Търси

Елеазар Хараш: Бог е Велик и Христос е Велика Любов! Христос е от расата на Боговете (ВИДЕО)

Още по темата ...
Христос

Петър Димков: Сега Христос е най-близко до аурата на Земята

Виж повече
Перица Георгиев - Кану

Перица Георгиев - Кану: Христос е едно Велико същество, което сега присъства! (+ВИДЕО)

Виж повече
Елеазар

Елеазар: Пътят на Исус е пътят на душата. Пътят на Христос е пътят на Духа

Виж повече
10.02.2024 г.
1956
Добавена от: Борислав Борисов
Подкрепям Портал 12! Портал 12 е алтернативна медия. Подкрепете ни за повече материали, видео и лекции! Виж повече
Здравейте Учителю на Незнайното, каква тема сте ни подготвили днес?
Така, главната лекция е: Буда, Лао Дзъ и Христос, но първо ще кажем важни неща, почти всичко е от Учителя. Ако не се поддаваш на лошото влияние - то умира. Лошите мисли са убиецът на здравето. Болестите не обичат хората със Светъл Мироглед. Злото бяга от Чистото Слово. Всички, които говорят лошо - срещу тях се образува удар. При Светлата Мисъл, казва Учителя: ти си в Крепост. И казва Учителя: Имате ли Любов, Аз ви гарантирам, че всичко ще имате. Свободната воля, е забранения плод. Говоренето на Истината е велик Метод за съхраняването на енергията.

Учителя казва: Това, което става, независимо дали ви е приятно или не - е в реда на нещата. Истината е най-чистата Духовна храна. Който постигне Чистотата, постига всички свои желания. Не си ти нещастен, казва Учителя, а духът, който те е обзел - той мисли вместо тебе. Борбата е невидима, и лесно изчезват тези духове със Зикр.

Ако не можете да сте щастливи казва Учителя в неволя и трудности - никога няма да бъдете. Там се калява Духът, който прави скокът, Той и Учителя пак помага. Словото се грижи за нас, и ни пази, защото е Бог. Кой мисли за нас? Този, който често се влива в нашата мисъл. Всяка опасност, която е извън висшата мисъл, е безпомощна, слаба. Въпросът е, да не влезе в мисълта, в тебе. Ако влезе в твоята мисъл, и то продължително. Пак не е опасно, защото Бог някой път дава урок и после я маха, но ти трябва да осъзнаеш, да избира все повече Бога, защото Бог иска да станеш Негов, а не пленник на тази мисъл.

Решаването на въпросите е Божие вселяване. Човек е господар на условията само, когато мисли, чувства и действа - правилно. Обезсърчите ли се, казва Учителя, насърчавайте се мислено. Вие не можете да реализирате една мисъл, ако тя не хване корен във вас. Със своята светла мисъл, можете да помагате на хиляди хора. Щом живееш в Любовта - ти си ограден, лошите мисли нямат власт да проникват в теб. Пазете се от мисли, които разстройват организма. Една светла мисъл, това са онези Светли същества, които ви обичат - те ви изпращат този подарък. Целият ви живот и прогрес се определя, от тези мисли, които сте възприели. Всяка мисъл, чувства и постъпка, с която човек не може да се справи - трябва да стоят далече от него. Каквито мисли имате - с такива същества се свързвате.Хубаво е все пак зрителите, да разберат, че тук изобщо не става въпрос за оптимизъм или оптимистично мислене. А за едно Дълбоко приемане на всичко, което...

Да, оптимизма не може да разбере нещата. Тук става въпрос за... по-ниското ниво е духовност и вече се върви към свещеното, към Божественото. Ако мислите, казва Учителя: че ще загазите, продължително - лошо същество е влязло във вас. Сега е времето да изберете Бога и Зикр. Един от признаците... няколко са. Един от признаците, за вселяването на Бога в човека е, когато човек постепенно започва да става господар на своите мисли, чувства и постъпки.
Мисъл, която не си разбрал добре - не я възприемай. Прости неща от Учителя. Всяка мисъл, която е свободна от безпокойства, е Божествена. Натрупвай постоянно Чистото Слово, казва Учителя: за да се роди Бог. И Учителя в теб!

Непрекъснатото натрупване на Чистото Слово е Тайната на живота. Опасността не я храни с мислене, и тя ще замине, тя ще умре, тя ще увехне. Важно е опасността да не се настани вътре в мислите си - замени я с Бог. В света, само Бог мисли, само Бог говори - всичко друго е слуги. Когато мисълта ви е концентрирана към Бога, никаква сила в света не може да ви причини зло - важния момент нали...

Абсолютно всичко, което е допуснато , без изключение е Божия Воля и замисъл. И за това и най... Това е Той. И най-малката критика е карма и безумие и леко отделяне от Бога и Божията Воля - ти вече се отделяш. Не съдете! Той го е казал, защото зад всичко е Бог, Той има Дълбок замисъл, и действа кармата. Това е много трудно за постигане, мога да кажа е Духовен подвиг, даже е Божествен подвиг Боре.

