Търси

Елеазар: Свободният избор е даден, за да станат съществата, доброволно от Любов към Бога, осъзнато - Богове (ВИДЕО+ПЪЛЕН ТЕКСТ)

Още по темата ...
волята

Учението е преди всичко учение на волята. Тя изхожда от Любовта и има сношение с всички светове без изключение

Виж повече
новите идеи

Избраните носят новите идеи, но са скромни, тихи. Избраните носят идеи на Бога

Виж повече
Бога

Бог е навсякъде, но само в Абсолютно разумния свят. В неразумния - присъства само със Силата Си

Виж повече
02.08.2021 г.
5200
Добавена от: Борислав Борисов
Подкрепям Портал 12! Портал 12 е алтернативна медия. Подкрепете ни за повече материали, видео и лекции! Виж повече

Елеазар Хараш: Целта на Грехопадението е пълно завръщане в Бога с Осъзнаване и Единение (ПЪЛЕН ТЕКСТ)

 
 

Здравейте, Елеазар Хараш! Продължаваме днес, след темата за Откровенията за Вторият Прастарец, с темата за Грехопадението.

 

Да, Грехопадението! - Втора част или трета - не помня вече колко. Както и да е.

Между другото, след време ще имаме и за Първият Прастарец. Там е друга…, друга Необяснимост да го кажа.

 

В Грехопадението има разрушение, но няма унищожение. Бог действа абсолютно мъдро за абсолютно всичко! Грехопадението е раздяла с Бога, а само в една раздяла можеш да осъзнаеш какво си изгубил.

Тайната Наука не осъжда Грехопадението, Атлантите - също.

Тя осъжда отделянето от Бога и липсата на жажда за Бога!

Това вече е Грехопадение, онова - не.

 

Трябва да се знае, че Бог е Тотален. Андрогин. Тотална Цялост. Това означава, че Той може да ражда всичко, което си пожелае и то без контакт - Абсолютен Творец! Абсолюта е по-високa...(мярка)! Няма нужда да създава, Той е над нещата.

Освен това, Бог може да се възпроизвежда: както Мелхиседек, Христос - без родители, Тот, Лао Дзъ и така нататък.

Направо ражда Мъдростта, ражда съществото каквото си иска от Себе Си. И ако реши, отделя роденото от Себе Си, както е станало и с Луцифер - друг случай.

 

Луцифер е станал Сатана, за да очисти злото в човека: главната му задача. Така змията външно е прокълната, вътрешно е благословена.

Ще обясня:

Проблемът на човека е, че той е вселил злото в себе си. Проблемът не е в Сатана - Човекът трябва да разреши себе си. И така, човекът все повече ще изплаща себе си.

Когато човекът се очисти до дъно - тука се сещам, малко ще се прекъсна - Ибн Араби казва: “Бог изпраща Сатана в човека и той му бърка дълбоко навътре, мъчи го, за да може човекът да очисти дълбините си.” - всъщност, Боре, това тайно го прави Бог. (Някой път ако трябва... други обяснения).

 

Сатана не знае какво върши и точно как изкушава човека. И някой път не знае защо туй или онуй прави, обаче Бог отзад...

И ако ти си осъзнат - има само Един Бог - ти тайно ще израстваш от тези неща.

 

Между другото, използвам случая да кажа, че много от слушателите и читателите, които следят интервютата, лекциите споделят, че вече като съзнават, че вътре в тях живеят същества по правилен подход може да имат в различните житейски ситуации. Когато знаеш, че по една или друга причина си допуснал да нахлуят в теб…

Да.

 

Било то за изкушения, за проверка или нещо друго.

Да, да. Може да почнеш да виждаш разликите и после да вземеш вътрешни мерки. Много е хубаво да има такива…

Когато човекът се очисти до дъно Сатана и злото ще се върне в Бога в Изначалната си същност, като Чиста Прасветлина. Бог ще го погълне, но трябва да си изпълни задачата! До тогава, никой не може да унищожи злото, нито боговете, защото Сам Бог не позволява. Злото има мисия!

 

И така, Луцифер е бил част от изначалната Светлина, но е трябвало да слезе от нея, за да помогне на хората да осъзнаят Бога. Защото Божият Замисъл е искал това. И след като Злото изпълни мисията си, то ще се завърне в своя Творец на много по-високо ниво в Боговете.

И Злото знае това, затова издържа тежката си участ. Понеже знае, че е инструмент на Бога и знае, че Бог ще му въздаде после, и той служи с...много тежко…Това, да работиш с хора за всички е трудно, Боре. Не ти говоря само за Сатана. Даже и за мен е трудно, но…

 

Аз наскоро си мислех, във връзка с това, че...мисля че в лекция на Учителя четох, че Луцифер е обучаван в самото Слънце..?

Той е минал през тайни школи и посвещения, като Юда, ама скрито.

 

И в същото време, като гледаме света - външният свят днес - как вируса не можа да помогне за промяна, как продължава…

Е, на някои хора...
 

...на малцина.

Ама, знаеш (ли) какво означава за Бог една Душа? Страшно нещо! - Една Душа само!

 

Да! Но…

Щото Тя е сътворена...Земята и Сътворението е по-лесно отколкото...За една Душа се прави...Знам от Учителя тез неща. Както и да е.

 

Имах предвид, че по-масово, хората бързат да се върнат

Да, да…

 

...към старите навици, към старото.

Да, да…

 

И си мислех, освен чрез Злото, няма ли друг начин, по който да стане това събуждане?

Ако имаше...Може ли Бог..?

Учителят казва, сещам се:

“Ако доброто беше достатъчно, Бог щеше ли да изпрати Злото?” - Гарантирам ти, че ако беше само Доброто, то щеше да стане Зло. Без коментари! Просто ще стане Зло.

 

Ясно е! Няма ли друг начин? Примерно: хората просто… Сега, някои ще кажат: “много отопично”, но просто да получат някакъв, ако щете външен импулс на някакво вдъхновение или в крайна сметка всичко трябва да мине…

В хората има нещо упорито, Боре.

И Луцифер е създаден като Същество по-упорито от тях. И когато онази упоритост мине мярката - щото има случаи, когато Сатана се “възхищава” какви прийоми на Злото има човека - той се шашва. Не, той се шашва! Той няма такова въображение. И Бог му дава една Сила, тайна - всъщност Скритият Бог. И така го поразява, нали?

