Търси

Елеазар Хараш: Велик дар е Мъдростта, но има и от нея по-голям дар, това е дарът на Единението

Още по темата ...
Елеазар Хараш

Елеазар Хараш: Първото пожелание за Новата година, е по-голяма жажда за Истината

Виж повече
Елеазар: Йоан е прероденият Хермес

Елеазар: Йоан е прероденият Хермес. Още в Египет той беше проникнал в Трите шестици

Виж повече
Порталът на Сириус

Елеазар Хараш: Що е Порталът на Сириус? Една тънка невидима граница

Виж повече

Елеазар Хараш: Окултният Орфей и фразата - Да бъде Светлина! (ИНТЕРВЮ)

Виж повече
09.01.2024 г.
9114
Подкрепям Портал 12! Портал 12 е алтернативна медия. Подкрепете ни за повече материали, видео и лекции! Виж повече
Любовта се осмисля, когато се насочва все повече към Мъдростта, а Мъдростта става Вечност, когато се принесе като жертвоприношение към Истината. Това е пътят на Мистика, това е пътят към езотеричната светлина, това е пътят към Свещеното вдъхновение. Сърцето на Мистика е Свещено сърце, а само Свещеното у човека познава Словото.

Мистичното познание, това е един от най-висшите дарове на Словото. Най-дълбокото познаване на Бога можем да го намерим в нашата Първична духовност, а това означава, че всички Свещени книги се намират вътре в нас, в нашето Свещено сърце. Святото Слово живее в дълбочината на нашия Дух, а разбирането на неговата тайна е Посвещение.

Първоначалните духовни сили, които са били излъчени от Бога, са се превърнали в букви. Това означава, че Свещената азбука излиза само от Духа. Думата “Дух” носи в себе си по-дълбока тайна от думата “Любов”, защото Любовта е само плод на Духа. Духът има и други плодове, но това се отнася до тайната азбука на Вечността. Буквите в своето начало са Първична духовна светлина; това е светлината на окултната наука, която днес е скрита от света.
Във вътрешен план думите са духовни същества и качества на Бога - качества на Първородната светлина. Всичко това означава, че Словото е живо, че Духът зад думите е вечно бдящ, т.е. Думите са будни.

Бог не е Тайна, Бог е Мистерия - за всички светове. Бог е Любов, Мъдрост и Истина, защото така се е проявил Той в нашето съзнание, но каква е Неговата същност извън нашето съзнание, това не знаят нито хората, нито ангелите, а това показва, че са нужни милиони години, за да се познае величието на Бога, и то частично.
Словото е ключът, който владее тайната на живота, а когато човек овладее тайната на живота, той се свързва с безсмъртието, с Мистерията на Единението.

Учителят казва :

 “И Христос първоначално е бил вън от Бога, но като влязъл в Него, Той се съединил с всички същества”...

Велик дар е Мъдростта, но има и от нея по-голям дар, това е дарът на Единението - Единението с Древния. То е заложено в Душата, но малцина го постигат. Без това Единение мистичният живот ще остане недостижим.
Има три книги, които са по-съвършени от Библията, но това е опасност за хора, които имат само вяра, а нямат Любов, Мъдрост и Истина. И ето защо често ми се налага да премълчавам, защото Дълбокото, Свещеното е непоносимо не само за безбожниците, но и за вярващите, но все пак ще направя загатване...Първата книга, която има по-дълбоко съдържание от Библията и от всички Свещени книги, взети заедно, е Душата. Библията е само частично отражение на човешката Душа, тъй като Душата е създадена в света на Ен-Соф. Това означава, че всяка Свещена книга е вътре в Душата ти; тя е само едно отражение на Душата ти, но всичко, което излиза от твоята Душа, не е написано в тази книга - то не може да се побере в нея. Душата, казва Учителят, е Всемирната летопис на всички Божествени прояви. Библията съществува и живее свой определен живот по единствената причина, че Душата съществува.

