Търси

Елеазар: Пирамидите са вход към Живота в Духа, който е Безкраен. Те са Чистият Духовен път към Бога

Още по темата ...
Сфинкс

Учителя Беинса Дуно: Сфинксът - Начало и край на нещата (АКЦЕНТИ)

Виж повече
Египет

Елеазар Хараш: Цялата Вселена е концентриран Огън и Дух, заключени в материята (ЛЕКЦИЯ за ЕГИПЕТ)

Виж повече
египет

Какво казва Беинса Дуно за буквата А - в контекста на египетските йероглифи? (+ВИДЕО за буквите)

Виж повече
27.04.2022 г.
4284
Добавена от: Борислав Борисов
Подкрепям Портал 12! Портал 12 е алтернативна медия. Подкрепете ни за повече материали, видео и лекции! Виж повече

Здравейте, Елеазар Хараш!

Оказа се така, че Истината в този свят е опасна и се налага да спестим някои неща. Затова днес, темата коя е..?

Днес ще говорим за Тайната на Пирамидите.

 

Интервюто за Пра-Съществото е…ще спъне много хора в развитието...: и вярващи, и окултисти, и донякъде духовно напреднали. Ще загатна нещо за Него.

Но има две Причини, по които го спираме:

Едната е, че не се знае дали ще живея една седмица или месец след това интервю (*което спираме и не изнасяме). Но това не е важната. Втората причина е по-важна: много напреднали хора ще бъдат…ще се отклонят.

 

Накратко ще кажа посоката, без подробности.

 

Значи, Пра-Съществото това е…(има Учения от Тот за Пра-Съществото. Не че има Учение, то е като посока) Това е Върховното Пра-Съвършенство (тогава е нямало...) - Върховното Нищо. Тогава е нямало…, нямало е Богове, нямало е Божества, нямало е Слово, нямало е Тишина даже…, даже Тишина!

Всичко То е създало от Сърцето Си.

Никакви науки, никакви религии…(то се подразбира), никакви проповеди, никакви Учители.

Целта на всички Същества Е от Бога да отидат в това "Нищо" и всички са се отдали…

Значи: постигат нещо Реално и стават Изначални Същества само тези, които изчезнат.

На “Тайната вечеря” за това се е говорило.
 

Христос изчезва в Бога на Голгота: “В Твоите Ръце предавам Духа Си.”
Мохамед и Суфите изчезват в Аллах.
Лао Дзъ изчезва в Дао.
Буда изчезва в Нирвана. - Всичко това е Мистерията, наречена много по-късно “Царство Божие”.

И всички изчезнали - на кладите - богомилите, всички Отдадени, Преданни..., нали всъщност… Тайната на Живота е (в) Изчезването. Само такива хора стават Божествено Изначални, Неродени…

 

И Тот казва:

Ние не сме безсмъртни, ние не сме богоподобни, ние сме Древни.

 

И цялото интервю е в една такава посока, където просто…Туй ти говоря смекчен вариант малко…

Да?

 

Да. Но все пак, това което днес сте избрали като тема, пак е свързано пряко с Древността?

Всичко е свързано, защото…

Пирамидите са послание от Безкрая, Сфинкса е от Мистерията. И тази Мистерия: най-Древното Царство Божие - Буда угасва Там, нали? За да изгрее! Не..., то няма друг път!

 

И това Пра-Съще(ство)...- нямало е никакви писания. И тогава…И тези, които проповядват сега и вярват - няма никакво Спасение, защото няма го тоз, който да бъде спасен…

Изчезналите… - Ти, примерно, можеш ли да спасиш Христос, Учителя, Мелхиседек, Лао Дзъ, които са изчезнали в това Велико Съвършенство? - Няма го тоз, който да бъде спасен!

Няма я даже вътрешната природа - още по-вътрешна!

И това са Дълбини, Боре, които…

Да?

 

Засега ще спестим някои неща,

Да, ще спестим…

 

…но все пак, приключвайки това тънко докосване - това че те са изчезнали във Великата Пълнота…

Да.

 

…все пак означава, че те вече имат възможността по правилен начин да излъчват към нас?

Точно тъй. Те са цялостни. Те са андрогини.

Изначалната цивилизация - Божества и Богове се състои от Изчезнали Същества - Същества на Нищото.

А Бог може да работи само в Тоталното Нищо - в Целостта на нещата. И затова Той влиза в тези Преданни и си разнася всяко Учение, и подготвя всичко за тази Мистерия.

 

Те, хората даже не могат да разберат туй, примерно, да кажем за войната - елементарно:

Значи, първо тези, които отричат прераждането никога няма да разберат Божията Справедливост. Те почват да осъждат, почват да се изказват като експерти.

Учителя казва:

Фактите, които въобще… - това е една трета от Истината. Има други две Истини и тогава се образува Правилното Виждане. Втората Истина е Духовната Истина и кармичните причини. И Третата е Самата Божия Истина.

 

Божият Промисъл…

…Промисъл…

И ти с фактите направо убиваш развитието, а изказвайки се ти влизаш в невежество. Следващото прераждане невежеството се увеличава, после следва израждането. И всичко това е погрешна посока.

И сега се опитват, нали…осъждат това, осъждат…. Други пък осъждат украинците…И осъждането те отделя, отделя...

Както всички хора, които са избрали властта означава, че не могат да познаят Истинската си Природа.

Лао Дзъ казва:

Тези, които тотално са се отказали от властта, само те имат власт.” - “Тотално!” И тогава Бог в Нищото, в Целостта на нещата, както…Христос какво Същество? И каква формула дава на Голгота:

В Твоите Ръце предавам Духа си.

 

Никакво тъмно същество никога не може да го пипне, никакъв хаос, защото Той излива Нищото в Нищото, в Бога - Там е Абсолютно Недокосваемо! Това е Пътя!

