слабостите. В това учение не можеш да мразиш, да критикуваш, да завиждаш, да боледуваш. Нямаш проблеми. Имаш задачи. Дава нещо универсално, което не се обяснява, а се чувства. Дава възможност да познаеш онази част от себе си, онази пълнота в живота, която е изгубена още в рая. Изгонени от рая – изгнание означава изгубената пълнота и Учението я връща. Но трябва да се отдадеш много искрено, предано.“

 
 • Главното ударение на това учение – е в чистотата, тя е външна, вътрешна и мистична.
 • Другото ударение е в смирението и всеобхватната мъдрост.
 • Чистотата трябва да бъде явна и тайна, скромна и тиха, а смирението трябва да бъде без показ.
 • В това учение са важни малките постоянни усилия – те са безусловни.
 • Мъдростта е всеобща.
 • Това е учение за чистия път към Бога.

За истинските ученици, Елеазар Хараш казва няколко основни принципи:
 • Който е въвлечен в света, не е ученик. Ученикът ражда хармония от себе си, а не от другите.
 • Човекът се учи, но не се развива. Само ученикът се развива.
 • Ученикът не се бори със ситуациите – той ги преодолява.
 • Ученикът знае, че любовта към Истината го освобождава от борбата за оцеляване.
 • Ученикът всякога съхранява Любовта, защото знае, че само чрез нея възприема Бога правилно.
 • В смирението на ученика е скрит силен огън. Ученикът живее в потока на Бога. Той е сключил свещен съюз с Тишината.
 • Ученикът има свещен говор. Той има чист и динамичен покой.
 • Ученикът всякога съхранява своята чистота, за да може да има висше ръководство.
 • Ученикът е владетел на себе си и затова обстоятелствата не го владеят.
 • Никога не нарушавай своята безкрайност.
 • Ако изгубиш опората на живота си, придобий увереност.
 • Човекът е красив, когато е създал Безкрая в себе си.
 • Поставяме на първо място Бог в живота си, а после себе си.
 • Ученикът всякога избягва злословия и многословия. Ученикът много бди над думите, вършителите на кармата.
 • Ученикът знае, че тайната на живота е в това, че има само Едно Действащо Същество.
 • Ученикът познава намерението като тайна енергия на собствената си същност.
 • Ученикът познава свещеното Слово и свещеното Слово го познава.
 • Ученикът носи в себе си силата, която може да изменя пространството. Разбира се това става насаме, между него и Бога, във взаимно съгласие.

„Аз съм благодарен, че имам такива ученици, които видях, и за които Учителя ми каза, че са определени.
Аз наблюдавам от много време тяхната работа – мога само да кажа, че е нещо изключително да познаваш истински ученици на Учителя – скромни, тихи, могъщи – ежедневно и съзнателно работещи върху себе си – бих казал – те са една светеща тишина. С тях ще образуваме ядрото на България, с тях ще работим и в бъдещето, защото Учителя иска могъщи ученици – надрастнали изкушенията на живота, победили напълно змията в себе си, господари на себе си и на своята съдба...познаващи същността на учението...чиито символ е диамантената воля. Няма време за поздрави и външна култура, няма време за излишни въпроси, няма време за отпускане и отлагане...няма време за баби в окултизма. Сега е огнено време, огнен цикъл, сега е време, в което се изработва могъществото на ученика и неговото изключително смирение, което е висок връх."
 


Биографични данни:
Елеазар Хараш е творчески псевдоним на Петьо Йорданов, роден във Варна на 29-и януари 1954-а година. Израства в уединение сред семейство на глухонеми. От 8 годишна възраст започва да изучава тайните на природата и да общува активно с невидимия свят. Още като дете е привлечен от невидимото и жаждата за Бога.

Елеазар Хараш е продължител на Учението на Всемировия Учител Беинса Дуно (Петър Дънов), като своеобразно поема щафетата в Учението през 1986-а година от прекия ученик на Учителя – Брат Михаил – Омраам (1900 – 1986).
Елеазар Хараш започва да издава редица книги, както по свои лекции, така и по Словото на Учителя, или както го нарича – Първия Старец от йерархията на 24-мата Старци.

„Името Елеазар Хараш ми е дадено от Учителя през 87-а година, да нося с него отговорност. Дадено е след самадхи, с него нося голяма отговорност. Има две значения, ще кажа само едното: Божествен център."
 
Афоризми от Елеазар Хараш:
 • Чистите действия нямат съдба.
 • Само Любовта лекува, защото е Сила Божия.
 • Бог въоръжава с Любов този, когото иска да съхрани.
 • За да бъде човекът висше същество, той трябва да има воля избрала Бога по свобода и любов.
 • Над всяка практика е чистото сърце, то може да променя събитията.
 • Който е познал себе си, става Изгряващо Слънце в себе си.
 • Силата работи в Тишина.
 • Гласът е загадка. Има гласове, които ни пречистват. Изворът показва, че само това, което е постоянно, е реално.
 • Най-здравословният живот е близост с Бога.
 • Знанията са бреме, Мъдростта е лекота.
 • Истинското образование е да научиш детето да търси Бога цял живот. Детето трябва да търси умението на Словото.
 • Дълбинно Чистото е всякога трудно за разбиране.
 • Овладей себе си, ако искаш да получиш Пътя си.
 • В Любовта е Единението. В Истината е Изчезването.
 • Древността действа с Безмълвие и Безупречност. Древността работи и сега. Тя е тук. Тя е Всеобхватът.
 • Словото превъзхожда всяка наука и религия.
 • Словото отключва световете – измеренията. В Словото е скрит Пътят.


Творчество:
След 1989-а година, Елеазар Хараш продължава изнасянето на лекции, като първоначално това са сбирки в апартаменти и малки зали, в градовете София, Варна, Бургас, Русе, Добрич, Плевен, Шумен, Стара Загора и др. Постепенно започва един процес на поставяне на основите и актуализацията на цялостната визия на всички духовни течения през вековете до днес. Паралелно с това Елеазар Хараш издава книги за духовно развитие. Някои от най-дълбоките са за Христос, автентичното християнство, богомилите, както и множество лекции за Египет, Атлантида, Древна Индия, Учението на толтеките, Мъдростта на индианците, Мъдростта на суфизма, Мъдростта на Лао Дзъ, както и Мъдростта на народите по света.

Една от най-разпространените му книги е „Формулите - свещени ключове“, в която се съдържат 1000 тематични формули за работа със Словото. Най-дълбоките книги на Елеазар Хараш са по темата за Мистериозните Старци.
Освен книги със свои лекции, Елеазар Хараш издава книги на редица мъдреци и мистици. Издава книги на белгийския мистик и драматург, носител на Нобелова награда за литература (1911-а година) – Морис Метерлинк. В серията от книги влизат и книги за Кабала, тайната на числата и множество тематични книги из Словото на Учителя Петър Дънов (Беинса Дуно).

Видео интервюта и лекции:
От 2016-а година Елеазар Хараш започва изнасянето на видео интервюта пред специализирания сайт за духовно развитие и себепознание – Портал12. В поредица от теми, чрез интервютата се навлиза плавно в дълбочината на фундаментални истини и принципи, свързани с осъзнаването, будността и развитието на духовните добродетели и способности. Така от началните и базови теми през 2016-а година, зрителите се потапят до изключително дълбоко Слово, предадено същевременно на разбираем език, едва 3 – 4 години по-късно, разглеждайки ретроспекцията на подбраните теми.

Паралелно с това, Елеазар Хараш продължава да изнася лекции във Варна (и по изключение 2 лекции във Велико Търново (2017 и 2018 година).

Спонсори на Портал 12