Търси

Елеазар: Няма нито една строго предопределена съдба от звездите. Всеки може да се пробуди за един нов, Духовен живот

Още по темата ...
слънчев двойник

Д-р Светла Балтова: Всеки има слънчев двойник. Каква е връзката с Vesica Piscis? (ПЪЛЕН ТЕКСТ+ВИДЕО)

Виж повече
Деца на дъгата-Лили Димкова

Лили Димкова: Новите деца ще възстановяват светлината на Земята

Виж повече
 слънчевата енергия

Д-р Светла Балтова: Земята е обвита с 12 обръча - особен род трансформатори на слънчевата енергия (ЛЕКЦИЯ)

Виж повече
17.01.2022 г.
10710
Добавена от: Борислав Борисов
Подкрепям Портал 12! Портал 12 е алтернативна медия. Подкрепете ни за повече материали, видео и лекции! Виж повече
Свободният избор е даден, за да може човек да измени своята съдба. Това означава, че звездите не владеят над човешкия Дух, те са слуги на Духа. Пробуждането на човека не е обект на звездни влияния, той се влияе само от Духа. Това означава, че в Космоса има две различни системи от закони, които управляват съществата.

Космосът и звездите имат два вида отношения:
За хората те имат ограничителни условия и затова, каквото е писано, става.
Към пробудените хора имат друго поведение. Те им помагат да се развиват и стават все по-пробудени, Божествени Същества.

Само низшите светове са подхвърлени на влиянието на звездите. Не е необходимо астролог да ти гледа съдбата и живота, има много по-точен метод: бъди искрен с Бог в себе си, вътре в своята Душа, това е всичко. На тази Искреност звездите ще се поклонят.

Предопределението се променя с:
 1. Искрена молитва;
 2. Медитация;
 3. Промяна на името;
 4. Промяна на местожителството.
Тези неща променят хода на събитията. Името Аврам е станало Авраам. Според Кабала само една буква е прибавена, но тя е достатъчна да отстрани влиянието на звездите в неговия хороскоп. Авраам е направил промяна в съзнанието, а не само в буквата. Всеки, който иска да постигне дълбоко и искрено една по-висша степен на съзнание, той привлича една мощна, невидима сила, която му помага да стане господар на своята съдба. Това означава, че Свободният избор е голяма сила и че той може да промени всичко предопределено.

Свободата идва, когато съумееш да се свържеш със собствената си, вътрешна Космическа енергия. Когато един човек си е избрал определен Път в живота, Космическата енергия му съдейства да върви в този Път. Но ако е направил лош избор, тази енергия го насочва към капаните на злото. Това означава, че злото ще хване всички същества с лош избор в своята мрежа, защото то е част от мощната Космическа енергия на Бога.

Всеки ученик, който е познал Любовта или който е познал Бога, не може да бъде зависим от условията на звездите или условията на света. По Пътя на Любовта се постига себепознанието, а това означава, че чрез Пътя на Себепознанието ще се усъвършенства цялото битие.

Който има дълбоко и чисто желание да се усъвършенства, звездите не могат да му пречат, а напротив, всички условия в живота му стават помагачи, в това число и най-лошите условия.

Според Кабалата животът на човека е предначертан, но не и неизбежен, защото винаги има изход и
изходът се намира в Свободния избор. Кабалистически се смята така: човек се ражда точно в този час, че ако има Будност и стремеж, той може да промени цялото си минало, цялата си съдба. Това означава, че и звездите, и ангелите, и демоните – всички са в услуга на самоусъвършенстването, всичко се превръща в помагачи за будния.

Промяната на съдбата става чрез следния закон: Когато човек се издигне на по-висока степен в своето съзнание, предначертаното се променя, съдбата се променя, писаното се променя. Това означава, че няма твърдо предопределена съдба.

Когато името на Авраам се променя, това означава, че той се издига в нова степен на съзнанието. В тази връзка ще обясня някои моменти. Според Кабала, промяната в името е промяна в съзнанието. Някой друг път ще говоря повече по този въпрос. Тука само ще загатна, че тези, които имат много тежка болест, най-хубавото за тях е да си променят името и духовете, които са свързани (болезнените духове) с неговата тежка болест, започват да го изпускат. За предпочитане е името да се даде от Посветен.

