Търси

Елеазар: Грехопадението е Пазител от Древното зло и Велика защита (ВИДЕО+ПЪЛЕН ТЕКСТ)

Още по темата ...
Елеазар Хараш

Отец Ми съществува отвъд нещата, но Той е допуснал и ние да бъдем, за да Го Любим (АПОКРИФИ - Христос ♡ ЛЕКЦИЯ на Елеазар Хараш)

Виж повече
Огледай си Словото

Елеазар: Огледай си Словото, с което работиш. Да сгъстяваш Словото значи да образуваш нещата (ВИДЕО+ПЪЛЕН ТЕКСТ)

Виж повече

Елеазар - Божието Огнено Слово - закони, формули, концентрация (ИНТЕРВЮ - Май 2022)

Виж повече
16.06.2022 г.
3433
Добавена от: Борислав Борисов
Подкрепям Портал 12! Портал 12 е алтернативна медия. Подкрепете ни за повече материали, видео и лекции! Виж повече

Елеазар Хараш: В Грехопадението има дар за Спасение, Дълбоко Израстване и скрита Благодат (ИНТЕРВЮ)

 

Здравейте, Елеазар Хараш! Темата ни днес е за Грехопадението. Това е четвърто (бел.ред.5-то) поредно видео посветено на тази тема. Препоръчвам на нашите зрители, които не са гледали предходните да ги намерят в архива на Портал 12 в YouTube:

Елеазар Хараш - Тайната на Словото и грехопадението [19 Май 2018]

Елеазар Хараш - Древността, Древното зло, Грехопадението (ЛЕКЦИЯ, Юни 2020)

Елеазар Хараш: Бог и Грехопадението (ИНТЕРВЮ) [Sep 12, 2020]

Елеазар Хараш: Целта на Грехопадението е пълно завръщане в Бога с Осъзнаване и Единение (ЛЕКЦИЯ) [17 Юли 2021]

 

[00:33]

В началото искам да ви запитам:

Това грехопадение – тук на земята, то отражение ли е по сентенцията „каквото горе – това и долу“ на едно Древно Грехопадение – Първото?

Да.

То е по-малкото грехопадение, но хората трябва да се изцелят от него и… то първо е почнало горе (горе означава – отвътре, долу означава – навънка).

Но грехопадението ще изчезне при едно условия – в Правилния Избор.

Кой, кога ще го направи – зависи от Осъзнатост, от Жажда.

(Започваме…)

Проклятието е убило Луцифер, за да скрие голяма Божия тайна в живота.

Бог дълбоко се е скрил зад проклятието – това е Негово дело.

Това проклятие е дълбоко скрита Любов на Бога.

Второзаконие казва: „Делата Негови са Съвършени.

(Няма как да мислиш, че има грешка, въобще!)

Йов добавя (казва така): „Разумяваш ли делата на Съвършенството?“

(Трябва да изхождаш от тази гледна точка, за да почнеш да разбираш – не да мислиш, че е грешка или…)

Проклятието е произлязло от Любовта на Бога – от Любовта, която Е излязла от Божият гняв, за да се върнат съществата отново в Любовта и да познаят Бога като Велика Любов – една от целите.

Да?

[02:24]

Нека, в самото начало, да припомним и това, което вие акцентирахте в едно от предходните интервюта за грехопадението, че всъщност – Грехопадението е пряко свързано с дадената свободна воля на хората.

Бог се е отделил от човека. Дал му е свобода, за да стане той Бог.

Това при ангелите го няма, при архангелите го няма… и… всъщност – Голям Жест!

Към Христос – Бог e показал само Милост, а към Луцифер – и Любов и Гняв.

(Ще обясня – Бог e излял Любовта Си в проклятието към Луцифер за тайното Спасение на човечеството от Древното зло, за което говорихме)

 

Тези, които не разбират проклятието на Бога – ще изостанат вътрешно в развитието си.

Бог създаде Луцифер с Любов и после привидно го отдели от Себе Си, но вътрешно – те са във Велико Единство и в Замисъла на Бога. (Тука няма никакво разделение… Скрито…)

 

Имало един Серафим, който искал да приеме участта на Луцифер, но Бог му казал, че това не е за него. (Той знаел частично Планът, Боре… и искал да… обаче не е избран… А Бог знае…)

Луцифер не е собственик нито на Любовта, нито на Гнева. Тук работи само Божият Замисъл, защото само Бог Е Действащ – няма друг Действащ.