 

Нулата в Нулата.

Нулата в Нулата, Да.

 

Така. Пирамидите:

 

Пирамидите са Пазителят на Чистото Виждане.

 

Пирамидата означава, че има само Един Връх, само Един Бог!

Това е нали слязлото Пра-Същество като Бог. Пак е Той - няма друго! И Той върви към Себе Си.

Само Един Бог - няма втори връх. Така пирамидата показва изхода от вселената.

Ние сме влезли в сътворение. Сам Бог се е превърнал в пирамидата - Забележи! - За да покаже Единственият Път, Пътят към Себе Си!

Само с Истинско Знание се изкачваме до Върха. Там на Върха ни очаква Сливането. (Отново Изчезването.)

 

Няма друго Учение в света.

Тот ги е изразил тези неща преди хиляди години. Надминал е всички Свещени Писания, които може да се сетиш.

 

Няма друго Учение! Пирамидата не е от света, тя е Дар от Бога, от Източника и от Безкрая, а Сфинкса е от Мистерията.

 

Пирамидите казват: “Извоювай Безкрая в себе си.”

А Сфинкса казва: “Завърни се в Мистерията - Царството Божие.” - Той затуй мълчи, то там не може да го изразиш. Там няма Слово.

Словото показва ниско ниво и необходимост от обяснения. Някой път хиляди обяснения пак нищо не помагат.

Едни хора като се обикнат все по-малко говорят. Туй е малък пример.

 

Пирамидата е вътрешно явление. Ние трябва да открием пирамидата в себе си, защото сме родени от това Явление, от Бога.

 

Пирамидата е Съкровена Тайна в нас.

 

Посланието на пирамидата е “Богове сте.” - А “Богове сте” - това е Древната Близост с Бога.

 

Значи, всички които изчезнат не изчезват тотално. Стават изначални, както са били преди Сътворението.

 

Някои се плашат от Нищото, а то е да станеш цял…

Както Христос се връща в Бога. Къде…? Обаче…

Да?

 

Както са били преди…

Да.

 

…Вселената преди…

Точно така.

 

…и Невидимият свят?

Точно така. Преди…

То е нямало тогава нито вселена, нито Духовна Вселена…- Абсолютна Ослепителна Мистерия, за която и Тот и Учителят казват:

Винаги ще остане Непознаваема.” - Няма как да бъде.

Това е Пра-Съвършенство.

 

Пирамидата е нашата Родина - Безкраят. Това е нашата Родина и затова този свят ни е тесен.

Пирамидата е Познание отвъд света, а ние сме отвъд.

 

Пирамидата изглежда като материя, но Тя е Великият Разум слязъл на ниско ниво - Велико творчество.

Бог е слязъл, облякъл е божествената енергия в материя - да покаже Пътят към Себе Си.

 

Материята е нисша вибрационна форма на енергията и от материята до Духа всичко е вибрации - вибрационни вълни.

(Има Учение за вибрации от Тот.)

 

Цялата материя, светът - това е ниско ниво. Всичко във вселената се крепи в Бога.

 

Йов казва (Библията): “Окача Земята на Нищо.”

 

За Бог пирамидите са нещо мъничко - камъчета. Той държи цялата вселена, светове висши…Смятай за Него, нали…

 

Изначалната идея за пирамидата е била видение на Тот. (Страхотно Божество.) Някои мислят, че е мъдрец. Той даже не е свръх-мъдрец.

А Тот е Божество и Връзката между Бога и света. Много неща от Него тръгват.

 

Тот казва:

“Бог е Тотален! Той принадлежи на всички народи.”

(Няма тука…тоз народ избран, няма…)

 

Пирамидата е енергия и Дух без време. Тя е Духовно място, а не земно.

Пирамидата е Духовно Пътешествие към Бога. Това е Пътешествие от материя към Дух. Материята отново трябва да стане Дух.

 

Пирамидата трябва да те изцели от твоята земна сътвореност и привързаност.

 

Както чакат Второ Пришествие на Христос. Те мислят, че ще дойде във физическо тяло, щото са привързани. - Няма такова нещо! И затуй ще бъдат поразени, щото те са развалили Идеята.

Той ще дойде като Нищо, както е дошъл! Той и тогава е бил Нищо. (Щото нямаше да бъде Канал на Бога.)

Туй важи за всички изключителни предани.

 

Пирамидите са били Храмове, в които се е отстранявал света. И те са казвали, че: Изходът е навътре в Бога.

Защото светът е една глобална илюзия - и Вселената. Всичко е една глобална илюзия!

 

Пирамидите са били Древни Центрове в света, осветени от Бога и от Боговете.

 

Светът символизира мъртвият живот, а пирамидата е Извисяване.

 

Пирамидите са творение на Боговете, а паметниците са дело на хората. Пирамидите са Извънземна Тайна - тайна на Скритият Живот! Те са Безкрайност и Вечност слязла във времето. А Сфинкса е дошъл от Древността, от едно по-Дълбоко Безмълвие.

 

Пирамидата е Слънчево Светилище. Тя е втвърдена Светлина.

 

По пътят към вътрешността на Пирамидите е имало някои стаи, в които е имало блокиращи заклинания и стени. Ще обясня: На това място се е случвало Среща с Бога - Древната Божествена Сила. Тук Самият Бог те е приемал да се къпеш в Неговата Пра-Светлина и се случва Посвещението.

 

Тот казва:

Пирамидите трябва да се възприемат като Живи Същества.

 

Пирамидата е част от цивилизацията на Боговете. Те разкриват расата на Боговете, но те ни казват че и ние сме Богове. Но ние сме забравили своят Произход.

 

Завръщането в Абсолюта - е при туарегите. Те са друг вид египтяни.