 Авраам не е изменил просто своето име, а е направил промяна навътре – това също трябва да се разбере. В тази връзка Кабалата казва, че с тази вътрешна промяна той променя и астрологичните влияния. В Библията се казва, че Авраам е променил и своето местоживеене – това е друг момент. Кабалистически това също означава промяна на съдбата. Защото, Кабалата казва, че ако си промениш местожителството, ти променяш своя хороскоп. И това не се ръководи от звездите, както мислят някои астролози, а от Свободния избор.

Всичко, което е писано на ученика може да се измени, но се иска голямо Духовно извисяване – това е главното изискване. Към тази връзка ще обясня някои неща. Кабалистически Вселената е започнала своя живот по законите на причината и следствието. А влизането в по-високата степен на съзнание е влизане в Духа, това е Принцип, който е извън причината и следствието. Това означава, че който влезе в Духа, променя своя път. Ще обясня защо е така. Само в по-високата степен на съзнание може да има оправяне на грешките, само тук има усъвършенстване. Говорим за усъвършенстване, а не за видения и сънища или ясновидство.

Тъй като в неделя на лекцията в София една евангелистка идва да ме разпитва, да ми разказва видени- ята и своето ясновидство... Говори, говори и накрая ме пита: „Дойдох да те питам дали моето ясно виждане е ясно виждане“. Както виждате накрая се стига до един въпрос... Дълбоко в себе си тя се съмнява и тези видения не помагат много, дори и когато носят светлина в себе си. Затова аз на такива казвам, че трябва да се стремят нагоре към Върховната Светлина. Да не се хващат за малките светлинки, защото може да изпуснат голямата Светлина.

Тази промяна в новата степен на съзнание (разбира се, това е личен въпрос, Свободен избор) привлича ново Духовно ръководство от Висшия свят.

Според Кабалата звездите в хороскопа на човека са така поставени, че да тласнат човека в най-верния Път. Разбира се, тука преди всичко пак се иска Будност. Звездите не предопределят съдбата на човека, те само показват изхода и правия Път. Точно будният – ученикът, за който говорим – намира Пътя и изхода, а тези, които не могат да намерят своя път, мислят, че така им е предопределено. Това е тяхната илюзия, т.е. умът си играе с тях по този начин.
Само пробуждането може да заличи миналото на човека. А минаването в по-висока степен на съзнание, това е раждането отново. От всичко това става ясно, че няма нито една строго предопределена съдба от звездите. И всеки човек може да излезе от своето минало, ако се пробуди за един нов, Духовен живот. Тогава звездите ще му покажат Пътя и ще станат негови помагачи.

Има един момент, за който ще загатна и за който астрологията е била безпомощна във всички времена да навлезе в тази област, тя не може да разреши този въпрос. Тук само ще го загатна, няма да го обяснявам:

Астрологията не може да улови неуловимите изменения в Тайното съзнание на ученика. А точно на този уровен, на това ниво, стават скритите промени.

Преди да продължа само ще загатна... Когато Учителя е гледал ръката на Борис Георгиев – художникът, преди това ръката е гледана от една хиромантка и тя е казала, че от него няма да излезе художник. Когато Учителя погледнал ръката казал, че ще излезе гениален художник и след време Борис Георгиев става гениален художник. И когато са питали Учителя каква е причината, той казва, че на ръката има невидими линии. Точно тези невидими линии са свързани с Тайната на съзнанието, неуловимите причини отвътре, точно те правят промяната, а те не са написани на ръката. Значи, има една хиромантия, която се отнася до невидимата област.

Продължавам с темата за дълбоките промени.
Ако един ученик навлезе в дълбоко самоусъвършенстване, т.е. ако подходи много искрено по този въпрос, звездите му стават помагачи и техните енергии се спускат да му помагат. Това е във връзка и аналогия с Царството Божие. Тука ще го загатна и с това ще завърша, а другия път ще продължа. При разбиране на живота, Царството Божие може и в ада да слезе, и да го преобрази, всичко това се отнася до разбирането на живота.