Ако вярваш, че злото е реалност – то започва да съществува, но чрез твоята фалшива вяра.

Ако вярваш, че само Бог Е реалност – Бог започва да съществува. (И тогава ще започнеш да разбираш нещата. Защо? – Защото това, в което вярваш, Боре – ти влагаш енергията си, убежденията си… и то почва да расте в тебе.)

Луцифер е означавал, в миналото – близост с Бога, а Сатана – отдалечаване.

Но кой може да се отдалечи от Бога? Възможно ли е някое същество, въобще да се отдалечи, след като Бог Е навсякъде? Къде ще се отдалечиш? И как може да има грях, след като Бог Е всичко?

 

Ако Бог влезе в Сатана (Си) – Сатана веднага ще стане Сияещ и злото ще изчезне.

Луцифер не е в грехопадението, а хората са в грехопадението.

 

Ще обясня – Проклятието е лишение от Бога.

Грехопадението на Адам и Ева е такова лишение…, да може да се събуди развитието в тях и те да почнат да търсят Бога.

Не, че и Луцифер е паднал – той пада по друг замисъл, а това е заради хората. Да?

 

А като казвате Божият гняв, в контекста на грехопадението…

Това е заради избора на съществата да изберат тези – външните светове ли?

Те са избрали външния свят, вместо Реалният – Вътрешен, защото Царството Божие Е Вътре във вас. И отделяйки се от Бога (Бог иска да ги завърне, защото те ако останат там)… е чудовищно – тогава вече проклятието е проклятие в друг смисъл.

 

Когато хората почнат да търсят Бога – тогава грехопадението ще стане Благословение и това е Целта на Грехопадението.

Грехопадението е Пазител от Древното зло и Велика защита.

Без този Божествен гняв, развитието на хората щеше да бъде ограбено и те щяха да се кланят на Древното зло, постепенно.

Но това Грехопадение ще се окаже Лечителят. (Тежките събития, ада, въобще всичко ще се окаже Лечител на Съзнанието)

Проклятието на Бога е Любов, но Бог Е Неведом за хората.

В това проклятие и грехопадение няма никаква грешка.

 

То е Замисъл, но хората нямат… изгубили са Съвършеното Възприятие. Те имат други възприятия… и понеже са го изгубили – това Възприятие – те не могат да Го разберат. И вярващите и невярващите не могат да разберат това, защото тука се иска да имаш нещо… не вяра, а нещо от Съвършената Любов… Обаче Той – Сам Бог Я дава – ти не можеш да Я измислиш…

 

Човечеството е паднало от Златния Век – във варварство (тоест от Бог – в себе си – пожелали са повече себе си)

Истинската история на света е Тайно Учение.

Тази Окултна история е свързана със Съкровеното и Мистично знание, а не с духовното и човешкото знание.

Сатана е дълбоко нереален, защото само Бог Е Реален.

Бог го е създал като привидно реален, за да изпълни Замисъла – после ще го отстрани.

 

Луцифер е избран, за да събуди развитието, като кара хората да търсят Бога.

А Любовта към Бога ще създаде Правилния Път. (Не към религията, не към църквата – конкретно Любовта към Бога!)

Не Луцифер се е отказал от развитие, а хората.

Истинското грехопадение, Боре – това е отказ от развитие. Не е невежеството, даже...

 

И затова, всъщност чрез Луцифер и Сатана, Бог изпраща злото като коректив на това падение?

Да – да коригира човешкото. Защото човека изкарва все дявола виновен, а не вижда дявола в себе си. И този дявол в човека трябва да бъде наместен, защото той не може да се оправдава цял живот с нещо друго – било държава, било еди-какво си...

 

Змията не е нужна в Божествения Свят – тука няма условия за нея.

Учителят казва: „В змията има известна интелигентност, но тя няма разум, няма истинско разбиране.“ (Временно е отнет... Да?)

 

[08:12]

Вие в много интервюта и лекции говорите за змията, а...

Това – друго име на кармата ли е, или на още какво?

Това е друго име на Скрития Бог, който изпитва хората, а змията му е инструмента.

Той Е влязъл в нея, Той Е Гласът на гласовете, който я Е накарал да говори...

Той Е казал на Адам каквото трябва.