Това, което ви казвам, е само част от Истината; но засега е достатъчно да знаете, че Душата е принцип, който сам по себе си никога не умира, но постоянно се изменя и че Душата е онази велика и Свещена книга, в която са написани тайните на Битието... А в Духа са написани други неща, но тук няма да се спирам на този въпрос, защото нямам позволение от Тайната наука - това е въпрос на лична среща с Истината.

Когато Душата е вътре в човека, тя убива всяко желание за грях, и най-малкото дори; но Душата засега е отвън, тя само леко е докоснала човека.

Аз не искам да ви направя вярващи, а любящи и истинни. Вярата е само подготовка за Любовта. Вече е крайно време да надраснете вярата и от силна да я направите вечна, защото само Вечното е Любов и Истина.

Всеки ученик е длъжен да плени своята смърт и своя гняв. В гнева на вярващия все още липсва същественото - това е Сиянието. Само Бог сияе и когато се гневи. В обикновения и жалък гняв се пробужда чудовището, а в мистичния гняв на Бога се събужда съвършенството, което е поглед отвъд злото, поглед отвъд света. Обикновеният гняв изпива енергията, той е свързан със змийските зъби на лошата мисъл. Мистикът знае тайния произход на гнева, той знае защо гневът е образ на нощта. Гневът е нощ, защото за човека, обладан от змията, няма бряг, няма пристан от светлина.
Когато ученикът, вървящ по Пътя на светлината, навлезе дълбоко в мистичната област на Великото Учение, тогава той ще превърне и гнева, и смъртта в светъл празник - празник на скритата Божественост в него. Всичко това е свързано с окултното преображение на ученика, но той трябва да навлезе дълбоко в себе си, където е Книгата на Предвечната Мъдрост...

Светът е в такова положение, защото е пожелал да влезе в “рая” на Сатаната; но древният демон не е могъл да предвиди едно нещо, а то е, че грехът впоследствие ще понесе човека нагоре към Небето, че точно грехът ще го застави да си изработи мощни крила, защото човекът в своята дълбочина не може да приеме греховния живот и поради това той ще се съедини с Духа в себе си и ще проникне в света на Първичната светлина, който е бил изгубен от Сатана. И тогава Сатана ще съзерцава своя ужас и ще разбере фалша на своето демонично ясновидство. Древното начало в човека ще бъде възродено. Демоничното ясновидство не може да прозре, че Духът на ученика оживява само в най-големите опасности; оживява чрез помощта на Всемогъщото Същество, наречено Словото.

Колко много неща бих могъл да ви кажа, но чакам определеното време, а тогава няма да говоря аз - тогава ще говори Тайната наука.

Словото, това е вдъхване на живота, това е животът, който ще навлезе в една мощна степен на енергията. Когато този живот дойде, тогава ученикът ще разбере космическия смисъл на Любовта и тогава ученикът ще бъде докоснат от една друга по-дълбока Реалност - Реалност, която е над живота, и това е скрито в думата “Дух”, която тук няма да обяснявам, защото Вечността още не е събудена в света.

Вечността се събужда с преданост към Словото, с преданост към Вечно сияещото Същество, но трябва да станеш вътрешен ученик.

Аз не ти говоря, за да те просветля. Аз те водя в една много по-дълбока област, защото ти можеш да имаш много просветления и пак да живееш в мрака на непостигнатата Истина. Трябва да разбереш тихото и мистично Ръководство, защото то е Свещеният ключ към всички светове. Трябва да разбереш скритото Излъчване, защото аз говоря от тази позиция. Трябва да разбереш тайната власт, която е скрита в съкровеното Слово. В това съкровено Слово, в този съвършен свят Древният има едно Име, а в космоса Той има друго, външно Име. Отецът на глъбините е тайна Духовност и само мъдрата Любов е ключ към Него.