Скоро една позната ме пита: „Ти как правиш своите лекции, нали получаваш информация, по този начин?“. Тук искам да ви кажа, че това не само, че е невежество, но много повече. Когато се говори за Мъдростта и по пътя на Учителя не се говори за информация, искам да ви кажа деликатната разлика. В Окултизма има много разлики и понякога те са много близки думи, а в същност е разлика от цели светове. Мъдростта никога не е информация и никога не е знание, а тя е проникване и разбиране. Думите проникване и разбиране са свързани с истинската Мъдрост, докато знанията и информацията не са. Те може да са път към Мъдростта, но не са Мъдростта. Значи, Мъдростта не е информация, не е получаване на информация, а проникване и разбиране. Проникване – ако има кой да те пусне, ако Висшия свят те допусне, въпросът е по-сложен, някой път може да се спра и на него.

По Пътя навътре ученикът трябва да се срещне с разпятието, т.е. с най-голямата Благодат. На разпятието се решава един от най-важните въпроси на живота. Това е въпросът над всички религии, евангелия и всички събития – въпросът за влизане в Посвещение. Човешкият Дух има знания, които са далеч над Библията и всички свещени книги.

Знанието е голяма опасност и затова е необходима Любовта. Тя изважда човека от пропастта на ума. Това означава, че само чрез Любовта можеш да навлезеш в разпятието и да възкръснеш, и само който е възкръснал, може да носи новия живот и благата на новия живот.

Елеазар Хараш

АУМЪ
Борислав Борисов
Борислав Борисов
Борислав Борисов е автор на текстови материали, видео репортажи и интервюта в Портал12. Работи в сферата на медиите от 2004-а година. Създател на едни от първите големи новинарски онлайн платформи в България, сега собственост на водещи медийни групи.

Роден в Търговище, завършил престижната Езикова гимназия в Ловеч, учил Аграрна икономика в Свищов, работил в редица страни на запад и у нас, главно в сферата на агробизнеса, медиите и сигурността ( анализатор в B2 Security - продоволствена сигурност, противодействие трафика на хора, регионално развитие и политики на Балканите, антитероризъм), основател на Асоциация на българските села.

Борислав Борисов е последовател на духовните и езотерични учения от 19-и век, като сред любимите му автори са Морис Метерлинк, Рудолф Щайнер, Райнер Мария Рилке и др.  Отдаден на изучаването и въвеждането в потънкостите в Учението на Учителя Беинса Дуно (Петър Дънов), както и на школите на Брат Михаил - Омраам (Михаил Иванов) и Елеазар Хараш.

Изследовател на алтернативните методи в психологията, парапсихологията и квантовата медицина.  За контакти: borislav@portal12.bg 
Елеазар Хараш
Елеазар Хараш
Елеазар Хараш е един от най-емблематичните представители на чистата духовност в нашето съвремие. Около 40 години изнася лекции в сферата на духовното развитие и себепознанието. Словото му се отличава с особена чистота, дълбочина и свобода.

Като лектор и писател изнася квинтесенцията на всички световни учения и значими мъдреци, обединявайки чистата духовност на цивилизациите и техните Учители от древността до днес. В лекциите си поставя мост между всички древни учения и религии, като премахва разделението, омразата, междуособиците и показва тънката връзка в основата на всяко учение. Основните принципи в изнасяните лекции от Елеазар Хараш са: Любовта, Мъдростта, Истината, които съграждат главната посока в развитието на всяка душа.

Важна особеност в дейността на Елеазар Хараш е тази, че по отношение на своите последователи и ученици той не прави формално обединение в организация, структура или каквато и да е външна обществена, социална или религиозна форма. Напротив – налице е свобода и непривързаност. Елеазар Хараш изнася в лекции, книги и видео интервюта, всичко необходимо за персоналното духовно развитие на всеки човек, без да го поставя в условия на каквато и да е зависимост. Многократно казва, че в духовното развитие се върви самостоятелно, чрез воля и по свобода. Всички негови лекции са безплатни, а в ежедневието си работи, потопен в дълбини за всяка нова книга, предстояща лекция или видео интервю.