Кой, какво е чул – друг е въпроса, но...

Действащият Е Само Бог!

 

И трябва дълбоко да разберем това…, защото ако осъдим змията и грехопадението – ще осъдим Бога и Замисълът Му – тогава ще влезем в друго грехопадение.

 

Законът: Любов към Бога – е създаване на връзката с Първичната Сила, която обезсилва змията.

Змията владее много науки и религии, обаче само с Бог можеш да я овладееш и само в Единство с Бога. (Тя е прекалено дълбока... Това е Херувим. Само с по-голяма Преданост и Любов можеш да надмогнеш...)

Когато завладееш змията в себе си – тя се превръща в творчески, духовен процес.

Това е символът на Фараоните – змията тука, виждал си [показва третото око] – това означава Овладяната змия в третото око.

 

[09:25]

Тоест змията е... като символ е съвкупност на много неща?

За едни… казват, че това е сексуалната енергия, изкушения, карма...

Да (значи) – Овладяване на нечистата енергия.

Сексуалната енергия дълбоко в себе си е Слънчева, ако я разбереш правилно.

И като я качиш нагоре в чакрите – ще видиш слънцето ѝ... иначе ще... можеш да си мислиш, че тя е негативна енергия, но то зависи от тебе.

 

[09:49]

Да, задавам този въпрос, за да стане ясно на хората какво влагате в тази... (змия)

Да. Значи...

Само Овладяната змия е Път към Чистата Мъдрост.

 

Светът... Самият свят е поглъщащата змия – всички тези събития, новини и така нататък – това е една змия, която те поглъща.

Обаче как ще погълнеш отдадените на Бога?... Да?

 

[10:17]

А лошите, черните мисли, които нахлуват в човек (и много хора страдат от това) – те също ли са част от тази змия?

Лошите мисли, както и всичко, се изпраща от Бога, за да провери какво избираш.

Ако ти избираш Бога – те се разсейват и изчезват, те са като врабченца.

Ако ти избереш лошите мисли, означава че не избираш Бога – това си е твой проблем, това не е Божий проблем.

 

Отдадените поглъщат змията и света, защото в Бога няма змия.

Учителят казва: „Дори и змията да ви е обвила с тежки условия, в тежък ад – пак можете да направите връзка с Бога.“ (Въпросът е в това решение) „Това означава, че връзката с Бога никога не зависи от външни условия.“ (Тоест, никога не можеш да се оправдаеш: „Живота ми е тежък... Аз...“ – Връзката с Бога стои и всеки миг до тебе. Бог Е до тебе.)

 

Този, който няма Любов – църковното кръщение ще го погребе. (То е друг вид трагедия)

Египет казва: „Сгрешилите духове в изборите си – се превърнали в хора, в тела, за да се учат и да се изкупват. Тези, които са станали хора – са се изкривили в себе си и са започнали да се нуждаят от Спасител.“ (Защото самите те не могат)

„Спасителят“ – Тот казва – „още от Древността“ (Самият Тот е бил Спасител, Божество) „Е показал, че чрез Истинска Любов към Бога – този свят и материята ще изчезнат.“ (Бог Е Същество без материя... Той го казва на друго място...)

Тот е казал още, че: „Грехопадението ще изчезне в Правилния Избор – в Истинската Любов към Бога.“

Събитията в грехопадението са нещо вътрешно, а външното винаги идва после.

 

Грехопадението се е получило след разпада на Андрогина (тоест, двуполовите същества – цялостните). Те са били разделени на мъж и жена.

(Целостта е била изгубена. Като си избрал външен свят и ти си Го изгубил… Да?)

 

Да, това е всъщност така наречения Адам Кадмон.

Да, да – Изначалният Адам – Той е бил цялостен, но после става само Адам.

 

А, ако Адам Кадмон е Единицата, Двойката сега (в Грехопадението) – какво символизира?

Двойката е това разделение – което ще ти помогне да различиш Кое Е Единството и да се върнеш. Тя е друг вид единица, но е много скрита. Пак Е Бог – там… Така че, двойката е привидна...

 

А можем ли да кажем, че – Двойката е умът и сърцето?

Умът и сърцето, духът и тялото... но те са в Единство, ако ти си в единство с Бога, а те… те са двойнствени ако ти двойнствен...