 

Ще са окаже така, че наистина човек най-много е враг сам на себе си?!

Той си е враг на себе си, да.

 

Оказва се така, че Луцифер всъщност жадува един човек да очисти злото в себе си, защото това означава за него освобождение.

Да, още един камък пада от сърцето му. Нали?

 

И той се приближава все повече към своето пък завръщане..?

Да, да, да.

Обаче ще се изпоти много, нали? Щото, туй, което го чака - то са хиляди години. Има хора упорити - те са се отказали от развитието. Там ще пъшка. Както и да е.

Така, падение е имало във волята на човека, а Злото е Воля на Бога и план на Бога.

Падението е създадено от човека, а не от Злото. Забележи разликата! Нали?

А, Бог само е изпратил Змията, като особено Огледало, за да се види човека. Някой път пак не се вижда - да види човекът своя паднал образ и своето падение.

Сатана играе ролята на тъмният учител, а уроците на този скрит учител са безценни.

Ако човекът успее да освободи себе си от злото, заедно с това, ще освободи и старите духове от миналото в себе си - кармични, всичката таз верига, нали. Тя е голяма верига, които служат на Злото - от твоя род, от кръвни връзки, от какво ли не, нали?

Сатана е станал много силен в света, защото получава сила от Самият Бог. Той няма собствена сила. Ако ти си отдаден изключително на Бога, Бог ще направи много слаб Сатана в твоя живот, то се знае.

Причината за непокорството на Луцифер е решение на Самият Бог, в което, църквите и представа нямат. Самият Бог решава той да стане непокорен, защото има План.

А, Луцифер - само инструмент, който нищо не решава.

Бог е Решаващият!

Бог търпи Злото и това Грехопадение, за да ни спаси от Голямото Зло. Не сме ние, които търпим.

Когато изтърпяваме нещо, когато издържаме, ние преодоляваме зло в себе си и такива духове, и преодоляваме и карма. Може да мислим някой път “Аз изтърпях” - Не, това е Божията Помощ!

 

Атлантите наричат Грехопадението “Изгубеният възглед”, “Изгубеното Око на Орела”, защото само Орела има Съвършеният Възглед.

 

Когато не търсиш Бога, Злото почва да те търси, тоест направо те намира - без коментар. Ама, скрил си се някъде в манастир…

 

Великият Замисъл на Бога е създал Грехопадението, защото е видял в него спасението на човека и човечеството - главната причина.

Бог е Единственият, който владее нещата чрез Дълбоко проникване.

Както оня случай: прониква в акулата и тя спасява онази жена и я избутва на брега. Акулата става ангел - никакъв коментар.

 

Ако Бог проникне дълбоко в Сатана, той вече не може да съществува. Правя ти аналогия: Ако Абсолюта влезе в Древното Зло - изгаря! Обаче от Древното Зло ще се родят Божества и Старци нагоре - степени, като изпитания. Затова го държи в резерва. Замисълът е Страхотен! Нещо, което надминава всички мерки.

 

Не като заплаха, а като резерва?

Няма как да е заплаха. Той е най-Върховната Любов!

Тя няма как да действа като заплаха. Ако влезе в Сатана, той ще изчезне. Ако Бог проникне в Грехопадението - ще изчезне.

 

Целта на Грехопадението е Пълно Завръщане на Бога с Осъзнаване, с Единение с Него. Нещо, което е било изгубено в миналото.

Грехопадението е свързано с прастари заблуждения от стари цивилизации, поради “свободният избор”.

Поради свободният избор се е случило отделяне от Бога, а по-късно е бил създаден “рая и змията” за тези непокорни Духове и Бог си ги вкарва в рая - нареченият Адам. Адам е сгрешил много преди рая. Просто тука трябва да си довърши другото падение, което ще го спаси.

Тези със свободният избор, отдавна са излезли от Сърцето на Бога. Той го е знаел. Те са пожелали външни, мъртви светове, затова са сътворени.

Сатана или Змията е част от Божията сила и ти не можеш да го победиш. Освен това Сатана не е враг. Това, което църквата…

Бог няма врагове, Любовта няма врагове. Но, църквата мисли, че има враг. - Ти си враг на себе си. Ти си враг на себе си! Да?

 

А, тези със свободната воля, които са толкова много, Бога, да не кажа Абсолюта, изпитва ли…, изпитва ли - не...., Абсолюта няма как да изпита - така го чувствам, щото там е Пълнота, но…

Няма, няма…

 

Но, Бог изпитва ли някаква тъга? Когато нещо е излязло навън и не знае как да се прибере у Дома?

Изпитва ли някакво такова вътрешно, по-съкровено чувство?

Ами, нещо като Красиво съжаление. Ама, Красиво е!

Защото пак спада към Пълнотата. Защото Той знае, че където и да ходиш, няма къде…

Значи, суфи казват: “Божието Име - това е Нашият Дом.”

Те Го приемат като “Нашият Дом”.

Къде ще отидеш? След време пак ще почнеш да искаш това. Той ще те чака, щото Той не бърза, Той...и ти ще узрееш, щото ще паднеш до едно дъно. По-надолу няма дъно и трябва да тръгнеш нагоре.

Сатана е в ръцете на Бога, като абсолютно послушен инструмент.

 

Това означава, че трябва да победиш не Сатана, а себе си.

 

Самият Сатана не знае Дълбокият Замисъл на Грехопадението - знае част от него. Той, не му е ясно Плана - целият.

Само Бог знае Целият Замисъл и само Бог движи всичко.

 

Всичко в този свят се движи от Всевишния без изключение. Дори и да ти изглежда нещо безумно. Отзад е Той, защото има Скрита Разумност. Ти ако нямаш очи…

След време Прастарецът - Първият, говори за Пра-Окото…

Всичко в този свят се движи от Него.

 

Грехопадението е стара съдба, стара присъда за своеволие, нещо, от което е...Това е произлязло от свободният избор.

Сатана не е лицето на Злото. Той също се страхува от Бога и от Божията Истина, за разлика от Древното Зло.

Древното Зло няма страх от Бога.

 

Аз ще задам един, така, леко смущаващ въпрос.

Да.

 

Грехопадението е произлязло от “свободния избор”.

Да.

 

Преди, когато сме правили темите за Христос, вие казвате, че Христос на онова събрание на Всемирното Бяло Братство…

Да.

 

Той гласува за “свободния избор”.

Да, да.