„Любовта ти дава живот, Мъдростта – светлина, Истината те дарява със свобода. Затова Учението е универсално и това е нашата свещена троица – Любов, Мъдрост, Истина. Отнема недостатъците, слабостите. В това учение не можеш да мразиш, да критикуваш, да завиждаш, да боледуваш. Нямаш проблеми. Имаш задачи. Дава нещо универсално, което не се обяснява, а се чувства. Дава възможност да познаеш онази част от себе си, онази пълнота в живота, която е изгубена още в рая. Изгонени от рая – изгнание означава изгубената пълнота и Учението я връща. Но трябва да се отдадеш много искрено, предано.“

 
 • Главното ударение на това учение – е в чистотата, тя е външна, вътрешна и мистична.
 • Другото ударение е в смирението и всеобхватната мъдрост.
 • Чистотата трябва да бъде явна и тайна, скромна и тиха, а смирението трябва да бъде без показ.
 • В това учение са важни малките постоянни усилия – те са безусловни.
 • Мъдростта е всеобща.
 • Това е учение за чистия път към Бога.

За истинските ученици, Елеазар Хараш казва няколко основни принципи:
 • Който е въвлечен в света, не е ученик. Ученикът ражда хармония от себе си, а не от другите.
 • Човекът се учи, но не се развива. Само ученикът се развива.
 • Ученикът не се бори със ситуациите – той ги преодолява.
 • Ученикът знае, че любовта към Истината го освобождава от борбата за оцеляване.
 • Ученикът всякога съхранява Любовта, защото знае, че само чрез нея възприема Бога правилно.
 • В смирението на ученика е скрит силен огън. Ученикът живее в потока на Бога. Той е сключил свещен съюз с Тишината.
 • Ученикът има свещен говор. Той има чист и динамичен покой.
 • Ученикът всякога съхранява своята чистота, за да може да има висше ръководство.
 • Ученикът е владетел на себе си и затова обстоятелствата не го владеят.
 • Никога не нарушавай своята безкрайност.
 • Ако изгубиш опората на живота си, придобий увереност.
 • Човекът е красив, когато е създал Безкрая в себе си.
 • Поставяме на първо място Бог в живота си, а после себе си.
 • Ученикът всякога избягва злословия и многословия. Ученикът много бди над думите, вършителите на кармата.
 • Ученикът знае, че тайната на живота е в това, че има само Едно Действащо Същество.
 • Ученикът познава намерението като тайна енергия на собствената си същност.
 • Ученикът познава свещеното Слово и свещеното Слово го познава.
 • Ученикът носи в себе си силата, която може да изменя пространството. Разбира се това става насаме, между него и Бога, във взаимно съгласие.

„Аз съм благодарен, че имам такива ученици, които видях, и за които Учителя ми каза, че са определени.
Аз наблюдавам от много време тяхната работа – мога само да кажа, че е нещо изключително да познаваш истински ученици на Учителя – скромни, тихи, могъщи – ежедневно и съзнателно работещи върху себе си – бих казал – те са една светеща тишина. С тях ще образуваме ядрото на България, с тях ще работим и в бъдещето, защото Учителя иска могъщи ученици – надрастнали изкушенията на живота, победили напълно змията в себе си, господари на себе си и на своята съдба...познаващи същността на учението...чиито символ е диамантената воля. Няма време за поздрави и външна култура, няма време за излишни въпроси, няма време за отпускане и отлагане...няма време за баби в окултизма. Сега е огнено време, огнен цикъл, сега е време, в което се изработва могъществото на ученика и неговото изключително смирение, което е висок връх."
 


Биографични данни:
Елеазар Хараш е творчески псевдоним на Петьо Йорданов, роден във Варна на 29-и януари 1954-а година. Израства в уединение сред семейство на глухонеми. От 8 годишна възраст започва да изучава тайните на природата и да общува активно с невидимия свят. Още като дете е привлечен от невидимото и жаждата за Бога.