Те, доколкото си спомням, Го наричат “Тайра” - да Намериш, да се Завърнеш…Тайра е “Оазиса” - Абсолюта!

 

Значи, ние скитаме из много пустини в света, тоест в сътворността. И когато намерим Оазиса, когато намерим Тоз Абсолют, нали, и се Завърнем, това е Завръщане в Произхода!

(Всички народи са го хванали.)

 

Пирамидите разкриват Тайната си само на тези, които са си посветили Живота на Бога и на Истината. Не на религия и наука - на Бога и на Истината, конкретно!

 

Щото в Древността е имало само Върховно Нищо и Дълбинна Истина - Нищо друго!

А за другите пирамидите си остават загадки, туризъм и т.н., знаеш…

 

Тот казва:

Голяма Тайна има в Гласът, Който е създал пирамидата.

 

Този Древен Глас е можел да превръща само с Едно Изричане енергията в материя, Несътвореното в сътворено.

 

Тот казва:

Този Древен Глас има най-Могъщото Влияние. Той е Създателят на всичко и то само с Едно Изричане. Словото е инструментът, а Той е Извършителят. Този Древен Глас движи абсолютно всички светове. Това е Самата Пра-Сила, която е създала пирамидите с лекота. Този Древен Глас носи всички Тайни в Себе Си, Той е превърнал енергията в материя, в пирамида, така както е превърнал Духовете в тела.”

 

Пирамидите са входа към Живота в Духа, който е Безкраен.

Те са Чистият Духовен път към Бога.

 

Пирамидата е видение на Изначалният свят, когато е имало само Един Връх, само Един Върховен Господар - Истината.

И така, пирамидата се е превърнала в Изначално Светилище - Свещена Наука, Тайна Наука на жреците.

 

Пирамидата е Идея за Едно Велико Единно човечество с Един Връх, с един Бог, с Един Господар.

 

Великата Тайна на Пирамидата е твоята Велика Скрита Божия Същност.

 

Който е познал Тайната на пирамидата изгубва познанството си с този свят.

 

Пирамидата означава, че ти си длъжен да проникнеш в себе си, да се домогнеш до Върха - Божествената Същност, Чистото Съзнание. Тук е Върхът, тук е Храмът Божий. Тука са Архивите.

 

Върхът на пирамидата това е Високото Съзнание в човека - Изначалното.

 

Пирамидите надживяват света, защото те са Идея преди света, преди сътворението.

 

Един Връх - Един Бог, това е нещо преди света. Великото е Просто, Силата Му е в Нищото, в Източника.

 

Силата на Нищото и силата на човека, това са различни светове.

 

Пирамидите, планините, океаните са частици от Неговата Изречена Сила.

Всичко това е Тайна, която е станала нещо явно.

 

Неговото Слово е Движещо светове. И всяка енергия е Негова. Неговото Слово е Древна Сила и това е Тайна над всичко.

Бог е Велик Владетел с Велика Сила.

 

Боговете са строили пирамидите, заедно с Него. Това е тяхната сила съчетана с Неговата. Но силата на Боговете е пак Негова, щото те са Негови инструменти.

Но е имало Повеля от Него. От Него е излязло Мистериозно Слово. (Ще обясня.) В това Слово Бог е бил Пълен, Цялостен, Тотален, Едно със Словото! И тогава Това Слово е Бог. В Това Слово Бог е излял Себе Си. И всичко това е Неземно.

Пък и какво земно може да има в Неземният Бог и Боговете?

 

В Началото пирамидата е била безформена - само идея, ефир.

Въобще всичко е било Идея. По-късно Древно Слово е дало Рождение на всичко - Богове, Слънца, пирамиди.

Всичко се е Родило чрез Тайнството Глас!

 

(Малко отклонение за Гласа.)

Бог е отделил от Духът Си специално тънко, ефирно, енергийно Излъчване и то влиза в човека и в нещата и става Глас.

Гласът е особен род тънка енергия и Тази енергия може да изговаря Същността. Ако в туй Слово влезе Свръх-Слово Бог. А Бог е Глас в Гласа.

(Ще обясня.)

 

Ако Бог реши пряко да ти говори, Той отстранява всички други гласове и ти говори така ясно.

 

Ще дам пример: Много хора ти говорят външно. Когато се яви един човек Същностен и ти говори същностно - любящ човек или някакъв…с Тайната на Гласа, с Тайната на Бога в себе си, това вече те Докосва вътрешно и ти казва нещо отвъд думите.

В Египет е имало цяла Тайна Наука за Гласа.

Но това е друга дълга история.

Да?

 

Тази Тайна Наука за Гласа, свързана ли е и с това, което в Писанията и в Окултната Наука се нарича “Тихият Глас”?

В най-Дълбокият Смисъл това е Тихият Глас. Обаче има и други тихи Гласове на Висши Същества. Но ако Той реши пряко да ти говори, Той ги отстранява всички и така ти говори убедително, че ти просто така си уверен, че забравяш всичко.

 

Истинската пирамида е извън Небето и земята. Долу е само нейната груба част - втвърдената материя, сгъстената енергия.

 

Обратното на пирамидите е хаосът и тъмнината. И всичко материално се предшества от Духовното. Зад материалната пирамида стои Духовното Начало и затова пирамидата е Духовна, а не както изглежда - физическа. (Тя изглежда външно.) Но това е Духовно Начало слязло в пирамидата, за да ни води към Бога.

Пирамидата е скрито Духовно Присъствие, а не земно.

Почитта към пирамидите не е почит към света, а Почит към Духовното, към Небитието и към Нищото - мястото, откъдето е слязла пирамидата.

 

Определено е пирамидите да надживеят времето и сътворението. Те ще го надживеят, щото така си е просто.