 

Можем ли да кажем в такъв случай, че неговият Глас за свободния избор донякъде препотвърждава Грехопадението?

Не, Той просто е знаел, щото Той е от тия суфи - Фанна: изчезналите в Бога.

Той си е както...и Буда е изчезнал, само че той го нарича нирвана. Това са други работи.

 

Той е знаел, че Бог вече е решил да има свободен избор. Той го е знаел. Бог пък е знаел, че ще има големи злоупотреби, обаче е знаел, че после ще има Завръщане.

 

И Свободният Избор е даден, за да станат съществата, доброволно от Любов към Бога, осъзнато - Богове, Божества, Учители, което надминава завързаните Ангели, Архангели, които са “замръзнала светлина”, което кажи-речи няма развитие, няма развитие. Ангелът - светлина, това е. Но същност, дълбини, премъдрост - няма там такова нещо, освен ако Бог някой ангел го извади специално, за да го обучи. Да кажем, както е Боян Мага, щото той е Архангел.

Извадил го е по друг път.

 

Да.

Но това са изключения.

Така, чрез Грехопадението Бог държи Тоталното Разрушение отвън и отвътре в… - предпазва Душата, и предпазва съществата от бруталната черна воля на Древното Зло.

Грехопадението е създадено като Скрито Спасение и то ще стане завръщане в Бога.

Самото Грехопадение е “Призоваване за завръщане”.

Змията е неговата дълбока скритост, неговия замисъл, защото само Бог е Проникващият. Змията не може да прониква в нещата. Той е влязъл в Змията, Той е проговорил в нея. Когато е смутил Адам, Той е действал. Той е Вътрешният свят във всички същества и каквото…,като влезе вътре и “Каже” и те го правят.

Даже едно котенце - ако ти излъчи едно такова специално излъчване, ти го вземаш и цял живот се грижиш за него и не питаш нищо. Той е Проникващият!

Има много неща за Змията скрити от света. Например:

“О, Боже, забрави завинаги - Сатана го казва(Змията)...-

“О, Боже, забрави завинаги Милостта си към мене, готов съм да Ти служа.” - суфите. Те са хванали негови дълбини.

Съгласил се е на тежка, мрачна съдба в името на Спасението на човека: Таен Завет между тях.

 

Сега, да се върна към Бога:

Бог влизайки в Змията и в съществата чрез Проникване, Той става Въздействие и Силно Влияние - затова Адам няма…, няма как.

И затова има случаи - дето ти казах за акулата и въобще, където и да е…

И така, Бог е Властващата Сила над всичко и може да преобразява всичко. Може да направи един крокодил памук, като котенце - така да…, или змия - така да се сприятелиш с нея, да се прегръщаш, все едно ти е стар брат, като влезе в двамата.

Сатана, в дълбокият смисъл, не е Змията - действа само Единният и Всемогъщият Бог и Неговият Замисъл, който е над всичко! Това ще се разбере след време.

Тези, които в църквите критикуват Змията, критикуват тайно Бога. “Не съдете!” - предупредил ги е.

След време ще видиш последствията. Част от Страшният Съд е там.

 

“Не съдете в никакъв случай!” - това е Чистото Съзнание.

В настоящето ти е даден Шанс да се изправиш!

 

Бъдещето не е твое. В него ще влязат само последствията, които си посял Сега.

Човешкото добро е Грехопадение и то винаги ще създава Злото. Защо?

Човешкото добро не е реално. То не е божествено Добро, то не е Истина. То няма дълбочина, Боре!

Човешкото добро е част от трагедията, която трябва да се излекува.

 

След Грехопадението много хора са станали зверове. Това е защото им е била отнета Любовта.

Сега целта е Израстване в Бога и който изпусне това ще чака други времена.

Грехопадението не е враг на човека - пак го казваме - човекът е враг на себе си!

 

Кучето също е Грехопадение - сега ще ти обясня:

Той е “вярност” - той е бил човек - вярност, която не е успяла да стане Любов.

Просто, една вяра - църкв(ата). Той вярва, но той не може да стане Любов, защото няма методи. Няма методи за смирение, за дълбини. Както и да е... - Не е успяло да стане Любов, и от тука не е успяло да стане човек, за да има по-голям шанс.

Защото в Пътя към Бога само вяра и вярност никога не са достатъчни. Туй, което казва Библията: само “Вярвай!” - голямо невежество, няма да ти го обяснявам.

Необходима е Любов и Осъзнатост! Не вяра и “Вярвай!” - Любов и Осъзнатост, която реално сплотява хората.

 

Но, с продължителна вярност, след време, кучето може да заслужи пътят си към Любовта и пак да стане човек. Да си върне обратно...Грехопадението е провалило милиони хора в животни: нахалниците са станали мухи.

“Душата е нещо, което - казва Учителя - може да се смалява и разширява много”...

И както при динозаврите - голямо его.

Ще обясня:

Големите хитреци са станали лисици; хората с ненаситно его са станали вълци, хората, които помнят най-малкото зло са станали мечки; хората с особено голямо его са станали акули; хората с голяма алчност са станали крокодили - Говорили сме: нахранен крокодил…; тези мръсно-циничните хора са станали свине; сексуалните маниаци са станали мръсни жаби.

Всичко това си учи там уроците. Туй не означава, че Душата е животно. Душата е Божество! Даже не е ангел, но Тя е Път на развитие и трябва да учи в тези форми.

Нещо се сети? Магаретата са упоритите хора. Това са упорити хора.

 

Аз щях да питам…Малко по-късно ще попитам за вдъхновението, което...Тоест, не за вдъхновението, а за доверието, но сега се сещам един случай:

Трябваше да ходя да снимам едни комбайни и имаше в стопанството, където отидох, заключено в една клетка едно куче. И това куче си личеше, по мизерията в клетката и цялата мръсотия - валове с козина и т.н., че с години не е излизало от клетката. И започнах така да го наблюдавам, опитах се безпристрастно да го наблюдавам. И ми изникна една като визуализация, как това е било човек, някъде в тези - днешна Сирия, Иран - в ей тоя район. И той е заключвал хора в клетки. В някои от филмите даже… - заключвал е хора в клетки и много…, бил е нещо като военен. И сега го видях как стои там, като заключено куче.

Изплаща.

 

В същата клетка...изплаща. И отидох, даже му казах няколко изречения без отстрани да ме слушат, нали.

