Търси

Елеазар: Ученикът знае, че Любовта е нещо духовно и Божествено, и че в Любовта никога няма раздяла

Още по темата ...
Жертвата

Елеазар Хараш: Жертвата е проявеният образ на Любовта, а вдъхновението е новият път на тази Любов

Виж повече
Перица Георгиев - Кану:

Перица Георгиев - Кану: Единството между хората е в Трансцеденталното, Божественото (ИНТЕРВЮ - видео+пълен текст)

Виж повече
закони на Любовта

Вижте 24 от Великите закони на Любовта (+ВИДЕО за Любовта и осъзнаването)

Виж повече
09.02.2022 г.
3866
Подкрепям Портал 12! Портал 12 е алтернативна медия. Подкрепете ни за повече материали, видео и лекции! Виж повече
МАЛКИТЕ ПРАВИЛА В ЖИВОТА НА УЧЕНИКА
(Идея за размишление) из лекция на Елеазар Хараш, изнесена през 1996-а година

Ще дам шестнадесет правила:

Първо правило:
Ученикът е зает само с доброто. Какво мисли, какво прави, какво крои, какво замисля, това е мярката - ученикът е зает само с доброто.

Второ правило:
Ученикът е свободен, когато нищо не го отклонява от пътя му. Той не позволява на професия, на интимни отношения да го отклоняват. Може да ги допуска, но те не трябва да посягат на свободата му, на израстването му отвътре.

Трето правило:
Когато ученикът минава през трудно място - става въпрос за тежко страдание, нещастие, приближаващо нещо, защото нещастията хвърлят сянката си предварително за учениците - той се насочва изцяло само към най-същественото (друго важно правило).

Четвърто правило:
Учителят казва: “Учениците на Всемирното Братство са души, а не мъже и жени”.

Пето правило:
Ученик, който познава Бога в себе си, намира своя Учител.

Шесто правило:
Ученикът разрешава най-мъчните въпроси в абсолютна тишина. Не отива да се допитва, да каже: ”Помогни ми”. И това е допустимо, и това е разумно, но казвам кое е най-разумното.

Седмо правило:
Обикновените хора изучават всичко, което им е угодно, от което имат полза, а ученикът изучава тайната на Пътя.

Осмо правило:
Ученикът различава второстепенните неща и знае, че те образуват отклонението от Пътя.

Девето правило:
Ученикът знае, че истинското разбиране идва от Любовта, а не чрез методи, техники и размишления.

Десето правило:
Ученикът знае, че който спазва съкровеното, Истината го защитава, и който не спазва съкровеното Истината го руши, т. е. хармонията го руши, доброто го руши, защото те показват другото си лице. Истината показва строгото си лице и човек не може да издържи. Тука не става въпрос за дявола или някакви други същества. Тука работи Истината.

Единадесето правило:
Ученикът знае, че само който живее в Любовта, лесно разрешава всичките си въпроси - това е мярка. Значи има една лекота, независимо дали изпитанието е голямо, сложно, дълбоко, и т. н.

Дванадесето правило:
Ученикът знае, че Любовта е нещо духовно и Божествено, и че в Любовта никога няма раздяла.

Тринадесето правило:
Ученикът държи мисълта си високо и всякога над земните неща, над земните проблеми и работи.

Четиринадесето правило:
Ученикът винаги има съдействието на невидимия свят.

Петнадесето правило:
Законите и правилата на ученика са писани вътре в него. И Учителят казва: “Отвън той няма писани закони”. Преди време един от Държавна сигурност ми показва конституцията и казва: “И твоите лекции, и всичко трябва да се съобразява с конституцията”. Аз му казах: Хвърли я, защото ако искам да правя добро, твоята конституция може ли да ме спре? И той разбра, че в конституцията някой неща липсват, а то се знае, че липсват. Но той разбра, че не може да ми показва конституцията и да ми чете закони. Даже искаше някои и да ги чета. Аз му казах той да си ги чете. Правилата са писани отвътре. Всеки трябва да знае кога трябва да е благороден и кога постъпва благородно. Не е необходима конституция, нито Библия, нищо, просто душата знае. Човек трябва малко да се вглъби, малко да е буден, даже и без да е много буден, с малко будност, пак ще разбере.

Шестнадесето правило:
Ученикът слуша Духа. Не духовете, не астрални същества. Ученикът не е медиум, медиумите слушат всичко и оглупяват, слушат всякакви гласове. Даже и от църквите са идвали хора при мене да ме питат, Бог ли им говори, дявола ли им говори, не могат да различат нищо.