 

Древните египтяни казват:

“Пирамидите са създадени от “Меду-Нетер - Божествената Реч”, Пра-Старата Сила.”

 

Тот казва:

Пирамидата е несътворена. Тя е вътрешно явление, а на земята е само видимост.” - Ти я виждаш, но тя не е видима - изглежда.

 

Пирамидата това е Храма, а материята само слязлата енергия, която се е облякла в материя - излязла навънка. Както Душата се е облякла в тялото.

Душата е Същността на тялото, както енергията е Същността на пирамидата.

(Ще обясня.)

Реката тече, но това не е водата. Енергията е течаща, а водата е инструмента. Ако енергията се оттегли, реката пресъхва - езерото става блато и така нататък.

 

Древният Бог е Цялата Сила.

 

Тази Пра-Сила Айдара - на Древен език се нарича “Айдара” държи в Ръцете Си световете, вселената и пирамидите и всичко говори за Неговата Неизмеримост.

Тази Древна Сила е Съвършена, Тя е нещо Абсолютно.

 

А Изначалното Слово е излязло от Тази Сила и То е Тотално. И само Тази Сила може да Изрича всичко и тогава нещата стават.

 

Бях ти казал: Той създава динозаврите, Той ги унищожава.

Някои биха казали “Защо?” - Няма “Защо?” Той знае какво прави! - Създава ги (те са стари демони), създава в тях голяма алчност, после ги унищожава и показва им, че това не е Пътят. Тука в света нещата трябва да се преживеят, за да ги разбереш. С преживяване е!

Не става с цитати, нали?

 

Словото е Инструмента, а Бог е Извършителят.

 

След хиляди години в Библията се явява стиха…след хиляди години:

Кажи Само Реч!” - …И Той като Каже…

 

И така, пирамидата е Послание от друг свят, от друг Порядък, от Велик Невидим Порядък, който не е живот във времето и света, защото човека е Дух. И този Дух трябва да се върне в Този Божествен Порядък.

 

Пирамидата е Духовен Дом, а не дом на света. В света пирамидата е само гост.

Пирамидата е Идея по-дълбока от целия свят, защото е Дар от Дълбините на Бога.

 

Камъните и скалите също растат, както плодовете. Кой расте в тях? Силата! - Неговата Изреченост!

(Туй важи даже и за скъпоценните камъни, Боре.)

 

Колко расте Силата? Колкото расте силата, толкова расте и камъка. (Това важи, както казах и за скъпоценният и за обикновения камък, който може да стане голяма скала.)

 

Има Една висша Древна цивилизация. Тя е слязла от Древният Бог и е без начало и без край, без грехопадение. Тя е била Сила в Пра-Силата. Тя е била част от Върховната Сила. Това са Божества, не Богове. Те са създали Сфинкса. А, Боговете съединени с Бога са създали пирамидите.

 

Тези Божества от Духовният свят ли са? Или, тъй като казахте по-рано в лекцията, че пирамидите имат Неземен произход…,

Да.

 

…а пък и като имаме предвид, че върховете им са насочени към Сириус…

Да.

Тоест, какви са тези Божества?

Значи, тези Божества не са духовни. Това е ограничение.

Значи, Боговете могат да бъдат духовни и божествени. Тези Същества спадат към една от степените на Абсолюта - по-ниските степени.

 

В тази Чиста Древност, Словото е било Бог - Върховен Създател и Двигател. Това е било цивилизация на Древните, на Древно-Скритият. В Египет са Го наричали Амон - най-Скритият!

Толкова е Скрит, че никой не може да Го открие, защото е над(й)-вглъбен в Себе Си - Абсолюта - Връх на Скритостта!

 

Това е Цивилизация слязла от Нищото и върнала се в Незнайното, в Безименното - Върховния! Без да бъде докосната от време и сътворение - Чисти Духове на Силата умеещи да се съединяват с Пра-Съществото.

Древните Атланти са били обучавани от тази Пра-Древна цивилизация.

 

При Сфинкса и пирамидите е действал Изначалният свят и Древното Слово, което Тайно е Изричало нещата от Себе Си!

 

Това Древно Слово е създало всичко - Божества, Богове, Жреци и е действало чрез тях. Защото тогава всичко е било Величествено Единство!

 

Да.

Да.

 

Сфинксът и пирамидите са само следи от Дрвения и от тези Изначални Същества за Пътят на човека към Върховното Измерение в себе си, когато е бил Бог и част от тази някогашна Пра-цивилизация.

Това е било времето, когато човека е бил древен и е нямал история.

 

Атлантите знаели, че ако пирамидите не разкрият Скритото Си значение, светът ще бъде погубен. (Ако те не разкрият по-дълбоко…)

 

Не го разкрият на хората?

Не го разкрият на хората…Да.

 

А това означава, че те са една форма на Милост?!

Да, да.

 

Пирамидите са Пътят към Сфинкса и пирамидите показват Пътят към Безкрая. Сфинксът - Пътят към Мистерията - най-Древното Царство!

 

Пирамидата определя Пътят на Предаността. А Сфинксът Пътят на Пълната Отреченост!

 

Изчезването в Мистерията е края на Пътя и Началото на Дълбините!

 

Когато в Древността Съществата са изгубили своят Дух, своята Реалност са се родили пирамидите, за да окажат Пътя.

 

Пирамидите означават Пра-Родина - Нетленност. И тука е Отговорът на Живота, а това е излизане от историята на света.

(Тя е заблудена и е тръгнала в погрешна посока.)

 

Както и сега по време на войната, нека да ти загатна (само за малко ще се отклоня): Значи има хора умряха по време на войната - голяма Благодат, защото някои от тях - една част - имаха отклонено съзнание. Ако живееха дълго и оцеляха щяха да направят жестока карма за следващото прераждане. Други оцеляха, обаче не обичат Бога - упорити - ще бъдат наказани. Ще живеят…Ще живеят…Избраха оцеляването, а не Бога. ще направят тежка карма и в следващото прераждане…и така нататък…Ще плащат като…Просто света е в страшно невежество!