Да не се излагаш, че говориш с кучето.

 

Обаче много, така дълбоко вътрешно усетих, че това наистина е бил човек, военен, който е заключвал хора и е изтезавал и т.н. Просто го усетих, затова сега го споделих.

Военните са от тези, които носят тежки карми. То е...значи, Ошо казва: “Проблемът не е войната и оръжията. Проблемът е в човека, който има страст да убива.”

Това е голямата беля. Онова, въобще не е проблем.

 

Да. Само да използвам…

Да, да.

 

Когато говорите, че вярата не е достатъчна, ние и в други интервюта сме го казвали, но: Кога Доверието извира в човек, като някакъв Дар? Доверието - истинското?

Има наистина такива души, които…

Когато Бог те научи и Той така ти помогне да стане Тотално! Той трябва да ти изпрати такива обстоятелства, събития и когато То стане Тотално, без примеси - няма 99% - то просто вече се превръща и в Абсолютно Упование и в Тотално Доверие, и в него няма вече “вяра и съмнение”. И двете отпадат. И двете са ненужни.

 

Значи, за тези животни ти казах, те влизат в тез тела да учат уроци - нали, своите уроци. Това не означава, че Душата е животно, както ти казах: не е ангел, Тя е Божество!

Но трябва да изучи всички свои уроци - Тя е Божество в Развитие.

 

Да се върна на Грехопадението:

На дълбоко ниво не съществува никакъв Луцифер, никакъв Сатана, никаква Змия.

Има само Един скритодействащ Бог и Той винаги знае какво прави.

 

Грехопадението е родило смъртта, но не реалната смърт, защото дори и сега, Адам и Ева не умират. Те влизат в един дълбок сън, отиват си на почивка в другия свят, възстановяват си силите, пак се прераждат, защото без много прераждания няма как да изпълниш стиха:

“Аз и Отец Ми Едно Сме.” или “Бъди съвършен, както е Съвършен Отец.”

Не за едно, не за две. Това е дълга история.

В Матея, иначе е казано: “Бъди съвършен, както е Съвършен...(Отец).”

 

Сатана ни спасява от всепоглъщащото Древно Зло и затова Бог е допуснал Грехопадението. Защото Бог е създал всичко с Мъдрост. Тука трябва да имаш Пълно Доверие.

Дори, когато някакъв човек те мъчи от време на време, случва се - той ще те направи много по-разумен. Ти може да се помолиш за него, да смекчи нещо - има някаква идея, нали?

 

Любовта към Бога създава Бога в човека, а не някакъв си свят.

 

А, що е Змията? Това е илюзорната сила на Бога. Тя е била отделена от Божествената Любов - временно му е отнета Любовта на външен план.

Понеже Бог е Вездесъщ, Той ще даде чрез Грехопадението съвсем Нов възглед за живота. Ще обогати хората с богат опит, да се върнат осъзнато.

 

Потокът на Грехопадението, на желанията, е потокът на историята.

А, Потокът на Любовта е Потокът на Древността. Тя поглъща желанията, извисява ги и ги прави съвсем други.

От това Грехопадение ще се родят и извисят същества - храмове на Бога. От Ангелите не могат да станат храмове. Ангелите са бедна светлина. Ангелите си остават в светлината, а не в Същността, както казах.

Грехопадението е излизане навън. То търси външните светове, външните неща. Това е умът, това е Змията.

А, Чистото Съзнание, Чистият Дух се вглъбява навътре, и Душата, и там открива Създателя в своята Мистерия.

 

Грехопадението е влизане в историята, влизане в падението - това е историята на човечеството.

А, Любовта към Бога е излизане от света, от човечеството.

Ето защо Атлантите си изтриват биографията - всичко: имената, събития, детство, нали? Те знаят, че са чисти Духове, които са извън историята. Те са знаели, че са древни и са без корени в историята.

Грехопадението е ограбило цялостта на човека и сега вместо чист Дух и чисто Съзнание в човека има: ум, сърце и воля.

Някой път в три посоки.

Гневът на Сатана не е на Сатана. В Сатана се излива Божият Гняв. Който не вижда това, пак прави голяма грешка, нали?

И мисли, че това е жестокост. Това е Строгостта на Бога. И когато Той действа - и да осъждаш и да не осъждаш - нали, все едно е.

Той е решил да даде урок на скрити същества и на тез, които са ги приели.

Ако не беше така, Боре - Бог е Скрит в Сатана като Гняв - хората щяха да критикуват Бога. Тогава кармата щеше да стане жестока, не тежка - жестока!

Отново ход на Бога - на Любовта, да ги смекчи.

Този Гняв и Самата Божия Справедливост - те не го виждат. Те имат някаква друга справедливост, по човешката любов - и тогава хората щяха да се провалят още по-дълбоко.

Сега, чрез Сатана, Бог раздава Своята Справедливост - според миналото и според кармата на човека, което хората не виждат.

 

Грехопадението е съдба, чистият е в Любовта! Той има Бог!

Добрият човек също е в Грехопадението, защото е много далече от Истината. Той си въобразява. Тоз съвет на земните хора: “Бъдете добри!” е част от голямата трагедия. Добрият човек не познава себе си, не познава Истината.

Ще обясня:

И “вярата” и “доброто” са бедни светове, защото не са изначални. Истината е Изначална. Тя е Реалната Субстанция. Тя е Храната на Боговете. Тя е нещо по-дълбоко от това, защото Тя е част от Мистерията. Погледни вярващите и добрите хора и погледни Тот, Мелхиседек, Заратустра - разликата, да видиш…

Ще наречеш ли ти Христос вярващ, или Мелхиседек? Или доктор или екстрасенс, както пишат някъде за Учителя. То е...Те нямат Мярка!

 

Да, и затова и вие казвате в интервюто ни за доброто - "Доброто е Тайна наука”: “Бъди истинен, а не добър!”

Да, да.

 

Любовта не е вяра, не е добро. Любовта учи хората да различават. Смешно е, когато добрите и вярващите мислят, че са в правият път, защото: “Бог е Любов!”

Едно е да те учи вярващият и добрият, съвсем друго е да те учи Любовта. Вярващият е дълбоко заблуден. Той вярва, че има Сатана. А всъщност има само Бог и съществува само Бог - Единствената Реалност!

Но понеже той е двойнствен: “вяра и съмнение”

Нали? Той има ум, той няма Чист Дух.