 

Когато в Древността, на Андрогините (тоест Боговете) им била дадена Свободата, много от тях избрали отделянето от Бога и придобили земя, сътворение в тяло – тяло на смърт. И това било голямата катастрофа – от безсмъртие в смърт. Обаче, това било голямата катастрофа (това е изваждането на реброто) – означава: Отделяне от Целостта.

Това е отделяне от Целостта и отделяне от Бога – и то винаги е катастрофа, а всички други катастрофи са само последствия.

Обаче наказанието е също от Бог, за да се върнеш.

Наказанието наречено Сътворение е също тежко наказание, но само чрез него можеш да се върнеш и всъщност – то е пак Любов.

Андрогините пожелали да се разделят на две части.

И още тогава Бог казал: „Плодете се, размножавайте се!“ – Това се е случило много отдавна и много по-късно влиза в Библията.

Изначално, Андрогинът е живеел в Свещеното Безвремие, в Чистия простор, Чисто пространство, а след грехопадението – във външно време, където е обучението.

Човекът – Андрогин е бил Извор, а земният човек търси водата, търси къде е изгубил нещо.

Андрогинът е бил Божественото Съвършенство, Висшето (Съ)Знание.

Отделянето от Бога е влизането в робството...

 

Ако искаш... Да…, някакъв въпрос?

 

Спомням си, че Учителят (или всъщност, ваша лекция беше) казва, че – Обърнатият триъгълник е символ на грехопадението... докато триъгълникът, като пирамида, който е – той има един връх – сочи към Бога..., а обърнатият триъгълник – той е пак с две точки в горната си част, което е – пак тази двойственост, за която говорите в момента.

Да, обърнатият триъгълник (тоест, голямата връзка с материя) ще ти даде да разбереш, че пътят на материята не е правилният път. И след време да се върнеш – да избереш триъгълника нагоре.

Така че, това е друг вид помощ за тези, които са загубили Осъзнаването.

Защото греха е изгубеният... голяма част от Съзнанието и Осъзнаването...

И всичко, което правиш неосъзнато – е грях.

Осъзнатият, каквото и да прави... Христос, Учителят, каквото и да правят – все е правилно – Те Са Вътре в Бога.

 

[15:38]

А можем ли да кажем, че един от символите, знаците на Грехопадението (така – като външен израз) е втвърдяването на хората?

Аз ще ви споделя това, че ми се е случвало, когато съм близо до хора, които са тръгнали с чист устрем в духовния път – усеща се около тях една лекота.

А когато съм бил, примерно до хора, които са много „яко в материята“ и са със стари разбирания, мисления – около тях се усеща една твърдост, сякаш те даже „се вкаменяват“...

Символ ли е това, че грехопадението в тях е… така... силно проявено?

Всяко втвърдяване е бреме. Няма го Нищия, няма я Лекотата, няма я Любовта и няма как... Такъв човек, каквото и да говори – някак си няма... Лекотата е Друго Царство.

„Елате при Мене обременени, отрудени...“ – защото Христос Е Лек, Христос е Нищ и Той може... Това са... Но Христос Е избрал Бога и Той Е променил всичко.

Искам да кажа – Когато избереш Бога – вече няма грехопадение, то се променя.

 

Любовта Е нещо, което се връща в Етера, в Безкрая, а страстта остава в астрала, в отвъдното при старите животни и чудовища.

 

Тука се сещам, че навиците на хората, примерно – това са духове от миналото, които са ги хванали и обвързали – и това може да се... навика може да се променя само с постепенно осъзнаване.

Примерно, правиш нещо и казваш: „По навик еди-какво си...“ – Не, почваш да слагаш друга мисъл-форма: „Ще се справя...“ – така… така… и постепенно ти видоизменяш миналото и тези духове...

 

[17:31]

И точно това премахва това втвърдяване?

Да, да, да... Но ако човек малко или много е Искрен Търсач.

 

Любовта Е, Която премахва грехопадението, защото в Душата не съществува и най-малкото зло (Висшата Душа).

Когато Христос не се поддаде на изкушението – това означава Господство над земното мислене и над змията.

 

Падналата... змията е мъртвата светлина.

На едно място Тот казва: "Трябва да се освободите от мрачната светлина." – тя е пак разум...

 

Тази змия е голям крадец на енергията – тя създава омагьосания кръг.