Дълбоко разбиране между две души има само там, където Бог присъства. Когато две души се обичат по Божествен начин и се разделят, раздялата работи за тяхното единство. Истината се вижда най-точно в раздялата. За да разбереш дълбоко Бога, трябва да се пожертваш за Него. Чак тогава можеш да се пожертваш за някой човек. Истинската жертва има отношение само към Бога. Тогава идва истинското разбиране за другите неща.

Формула: „Господи, научи ме да разбера дълбокия смисъл на жертвата“ – най-силният метод за качване в по-висши светове.

Истинското разбиране е метод на Бога. Когато се пречистиш, Бог ще ти даде истинско разбиране на нещата. Не е лесно да разбираш един човек, защото Бог в него е всеобхватен. Грешките подготвят фаталности, а това значи отклонение. За да се оправи животът ти, е необходимо истинско разбиране, т.е. участие на Бога в твоето съзнание. Щом спреш да разбираш нещата, значи Бог се е оттеглил.

Истинското разбиране между две души е абсолютна преграда срещу злото. Понеже душите се разбират, те се сливат и имат едно подсъзнание. Това подсъзнание чува само гласа на Бога – това всъщност е разбирането. В отношението между две души, които се обичат, раздялата е най-хубавият метод, за да се видят истинските им лица. Това е метод на Бялото Братство. Истинското лице на човека е неговото най- вътрешно съзнание. Да гледаш един човек и да виждаш недостатъците, това е слепота. Грешките трябва само да ги забелязваш, но не и да ги подхранваш. Слънцето не вижда грешките на хората. Светлината не вижда недостатъците на хората, тя не ги храни. Тя вижда пътя, по който те се оправят.

В човешкия живот няма разбиране. Разбирането изхожда от Божествения начин на живот. Разбирането е свързано с висшата енергия. Когато се разбираш с един човек, ти се разбираш с Бог в него. Има раздяла, при която връзката се къса, а има и раздяла, при която връзката укрепва. Укрепването няма още абсолютно значение, но огнената връзка никога не се къса, защото е направена от Бога. Раздялата ни помага да видим дали връзката е била Божествена и чиста.

Много раздели ви очакват.
Любовта е най-красивият свят, в него обитава Бог. Всички закони са подчинени на Любовта. Само на Любовта се разкрива невидимият свят.

Любовта създава едно изключително присъствие, това е присъствието на Бога. В това присъствие душите се разбират, защото в това присъствие на Любовта ти си заобиколен от всички светли духове. В това присъствие кой може да те нападне?

Любовта е всемогъщият Огън – тя няма нужда от ничия защита. Любовта няма нужда от ничие оръжие. Ти държиш ключа на Огъня, а разчиташ на една обикновена пушка. Завърти ключа на Огъня и злото ще отстъпи. Но Бог идва само когато Любовта е Огън. Любовта е Принцип, който се съдържа в Бога.

Учителят казва: Живей в Любовта и ще имаш най-силното оръжие.
Учителят казва: Любовта е сгъстена Божествена енергия. Тя привлича всички сили на космоса, тя е опората на вселената, но само дълбоката и чиста Любов разкрива тайните на Бога. Любовта е проводник на скритите сили в природата. Най-бързите вибра- ции са вибрациите на Любовта, на Бога. Затова тя е съвършено оръжие. Това, което е най-бързо, е най могъщо, затова Бог е навсякъде. Тази Любов носи истинско разбиране на живота. Тази Любов прави малките неща велики.

Окултна медицина: Истинските лекарства излизат от Любовта. Всичко се намира в нея. Едно малко растение може да съдържа в себе си велика тайна, може да съдържа соковете на Любовта.

Само Божествената Любов може да преобразява. Само чрез нея ще дойде истинското разбиране.

Формули:
„Господи, научи ме да разбирам езика на невидимия свят“.
„Господи, помогни ми да взема правилно решение по този въпрос“,
„Господи, помогни ми да решим заедно този въпрос“ – при затруднения.

„Господи, научи ме да се сливам с тайната на Любовта“ – мистична формула.


Любовта е дълбока тайна на Духа. Любовта е сливане с Праенергията. Тя е едно от въплъщенията на Отец. Нашето най-дълбоко Аз е Огънят, който трябва да излезе в служба на Бялото Братство.

 
Елеазар Хараш
Елеазар Хараш
Елеазар Хараш е един от най-емблематичните представители на чистата духовност в нашето съвремие. Около 40 години изнася лекции в сферата на духовното развитие и себепознанието. Словото му се отличава с особена чистота, дълбочина и свобода.