Кое е по-опасното, критиката или лъжата?
Най-опасна е лъжата, обаче, ти ако започнеш да я тренираш постепенно да се стараеш, вече няма да ти я пишат, защото ти вървиш към Поучение. Обаче, ако не осъзнаваш, че трябва да... защото ти несъзнателно, свикнал си, изпускаш думи... Прощава ти се. Въпросът е да вземеш решение и да се стараеш...

За кое говорите, за критиката?...
Да, и за критиката и за грешките казва ОШО: Трябва да ги усъвършенстваш, и да изтънчваш, да ги разреждаш, и в един момент те си отиват!

Много хубава блуза имате!
Туй ли е блуза? Да, добре. Не знаех, че е блуза но...

Буда, Лао Дзъ и Христос. Будизма е Учение за Пустотата, за Безкраят и за Свободата, и така тук егото умира естествено. Но в Християнството, егото трябва да бъде разпънато на кръст, и да умре, за да дойде Възкресението... ако дойде... защото, егото е много фино... може да си остане. Само Чистото Възкръсва избраните, не както си мислят, че - просто вярвай.

Смешно е Лао Дзъ да възкръсва. Той е роден с Дао, живее в Дао - тук няма кой да възкръсва. Тук няма никаква нужда от възкресение, никаква нужда от его, никаква нужда от разпятия. Тях ги няма. Това е друга система на Бога. Друг начин дълбинен на мислене. В Християнството след много умирания, ще се роди истинския човек, защото това его трябва да бъде разпъвано, разпъвано и да умира. Защото иначе трябва да умре душата.

Това его е смърт, преди смъртта, и след смъртта. И то все ще умира. Тук в Християнството разпятие и възкресение вървят заедно - там ги няма. И в Будизма и Лао Дзъ, и двете ги няма - просто са излишни. Тук ги има.

Означава ли това, че Христос всъщност със своята мисия и мистерия на Голгота показва всъщност кой е единствения начин, единствения Път по който да се достигне до Възкресението?
За западния начин на мислене и хората на егото, просто Той казва, че ще бъдат разпънати и по време на пътуването към кръста, Той е хвърлил кръста, показва - вие си го носете в един момент, защото...

При Буда и Лао Дзъ, няма какво да се изкупува. Буда живее в Покоя, в Безкрая, а Лао Дзъ е в Дао, това е друга система на живот в Бога, че даже и в Нищото и в Абсолюта - в Неизреченото. Те са живот в Безкрая, тук няма изкупление от никаква гледна точка. Християните в Адам умират, в Христос се раждат, в човешкото умират - в Божественото се раждат, а Лао Дзъ е в Дао, нито умира, нито се ражда. Слиза, възлиза. Като Феникса, другите птици се прераждат, Той .. да...

Но все пак това означава, след като Христос се явява тук на земен план...
За тази категория хора, съзнания...

Означава, че човечеството е паднало още по-надолу, за да се яви чрез този принцип (Принципът на Любовта) и методи?
Да. Значи, за тази категория съзнания, Христос е важен, но ако Христос отиде да проповядва на Лао Дзъ и на Буда, там всичко... Примерно: Ако вие не ядете моята плът и не пиете моята кръв - там е смешно. Той (Лао Дзъ) живее в Абсолюта, просто... Тук за Християни, и за подобен начин на мислене и за такива съзнания - да.

При Лао Дзъ, няма го умиращия, както и при Феникса. Нито умира, нито се ражда, нито се преражда. Слиза, обновява се - възлиза. При Лао Дзъ, въпросът за изкупление е много смешен. Той е в Дао във Висшата Реалност. В Будизма е важно просветлението, а не разпятието или възкресението. Тук при просветлението и придобиване на Безкрая, на Бога, на Блаженството на Покоя, на Свободата, тук Просветлението постига Будовост - Осъзнатост. Осъзнатия, какво ще разпъваш? Освен това, разпятието на човека няма никакъв смисъл, ако този човек на възкръсне. Не възкръсват всички след разпятието, а само избраните, Чистите, като Христос и подобни. Даже там има един престъпник, който е избрал... той в... от другия.. ще чака.

Будисткото просветление те преобразява веднага и то се превръща в Чиста земя - Обетованата земя. От разпятието няма смисъл, ако възкръсне глупакът, казват Богомилите, ако е непросветен човек. Тук в случая и двамата разбойници на кръста, както ти казах, единия възкръсва - другия не. За другия няма възкресение, а ще има прераждане - нова смърт в тяло.

В доста интервюта е ставало въпрос за тази сцена на Голгота с двамата разбойници от дясно и от ляво на Христос. Вие сте казвали, че единия е скрит търсач или мъдрец дори, но...
Скрит Посветен е бил - дава две гледни точки.

Посветен, но той, може ли да се каже, дали е имал проявление като някаква известна историческа личност след това?
Трябва да се провери Боре, не знам...

