Търси

Елеазар: Йоан е прероденият Хермес. Още в Египет той беше проникнал в Трите шестици

Още по темата ...
Христовия импулс

Последната и мощна проява на Христовия импулс е Учителят и Неговата школа, която се отваря само за готовите

Виж повече
Елеазар Хараш: Бог е Истина

Елеазар Хараш: Бог е Истина, Реалност и Свръхреалност навътре (ВИДЕО)

Виж повече
Елеазар: Петото тяло

Елеазар: Петото тяло - това е висшата душа и означава тяло на будност и духовност едновременно

Виж повече
Истинската Любов

Елеазар: Истинската Любов е събиране на две сродства в една изначална тоталност (ВИДЕО)

Виж повече
09.11.2023 г.
3588
Подкрепям Портал 12! Портал 12 е алтернативна медия. Подкрепете ни за повече материали, видео и лекции! Виж повече
Отец е отделил една Съкровена сила от Себе Си, която се нарича Словото или Христос. Това е Велик Принцип и Отец е възложил на този Велик Принцип една голяма задача: да организира цялата Вселена. На този Принцип са дадени всички сили и възможности. От окултна гледна точка, проповедите на Христос са вселяване на новите Божествени сили в човешкия свят и човешката Душа, за да стане тя мощна и да може да мине през Голгота (т.е. ключовото изпитание), за да познае себе си.

На Голгота тъмните сили привидно победиха, след като разпнаха Христос и Го прекараха през най-големите страдания. Но това беше необходимост и същевременно една много дълбоко обмислена Божествена стратегия, защото по този начин Христос влезе във вътрешната крепост на тъмните сили и разруши тази крепост. Крепостта, за която говоря, е Адът. Сега Вярата е силата, която ще разруши всяка крепост на злото. Затова Христос казва:

„Само вярвай!“.

Чрез Голгота Христос слезе в Ада и проникна в центъра на Земята, където се таят силите на Черната Ложа. Там Той даде Път и освобождение за всяка поробена душа - или за тези, които приемат Вярата. Чрез Голгота Христос успя да погълне в Своята аура цялата земна атмосфера - и с това да трансформира натрупаното зло. Той трябваше да погълне аурата на Земята с всичките й нечистотии - и точно затова трябваше да приеме страданието по необходимост.

На Голгота много от учениците на Христа бяха замаяни от станалото и не можаха да преценят дълбочината на случилото се, макар че бяха предупредени. Те не разбраха дълбокия смисъл на страданието, с едно изключение: Йоан. Само той от учениците присъстваше на кръста и неговата Велика Тайна.

Йоан е знаел тази Тайна още от Атлантида и Египет - затова той е този, който има истинско равновесие. Другите ученици чак след Възкресението започнаха да се опомнят и постепенно да разбират дълбокия смисъл на всичко, което е станало. От момента на своето пробуждане те влизат във връзка с Белите Братя, които им разкриват смисъла на станалото - и от ученици вече стават служители. Те се залавят сериозно за работа и започват своите поучения. Това е моментът на раждането на християнството.

Да издържиш изпита Голгота - това означава да имаш Любовта. Тогава тази Любов ти отваря вратата към Живота и към Тайната на Битието, където е скрит Отец.

Йоан знаеше една Тайна, която другите не знаеха. Това е една Тайна за Звяра. Тази Тайна може да се изрази само външно. Той знаеше, че и Звярът има космическа власт, и Бог има космическа Велика власт, но тази власт е единна. Този въпрос, в своята дълбочина, може да се разбере само от онзи, който може да осветли тъмнината в себе си. Този въпрос беше разрешен от Йоан. Той знаеше, че Звярът има власт само там, където му се дава от Отец.

Всичко това означава, че светът е сътворен от двете ръце на Бога, а не от едната. Едната ръка на Бога е Строгостта. Тя се проявява чрез Звяра като космическа тъмнина. Другата ръка е Милостта.

Йоан е постигнал тази висша будност още в миналото - при което за него тъмнината е винаги светеща. Още в Египет той беше проникнал в Трите шестици, т.е. в голямата Космическа Тайна на Звяра. Йоан е прероденият Хермес. Той знаеше, че Тайната на Трите шестици не може да се изчисли, преди да постигнеш едно дълбоко окултно и духовно развитие. (Има много изчисления на Йоан, които не съм включил в лекциите. Тогава са пишели с други числа, но сборът е пак същият - трите шестици.) Това означава, че въобще тайните изискват едно голямо духовно развитие - а този, който може да пази тайна (става въпрос за съхраняване, ако се научи и се тренира в тази област), получава от нея специална енергия.

В Своите проповеди Христос изнася Древното учение, което се е проповядвало в Рая - и затова Той казва:

„Царството Божие вътре във вас е“.

Чрез Словото Си Христос иска да припомни на хората това, което са учили в Рая.
Точно затова Учителят казва: „Християнството не е ново Учение. То е Учение, което хората са учили в Рая - и сега само си го припомнят“. Това означава още, че Царството Божие е Божественото в човека - и ние трябва да го намерим вътре в себе си.