Като лектор и писател изнася квинтесенцията на всички световни учения и значими мъдреци, обединявайки чистата духовност на цивилизациите и техните Учители от древността до днес. В лекциите си поставя мост между всички древни учения и религии, като премахва разделението, омразата, междуособиците и показва тънката връзка в основата на всяко учение. Основните принципи в изнасяните лекции от Елеазар Хараш са: Любовта, Мъдростта, Истината, които съграждат главната посока в развитието на всяка душа.

Важна особеност в дейността на Елеазар Хараш е тази, че по отношение на своите последователи и ученици той не прави формално обединение в организация, структура или каквато и да е външна обществена, социална или религиозна форма. Напротив – налице е свобода и непривързаност. Елеазар Хараш изнася в лекции, книги и видео интервюта, всичко необходимо за персоналното духовно развитие на всеки човек, без да го поставя в условия на каквато и да е зависимост. Многократно казва, че в духовното развитие се върви самостоятелно, чрез воля и по свобода. Всички негови лекции са безплатни, а в ежедневието си работи, потопен в дълбини за всяка нова книга, предстояща лекция или видео интервю.

„Любовта ти дава живот, Мъдростта – светлина, Истината те дарява със свобода. Затова Учението е универсално и това е нашата свещена троица – Любов, Мъдрост, Истина. Отнема недостатъците, слабостите. В това учение не можеш да мразиш, да критикуваш, да завиждаш, да боледуваш. Нямаш проблеми. Имаш задачи. Дава нещо универсално, което не се обяснява, а се чувства. Дава възможност да познаеш онази част от себе си, онази пълнота в живота, която е изгубена още в рая. Изгонени от рая – изгнание означава изгубената пълнота и Учението я връща. Но трябва да се отдадеш много искрено, предано.“

 
 • Главното ударение на това учение – е в чистотата, тя е външна, вътрешна и мистична.
 • Другото ударение е в смирението и всеобхватната мъдрост.
 • Чистотата трябва да бъде явна и тайна, скромна и тиха, а смирението трябва да бъде без показ.
 • В това учение са важни малките постоянни усилия – те са безусловни.
 • Мъдростта е всеобща.
 • Това е учение за чистия път към Бога.

За истинските ученици, Елеазар Хараш казва няколко основни принципи:
 • Който е въвлечен в света, не е ученик. Ученикът ражда хармония от себе си, а не от другите.
 • Човекът се учи, но не се развива. Само ученикът се развива.
 • Ученикът не се бори със ситуациите – той ги преодолява.
 • Ученикът знае, че любовта към Истината го освобождава от борбата за оцеляване.
 • Ученикът всякога съхранява Любовта, защото знае, че само чрез нея възприема Бога правилно.
 • В смирението на ученика е скрит силен огън. Ученикът живее в потока на Бога. Той е сключил свещен съюз с Тишината.
 • Ученикът има свещен говор. Той има чист и динамичен покой.
 • Ученикът всякога съхранява своята чистота, за да може да има висше ръководство.
 • Ученикът е владетел на себе си и затова обстоятелствата не го владеят.
 • Никога не нарушавай своята безкрайност.
 • Ако изгубиш опората на живота си, придобий увереност.
 • Човекът е красив, когато е създал Безкрая в себе си.
 • Поставяме на първо място Бог в живота си, а после себе си.
 • Ученикът всякога избягва злословия и многословия. Ученикът много бди над думите, вършителите на кармата.
 • Ученикът знае, че тайната на живота е в това, че има само Едно Действащо Същество.
 • Ученикът познава намерението като тайна енергия на собствената си същност.
 • Ученикът познава свещеното Слово и свещеното Слово го познава.
 • Ученикът носи в себе си силата, която може да изменя пространството. Разбира се това става насаме, между него и Бога, във взаимно съгласие.

„Аз съм благодарен, че имам такива ученици, които видях, и за които Учителя ми каза, че са определени.
Аз наблюдавам от много време тяхната работа – мога само да кажа, че е нещо изключително да познаваш истински ученици на Учителя – скромни, тихи, могъщи – ежедневно и съзнателно работещи върху себе си – бих казал – те са една светеща тишина. С тях ще образуваме ядрото на България, с тях ще работим и в бъдещето, защото Учителя иска могъщи ученици – надрастнали изкушенията на живота, победили напълно змията в себе си, господари на себе си и на своята съдба...познаващи същността на учението...чиито символ е диамантената воля. Няма време за поздрави и външна култура, няма време за излишни въпроси, няма време за отпускане и отлагане...няма време за баби в окултизма. Сега е огнено време, огнен цикъл, сега е време, в което се изработва могъществото на ученика и неговото изключително смирение, което е висок връх."
 