Не е проверено...
Има други, които - да.... Но той, не знам за него. Но може да се провери лесно е, ако трябва.
Просветлението е завръщане в Царството Божие в Будизма, а възкресението е под въпрос, защото зависи кой ще възкръсне. В Лао Дзъ, няма възкресение, Той е постоянно в Дао. Дао е всякога! В Християнството, възкресението е краят на страданието, защото е край на прераждането. В Будизма, просветлението е краят, защото е влизане в Пустотата и в Нищото, тук преражданията се прекъсват. В Християнството е казано: Идете и проповядвайте на всички народи - това е трагично. Защото там са други съзнания, как ще проповядваш ти на Буда, на Дзен, на Суфи, на Лао Дзъ? Тази Велика Осъзнатост на Дао - какво ще проповядваш? Може ли да проповядваш Бог, като там има по-дълбоки неща?

79 години Буда е проповядвал Евангелието на Просветлението, и завръщането в Нирвана, Царството Божие, Безкрая. Според Лао Дзъ, съществува само Дао, това Аз не е реално, и за това няма кой да се разпъва, и няма кой да възкръсва. За да се разберат тези истини, невежеството, което е змията, трябва да се премахне - то трябва да бъде разпънато. Това, което помага на Истинското Проникновение в нещата - това е силата на Любовта. На Буда и на Лао Дзъ - Христос както ти казах не може да каже: Ако не пиете от моята кръв, и не ядете от моята плът... Защото те са във Велико Единство с Безкрая и с Дао - те са във Великата Реалност, всичко туй отпада! Да не ти говоря за тамяни и ритуали.
Будизмът е чисто Просветление, преживяване на Безкрая, на Чистата Същност, която е естествена среща с Брахма - Незнайния. Христос не може да спаси Буда и Лао Дзъ, или пък Ал Халладж, или път Мелхиседек - смешно. Много просто, Буда е в Безкрая, а не в света. Лао Дзъ е в Дао, а не в света. Учителя е в Бог и в Абсолюта. Тук думата спасение е напълно безсмислена! Спасява се егото, ако избере Пътя на Бога и то главно на кръста, за да може напълно да се изкорени. Това е неговото лечение от своеволието. Проблемът на човека е, че той отсъства от своето съзнание - той няма осъзнаване, и за това трябва да преживее тези неща.

Буда е Чиста земя! Лао Дзъ е самата Обетована земя - Дао. Тук отпадат всички кръщения и ритуали, защото тук е Праизточникът. Смешно е да искаш да спасяваш Дао - Праизточникът. Но сигурно има такива свещеници, които искат да спасяват Лао Дзъ и т.н., такива като Буда. В Китайското Евангелие, в превода на Йоан е казано: В Началото беше Дао - това е правилното, не е словото! Първо е Бог, после е словото. В началото беше Нищото, и това е точния превод.

Достойнството е скрито в нашето Единение с Източникът, а не със словото. Източникът е Безначален. Първородния грях е отделяне от Източникът и от Нищото. Той е отчуждение от тази Велика Любов, и грехът, това е човека, който е изгубил Любовта, нищото си, целостта си. И за това е казано: Блажени Нищите Духом. Нищите са тези, които се завръщат. Ето защо е Велико Смирението. Ще обясня: в Нищото, самият Бог става своето действие, защото Нищото е Негово място. Защото в правилния човек, Бог е, който действа в Себе си. И Майстер Екхарт казва: Нищото е Дълбината на човека. В Дзен, това се нарича Не-Аз, не-аз.

В Нищото има степени, например, ако човека влезе във Върховното Нищо, той вече се освобождава даже от Божественото Нищо и от Бога. И вече е Изначален и без Бога, и е над чистото сърце. - Майстер Екхарт е страшно Дълбока вода! Христос е Велик, защото е влязъл в Нищото. Да бъде Твоята Воля! И там отпада всичко - а не, моята. Но Христос е от расата на Боговете.... да...

И ако приемем образно, че Нищото символизира числото 0 (нула), за това, тези, които са постигнали Нищото, могат чрез своята нула, да добавят, да прибавят към единиците и към другите?
Да, Нулата е дълбоко даващата. Ибн Араби я нарича - Жрецът!
Христос е възкръснал, своеволието - не. То винаги ще се преражда, докато се очисти. Това е възкресение вътре, което се случва в Божията Воля, а не в човешката и в своеволието. Ще обясня: Когато човекът е в Нищото, това означава, че Бог сам си е направил място, за Своите Деяния, за Своите Чисти действия, които са Божествени. И Буда, и Лао Дзъ, Дзен, Майстер Екхарт и Дзен Учителите са живели едно и също нещо - Нищото, Бог, Безкрая, Пустотата, Нирвана, Царството Божие. И за това, Мистиците от всички Учения и религии се срещат на Върха, там е Учителя всички са заедно, те са едно Велико Единство, с Бог с Безкрая, Обетованата земя, и няма противоречие. Тук те се срещат в Този, който е казал: Аз съм Този, който Съм. Тук не важат никакви одобрения и отрицания, защото те всички преживяват, Единния, Скрития, Самосъществуващия. Този, който е всякога, без обяснения. Буда просто не Му дава име. Това е нещо, което и аз преживях, но няма да споделям... Но Учителя ми каза: Кажи им Истината! И по този въпрос да знаят...