 

Да се върна на Грехопадението:

Сам Луцифер видял, че без тази скрита Зла Воля, хората щяха да изоставятт Бога. Дадено му е да го види от Бога. И така, сам Луцифер е разбрал, че тази Зла Воля е много Дълбока Идея на Бога - само Негова - тя е Идея, но не е реалност.

Идея, която ще завърне съществата в Реалността!

Чрез това прикритие на Бога, Луцифер разбрал, колко Дълбока и Велика е тази Божия Любов!

 

Защото Луцифер - дълбок Херувим - няма коментари, е схванал, че всички тези нещастни и обременени хора, Бог ги е обичал и искал да се завърнат при Него и Самият Бог иска да заживее в тях. Да заживее вечно, като им даде Себе си!

 

Само Абсолютното добро е Свободно, а доброто и злото са болест, защото са двойнственост.

 

Тази Скрита Зла воля е Бог в действие, а не Сатана в действие. Забележи разликата! Това е Бог в действие!

 

Сатана не може да действа. Действието е качество на Единственият Бог. Христос също не може да действа. Някой път ще ти го обясня. Сега не е в плана. Не може да направи действие. Бог в него - да!

Затуй ти казах, че ако Христос иска да излекува някои човек, а Бог не иска - нищо не може да мръдне. Друга тема...

 

Ако Луцифер беше отказал да служи на тази скрита Зла Воля - на Скритият Бог, той щеше да бъде отделен, отстранен от Бога и от Божията Воля. Щеше да изгуби старото си посвещение на Херувим, щеше да изгуби скритото си единство с Бога. Това щеше да означава страшно падение за него за милиони години изгнание, тежко бреме и жестока Празнота.

Ако не беше разбрал какво иска Бог. И при Юда има подобни неща. А също и щеше да има и голямо недоверие в Своя Създател - още повече щеше да го изгуби. Щеше да изгуби и Неговият Велик Замисъл.

Обаче Луцифер много дълбоко е разбрал, че чрез тази скрита Зла Воля, която той приел, той щял да се съедини със Скритата Мъдрост на Великият Бог.

А Бог искал от Луцифер тотално Доверие! Луцифер му Го дал!

Значи земни хора, свещеници, забрави че имат Тотално Доверие към Бога. Луцифер го има! Не случайно е Херувим. Не е избран от Ангелските Йерархии, защото щеше…, не става.

 

По-късно Луцифер започнал да разбира друго: Че тази Зла Воля носи скрито благословение и благодат за разумните и честно търсещи Бога души. Луцифер видял, че уж тази Зла Воля, тя ги упътва към Самият Бог. Това било Велик Замисъл на Любовта - той бил изумен!

Бог не е добра Воля. Той разбрал, че това е Вселюбяща Воля, Велика Всемъдрост!

Голгота видял, че е сразяване на Грехопадението - Тоталното Сливане! Там се случва фана, но Той, Христос си го носи.

Това е Древен Замисъл, една от най-скритите благословения в света, както и Кладите.

 

Голгота казва - посланието на Голгота:

“Ела и слей се с Мене завинаги.” - Посланието на Бога. Тя е място на Завръщането, но тук може да се доближат само избраните и достойните. Те обичат Бога до смърт - както е Христос - послушен до смърт, не е донякъде - те обичат Бога до смърт и Сам Бог ги познава. Тук се погребва смъртта на Голгота. Отстранява се смъртта, времето, Грехопадението, света, сътвореността.

Тези, които нямат истинско разбиране за Злото ще бъдат поразени от Него, защото Злото е Скритият Бог в действие.

 

Ще обясня:

“В този свят, казва Учителя, само Злото може да подобри доброто.”

Единственото нещо, което може да подобри доброто, щото то е...и да го излекува!

Човешкото добро е трагично и развалено. То не води до Бога и до Истината. Така както, примерно, Боре, болестта може да подобри здравето. Иначе здравето загива.

Здравето ако не е посветено но Смисъла и на Бога е трагедия.

 

Злото е особен натиск, за да се завърне човека в своя произход, в своя Бог. Злото се отстранява само чрез Гносис - откровение, тоест Пряка Среща с Бога - никакви посредници.

Всички честно стремящи се Души ще имат Гносис. Това е сигурно, щото е Любовта на Бога.

 

Бог много мъдро се е скрил в Змията, в Злото за да ни заведе при Себе Си: Дълбок, страхотен Замисъл на Любовта!

 

Тайно съм се възхищавал на Любовта Му - туй е друга тема.

Защото Злото в този свят е потайна частица от скритата Всесила на Бога, за да бъде света изцелен.

И така, Злото е действащият и упътващият Бог. И не Злото е опасно, а твоето невежество, защото ти не търсиш Бог.

Когато не търсиш Бог, ти навлизаш в дълбини на невежеството.

 

Значи, ако търсиш Бог, търсенето е с цяла Душа.

Не става донякъде, както е в църквите, търсиш Бога донякъде и се занимаваш с някакви излекувания и мислиш, че си излекувал човека.

 

И, така, Злото в човека се е случило много отдавна, преди Грехопадението. Случило се е разпад на човека - разпад на човека, не на Сатана. И затова Бог е създал Змията - друго Зло, което да излекува този разпад.

Ще обясня:

 

А, тази разпад свързан ли е със Свободната воля?

 

Със Свободната воля. И някой от тях са избрали частично Древното Зло.

 

Поради каква причина?

Свобода!

 

А..., то е магнетично или?

То е голям магнит! Обаче, Кой е по-Голям магнит?

Любовта или Абсолюта, и Бог? Нали?

Има едни черни мъдреци, които са дълбока работа - не всички - по-дълбоки са от праведните хора. Друга тема, няма да се отклонявам.

Тази силна Змия е Скритата Спасителна Ръка на Бога.

Защото без тази силна Змия, нали сам Бог я е направил силна - без тази силна Змия човешкото зло, Боре, щеше постоянно да расте. Както ти казах, той има голямо въображение. Щеше да се увеличава и после щеше да тръгне към Древното Зло, и вече чак след милиони и милиарди години щеше да се изкупва, защото човека щеше да влезе в Древното Зло, а там е наистина милиарди и милиони години, а не както за хиляди и векове можеш да се оправиш. Ето защо Луцифер е станал Змия, по Волята на Бога.