В древността окултната Мъдрост е била скрита и се е преподавала само на царе и свещеници. Но те са злоупотребили с придобитото могъщество и власт - и тогава тази Мъдрост се е оттеглила навътре в собственото си светилище.
Любовта е окултния език на Бога, а ключът на окултния език е Свещеното Слово. Свещеното Слово е най-висшата Наука - и то дава на Посветения Откровения за Висшите Тайни на Живота.

Елеазар Хараш

 
Елеазар Хараш
Елеазар Хараш
Елеазар Хараш е един от най-емблематичните представители на чистата духовност в нашето съвремие. Около 40 години изнася лекции в сферата на духовното развитие и себепознанието. Словото му се отличава с особена чистота, дълбочина и свобода.

Като лектор и писател изнася квинтесенцията на всички световни учения и значими мъдреци, обединявайки чистата духовност на цивилизациите и техните Учители от древността до днес. В лекциите си поставя мост между всички древни учения и религии, като премахва разделението, омразата, междуособиците и показва тънката връзка в основата на всяко учение. Основните принципи в изнасяните лекции от Елеазар Хараш са: Любовта, Мъдростта, Истината, които съграждат главната посока в развитието на всяка душа.

Важна особеност в дейността на Елеазар Хараш е тази, че по отношение на своите последователи и ученици той не прави формално обединение в организация, структура или каквато и да е външна обществена, социална или религиозна форма. Напротив – налице е свобода и непривързаност. Елеазар Хараш изнася в лекции, книги и видео интервюта, всичко необходимо за персоналното духовно развитие на всеки човек, без да го поставя в условия на каквато и да е зависимост. Многократно казва, че в духовното развитие се върви самостоятелно, чрез воля и по свобода. Всички негови лекции са безплатни, а в ежедневието си работи, потопен в дълбини за всяка нова книга, предстояща лекция или видео интервю.

„Любовта ти дава живот, Мъдростта – светлина, Истината те дарява със свобода. Затова Учението е универсално и това е нашата свещена троица – Любов, Мъдрост, Истина. Отнема недостатъците, слабостите. В това учение не можеш да мразиш, да критикуваш, да завиждаш, да боледуваш. Нямаш проблеми. Имаш задачи. Дава нещо универсално, което не се обяснява, а се чувства. Дава възможност да познаеш онази част от себе си, онази пълнота в живота, която е изгубена още в рая. Изгонени от рая – изгнание означава изгубената пълнота и Учението я връща. Но трябва да се отдадеш много искрено, предано.“

 
 • Главното ударение на това учение – е в чистотата, тя е външна, вътрешна и мистична.
 • Другото ударение е в смирението и всеобхватната мъдрост.
 • Чистотата трябва да бъде явна и тайна, скромна и тиха, а смирението трябва да бъде без показ.
 • В това учение са важни малките постоянни усилия – те са безусловни.
 • Мъдростта е всеобща.
 • Това е учение за чистия път към Бога.

За истинските ученици, Елеазар Хараш казва няколко основни принципи:
 • Който е въвлечен в света, не е ученик. Ученикът ражда хармония от себе си, а не от другите.
 • Човекът се учи, но не се развива. Само ученикът се развива.
 • Ученикът не се бори със ситуациите – той ги преодолява.
 • Ученикът знае, че любовта към Истината го освобождава от борбата за оцеляване.
 • Ученикът всякога съхранява Любовта, защото знае, че само чрез нея възприема Бога правилно.
 • В смирението на ученика е скрит силен огън. Ученикът живее в потока на Бога. Той е сключил свещен съюз с Тишината.
 • Ученикът има свещен говор. Той има чист и динамичен покой.
 • Ученикът всякога съхранява своята чистота, за да може да има висше ръководство.
 • Ученикът е владетел на себе си и затова обстоятелствата не го владеят.
 • Никога не нарушавай своята безкрайност.
 • Ако изгубиш опората на живота си, придобий увереност.
 • Човекът е красив, когато е създал Безкрая в себе си.
 • Поставяме на първо място Бог в живота си, а после себе си.
 • Ученикът всякога избягва злословия и многословия. Ученикът много бди над думите, вършителите на кармата.
 • Ученикът знае, че тайната на живота е в това, че има само Едно Действащо Същество.
 • Ученикът познава намерението като тайна енергия на собствената си същност.
 • Ученикът познава свещеното Слово и свещеното Слово го познава.
 • Ученикът носи в себе си силата, която може да изменя пространството. Разбира се това става насаме, между него и Бога, във взаимно съгласие.