Значи още нещо... Всеки Суфи, Даос, Мистик, Истински Християнин и т.н., е роден в Духът си, в Пустотата и в целостта си, в Покоя, в Безкрая, в Нищото. Всички хора са Велико Единство. И тука е изпълнението на трите Принципа на Учителя - Любов, Мъдрост, Истина. Отново Единство. Тук е Мистичното съзнание, което е над духовното и над окултното. Разбира се има много неща на Майстер Екхарт и други, които премълчавам, защото са Убийствени Истини! На дълбокото и чистото, даже и на чистото Християнство, защото тук става въпрос за Скрита Мистика. Светът трябва..., ако иска да разбере ... Тайната на Християнството - трябва да проучва Майстер Екхарт. Това е най-голямата Дълбина на Християнството.

За да видиш Единството и синтезът в другите Учения, ти трябва да си го постигнал в себе си, Единство с Бога, и после много лесно го виждаш в другите Учения, защото придобиваш Различаване. Вече знаеш, кое е правилно в правилното, а това е Мистичен въпрос, не е духовен. Духовния човек не вижда това, което вижда Чистия Мистик. Синтезът и Истинското Единство, се раждат само от Истинската Любов! Извън Любовта виждаш много различия и ставаш все по-заблуден, защото Бог е Един. Единствен без втори! Но, в случая, ти си отделен и виждаш разлика в Ученията. Мистикът получава не духовно, а той е навлязъл в духовни преживявания дълбоки и в Божествени, и разликата е голяма. Първия, обикновения духовния човек, даже той върви по пътя на Бога, но Мистикът върви отвъд, и в Бога и към Абсолюта. По-дълбоко е от ангелските същества това развитие.

Чистото Божествено преживяване, е Дълбина от Божията Милост. Духовните преживявания са само пътеводна нишка, те са от Ангели, от напреднали Братя - подготовка. Защото човека често си мени състоянията, и не винаги ги оценява. В Чистото Божествено преживяване, виждаш собствената си Пустота, Покой, и Безпределност, а не някакви видения или ангели. Християните се нуждаят от видения на Христос, но Буда и Лао Дзъ виждат самата Безкрайност, няма образи, няма имена, няма ограничения! Християните се нуждаят от разпятие, да се освободят от егото - то трябва да умре. Защото в човекът има едно много фино его, което след кръста пак си остава.

Християните искат видения, в Лао Дзъ, това е ненужно. Като си в Дао, какво повече? И Дао е в Него, чрез пълно сливане в Едно Цяло. Тук има само Едно Цяло, няма виждащ и видение, няма две, а само Едно - това е Върховното Постижение.

За това Божествено изживяване, за което казахте, че е пълен Покой, едно утихване, Пълнота, то всъщност, когато се случи, ако една душа истински го преживее, това означава, че се ражда с нови очи, с ново око за света, за всичко, и наистина тогава няма нужда от видения, защото новите очи дават нов поглед върху Реалността?
Така..., какво да ти кажа..... Страшни Очи! Ще кажа нещо опасно! Значи, Суфите казват - техния поглед. Христос никога не е правил чудеса - никога! Бог в Него е правил чудесата, Бог никога не споделя с никого, как се правят тези чудеса. Той ги прави чрез Христос, чрез Мелхиседек, чрез Буда е направил, чрез безброй... чрез каквото си иска, чрез животни. Никога не е споделял с никого как се правят чудеса! Единствения, който ги прави - който ги решава! Христос не решава - никой не решава! Голяма Тайна е, тя ще смути много хора, и за това Суфите имат такива Дълбоки очи, и казват, че има само Един Бог. Защото, ако Христос беше Бог, той щеше да възкръсне на кръста сам. Казва... Защо си ме оставил? Казва: Кой е Страшния Бог? Но ако взема да говоря в тази област нали, със Страшните очи... става Опасно!

В мигът на Възкресението, Той вече минава в това друго състояние, което е Божественото?
Значи, те са надраснали тези възкресението...

Говоря за Христос...
Да, да Той си е, те го наричат Велик Суфи. Самите те. Той е отвъд, той показва просто на хората, но Той е Дълбоко в Бога и част от Него е в Абсолюта, защото в Апокрифните книги говори много за Абсолюта, не за Бога. Аз ти загатнах, ние Април ще имаме в Бургас там със Суфите. Още нещо да ти кажа. Суфите плачат, когато са придобили много добродетели! Тъгуват, скръб! Защото това е, те искат да служат на Бога, с най-висшето нещо - Любовта, не с добродетели, и се подготвят за следващи прераждания, от там, като говорим за Суфи ще изнеса такива неща. Сега и да смутят нали... Да, който е, нека да служи с добродетели, нека с други неща, но има нива, и ние трябва да ги знаем...
В Дао има само Едно Цяло! Никакви видения! Лао Дзъ и видения... нали... И това е Върховното постижение. Христос е бил послушен до смърт - голямата му Сила! Смирен до смърт! И при това положение, Той възкръсва в Бога. Ти да виждаш в християните, послушни до смърт? На милиони ако има трима човека, направо ще ги прегърна... Предварително са прегърнати. Много трудно нещо! Не до някъде! Не 99%... но Христос е Христос! Христос е много Велико нещо! Християните не Го познават, аз ще ти изнасям след време за Него. Обичам смирението на Христос, защото е Истинно, защото без това смирение и послушание, Той щеше да се отдели от Бога, и от послушанието си. Бог е със смирените - Христос го е знаел. Смирението е Божествено качество, а не човешко и духовно. То обладава Мъдростта на Бога - Страшно качество! То е от Нищото.