Елеазар Хараш е продължител на Учението на Всемировия Учител Беинса Дуно (Петър Дънов), като своеобразно поема щафетата в Учението през 1986-а година от прекия ученик на Учителя – Брат Михаил – Омраам (1900 – 1986).
Елеазар Хараш започва да издава редица книги, както по свои лекции, така и по Словото на Учителя, или както го нарича – Първия Старец от йерархията на 24-мата Старци.

„Името Елеазар Хараш ми е дадено от Учителя през 87-а година, да нося с него отговорност. Дадено е след самадхи, с него нося голяма отговорност. Има две значения, ще кажа само едното: Божествен център."
 
Афоризми от Елеазар Хараш:
 • Чистите действия нямат съдба.
 • Само Любовта лекува, защото е Сила Божия.
 • Бог въоръжава с Любов този, когото иска да съхрани.
 • За да бъде човекът висше същество, той трябва да има воля избрала Бога по свобода и любов.
 • Над всяка практика е чистото сърце, то може да променя събитията.
 • Който е познал себе си, става Изгряващо Слънце в себе си.
 • Силата работи в Тишина.
 • Гласът е загадка. Има гласове, които ни пречистват. Изворът показва, че само това, което е постоянно, е реално.
 • Най-здравословният живот е близост с Бога.
 • Знанията са бреме, Мъдростта е лекота.
 • Истинското образование е да научиш детето да търси Бога цял живот. Детето трябва да търси умението на Словото.
 • Дълбинно Чистото е всякога трудно за разбиране.
 • Овладей себе си, ако искаш да получиш Пътя си.
 • В Любовта е Единението. В Истината е Изчезването.
 • Древността действа с Безмълвие и Безупречност. Древността работи и сега. Тя е тук. Тя е Всеобхватът.
 • Словото превъзхожда всяка наука и религия.
 • Словото отключва световете – измеренията. В Словото е скрит Пътят.


Творчество:
След 1989-а година, Елеазар Хараш продължава изнасянето на лекции, като първоначално това са сбирки в апартаменти и малки зали, в градовете София, Варна, Бургас, Русе, Добрич, Плевен, Шумен, Стара Загора и др. Постепенно започва един процес на поставяне на основите и актуализацията на цялостната визия на всички духовни течения през вековете до днес. Паралелно с това Елеазар Хараш издава книги за духовно развитие. Някои от най-дълбоките са за Христос, автентичното християнство, богомилите, както и множество лекции за Египет, Атлантида, Древна Индия, Учението на толтеките, Мъдростта на индианците, Мъдростта на суфизма, Мъдростта на Лао Дзъ, както и Мъдростта на народите по света.

Една от най-разпространените му книги е „Формулите - свещени ключове“, в която се съдържат 1000 тематични формули за работа със Словото. Най-дълбоките книги на Елеазар Хараш са по темата за Мистериозните Старци.
Освен книги със свои лекции, Елеазар Хараш издава книги на редица мъдреци и мистици. Издава книги на белгийския мистик и драматург, носител на Нобелова награда за литература (1911-а година) – Морис Метерлинк. В серията от книги влизат и книги за Кабала, тайната на числата и множество тематични книги из Словото на Учителя Петър Дънов (Беинса Дуно).

Видео интервюта и лекции:
От 2016-а година Елеазар Хараш започва изнасянето на видео интервюта пред специализирания сайт за духовно развитие и себепознание – Портал12. В поредица от теми, чрез интервютата се навлиза плавно в дълбочината на фундаментални истини и принципи, свързани с осъзнаването, будността и развитието на духовните добродетели и способности. Така от началните и базови теми през 2016-а година, зрителите се потапят до изключително дълбоко Слово, предадено същевременно на разбираем език, едва 3 – 4 години по-късно, разглеждайки ретроспекцията на подбраните теми.

Паралелно с това, Елеазар Хараш продължава да изнася лекции във Варна (и по изключение 2 лекции във Велико Търново (2017 и 2018 година).

Коментари 0

За да коментирате, е нужно да влезете

Спонсори на Портал 12