Няма начало без сътворен човек - това е мистично тайнство...Когато Древният Глас беше изгубен и когато дойде сътворението, в сътворението слезе Учителят, Който е Глас Божий. Този Глас и сега говори, Той е вратата към тайните и когато Той те повика, ти ще бъдеш благословен. Когато този Глас те повика, тогава в теб вече ще е посята светлината. Това е нетленната светлина, а Душата е нейната градина. Най-съвършеното благо за Душата идва от този Глас. Когато този мистичен Глас дойде, Той се превръща във врата към Невидимото. Когато този Глас се яви, тогава се появява ново знание и нова власт над време и пространство.

Този мистичен Глас раздвижва най-дълбоките вътрешни пластове в човека и те кара да мислиш по съвсем друг начин. Този Глас е твоят път към постигане на тайната, която си самият ти... Когато този Глас ти проговори, вече не можеш да бъдеш обикновено същество.

И слушай ме внимателно :
Недей да се стремиш към блаженството, защото то е мъртва цел. И пак казвам, слушай ме внимателно, защото твоят път е само усъвършенствуване през всички животи и превъплъщения, а не стремеж към мъртва цел. Можеш и да не ми вярваш, но ще ме изпуснеш, защото Духът на Истината идва рядко и винаги е скрит и непознаваем; Той благоволява само към смирените.

И помни :
Когато в твоя живот се яви голяма трудност, голямо изпитание, това въобще не е важно. А кое е важно? Важен е твоят подход, твоето отношение. Останалото е винаги второстепенно. Над всичко е твоето Свещено отношение, но аз не искам да те уча, защото ценя твоята свобода. Ти страдаш, за да се научиш да ме разбираш. Ти страдаш, за да се научиш да възприемаш. Страданието не е препятствие; то е врата към тебе, към твоята будност, а ти ме гледаш и питаш: “Защо страдам?” Аз казвам: “Мини през вратата!

В Словото са въплътени всички окултни гласове на Природата.
Всеки, който навлиза в Духа, напуска старото си име и се отделя от стария си живот. Новото име носи нов живот, но помни: Ако цениш живота си повече от Великото Учение, ти вече си изгубил Учението и неговия дълбок вътрешен Глас. Аз още не съм ти разкрил тайната на този мистичен Глас, но чуй въведението: Гласът символизира това Всемогъщо Царство, което е създало всички светове и ги управлява, но не всеки може да постигне мистичното и пълно овладяване на своя “Аз”, на своя “Глас”, защото това е Висше духовно изкуство.

Гласът е магическа тайна, Мъдрост от вътрешността на Битието на Духа. Гласът е над всички светове, над всяка стихия, защото Той е духовен плод на Любовта. Този Глас звучи в идеите от тази книга, но за онзи, който чува и разбира.

Препоръчани книги:

Елеазар Хараш
Елеазар Хараш
Елеазар Хараш е един от най-емблематичните представители на чистата духовност в нашето съвремие. Около 40 години изнася лекции в сферата на духовното развитие и себепознанието. Словото му се отличава с особена чистота, дълбочина и свобода.

Като лектор и писател изнася квинтесенцията на всички световни учения и значими мъдреци, обединявайки чистата духовност на цивилизациите и техните Учители от древността до днес. В лекциите си поставя мост между всички древни учения и религии, като премахва разделението, омразата, междуособиците и показва тънката връзка в основата на всяко учение. Основните принципи в изнасяните лекции от Елеазар Хараш са: Любовта, Мъдростта, Истината, които съграждат главната посока в развитието на всяка душа.

Важна особеност в дейността на Елеазар Хараш е тази, че по отношение на своите последователи и ученици той не прави формално обединение в организация, структура или каквато и да е външна обществена, социална или религиозна форма. Напротив – налице е свобода и непривързаност. Елеазар Хараш изнася в лекции, книги и видео интервюта, всичко необходимо за персоналното духовно развитие на всеки човек, без да го поставя в условия на каквато и да е зависимост. Многократно казва, че в духовното развитие се върви самостоятелно, чрез воля и по свобода. Всички негови лекции са безплатни, а в ежедневието си работи, потопен в дълбини за всяка нова книга, предстояща лекция или видео интервю.