Още един път да Ви помоля да акцентирате върху това, че всъщност изнасяйки тези мистични слова в момента, всъщност Христос е показал Пътя на самоспасението на Душите, а не, че Той ще ги спаси...
Значи, самоспасението, път към Себе-Познание, и става чрез Един Единствен Бог, а не чрез някого, Учителя казва: Господ не съществува отвън, ти трябва да избереш вътрешно този път, и това постепенно Бог го прави, и ако Бог те е повикал, даже само знакът на Зикр да вземем, на формулите, Знак на Знаците - Край, вече е решено! Предрешено е! В тези формули, които са точно за теб - там е спасението. Но не само спасението, нещо по-дълбоко ще ти даде Бог, защото Бог е Любов бе! Бог е Велик и Христос е Велика Любов!

Хората земните на външно ниво са свикнали сутрин като станат нали храна напитки и т.н. , а истинския Ученик, сутрин като стане, той се храни с лъчите на Словото, на Формулите, на Зикр...
Суфи и като ядат и като пият вода, те пият Бога! Всичко е Бог там! Там просто няма разделение, защото и в съзнанието им...

Искам да кажа, че в определен момент, самата практика на Словото на Формулите, на Зикр, се превръща в една храна, която много надминава тази външната храна.
Как ще сравниш ти вегетарианство и веганство със, ако не се храниш с Истината. Какъв веган? Нали? Какво и да е...
В Смирението, Бог обича Себе си, за това, Той е завръщане в Източника, а човека живее на земята да постигне своето най-дълбоко отношение към Бога и Учителя и към Безкрая. При Буда и Лао Дзъ, и доброто и злото не са чистота - само Просветлението, Пътя към Безкрая са Чистота! Само който е придобил Чистотата, се завръща в Нищото, в Безкрая. Чистотата е Пустота, и за това тя е Истинско знание, а не умствено и човешко.

Майстер Екхарт казва: В Нищото аз пребъдвам винаги, и съм над ангелите! В Нищото аз виждам себе си Бог като Едно! И пак Той: Нищото е мястото на Божието действие. В Нищото, Бог действа в самия себе си! Когато Бог действа в Нищото, Той действа в своята Изначална Същност - това е рядко постижение. Ще обясня: Бог действа в мястото на Нулата , в Безкрая. Само в Нулата, в Нищото се срещат Безкрайност с Безкрайност. Тук е мястото на Пълнотата, и за това Нищите са Блажени. И така, коя е върховната добродетел? Лао Дзъ казва: Нищото, Пустотата - Върховната. Великата Изначалност, истинската Чистота. В Дзен е наречена просто - Простотата. Забележи, Простотата! Адам е изгубил това Нищо, изгубил е Бога, и това Единство, и за това Христос идва на тези съзнания Адамови, да покаже Пътя. Христос е Мистичния Адам, Изначалния! Както е Буда, Лао Дзъ, то е Велико Същество. И за това Той иска да завърне Адам в Изначалната му Цялост и Единство. В Нищото. Защото Адам се е отделил от Божията Воля и е станал своеволие, и т.н. Христос... да... към края сме.

Опасно ли е да кажем, че Бог донякъде е сгрешил...самият Бог, в сътворението на Адам? И заради това, Христос идва да поправи или е друго?
Не, тези съзнания, много преди рая са се настроили срещу Бога! И Бог се превръща в змия в Луцифер, превърна го в Сатана - той няма избор! Ако Той беше решил, може да превърне Христос в Сатана. Няма, никой не може да попречи... Бог е Единствения действащ! Той се превръща, за да паднат хората, за да се извиси Той в ... Той ще превърне грехопадението... Никой няма избор, след време всички ще бъдат спасени Бора. Кой по-рано, кой по-късно, кой е тръгнал по-рано в Словото...

Защо са се противопоставили на Него?
Кой?

Тези същества в началото. Защото са пожелали, самостоятелност ли?
Да. Своя воля. А без Бога, ти не можеш да си мъдър, разумен и не си Любов. И това трябва да се забрани, където казахме - забранения плод. Своеволието - от него тръгват какви... Обаче Бог е знаел, че тези хора на своеволието ще страдат, ще стигнат някакво дъно, и пак ще Го изберат. И Той допускайки е знаел всичко! И Бог няма как да направи грешка, защото е Съвършен, защото в Него работи Абсолюта - Свръхсъвършенство. Той е Съвършен - Абсолюта е Свръхсъвършен! Няма грешка в планът. Има грешка в начина на мислене на хората на религиозните, на полудуховните, даже до някъде и духовните хора, защото се иска Божествен начин на мислене, както Суфите... той е...