Свободната Воля е била дадена, за да се провалят безумните и да се учат много прераждания от своето безумие, от своя избор в тежки осакатени и мрачни прераждания и условия.

Злото може да живее в хора само без същност, без Любов, без Бог, без кристализация на Любовта!

Злият човек е един мъртъв свят и затова, Учителя казва:

“Той иска да убива.” - Той е мъртъв и иска да вижда смъртта и да убива. Той не знае, че убива развитието си, и че убива тез, които са определи, които също са изоставили развитието си.

Те могат да се водят добри. Те много хора казват: “Той беше добър човек.” - за много прераждания и все ще се ражда от раждане до смърт. Но в един момент така ще бъде, такъв човек поразен от Змията, че ще пожелае развитие, защото ще има една Празнота, която е по-страшна от Цялото Грехопадение.

Тя е един Стоп, една Мярка! И от там нататък вече…Но има такива заключени убийци, серийни от миналото, които са в страшен застой, нали...Празнотата е тяхната тежка участ. Но Бог има План за всичко.

Ето защо Бог е позволил унищожението на Сатана, на Злото - ето защо Злото има мисия. Учителят казва:

“В миналото, в Атлантида, Злото два пъти побеждава Бялото Братство.” - побеждава Доброто, Боре! - Бог му е дал Сила. Разбираш ли?

Ще обясня:

“Бялото Братство, казва Учителя, тогава ние загубихме - не е обяснявано в лекциите, само е казано - Ние загубихме борбата с Черното Братство, но след Христос има промяна. Сега е съвсем друго, защото имаме Дълбок Мистичен Опит. Идва ред на Бялото Братство да поразява.” - Нали, този...Допуснато е било за опит. Щото “доброто” не е мярка. Трябва да станеш Истина, за което…

 

Ще обясня:

Това падение, тогава в Атлантида, това е било “падение на доброто” - то е било необходимост, нали? Заради един скрит и важен опит.

И Учителят казва:

“Адам е съгрешил още преди създаването на Ева, в себе си. И той е искал да се отдели от Бога и да бъде самостоятелен.” - Няма проблем, Бог ти (казва): “Ето ти самостоятелност!” - С всичките ѝ последствия. Никой не може да бъде…, самостоятелно да устройва живот. Няма как!

“Дървото за познанието” е съставено от нисша енергия. Това дърво всели в човека две отрицателни сили и ето резултата в света. Само надрастването на “Дървото за познанието” дава нов вид знания.

Проблемът на Адам е, че е обичал Бог донякъде. Това е винаги голям проблем, нали? Той е бил в ограничената любов, а тази любов винаги носи нещастие.

“Днес хората очакват, казва Учителя, по-добри външни условия.” - отвсякъде... И от политика и от…, то съвсем смешно там. Нали, по-хубаво от мечка, но...както и да е. Значи, очакват по-добри външни условия. Те мислят, че външните условия ще изменят живота - другата трагедия, и че тези външни условия ще им помогнат. Това е голям капан на ума, голяма заблуда!

Обаче, те трябва да я преживеят таз заблуда. Те трябва да се надяват, да преживеят разочарованието. Какво значение, че ще минат няколко хиляди години.

 

Само дълбока мисъл и Слово могат да променят живота, но се иска голямо послушание в Бога и в Учителя, в Учителите и Посветените - те ни слушат Посветените. Нали?

Няма проблем, той посветеният няма да ти натрапва…

Да?

 

А, когато говорите за тази независимост, която Адам е поискал, тоест той е поискал да бъде самостоятелен Бог ли? Пък същевременно казвате, че...

Самостоятелен бог без Бога и без Любовта.

 

Да. Защото същевременно казвате, че окoло Абсолюта има Богове.

Да.

 

Тоест, за тях, защо е допуснато?

Те са друга категория Богове. Има Богове, които никога не са “падали”.

 

Тоест, те са богове, които са запазили…

Съхранили са Бога в себе си.

 

Да.

Направили са правилният избор.

 

Връзката с Абсолюта?!

Да, да, да. И с Бога и с Абсолюта.

 

А, Адам е искал да бъде Бог…

Те не допускат нещо, което…


...без връзка?

Да, да...Сам.

Става, но ще умираш много прераждания - ще се раждаш, нали? Да не говорим за тежки прераждания.

 

Значи, докато не си постигнал Любовта към Бога “Дървото на Змията” винаги ще те проваля.

Учителят казва: “Ако Бог не беше създал това Дърво, тази Змия, никакъв прогрес за човека нямаше да има.”

Към краят сме.

Никакъв прогрес нямаше да има за човека. Човекът щеше да се провали в дълбините си, най-големият провал, после отвънка - много е лесно вече. Щеше да се демонизира и да стане призрак - същество на тежката Празнота.

“Никой не може да уреди живота си вън от Любовта, казва Учителя, и вън от Бога. Това е невъзможно. Защото, когато Любовта и Бог напуснат човека, той става “ад” - Човекът става “ад”.

Това Падение е дадено за събуждане.

И Учителят казва:

“Кое е това Дърво на Живота?”

Виж със… -

“То е съзнателният Живот.” - Осъзнаването. Това е!

 

Самото Зло не е известно на Сатана - друг важен момент!

Част от него е било вселено и влязло в Сатана. Но в дълбокият смисъл, това Зло е скрито от Сатана. Той не го познава. Бог му го внася! Той няма представа за туй Зло.

Злото е тайна на Скритият Бог Отец, за Неговите цели и затова е казал: “Не съдете!” - От там произлиза тоз стих в Матея.

Спомена ми е: 5 глава, 7-ми стих:

“Не съдете, да не бъдете съдени.”

Туй говори, щото посягаш на Бога - последствията са неизчислими.

Без Голгота светът щеше да бъде обречен. Сатана само те убива, а Древното Зло те унищожава.

 

Вторият Старец казва:

“Ако си разумен ще се провалиш.” - Трябва да си в Единство с Бога” - забележи разликата!

Твойта разумност нищо не струва. Имаш ли единство с Бога?

Трябва да си в единство с Бога. В Атлантида два пъти Злото е побеждавало Доброто, както казахме, и Учителят го е казал.

“Бог му е дал Сила, поради Самият Замисъл” - Дълбоката причина! Само ще я загатна.

Това е: “Доброто е било сразявано от Злото, защото - туй скоро Учителят ми го разкри - за да стане Доброто Мъдро и Потайно Силно вътре в Скритият Бог, не в себе си.” -

Това е причината!