 

Най-голямото бедствено положение, Боре, това е невежеството! И после следва израждането…Както и да е.

 

Пирамидите не принадлежат на света, а на Древността!

 

Вторият Пра-Старец казва:

Животът не е даден да го живееш, а да го Осветиш!

 

(Ще обясня.)

Не да мислиш, а да Одухогворяваш хората и Съществата и да ги Обожествяваш!

Няма нужда да променяш света. Иска се Живот в Бог и Истината! Никаква промяна! Ти не можеш да промениш нищо!

 

Някой път един древен навик - може цял живот да работиш и да си остане. То не е твоя работа.

 

Освен туй Ошо много тънко казва: “Твоите слабости и твоите недостатъци са част от твоят път и твоето съвършенство.”

 

Сещам се за една шега (ще допусна една шега) от Ошо:

Трима хирурзи били в отпуска и се хвалят. И първият казал:

 • Срещнах тежък случай - човек без крака - сложих му крака. И сега се кани да стане олимпийски шампион по бягане.

Вторият човек казал:

 • Срещнах тежък случай - жена паднала от 30 етаж с разбито лице - такава я направих красива…Сега иска да стане “Мис Свят”.

Третият мълчал. Те го питат:

 • Нали си приятел, сподели нещо!

Каза:

 • Срещнах човек без глава и нямах нищо под ръка освен една зелка. Сложих зелката и сега този човек иска да стане министър на Съединените Американски Щати.

…Ошо е много деликатен - той има много такива шеги. Както и да е…

 

Според Вторият Старец:

“Единственият Изход е Навътре, докато изчезнеш в Безкрая! Писанията са пирамиди - Древни Писания, но те са без значение ако ти не съвпадаш с Истината!”

(Не с религия, не с Библия - “...ако ти не съвпадаш с Истината!”)

 

Мистерията е всякога Недосегаема. За нея няма пророчества.

 

Казва: “Човекът е Същество, което липсва на себе си.

 

Споменахте сега думата “пророчества”.

Да.

 

…И така, шири се из общественото пространство, на фона на скорошната, глобална пандемия, сега - на войната, че едва ли не в момента според пророчествата останали в Писанията, се намираме в апокалиптични времена.

Въпреки че като се замисля, преди стотина години, когато Учителя е изнасял лекциите, отново е имало пандемия и две много по-тежки войни…Намираме ли се сега в апокалиптични времена?

Значи, ние се намираме от хиляди години във внушения за апокалипсис, за потоп, за…

 

Значи…да допуснем, че ти си посветил живот на Бога…- (Ти вече си го посветил в известен смисъл и вървиш така…Аз лично много съм Доволен и Благодарен, но туй е друга тема.)

 

Значи, Бог в тебе, има ли за Него апокалипсис? Има ли? Ако ти се осъзнаваш като Дух - това е по-дълбоко и от Душа!

 

Аз го питам въпроса, заради Душите, но всъщност апокалипсиса е за (ума), за егото?

Значи, ако той дойде - да кажем, че идва: Суфи-децата ще го посрещнат с ръкопляскане, защото това е не края на света, а Началото на Истината! Така са обучени Атлантите…

И после - никога е нямало край, а Начало! Но просто апокалипсиса е една идея, която също спада към илюзиите.

 

Да.

Ние сме Древин. Нищо не ни докосва!

 

Той частично за някои хора може и днеска да има апокалипсис. Просто това спада към дълбоките, второстепенни, третостепенни…

 

Същността е Бог и Истината! И от Него към…

 

Да.

Но заради Душите, които живеят все още в може би на ръба, на фона на този страх, който се насажда и от медии, и от…масово от човек на човек - как да им…

…Успокоим.

 

Да. Осветлим…Да не…

Добри ри са условията на страха или…изобщо…?

Ами, значи Яджнавалкия казва:

“Ние сме безсмъртни. (И по-дълбоки - казах.) Нищо не можем да направим по въпроса.”

Човекът е Същество извън материята, извън отвъдният свят и няма как… - извън сътвореност, извън Несътвореност…

В Чистият Дух няма…Просто това е Велика Блага Вест - “Осъзнайте се като Души, като Духове и като Нещо още по-Дълбоко!” (Искрата, за която говори Майстер Екхарт) Защото Тя е пък есенция на Духа. И Там вече се връща човек към Мистерията. (От Духа…)

“Няма какво да ви се случи, освен като внушение, като невежество на ума.” - Всъщност то невежеството е апокалипсиса! Но и то не важи. Просто…

 

Именно, когато е такъв Подхода - като Души и Духове - се премахва страха.

Учителят казва: Ти може да се самоубие - пак не можеш да умреш.

Просто…нямаш никакъв изход!

 

Бог Е Скрит и в това, което разбираш и в това, което не разбираш!

 

Обаче, ако ти си смирен, ако си нищ, ще разбереш това, което разбираш! - Забележи!

 

Ние казваме: “Разбираме” - Да! Обаче ти трябва да си преживял състоянието Дух, за да го осъзнаеш още по-хубаво.

 

Но и да не го осъзнаеш, ние сме наистина Духове и Души, щото тялото…, нали…

 

Старец означава Същество, което е Осиновило Дълбините си!

 

Пирамидата е Велик Дар от Бога за тези, които ще станат Богове - Жест на Бога!

 

В Неизвестните изречения, Христос казва:

“Този, който истински търси Отца Ми, той вече е в Него. И това е Върхът на пирамидата.”

Той вече е в Него, щото Той Самият търси Себе Си. Той ти е Позволил да Го търсиш!