За да познаеш Бога, трябва да се освободиш от тази змия. (Но трябва да заложиш живота си за Бога и за Истината)

Всеки човек, който не е бил постоянно зает с Бога е станал зло. (Някои са донякъде заети – частично зло)

Змията и злото нямат дълбини, защото нямат Същност.

В Дълбините на Бога няма зло, защото тука Е Същността – Любовта.

Само със Същността си и с Дълбините си можеш да намериш Бога.

Тези, които са направили погрешни избори – са ограбили себе си. (И сега мислят, че кармата е виновна...)

 

Грехопадението е зло, защото е нежелание за развитие.

И така хората станаха блато, развалена вода. (Тука се раждат тези чудовища и тези животни)

Злото е в липсата на усилия да се върви към Бога.

Злото е изпуснало фината енергията и затова все е гладно. (Търси да краде енергия... и да...)

 

 

[19:06]

Аз, сега като споменахте думата "животни" и си спомних...

Дали хората със своето грехопадение, повлякоха назад и цялото животинско царство?

Повлякоха и животни и растения...

„Всичко това е свързано със“ – Тот казва – „земя, вода, огън и въздух."

Тука са чудовищата, тука е падението, а Безсмъртният Човек е в Етера. Той си е Дух. Там ги няма тези неща...

 

Пътят към Бога е труден, тежък, дори някой път е толкова тежък, че изглежда като мрачен, обаче е Благословен.

 

Грехопадението е влизане в ума, в змията, а това е отделянето от Любовта и от Сърцето.

 

За невежеството и злото – свободата е важна за придобиване на слабости и пороци.

И въпреки това – Луцифер си остава Благословено проклятие, защото все някога тези хора...

 

Съдбата…, само да ти кажа...

Тот казва: "Съдба и необходимост действат Тотално Заедно."

Тази необходимост така те кара да постъпваш, по законите на съдбата, че да можеш да изплатиш миналото си (и... дали одобряваш или не…), да можеш да се върнеш в Нетера, в Бога.

Толкова е силна тази необходимост... и затова при съдбата не можеш да мръднеш.

Но при избор на Бога – има голямо смекчаване...

 

Луцифер си остава Благословено Проклятие, защото кармата тука ще остане строг учител, докато Древното зло е мрачно и тежко проклятие, защото е посегнало на Бога и на Скритата Истина.

(Както казах – то е отрекло Бога и Истината тотално... и тука няма карма, то е заключено.)

Херувимът Луцифер е бил Пълнотата на Мъдростта и затова е избран. (Не ангели, не архангели – те не могат да свършат работа)

Грехопадението ще накаже свободата, свободния избор и цялото му безумие.

 

Рано или късно всеки ще си плати тази свобода.

 

[21:11]

Все пак, някои да не разберат погрешно...

Грехопадението ще накаже злоупотребата със Свободата?

Разбира се – своеволието.

 

Да.

Да.

 

Змията сама не може да изкушава хората, а само с позволение на Бога.

Змията изкушава. Бог изпитва, проверява и награждава.

Бог допуска змията да изкушава и Той продължава да го изпитва, защото иска да го води към Себе Си. Без изкушение, не може да те води към Себе Си... и не са важни грешките на човека.

Бог и Учителя гледат усилията ти, не твоите слабости.

Ако човек прекалено обича изкушенията – Бог ще го остави в ръцете на змията, и там ще научи такива уроци, че после ще жадува... за Бога.

Вътре в грехопадението са скрити паднали и гладни духове и стари изостанали... разрушителн... от стари цивилизации разрушени. Те са жадни за енергия, те нямат своя енергия... те трябва да я откраднат, било с обида, било с изтръгване...

Да?

 

През хората?

През хората...

 

[22:17]

Добре, а преди грехопадението...

Това е тяхното хранене, Боре...

 

[22:21]

Преди грехопадението съществата имали ли са достъп до някакви (как да го кажа) – Тайни на Вселената – тайни закони, които в момента са заключени?

Тайните не са във вселената, защото тя също е сиромашия.

Тайните са в самият Дух и дали Той има в себе си Същност, Извор.

И тогава той (човек, който е отдаден на Бога) – той има извор в себе си – той няма да краде енергия от другите, да ходи (нали)... да прави конфликти и така нататък...

Защото има и такива, знам, които… направи два конфликта – и се зарежда с енергия, но толкова скъпо ще се плати това нещо след време.