Биографични данни:
Елеазар Хараш е творчески псевдоним на Петьо Йорданов, роден във Варна на 29-и януари 1954-а година. Израства в уединение сред семейство на глухонеми. От 8 годишна възраст започва да изучава тайните на природата и да общува активно с невидимия свят. Още като дете е привлечен от невидимото и жаждата за Бога.

Елеазар Хараш е продължител на Учението на Всемировия Учител Беинса Дуно (Петър Дънов), като своеобразно поема щафетата в Учението през 1986-а година от прекия ученик на Учителя – Брат Михаил – Омраам (1900 – 1986).
Елеазар Хараш започва да издава редица книги, както по свои лекции, така и по Словото на Учителя, или както го нарича – Първия Старец от йерархията на 24-мата Старци.

„Името Елеазар Хараш ми е дадено от Учителя през 87-а година, да нося с него отговорност. Дадено е след самадхи, с него нося голяма отговорност. Има две значения, ще кажа само едното: Божествен център."
 
Афоризми от Елеазар Хараш:
 • Чистите действия нямат съдба.
 • Само Любовта лекува, защото е Сила Божия.
 • Бог въоръжава с Любов този, когото иска да съхрани.
 • За да бъде човекът висше същество, той трябва да има воля избрала Бога по свобода и любов.
 • Над всяка практика е чистото сърце, то може да променя събитията.
 • Който е познал себе си, става Изгряващо Слънце в себе си.
 • Силата работи в Тишина.
 • Гласът е загадка. Има гласове, които ни пречистват. Изворът показва, че само това, което е постоянно, е реално.
 • Най-здравословният живот е близост с Бога.
 • Знанията са бреме, Мъдростта е лекота.
 • Истинското образование е да научиш детето да търси Бога цял живот. Детето трябва да търси умението на Словото.
 • Дълбинно Чистото е всякога трудно за разбиране.
 • Овладей себе си, ако искаш да получиш Пътя си.
 • В Любовта е Единението. В Истината е Изчезването.
 • Древността действа с Безмълвие и Безупречност. Древността работи и сега. Тя е тук. Тя е Всеобхватът.
 • Словото превъзхожда всяка наука и религия.
 • Словото отключва световете – измеренията. В Словото е скрит Пътят.


Творчество:
След 1989-а година, Елеазар Хараш продължава изнасянето на лекции, като първоначално това са сбирки в апартаменти и малки зали, в градовете София, Варна, Бургас, Русе, Добрич, Плевен, Шумен, Стара Загора и др. Постепенно започва един процес на поставяне на основите и актуализацията на цялостната визия на всички духовни течения през вековете до днес. Паралелно с това Елеазар Хараш издава книги за духовно развитие. Някои от най-дълбоките са за Христос, автентичното християнство, богомилите, както и множество лекции за Египет, Атлантида, Древна Индия, Учението на толтеките, Мъдростта на индианците, Мъдростта на суфизма, Мъдростта на Лао Дзъ, както и Мъдростта на народите по света.

Една от най-разпространените му книги е „Формулите - свещени ключове“, в която се съдържат 1000 тематични формули за работа със Словото. Най-дълбоките книги на Елеазар Хараш са по темата за Мистериозните Старци.
Освен книги със свои лекции, Елеазар Хараш издава книги на редица мъдреци и мистици. Издава книги на белгийския мистик и драматург, носител на Нобелова награда за литература (1911-а година) – Морис Метерлинк. В серията от книги влизат и книги за Кабала, тайната на числата и множество тематични книги из Словото на Учителя Петър Дънов (Беинса Дуно).

Видео интервюта и лекции:
От 2016-а година Елеазар Хараш започва изнасянето на видео интервюта пред специализирания сайт за духовно развитие и себепознание – Портал12. В поредица от теми, чрез интервютата се навлиза плавно в дълбочината на фундаментални истини и принципи, свързани с осъзнаването, будността и развитието на духовните добродетели и способности. Така от началните и базови теми през 2016-а година, зрителите се потапят до изключително дълбоко Слово, предадено същевременно на разбираем език, едва 3 – 4 години по-късно, разглеждайки ретроспекцията на подбраните теми.

Паралелно с това, Елеазар Хараш продължава да изнася лекции във Варна (и по изключение 2 лекции във Велико Търново (2017 и 2018 година).

Коментари 0

За да коментирате, е нужно да влезете

Спонсори на Портал 12