„Любовта ти дава живот, Мъдростта – светлина, Истината те дарява със свобода. Затова Учението е универсално и това е нашата свещена троица – Любов, Мъдрост, Истина. Отнема недостатъците, слабостите. В това учение не можеш да мразиш, да критикуваш, да завиждаш, да боледуваш. Нямаш проблеми. Имаш задачи. Дава нещо универсално, което не се обяснява, а се чувства. Дава възможност да познаеш онази част от себе си, онази пълнота в живота, която е изгубена още в рая. Изгонени от рая – изгнание означава изгубената пълнота и Учението я връща. Но трябва да се отдадеш много искрено, предано.“

 
 • Главното ударение на това учение – е в чистотата, тя е външна, вътрешна и мистична.
 • Другото ударение е в смирението и всеобхватната мъдрост.
 • Чистотата трябва да бъде явна и тайна, скромна и тиха, а смирението трябва да бъде без показ.
 • В това учение са важни малките постоянни усилия – те са безусловни.
 • Мъдростта е всеобща.
 • Това е учение за чистия път към Бога.

За истинските ученици, Елеазар Хараш казва няколко основни принципи:
 • Който е въвлечен в света, не е ученик. Ученикът ражда хармония от себе си, а не от другите.
 • Човекът се учи, но не се развива. Само ученикът се развива.
 • Ученикът не се бори със ситуациите – той ги преодолява.
 • Ученикът знае, че любовта към Истината го освобождава от борбата за оцеляване.
 • Ученикът всякога съхранява Любовта, защото знае, че само чрез нея възприема Бога правилно.
 • В смирението на ученика е скрит силен огън. Ученикът живее в потока на Бога. Той е сключил свещен съюз с Тишината.
 • Ученикът има свещен говор. Той има чист и динамичен покой.
 • Ученикът всякога съхранява своята чистота, за да може да има висше ръководство.
 • Ученикът е владетел на себе си и затова обстоятелствата не го владеят.
 • Никога не нарушавай своята безкрайност.
 • Ако изгубиш опората на живота си, придобий увереност.
 • Човекът е красив, когато е създал Безкрая в себе си.
 • Поставяме на първо място Бог в живота си, а после себе си.
 • Ученикът всякога избягва злословия и многословия. Ученикът много бди над думите, вършителите на кармата.
 • Ученикът знае, че тайната на живота е в това, че има само Едно Действащо Същество.
 • Ученикът познава намерението като тайна енергия на собствената си същност.
 • Ученикът познава свещеното Слово и свещеното Слово го познава.
 • Ученикът носи в себе си силата, която може да изменя пространството. Разбира се това става насаме, между него и Бога, във взаимно съгласие.

„Аз съм благодарен, че имам такива ученици, които видях, и за които Учителя ми каза, че са определени.
Аз наблюдавам от много време тяхната работа – мога само да кажа, че е нещо изключително да познаваш истински ученици на Учителя – скромни, тихи, могъщи – ежедневно и съзнателно работещи върху себе си – бих казал – те са една светеща тишина. С тях ще образуваме ядрото на България, с тях ще работим и в бъдещето, защото Учителя иска могъщи ученици – надрастнали изкушенията на живота, победили напълно змията в себе си, господари на себе си и на своята съдба...познаващи същността на учението...чиито символ е диамантената воля. Няма време за поздрави и външна култура, няма време за излишни въпроси, няма време за отпускане и отлагане...няма време за баби в окултизма. Сега е огнено време, огнен цикъл, сега е време, в което се изработва могъществото на ученика и неговото изключително смирение, което е висок връх."
 


Биографични данни:
Елеазар Хараш е творчески псевдоним на Петьо Йорданов, роден във Варна на 29-и януари 1954-а година. Израства в уединение сред семейство на глухонеми. От 8 годишна възраст започва да изучава тайните на природата и да общува активно с невидимия свят. Още като дете е привлечен от невидимото и жаждата за Бога.