 

Тези, които са проявявали и най-малката волност са изгубили за хиляди години добрите условия на живота и днес нямат условия за развитие. Искат, търсят нещо, умуват…. - търсят: книги, автори, идеи, учители…

 

“Защо ви причислявам, казва Учителя, в Бялата Ложа? Всички у които съзнанието е пробудено са от Бялата Ложа.” - това е достатъчно казва!

 

И казва Учителя:

“Не се отчайвайте! Може да дойдат изпитания, съмнения, колебания. Вярвайте, вие сте под Ръководство!” - за тези, които осъзнават. - “Вие сте под Ръководство! Страданията, които Бог е отредил за всеки човек са красиви.” - Тези, които вървят в тоз път. Те са изчислени, за да се случи израстването. Там вече Промисъла участва в такива хора, щото има осъзнаване, има Път.

“И колкото и да е грешен един човек, ако е решил, казва Учителя, да върви по Бога, Бог му прощава абсолютно всички грехове.”

И казва: “Сега са усилни времена, не огорчавайте Бога с вашето Поведение.” - Точка!

 

Да. Казахте осъзнаването, Белите Братя...Кои са белезите? Има ли други белези на това, кои от съществата на тази Земя не са в Грехопадение?

Всички, които се стремят ежедневно: като молитви, като стремеж към...Щото смирението е висока летва - като скромност и като скромност и смирение.

Сега, дълбоко смирените са…, те не са в света, Боре. Смирението не е част от света - дълбокото смирение. Нали, то си е в Бога.

Всички тези, които имат Мистичното Съзнание, и които нещо в тях, в съзнанието търси, издирва… - търси Красивото, Дълбокото, защото то е “хранене с таз финна храна”, която е Любовта, която е Истината, която е Мъдростта.

И всичко туй са все знаци.

А, осъзнаването е голям знак, щото вече е Целостта!

 

А, има ли формула, с която да завършим, която да премахва оковите на Грехопадението и на този замъглен поглед?

 

“Бог е Моят Тотален Господар”

 

Благодаря!

Да.

.....Доверяваш се на него и Той ще ти изпраща Същества. Не винаги Той ще действа. Той си има точни Същества - напреднали Братя - видими, невидими.

 

Благодаря ????

И аз.

Препоръчани книги:

Борислав Борисов
Борислав Борисов
Борислав Борисов е автор на текстови материали, видео репортажи и интервюта в Портал12. Работи в сферата на медиите от 2004-а година. Създател на едни от първите големи новинарски онлайн платформи в България, сега собственост на водещи медийни групи.

Роден в Търговище, завършил престижната Езикова гимназия в Ловеч, учил Аграрна икономика в Свищов, работил в редица страни на запад и у нас, главно в сферата на агробизнеса, медиите и сигурността ( анализатор в B2 Security - продоволствена сигурност, противодействие трафика на хора, регионално развитие и политики на Балканите, антитероризъм), основател на Асоциация на българските села.

Борислав Борисов е последовател на духовните и езотерични учения от 19-и век, като сред любимите му автори са Морис Метерлинк, Рудолф Щайнер, Райнер Мария Рилке и др.  Отдаден на изучаването и въвеждането в потънкостите в Учението на Учителя Беинса Дуно (Петър Дънов), както и на школите на Брат Михаил - Омраам (Михаил Иванов) и Елеазар Хараш.

Изследовател на алтернативните методи в психологията, парапсихологията и квантовата медицина.  За контакти: borislav@portal12.bg 
Елеазар Хараш
Елеазар Хараш
Елеазар Хараш е един от най-емблематичните представители на чистата духовност в нашето съвремие. Около 40 години изнася лекции в сферата на духовното развитие и себепознанието. Словото му се отличава с особена чистота, дълбочина и свобода.

Като лектор и писател изнася квинтесенцията на всички световни учения и значими мъдреци, обединявайки чистата духовност на цивилизациите и техните Учители от древността до днес. В лекциите си поставя мост между всички древни учения и религии, като премахва разделението, омразата, междуособиците и показва тънката връзка в основата на всяко учение. Основните принципи в изнасяните лекции от Елеазар Хараш са: Любовта, Мъдростта, Истината, които съграждат главната посока в развитието на всяка душа.

Важна особеност в дейността на Елеазар Хараш е тази, че по отношение на своите последователи и ученици той не прави формално обединение в организация, структура или каквато и да е външна обществена, социална или религиозна форма. Напротив – налице е свобода и непривързаност. Елеазар Хараш изнася в лекции, книги и видео интервюта, всичко необходимо за персоналното духовно развитие на всеки човек, без да го поставя в условия на каквато и да е зависимост. Многократно казва, че в духовното развитие се върви самостоятелно, чрез воля и по свобода. Всички негови лекции са безплатни, а в ежедневието си работи, потопен в дълбини за всяка нова книга, предстояща лекция или видео интервю.

„Любовта ти дава живот, Мъдростта – светлина, Истината те дарява със свобода. Затова Учението е универсално и това е нашата свещена троица – Любов, Мъдрост, Истина. Отнема недостатъците, слабостите. В това учение не можеш да мразиш, да критикуваш, да завиждаш, да боледуваш. Нямаш проблеми. Имаш задачи. Дава нещо универсално, което не се обяснява, а се чувства. Дава възможност да познаеш онази част от себе си, онази пълнота в живота, която е изгубена още в рая. Изгонени от рая – изгнание означава изгубената пълнота и Учението я връща. Но трябва да се отдадеш много искрено, предано.“

 
 • Главното ударение на това учение – е в чистотата, тя е външна, вътрешна и мистична.
 • Другото ударение е в смирението и всеобхватната мъдрост.
 • Чистотата трябва да бъде явна и тайна, скромна и тиха, а смирението трябва да бъде без показ.
 • В това учение са важни малките постоянни усилия – те са безусловни.
 • Мъдростта е всеобща.
 • Това е учение за чистия път към Бога.