Христос не може да върне Единството на Буда и на Лао Дзъ, защото те са там Изначални! Адам е падналото Аз, а Христос е Висшето Аз. При Буда и при Лао Дзъ, има само една Пустота, Безпределност и Дао. Лао Дзъ е Дълбинната Реалност, дори отвъд чистотата! В Лао Дзъ има страшни Дълбини, които са в Абсолюта, но специална тема, която избягвам за сега. Буда казва: Който причинява вреда на другите - не е отшелник. А който обижда другите - не е аскет. Който спори - не е в Мъдростта. Който се гневи - не е в Любовта. Който отговаря на злото със зло - не е в Истината. Кратки, ясни, важни неща - прости. Дори монах казва, който се сърди - не е монах!

Буда е царство на Покоя. Ще обясня: В Покоя - Безкрая те е погледнал - Изначалния! Покоя е свобода от световете и от сътвореността, това е голям дар, това не е просто някакво спокойствие. Покоят е свобода от вълнението на сътвореността. Покоя е тихото море, а знанията са вълните, и вълнението на морето. Това царство Покоя, е самата Божия Същност, в Чистия Изначален вид и живот. Покоя е предел в този свят, той е най-близо до Нищото. А дълбокото преживяване на Нищото - е края на света! Това е краят на света!

Нищото е Върховното скрито лице на Бога. То Абсолютно чисто - никакъв образ! Това Нищо е Древната пре-чиста земя, неопетнена от нищо, Обетованата земя в Будизма, наречена Нирвана, а в Лао Дзъ е наречена Дао. Това беше Боре. Просто е.

То, какво повече да се каже...
Да. Просто трябва да искаш да разбереш и малко да се стараеш. Край!

Ако Нищото е краят на света, същевременно и начало на?
Началото на твоя Изначален живот, който винаги е бил началото, там започва целостта ти, нова степен на Съвършенство и на развитие, Бог те е повикал... Даже един миг ако си го преживял в това прераждане казва ОШО : Е много. А пък когато... то се дава. Ти само се старай! И, а щом си тръгнал в Пътя на формули на тези неща. Пък даже, мога да кажа с чиста съвест, че някои... хайде туй не, ще го премълча.... Да не засегна някои, защото то е чисто, но ако попадна в умът...

Ами, освен да Ви Благодаря...
Една шега се сетих Боре. Ще заместя с туй другото. Значи казва. Един казва: Моята жена само с крайчеца на окото си, вижда това, което ядрено-магнитния резонанс не може да види! Смятай какъв поглед имат, обаче ако имаш такъв поглед за Бога? Какво ще кажеш? Пренасям нещата винаги към Бога и към... Велико нещо е Учителя. Той ми помага за тези неща. Много Велико нещо е Христос, обаче, от гледна точка на Гносиса, не на християнството. От гледна точка на Майстер Екхарт. Той и Василид са царете на Гносиса. Целия свят трябва да се насочи към Майстер Екхарт и Василид, но книгите на Василид повечето са горени. Много съм го изследвал. Оцелели са три книги и половина някъде. Другите изгорени - наука за Абсолюта и за Бездната от Него! Църквите не са ги понесли, а Него са го нарекли - прекален светец! Нищо подобно! Гностик!

Аз много харесвам това, че Христовия импулс, намира именно чрез такива невероятни Мистици едно възпламеняване, едно усилване всеки път, защото Василид е точно след..., около 100 години след Христос. Той усилва импулса наново , и след това.
И го отричат - християните го отричат. А те отричат Христос и Бога в случая.А Христос в Апокрифите и в Гносиса, говори за Великия Праотец! Не за ... и такива неща Дълбоки.

Себе-Познанието, Негова Воля ли е..., кога да се даде на дадена душа?
То ти е вродено Боре. Значи, Неговата Воля, ти е дала Ум, Сърце, Воля, Душа, Дух, Тяло - всички инструменти, вродени, да работиш. Само се иска да го търсиш малко, да се молиш, да го... И Той постепенно, и ти като Го избереш - Той те избира! То е взаимност! Значи, не само ти, не само Бог, не само Учителя - Заедно е!

Много Благодаря!
Да.

Още по темата вижте в официалния сайт на Елеазар Хараш


Препоръчани книги:

Борислав Борисов
Борислав Борисов
Борислав Борисов е автор на текстови материали, видео репортажи и интервюта в Портал12. Работи в сферата на медиите от 2004-а година. Създател на едни от първите големи новинарски онлайн платформи в България, сега собственост на водещи медийни групи.

Роден в Търговище, завършил престижната Езикова гимназия в Ловеч, учил Аграрна икономика в Свищов, работил в редица страни на запад и у нас, главно в сферата на агробизнеса, медиите и сигурността ( анализатор в B2 Security - продоволствена сигурност, противодействие трафика на хора, регионално развитие и политики на Балканите, антитероризъм), основател на Асоциация на българските села.