Елеазар Хараш е продължител на Учението на Всемировия Учител Беинса Дуно (Петър Дънов), като своеобразно поема щафетата в Учението през 1986-а година от прекия ученик на Учителя – Брат Михаил – Омраам (1900 – 1986).
Елеазар Хараш започва да издава редица книги, както по свои лекции, така и по Словото на Учителя, или както го нарича – Първия Старец от йерархията на 24-мата Старци.

„Името Елеазар Хараш ми е дадено от Учителя през 87-а година, да нося с него отговорност. Дадено е след самадхи, с него нося голяма отговорност. Има две значения, ще кажа само едното: Божествен център."
 
Афоризми от Елеазар Хараш:
 • Чистите действия нямат съдба.
 • Само Любовта лекува, защото е Сила Божия.
 • Бог въоръжава с Любов този, когото иска да съхрани.
 • За да бъде човекът висше същество, той трябва да има воля избрала Бога по свобода и любов.
 • Над всяка практика е чистото сърце, то може да променя събитията.
 • Който е познал себе си, става Изгряващо Слънце в себе си.
 • Силата работи в Тишина.
 • Гласът е загадка. Има гласове, които ни пречистват. Изворът показва, че само това, което е постоянно, е реално.
 • Най-здравословният живот е близост с Бога.
 • Знанията са бреме, Мъдростта е лекота.
 • Истинското образование е да научиш детето да търси Бога цял живот. Детето трябва да търси умението на Словото.
 • Дълбинно Чистото е всякога трудно за разбиране.
 • Овладей себе си, ако искаш да получиш Пътя си.
 • В Любовта е Единението. В Истината е Изчезването.
 • Древността действа с Безмълвие и Безупречност. Древността работи и сега. Тя е тук. Тя е Всеобхватът.
 • Словото превъзхожда всяка наука и религия.
 • Словото отключва световете – измеренията. В Словото е скрит Пътят.


Творчество:
След 1989-а година, Елеазар Хараш продължава изнасянето на лекции, като първоначално това са сбирки в апартаменти и малки зали, в градовете София, Варна, Бургас, Русе, Добрич, Плевен, Шумен, Стара Загора и др. Постепенно започва един процес на поставяне на основите и актуализацията на цялостната визия на всички духовни течения през вековете до днес. Паралелно с това Елеазар Хараш издава книги за духовно развитие. Някои от най-дълбоките са за Христос, автентичното християнство, богомилите, както и множество лекции за Египет, Атлантида, Древна Индия, Учението на толтеките, Мъдростта на индианците, Мъдростта на суфизма, Мъдростта на Лао Дзъ, както и Мъдростта на народите по света.

Една от най-разпространените му книги е „Формулите - свещени ключове“, в която се съдържат 1000 тематични формули за работа със Словото. Най-дълбоките книги на Елеазар Хараш са по темата за Мистериозните Старци.
Освен книги със свои лекции, Елеазар Хараш издава книги на редица мъдреци и мистици. Издава книги на белгийския мистик и драматург, носител на Нобелова награда за литература (1911-а година) – Морис Метерлинк. В серията от книги влизат и книги за Кабала, тайната на числата и множество тематични книги из Словото на Учителя Петър Дънов (Беинса Дуно).

Видео интервюта и лекции:
От 2016-а година Елеазар Хараш започва изнасянето на видео интервюта пред специализирания сайт за духовно развитие и себепознание – Портал12. В поредица от теми, чрез интервютата се навлиза плавно в дълбочината на фундаментални истини и принципи, свързани с осъзнаването, будността и развитието на духовните добродетели и способности. Така от началните и базови теми през 2016-а година, зрителите се потапят до изключително дълбоко Слово, предадено същевременно на разбираем език, едва 3 – 4 години по-късно, разглеждайки ретроспекцията на подбраните теми.

Паралелно с това, Елеазар Хараш продължава да изнася лекции във Варна (и по изключение 2 лекции във Велико Търново (2017 и 2018 година).

Коментари 0

За да коментирате, е нужно да влезете

Спонсори на Портал 12