„Аз съм благодарен, че имам такива ученици, които видях, и за които Учителя ми каза, че са определени.
Аз наблюдавам от много време тяхната работа – мога само да кажа, че е нещо изключително да познаваш истински ученици на Учителя – скромни, тихи, могъщи – ежедневно и съзнателно работещи върху себе си – бих казал – те са една светеща тишина. С тях ще образуваме ядрото на България, с тях ще работим и в бъдещето, защото Учителя иска могъщи ученици – надрастнали изкушенията на живота, победили напълно змията в себе си, господари на себе си и на своята съдба...познаващи същността на учението...чиито символ е диамантената воля. Няма време за поздрави и външна култура, няма време за излишни въпроси, няма време за отпускане и отлагане...няма време за баби в окултизма. Сега е огнено време, огнен цикъл, сега е време, в което се изработва могъществото на ученика и неговото изключително смирение, което е висок връх."
 


Биографични данни:
Елеазар Хараш е творчески псевдоним на Петьо Йорданов, роден във Варна на 29-и януари 1954-а година. Израства в уединение сред семейство на глухонеми. От 8 годишна възраст започва да изучава тайните на природата и да общува активно с невидимия свят. Още като дете е привлечен от невидимото и жаждата за Бога.

Елеазар Хараш е продължител на Учението на Всемировия Учител Беинса Дуно (Петър Дънов), като своеобразно поема щафетата в Учението през 1986-а година от прекия ученик на Учителя – Брат Михаил – Омраам (1900 – 1986).
Елеазар Хараш започва да издава редица книги, както по свои лекции, така и по Словото на Учителя, или както го нарича – Първия Старец от йерархията на 24-мата Старци.

„Името Елеазар Хараш ми е дадено от Учителя през 87-а година, да нося с него отговорност. Дадено е след самадхи, с него нося голяма отговорност. Има две значения, ще кажа само едното: Божествен център."
 
Афоризми от Елеазар Хараш:
 • Чистите действия нямат съдба.
 • Само Любовта лекува, защото е Сила Божия.
 • Бог въоръжава с Любов този, когото иска да съхрани.
 • За да бъде човекът висше същество, той трябва да има воля избрала Бога по свобода и любов.
 • Над всяка практика е чистото сърце, то може да променя събитията.
 • Който е познал себе си, става Изгряващо Слънце в себе си.
 • Силата работи в Тишина.
 • Гласът е загадка. Има гласове, които ни пречистват. Изворът показва, че само това, което е постоянно, е реално.
 • Най-здравословният живот е близост с Бога.
 • Знанията са бреме, Мъдростта е лекота.
 • Истинското образование е да научиш детето да търси Бога цял живот. Детето трябва да търси умението на Словото.
 • Дълбинно Чистото е всякога трудно за разбиране.
 • Овладей себе си, ако искаш да получиш Пътя си.
 • В Любовта е Единението. В Истината е Изчезването.
 • Древността действа с Безмълвие и Безупречност. Древността работи и сега. Тя е тук. Тя е Всеобхватът.
 • Словото превъзхожда всяка наука и религия.
 • Словото отключва световете – измеренията. В Словото е скрит Пътят.


Творчество:
След 1989-а година, Елеазар Хараш продължава изнасянето на лекции, като първоначално това са сбирки в апартаменти и малки зали, в градовете София, Варна, Бургас, Русе, Добрич, Плевен, Шумен, Стара Загора и др. Постепенно започва един процес на поставяне на основите и актуализацията на цялостната визия на всички духовни течения през вековете до днес. Паралелно с това Елеазар Хараш издава книги за духовно развитие. Някои от най-дълбоките са за Христос, автентичното християнство, богомилите, както и множество лекции за Египет, Атлантида, Древна Индия, Учението на толтеките, Мъдростта на индианците, Мъдростта на суфизма, Мъдростта на Лао Дзъ, както и Мъдростта на народите по света.

Една от най-разпространените му книги е „Формулите - свещени ключове“, в която се съдържат 1000 тематични формули за работа със Словото. Най-дълбоките книги на Елеазар Хараш са по темата за Мистериозните Старци.
Освен книги със свои лекции, Елеазар Хараш издава книги на редица мъдреци и мистици. Издава книги на белгийския мистик и драматург, носител на Нобелова награда за литература (1911-а година) – Морис Метерлинк. В серията от книги влизат и книги за Кабала, тайната на числата и множество тематични книги из Словото на Учителя Петър Дънов (Беинса Дуно).

Видео интервюта и лекции:
От 2016-а година Елеазар Хараш започва изнасянето на видео интервюта пред специализирания сайт за духовно развитие и себепознание – Портал12. В поредица от теми, чрез интервютата се навлиза плавно в дълбочината на фундаментални истини и принципи, свързани с осъзнаването, будността и развитието на духовните добродетели и способности. Така от началните и базови теми през 2016-а година, зрителите се потапят до изключително дълбоко Слово, предадено същевременно на разбираем език, едва 3 – 4 години по-късно, разглеждайки ретроспекцията на подбраните теми.

Паралелно с това, Елеазар Хараш продължава да изнася лекции във Варна (и по изключение 2 лекции във Велико Търново (2017 и 2018 година).

Коментари 0

За да коментирате, е нужно да влезете

Спонсори на Портал 12