Борислав Борисов е последовател на духовните и езотерични учения от 19-и век, като сред любимите му автори са Морис Метерлинк, Рудолф Щайнер, Райнер Мария Рилке и др.  Отдаден на изучаването и въвеждането в потънкостите в Учението на Учителя Беинса Дуно (Петър Дънов), както и на школите на Брат Михаил - Омраам (Михаил Иванов) и Елеазар Хараш.

Изследовател на алтернативните методи в психологията, парапсихологията и квантовата медицина.  За контакти: borislav@portal12.bg 
Елеазар Хараш
Елеазар Хараш
Елеазар Хараш е един от най-емблематичните представители на чистата духовност в нашето съвремие. Около 40 години изнася лекции в сферата на духовното развитие и себепознанието. Словото му се отличава с особена чистота, дълбочина и свобода.

Като лектор и писател изнася квинтесенцията на всички световни учения и значими мъдреци, обединявайки чистата духовност на цивилизациите и техните Учители от древността до днес. В лекциите си поставя мост между всички древни учения и религии, като премахва разделението, омразата, междуособиците и показва тънката връзка в основата на всяко учение. Основните принципи в изнасяните лекции от Елеазар Хараш са: Любовта, Мъдростта, Истината, които съграждат главната посока в развитието на всяка душа.

Важна особеност в дейността на Елеазар Хараш е тази, че по отношение на своите последователи и ученици той не прави формално обединение в организация, структура или каквато и да е външна обществена, социална или религиозна форма. Напротив – налице е свобода и непривързаност. Елеазар Хараш изнася в лекции, книги и видео интервюта, всичко необходимо за персоналното духовно развитие на всеки човек, без да го поставя в условия на каквато и да е зависимост. Многократно казва, че в духовното развитие се върви самостоятелно, чрез воля и по свобода. Всички негови лекции са безплатни, а в ежедневието си работи, потопен в дълбини за всяка нова книга, предстояща лекция или видео интервю.

„Любовта ти дава живот, Мъдростта – светлина, Истината те дарява със свобода. Затова Учението е универсално и това е нашата свещена троица – Любов, Мъдрост, Истина. Отнема недостатъците, слабостите. В това учение не можеш да мразиш, да критикуваш, да завиждаш, да боледуваш. Нямаш проблеми. Имаш задачи. Дава нещо универсално, което не се обяснява, а се чувства. Дава възможност да познаеш онази част от себе си, онази пълнота в живота, която е изгубена още в рая. Изгонени от рая – изгнание означава изгубената пълнота и Учението я връща. Но трябва да се отдадеш много искрено, предано.“

 
 • Главното ударение на това учение – е в чистотата, тя е външна, вътрешна и мистична.
 • Другото ударение е в смирението и всеобхватната мъдрост.
 • Чистотата трябва да бъде явна и тайна, скромна и тиха, а смирението трябва да бъде без показ.
 • В това учение са важни малките постоянни усилия – те са безусловни.
 • Мъдростта е всеобща.
 • Това е учение за чистия път към Бога.

За истинските ученици, Елеазар Хараш казва няколко основни принципи:
 • Който е въвлечен в света, не е ученик. Ученикът ражда хармония от себе си, а не от другите.
 • Човекът се учи, но не се развива. Само ученикът се развива.
 • Ученикът не се бори със ситуациите – той ги преодолява.
 • Ученикът знае, че любовта към Истината го освобождава от борбата за оцеляване.
 • Ученикът всякога съхранява Любовта, защото знае, че само чрез нея възприема Бога правилно.
 • В смирението на ученика е скрит силен огън. Ученикът живее в потока на Бога. Той е сключил свещен съюз с Тишината.
 • Ученикът има свещен говор. Той има чист и динамичен покой.
 • Ученикът всякога съхранява своята чистота, за да може да има висше ръководство.
 • Ученикът е владетел на себе си и затова обстоятелствата не го владеят.
 • Никога не нарушавай своята безкрайност.
 • Ако изгубиш опората на живота си, придобий увереност.
 • Човекът е красив, когато е създал Безкрая в себе си.
 • Поставяме на първо място Бог в живота си, а после себе си.
 • Ученикът всякога избягва злословия и многословия. Ученикът много бди над думите, вършителите на кармата.
 • Ученикът знае, че тайната на живота е в това, че има само Едно Действащо Същество.
 • Ученикът познава намерението като тайна енергия на собствената си същност.
 • Ученикът познава свещеното Слово и свещеното Слово го познава.
 • Ученикът носи в себе си силата, която може да изменя пространството. Разбира се това става насаме, между него и Бога, във взаимно съгласие.

„Аз съм благодарен, че имам такива ученици, които видях, и за които Учителя ми каза, че са определени.
Аз наблюдавам от много време тяхната работа – мога само да кажа, че е нещо изключително да познаваш истински ученици на Учителя – скромни, тихи, могъщи – ежедневно и съзнателно работещи върху себе си – бих казал – те са една светеща тишина. С тях ще образуваме ядрото на България, с тях ще работим и в бъдещето, защото Учителя иска могъщи ученици – надрастнали изкушенията на живота, победили напълно змията в себе си, господари на себе си и на своята съдба...познаващи същността на учението...чиито символ е диамантената воля. Няма време за поздрави и външна култура, няма време за излишни въпроси, няма време за отпускане и отлагане...няма време за баби в окултизма. Сега е огнено време, огнен цикъл, сега е време, в което се изработва могъществото на ученика и неговото изключително смирение, което е висок връх."
 