За истинските ученици, Елеазар Хараш казва няколко основни принципи:
 • Който е въвлечен в света, не е ученик. Ученикът ражда хармония от себе си, а не от другите.
 • Човекът се учи, но не се развива. Само ученикът се развива.
 • Ученикът не се бори със ситуациите – той ги преодолява.
 • Ученикът знае, че любовта към Истината го освобождава от борбата за оцеляване.
 • Ученикът всякога съхранява Любовта, защото знае, че само чрез нея възприема Бога правилно.
 • В смирението на ученика е скрит силен огън. Ученикът живее в потока на Бога. Той е сключил свещен съюз с Тишината.
 • Ученикът има свещен говор. Той има чист и динамичен покой.
 • Ученикът всякога съхранява своята чистота, за да може да има висше ръководство.
 • Ученикът е владетел на себе си и затова обстоятелствата не го владеят.
 • Никога не нарушавай своята безкрайност.
 • Ако изгубиш опората на живота си, придобий увереност.
 • Човекът е красив, когато е създал Безкрая в себе си.
 • Поставяме на първо място Бог в живота си, а после себе си.
 • Ученикът всякога избягва злословия и многословия. Ученикът много бди над думите, вършителите на кармата.
 • Ученикът знае, че тайната на живота е в това, че има само Едно Действащо Същество.
 • Ученикът познава намерението като тайна енергия на собствената си същност.
 • Ученикът познава свещеното Слово и свещеното Слово го познава.
 • Ученикът носи в себе си силата, която може да изменя пространството. Разбира се това става насаме, между него и Бога, във взаимно съгласие.

„Аз съм благодарен, че имам такива ученици, които видях, и за които Учителя ми каза, че са определени.
Аз наблюдавам от много време тяхната работа – мога само да кажа, че е нещо изключително да познаваш истински ученици на Учителя – скромни, тихи, могъщи – ежедневно и съзнателно работещи върху себе си – бих казал – те са една светеща тишина. С тях ще образуваме ядрото на България, с тях ще работим и в бъдещето, защото Учителя иска могъщи ученици – надрастнали изкушенията на живота, победили напълно змията в себе си, господари на себе си и на своята съдба...познаващи същността на учението...чиито символ е диамантената воля. Няма време за поздрави и външна култура, няма време за излишни въпроси, няма време за отпускане и отлагане...няма време за баби в окултизма. Сега е огнено време, огнен цикъл, сега е време, в което се изработва могъществото на ученика и неговото изключително смирение, което е висок връх."
 


Биографични данни:
Елеазар Хараш е творчески псевдоним на Петьо Йорданов, роден във Варна на 29-и януари 1954-а година. Израства в уединение сред семейство на глухонеми. От 8 годишна възраст започва да изучава тайните на природата и да общува активно с невидимия свят. Още като дете е привлечен от невидимото и жаждата за Бога.

Елеазар Хараш е продължител на Учението на Всемировия Учител Беинса Дуно (Петър Дънов), като своеобразно поема щафетата в Учението през 1986-а година от прекия ученик на Учителя – Брат Михаил – Омраам (1900 – 1986).
Елеазар Хараш започва да издава редица книги, както по свои лекции, така и по Словото на Учителя, или както го нарича – Първия Старец от йерархията на 24-мата Старци.

„Името Елеазар Хараш ми е дадено от Учителя през 87-а година, да нося с него отговорност. Дадено е след самадхи, с него нося голяма отговорност. Има две значения, ще кажа само едното: Божествен център."
 
Афоризми от Елеазар Хараш:
 • Чистите действия нямат съдба.
 • Само Любовта лекува, защото е Сила Божия.
 • Бог въоръжава с Любов този, когото иска да съхрани.
 • За да бъде човекът висше същество, той трябва да има воля избрала Бога по свобода и любов.
 • Над всяка практика е чистото сърце, то може да променя събитията.
 • Който е познал себе си, става Изгряващо Слънце в себе си.
 • Силата работи в Тишина.
 • Гласът е загадка. Има гласове, които ни пречистват. Изворът показва, че само това, което е постоянно, е реално.
 • Най-здравословният живот е близост с Бога.
 • Знанията са бреме, Мъдростта е лекота.
 • Истинското образование е да научиш детето да търси Бога цял живот. Детето трябва да търси умението на Словото.
 • Дълбинно Чистото е всякога трудно за разбиране.
 • Овладей себе си, ако искаш да получиш Пътя си.
 • В Любовта е Единението. В Истината е Изчезването.
 • Древността действа с Безмълвие и Безупречност. Древността работи и сега. Тя е тук. Тя е Всеобхватът.
 • Словото превъзхожда всяка наука и религия.
 • Словото отключва световете – измеренията. В Словото е скрит Пътят.


Творчество:
След 1989-а година, Елеазар Хараш продължава изнасянето на лекции, като първоначално това са сбирки в апартаменти и малки зали, в градовете София, Варна, Бургас, Русе, Добрич, Плевен, Шумен, Стара Загора и др. Постепенно започва един процес на поставяне на основите и актуализацията на цялостната визия на всички духовни течения през вековете до днес. Паралелно с това Елеазар Хараш издава книги за духовно развитие. Някои от най-дълбоките са за Христос, автентичното християнство, богомилите, както и множество лекции за Египет, Атлантида, Древна Индия, Учението на толтеките, Мъдростта на индианците, Мъдростта на суфизма, Мъдростта на Лао Дзъ, както и Мъдростта на народите по света.

Една от най-разпространените му книги е „Формулите - свещени ключове“, в която се съдържат 1000 тематични формули за работа със Словото. Най-дълбоките книги на Елеазар Хараш са по темата за Мистериозните Старци.
Освен книги със свои лекции, Елеазар Хараш издава книги на редица мъдреци и мистици. Издава книги на белгийския мистик и драматург, носител на Нобелова награда за литература (1911-а година) – Морис Метерлинк. В серията от книги влизат и книги за Кабала, тайната на числата и множество тематични книги из Словото на Учителя Петър Дънов (Беинса Дуно).

Видео интервюта и лекции:
От 2016-а година Елеазар Хараш започва изнасянето на видео интервюта пред специализирания сайт за духовно развитие и себепознание – Портал12. В поредица от теми, чрез интервютата се навлиза плавно в дълбочината на фундаментални истини и принципи, свързани с осъзнаването, будността и развитието на духовните добродетели и способности. Така от началните и базови теми през 2016-а година, зрителите се потапят до изключително дълбоко Слово, предадено същевременно на разбираем език, едва 3 – 4 години по-късно, разглеждайки ретроспекцията на подбраните теми.

Паралелно с това, Елеазар Хараш продължава да изнася лекции във Варна (и по изключение 2 лекции във Велико Търново (2017 и 2018 година).

Спонсори на Портал 12