 

Парацелз казва нещо много хубаво. Казва:

“Най-голямата чест в този свят ако ни е Позволено да служим на Бога!”

 

Значи, може да работиш каквото си искаш, но това е Върха!

 

Сещам се - туарегите:

“Ако твоят копнеж е удовлетворен, той не е истински копнеж!”

 

Защото е завършен.

Да. Той е завършващ и ти влизаш в смърт!

 

Лао Дзъ казва:

“Ако едно дело е завършено, нали…то но никога не може да бъде завършено. То продължава…”

 

Първият Пра-Старец. Казва:

“Това, което търсиш - то те е приело.”

 

И казва:

“В твоите Дълбини е твоята Реалност! Ако нямаш Дълбини, нямаш реалност.”

 

Превеждам: Разбери Дълбините си, а не този свят.

 

И завършвам с Първият Пра-Старец:

“Някога, извън времената, Там в Сърцето на Безмълвието, Древният ми Каза: Всички някога ще бъдат близо до Мен, но няма да ме познават, защото ще съм прекалено близо до тях.”

 

То е както рибата във водата, Боре…

Да. Това е.

 

Когато казахте, че Тот е получил това видение за Идеята-пирамида, можем ли да кажем, че всъщност той е вдишал частица от Абсолюта чрез Очите Си?

Той е много Дълбока Единна Част с Древния и чак после с Бога.

 

Значи, подготвяме книга за него…Долу-горе наближаваме да я завършим. Има едни писани неща там, щото те са прекалени…

Това е нещо, което…значи надминава Мъдростта на Богове, на Мъдреци, на Синове…Те, още има хора, които го смятат, че е някакъв учен. Това е Нещо Грандиозно! Самото…

Както Дао слиза чрез Лао Дзъ и си изнася нещата. Просто Дао си говори. Лао Дзъ го няма - тотално изчезнал. И Тот е така, в смисъл на Древността - друга система на Нищото. Той…Той е обучавал Богове, не хора, не учени - Жреци на Дълбоко ниво и други Жреци.

 

Тот, Христос, Учителя - сега излъчват ли към нас?

Значи, всичко постоянно работи и затова настава едно Пробуждане!

 

Даже някой път са ми казвали: “Тез хора въобще не трябва да ти слушат интервютата и лекциите. Какво правят там?” Други пък е…- Нали? Ние не решаваме тез въпроси. Всеки си има свой Път, нали. Да, моите интервюта смущават, обаче който разбере нещо Същностно, Дълбоко ще му олекне.

 

Примерно, туй интервю за Пра-Съществото няколко хиляди, Боре, щяха да го разберат. Обаче Истината…Има там едни Истини…и Самата Истина Тя е убиец.

 

Нека да приемем, че…

…Отпада интервюто.

…ще им увеличите Жаждата по този начин...

Да, да.

 

към Истината.

Да, да.

 

А и Учителя - говоря за Великото Единство под Името “Учителя” може и насаме да им даде Откровение.

Ами Той поначало е изпратил Същества - Невидими Братя, напреднали, които да ги водят. И от време на време, Самият той ги Повежда.

И всички, които са избрали Тоз Път вече е свършен факт. Има вече нещо в тях Дълбоко Спасено - няма Спасител! Те не чакат отвънка Спасител, Боре. Защото е смешно!

Ти го чакаш отвънка, а пък не си готов! Или в църквите чакат възкресение на мъртвите.

И ако възкръснат всички…Аз съм го казвал: тези хиляди идиоти и престъпници, ти представяш ли си?

 

Възкресението е в чистите Духове!

 

Другите ще се прераждат, но то не е Възкресение.

 

Да. Трябва да възкръсне нашата Жажда по Истината!

И нашата Истинска Любов към Бога!

И да не казваме: “Само този Учител е прав.” - Защото всички служат на Нищото! - Заратустра, Мелхиседек…

Как ще спасиш Мелхиседек? Кой си ти? С какво Писание? Какво ще му кажеш? Ще му кажеш: “Да ти проповядвам.”

Това е…надминало Вселената! И на моменти някои от такива Същества са над Духовната Вселена.

Защото се е случвало такива християнски проповедници да проповядват на Даоси и на Дзен… - трагедия страшна!

Оня е…Просто Самият Бог е там! Той не може да го види, горкия, че в него живее Бог, щото просто те изслушват коректно.

 

Ама и Той Скрит, нали Нищото?

Да, да.

 

На финала на това интервю да изразим Преклонението пред Тази Милост, която постоянно бди над нас.

Ами, Тя не е спирала да се излива, Боре и…

Ние пак ще имаме Дълбоки интервюта, нали. Подготвил съм: Древното Зло, Древността, Грехопадението, за Хекау, за Древните Думи…Просто, но…това интервю разбрах, че то не случайно се отложи - направихме там компромис там за войната

 

Но пак искам да кажа - Много важно:

Тези, които отричат прераждането, никога няма да разберат Божията Справедливост! Те са вече наказани. Свършено е!

Изказват се иначе: “Путин виновен, дявола виновен, държавата виновна. Сега пък украинците - те виновни…” - И те все ще сразяват себе си, щото едно изказване…Кой си ти? Ако не си проучил дълбинно нещата, как може да се изказваш?

Ти представяш ли си Христос да говори общи приказки, или Тот?

 

Голяма Любов слиза към нас чрез Учителя! И така съм Благодарен, че…

Тези интервюта с Помощта на Учителя, нали?! Това е…Не мога да го изразя…така…

 

Трябва да ти кажа честно, Боре, че два пъти ми удължава Учителя живота. Сега е трети път - Заради Душите! Много Обичам Душите! (Никакви умове, никакви сътворени…)

 

Душите са ми…най-Скъпото нещо!

Да.