Биографични данни:
Елеазар Хараш е творчески псевдоним на Петьо Йорданов, роден във Варна на 29-и януари 1954-а година. Израства в уединение сред семейство на глухонеми. От 8 годишна възраст започва да изучава тайните на природата и да общува активно с невидимия свят. Още като дете е привлечен от невидимото и жаждата за Бога.

Елеазар Хараш е продължител на Учението на Всемировия Учител Беинса Дуно (Петър Дънов), като своеобразно поема щафетата в Учението през 1986-а година от прекия ученик на Учителя – Брат Михаил – Омраам (1900 – 1986).
Елеазар Хараш започва да издава редица книги, както по свои лекции, така и по Словото на Учителя, или както го нарича – Първия Старец от йерархията на 24-мата Старци.

„Името Елеазар Хараш ми е дадено от Учителя през 87-а година, да нося с него отговорност. Дадено е след самадхи, с него нося голяма отговорност. Има две значения, ще кажа само едното: Божествен център."
 
Афоризми от Елеазар Хараш:
 • Чистите действия нямат съдба.
 • Само Любовта лекува, защото е Сила Божия.
 • Бог въоръжава с Любов този, когото иска да съхрани.
 • За да бъде човекът висше същество, той трябва да има воля избрала Бога по свобода и любов.
 • Над всяка практика е чистото сърце, то може да променя събитията.
 • Който е познал себе си, става Изгряващо Слънце в себе си.
 • Силата работи в Тишина.
 • Гласът е загадка. Има гласове, които ни пречистват. Изворът показва, че само това, което е постоянно, е реално.
 • Най-здравословният живот е близост с Бога.
 • Знанията са бреме, Мъдростта е лекота.
 • Истинското образование е да научиш детето да търси Бога цял живот. Детето трябва да търси умението на Словото.
 • Дълбинно Чистото е всякога трудно за разбиране.
 • Овладей себе си, ако искаш да получиш Пътя си.
 • В Любовта е Единението. В Истината е Изчезването.
 • Древността действа с Безмълвие и Безупречност. Древността работи и сега. Тя е тук. Тя е Всеобхватът.
 • Словото превъзхожда всяка наука и религия.
 • Словото отключва световете – измеренията. В Словото е скрит Пътят.


Творчество:
След 1989-а година, Елеазар Хараш продължава изнасянето на лекции, като първоначално това са сбирки в апартаменти и малки зали, в градовете София, Варна, Бургас, Русе, Добрич, Плевен, Шумен, Стара Загора и др. Постепенно започва един процес на поставяне на основите и актуализацията на цялостната визия на всички духовни течения през вековете до днес. Паралелно с това Елеазар Хараш издава книги за духовно развитие. Някои от най-дълбоките са за Христос, автентичното християнство, богомилите, както и множество лекции за Египет, Атлантида, Древна Индия, Учението на толтеките, Мъдростта на индианците, Мъдростта на суфизма, Мъдростта на Лао Дзъ, както и Мъдростта на народите по света.

Една от най-разпространените му книги е „Формулите - свещени ключове“, в която се съдържат 1000 тематични формули за работа със Словото. Най-дълбоките книги на Елеазар Хараш са по темата за Мистериозните Старци.
Освен книги със свои лекции, Елеазар Хараш издава книги на редица мъдреци и мистици. Издава книги на белгийския мистик и драматург, носител на Нобелова награда за литература (1911-а година) – Морис Метерлинк. В серията от книги влизат и книги за Кабала, тайната на числата и множество тематични книги из Словото на Учителя Петър Дънов (Беинса Дуно).

Видео интервюта и лекции:
От 2016-а година Елеазар Хараш започва изнасянето на видео интервюта пред специализирания сайт за духовно развитие и себепознание – Портал12. В поредица от теми, чрез интервютата се навлиза плавно в дълбочината на фундаментални истини и принципи, свързани с осъзнаването, будността и развитието на духовните добродетели и способности. Така от началните и базови теми през 2016-а година, зрителите се потапят до изключително дълбоко Слово, предадено същевременно на разбираем език, едва 3 – 4 години по-късно, разглеждайки ретроспекцията на подбраните теми.

Паралелно с това, Елеазар Хараш продължава да изнася лекции във Варна (и по изключение 2 лекции във Велико Търново (2017 и 2018 година).

Свързани публикации

Учението на Христос
06.02.2024 г.
2809

Според Богомилите единственото спасително средство е Учението на Христос и познаването на Вътрешната Истина

Богомилите са клон на Бялото братство... Те са работили с методите на Бялото братство. Един от тези изключителни методи е търпението. Казано е: Ако изтърпиш докрай, ще разбереш светлината и ще се слееш с нея. Богомилите са третият импулс на Бялото братство.
Виж повече
Коментари 0

За да коментирате, е нужно да влезете

Спонсори на Портал 12