 

Благодаря!

Препоръчани книги:

Борислав Борисов
Борислав Борисов
Борислав Борисов е автор на текстови материали, видео репортажи и интервюта в Портал12. Работи в сферата на медиите от 2004-а година. Създател на едни от първите големи новинарски онлайн платформи в България, сега собственост на водещи медийни групи.

Роден в Търговище, завършил престижната Езикова гимназия в Ловеч, учил Аграрна икономика в Свищов, работил в редица страни на запад и у нас, главно в сферата на агробизнеса, медиите и сигурността ( анализатор в B2 Security - продоволствена сигурност, противодействие трафика на хора, регионално развитие и политики на Балканите, антитероризъм), основател на Асоциация на българските села.

Борислав Борисов е последовател на духовните и езотерични учения от 19-и век, като сред любимите му автори са Морис Метерлинк, Рудолф Щайнер, Райнер Мария Рилке и др.  Отдаден на изучаването и въвеждането в потънкостите в Учението на Учителя Беинса Дуно (Петър Дънов), както и на школите на Брат Михаил - Омраам (Михаил Иванов) и Елеазар Хараш.

Изследовател на алтернативните методи в психологията, парапсихологията и квантовата медицина.  За контакти: borislav@portal12.bg 
Елеазар Хараш
Елеазар Хараш
Елеазар Хараш е един от най-емблематичните представители на чистата духовност в нашето съвремие. Около 40 години изнася лекции в сферата на духовното развитие и себепознанието. Словото му се отличава с особена чистота, дълбочина и свобода.

Като лектор и писател изнася квинтесенцията на всички световни учения и значими мъдреци, обединявайки чистата духовност на цивилизациите и техните Учители от древността до днес. В лекциите си поставя мост между всички древни учения и религии, като премахва разделението, омразата, междуособиците и показва тънката връзка в основата на всяко учение. Основните принципи в изнасяните лекции от Елеазар Хараш са: Любовта, Мъдростта, Истината, които съграждат главната посока в развитието на всяка душа.

Важна особеност в дейността на Елеазар Хараш е тази, че по отношение на своите последователи и ученици той не прави формално обединение в организация, структура или каквато и да е външна обществена, социална или религиозна форма. Напротив – налице е свобода и непривързаност. Елеазар Хараш изнася в лекции, книги и видео интервюта, всичко необходимо за персоналното духовно развитие на всеки човек, без да го поставя в условия на каквато и да е зависимост. Многократно казва, че в духовното развитие се върви самостоятелно, чрез воля и по свобода. Всички негови лекции са безплатни, а в ежедневието си работи, потопен в дълбини за всяка нова книга, предстояща лекция или видео интервю.

„Любовта ти дава живот, Мъдростта – светлина, Истината те дарява със свобода. Затова Учението е универсално и това е нашата свещена троица – Любов, Мъдрост, Истина. Отнема недостатъците, слабостите. В това учение не можеш да мразиш, да критикуваш, да завиждаш, да боледуваш. Нямаш проблеми. Имаш задачи. Дава нещо универсално, което не се обяснява, а се чувства. Дава възможност да познаеш онази част от себе си, онази пълнота в живота, която е изгубена още в рая. Изгонени от рая – изгнание означава изгубената пълнота и Учението я връща. Но трябва да се отдадеш много искрено, предано.“

 
 • Главното ударение на това учение – е в чистотата, тя е външна, вътрешна и мистична.
 • Другото ударение е в смирението и всеобхватната мъдрост.
 • Чистотата трябва да бъде явна и тайна, скромна и тиха, а смирението трябва да бъде без показ.
 • В това учение са важни малките постоянни усилия – те са безусловни.
 • Мъдростта е всеобща.
 • Това е учение за чистия път към Бога.

За истинските ученици, Елеазар Хараш казва няколко основни принципи:
 • Който е въвлечен в света, не е ученик. Ученикът ражда хармония от себе си, а не от другите.
 • Човекът се учи, но не се развива. Само ученикът се развива.
 • Ученикът не се бори със ситуациите – той ги преодолява.
 • Ученикът знае, че любовта към Истината го освобождава от борбата за оцеляване.
 • Ученикът всякога съхранява Любовта, защото знае, че само чрез нея възприема Бога правилно.
 • В смирението на ученика е скрит силен огън. Ученикът живее в потока на Бога. Той е сключил свещен съюз с Тишината.
 • Ученикът има свещен говор. Той има чист и динамичен покой.
 • Ученикът всякога съхранява своята чистота, за да може да има висше ръководство.
 • Ученикът е владетел на себе си и затова обстоятелствата не го владеят.
 • Никога не нарушавай своята безкрайност.
 • Ако изгубиш опората на живота си, придобий увереност.
 • Човекът е красив, когато е създал Безкрая в себе си.
 • Поставяме на първо място Бог в живота си, а после себе си.
 • Ученикът всякога избягва злословия и многословия. Ученикът много бди над думите, вършителите на кармата.
 • Ученикът знае, че тайната на живота е в това, че има само Едно Действащо Същество.
 • Ученикът познава намерението като тайна енергия на собствената си същност.
 • Ученикът познава свещеното Слово и свещеното Слово го познава.
 • Ученикът носи в себе си силата, която може да изменя пространството. Разбира се това става насаме, между него и Бога, във взаимно съгласие.

„Аз съм благодарен, че имам такива ученици, които видях, и за които Учителя ми каза, че са определени.
Аз наблюдавам от много време тяхната работа – мога само да кажа, че е нещо изключително да познаваш истински ученици на Учителя – скромни, тихи, могъщи – ежедневно и съзнателно работещи върху себе си – бих казал – те са една светеща тишина. С тях ще образуваме ядрото на България, с тях ще работим и в бъдещето, защото Учителя иска могъщи ученици – надрастнали изкушенията на живота, победили напълно змията в себе си, господари на себе си и на своята съдба...познаващи същността на учението...чиито символ е диамантената воля. Няма време за поздрави и външна култура, няма време за излишни въпроси, няма време за отпускане и отлагане...няма време за баби в окултизма. Сега е огнено време, огнен цикъл, сега е време, в което се изработва могъществото на ученика и неговото изключително смирение, което е висок връх."
 


Биографични данни:
Елеазар Хараш е творчески псевдоним на Петьо Йорданов, роден във Варна на 29-и януари 1954-а година. Израства в уединение сред семейство на глухонеми. От 8 годишна възраст започва да изучава тайните на природата и да общува активно с невидимия свят. Още като дете е привлечен от невидимото и жаждата за Бога.

Елеазар Хараш е продължител на Учението на Всемировия Учител Беинса Дуно (Петър Дънов), като своеобразно поема щафетата в Учението през 1986-а година от прекия ученик на Учителя – Брат Михаил – Омраам (1900 – 1986).
Елеазар Хараш започва да издава редица книги, както по свои лекции, така и по Словото на Учителя, или както го нарича – Първия Старец от йерархията на 24-мата Старци.

„Името Елеазар Хараш ми е дадено от Учителя през 87-а година, да нося с него отговорност. Дадено е след самадхи, с него нося голяма отговорност. Има две значения, ще кажа само едното: Божествен център."
 
Афоризми от Елеазар Хараш:
 • Чистите действия нямат съдба.
 • Само Любовта лекува, защото е Сила Божия.
 • Бог въоръжава с Любов този, когото иска да съхрани.
 • За да бъде човекът висше същество, той трябва да има воля избрала Бога по свобода и любов.
 • Над всяка практика е чистото сърце, то може да променя събитията.
 • Който е познал себе си, става Изгряващо Слънце в себе си.
 • Силата работи в Тишина.
 • Гласът е загадка. Има гласове, които ни пречистват. Изворът показва, че само това, което е постоянно, е реално.
 • Най-здравословният живот е близост с Бога.
 • Знанията са бреме, Мъдростта е лекота.
 • Истинското образование е да научиш детето да търси Бога цял живот. Детето трябва да търси умението на Словото.
 • Дълбинно Чистото е всякога трудно за разбиране.
 • Овладей себе си, ако искаш да получиш Пътя си.
 • В Любовта е Единението. В Истината е Изчезването.
 • Древността действа с Безмълвие и Безупречност. Древността работи и сега. Тя е тук. Тя е Всеобхватът.
 • Словото превъзхожда всяка наука и религия.
 • Словото отключва световете – измеренията. В Словото е скрит Пътят.


Творчество:
След 1989-а година, Елеазар Хараш продължава изнасянето на лекции, като първоначално това са сбирки в апартаменти и малки зали, в градовете София, Варна, Бургас, Русе, Добрич, Плевен, Шумен, Стара Загора и др. Постепенно започва един процес на поставяне на основите и актуализацията на цялостната визия на всички духовни течения през вековете до днес. Паралелно с това Елеазар Хараш издава книги за духовно развитие. Някои от най-дълбоките са за Христос, автентичното християнство, богомилите, както и множество лекции за Египет, Атлантида, Древна Индия, Учението на толтеките, Мъдростта на индианците, Мъдростта на суфизма, Мъдростта на Лао Дзъ, както и Мъдростта на народите по света.

Една от най-разпространените му книги е „Формулите - свещени ключове“, в която се съдържат 1000 тематични формули за работа със Словото. Най-дълбоките книги на Елеазар Хараш са по темата за Мистериозните Старци.
Освен книги със свои лекции, Елеазар Хараш издава книги на редица мъдреци и мистици. Издава книги на белгийския мистик и драматург, носител на Нобелова награда за литература (1911-а година) – Морис Метерлинк. В серията от книги влизат и книги за Кабала, тайната на числата и множество тематични книги из Словото на Учителя Петър Дънов (Беинса Дуно).

Видео интервюта и лекции:
От 2016-а година Елеазар Хараш започва изнасянето на видео интервюта пред специализирания сайт за духовно развитие и себепознание – Портал12. В поредица от теми, чрез интервютата се навлиза плавно в дълбочината на фундаментални истини и принципи, свързани с осъзнаването, будността и развитието на духовните добродетели и способности. Така от началните и базови теми през 2016-а година, зрителите се потапят до изключително дълбоко Слово, предадено същевременно на разбираем език, едва 3 – 4 години по-късно, разглеждайки ретроспекцията на подбраните теми.

Паралелно с това, Елеазар Хараш продължава да изнася лекции във Варна (и по изключение 2 лекции във Велико Търново (2017 и 2018 година).

Свързани публикации

Egipetska fizika
01.03.2022 г.
5511

Елеазар Хараш: Свещените думи въздействат върху сърцето на боговете. Ето защо молитвата е много важна

Според древните египтяни вселената е абсолютно разумна и този, който е постигнал разум, е постигнал власт над себе си и власт над времето. Трябва да знаем, че древните египтяни, тези от първото време, от свещеното време, времето на Боговете, не живеели във времето. Те живеели на земята, но обитавали във вечността. Те обитавали в Боговете и във Върховния Бог.
Виж повече
Сфинкс
18.04.2022 г.
7226

Учителя Беинса Дуно: Сфинксът - Начало и край на нещата (АКЦЕНТИ)

Ако ние гледаме така на въпроса, ако сме носители на Божията Любов, Мъдрост и Истина, и ако сме изпълнители на Неговата воля, Той всякога ще гледа към нас с благоволение и ще ни помага да разрешим всички въпроси. Ние ще ги разрешаваме с Него.
Виж повече

Спонсори на Портал 12