 

[23:06]

Мисълта ми беше – така, както, когато е дошло грехопадението – хората са пропаднали в много неща... и смъртта е дошла (от безсмъртие – в смърт), тоест по отношение на някакви духовни качества, дали са загубени и заключени?

Дали може да споменете примери?

Някой неща, които хората са загубили в момента на грехопадението?

Ами... в момента на грехопадението – Най-голямата загуба е загубата на Бога.

Това означава, че каквито и качества да имаш – те не са Благословени.

Дори (както ти казах) щедрост, разумност… нищо не е Благословено.

Каквото и да правиш, ти си извън Него.

 

[23:53]

Сега се сещам един пример…

В една лекция Учителя казва, че – След грехопадението, на хората са останали „звукове, които нямат музика в себе си“ и едва сега – тоест, когато Той изнася лекциите (в тези времена) – казва, че – започва Възстановяването.

Да, много хора пеят (и музика...) – въпросът е: „Кой пее вътре?“

Ако пее Душата, Същността – това е едно излъчване.

Ако пее Мощен Дух, Вдъхновен от Бога – това е друго.

Ако пееш ей така, ако пее егото – то е някакви... падения, да... не е нито музика, нито мелодия, нито… няма Същност.

 

[24:35]

И последно в този контекст – Можем ли да каже, че хората са загубили Прекия Достъп {бел ред - Порталът} до Невидимите Светове?

Те нямат правилна връзка, Боре, и с видимия свят.

Те просто са… Ти, когато не виждаш – не виждаш.

Защото ти – от външния свят, стараейки се (чрез Искреност) – постепенно можеш да виждаш и навътре…, но всичко това е загубено.

 

В грехопадението и в постъпките на Адам се вселиха други същества, защото Адам се е отделил от Бога, и защото Бог вече не Е бил с Адам.

Ако в Рая беше Христос, Бог щеше да действа в Него и змията щеше да умре – никакъв шанс…, но има друг план на Бога – тука е бил Адам и то без Бог в себе си.

Ал Халладж казва: „Сатана е здраво прикрепен към Божието Единство.“

Не може да мръдне. Той изпълнява само Неговата Воля. Човек може да нарушава, Сатана не може да наруши.

„Кой е Сатана, че да решава някакви въпроси?“ – казва Ал Халладж – „Единствения Бог решава въпросите.“

Христос Е символ на Правилния Избор и на неговите последствия, които са – Живот в Бога.

Сатана е символ на другия избор и кармата, и всички последствия… все е школа.

 

Голяма е тайната на бунта на Луцифер.

Ще обясня – Този бунт го прави Самият Бог, срещу Себе Си – една тънка игра.

Този бунт е спасителен, защото чрез него хората ще искат да се върнат в Бога и това е Замисълът на Бога.

За да не попаднат в ръцете на Древното зло – те трябва да имат Жажда за Бога и Устрем към Него.

Защото без този Устрем, хората щяха да се провалят най-вече в дълбините си – там е провала – в демонизирането, в голямата празнота.

Грехопадението беше малкото зло – Спасителят от Древното, мрачно зло – и Слава на Бога и на Божият Замисъл!

Бог Сам Е отрязал пътя на това Древно зло към нас и така Посветените разбрали, че в Грехопадението има Спасение, скрита Благодат. И То постепенно, чрез преражданията – ще стане Велика Благодат и за земните хора, даже след време и те ще го разберат.

Но по-късно в това Грехопадение – те ще видят, че имат Дълбоко Израстване – нещо, което го няма в Древното зло. За сега е така…

 

Страданията и трагедиите в света влязоха поради свободната воля и поради избора на човека.

Ето защо Луцифер стана Сатана, стана временен Господар на света (аз съм ти казвал – той е княз, но Бог Е Господар в този свят, пак не е той…), княз… и… Пълната Власт, обаче в света винаги е била в Бога – няма как да е в друго същество.

Абсолютът му Е дал Тотално… нещо Тотално от Себе Си и Той всичко това Го владее.

Сатана е частично творение с временна цел.

До кога? – Докато човека узрее в своя Свободен Избор, избере Осъзнато Бога – и тогава човек ще се върне в Бога и Древното зло няма да има власт над него. Защото Бог ще бъде в Единство – То ще отпадне, а Сатана ще е изиграл своята роля във Великият Замисъл на Скрития Бог (всичко това е Негов Замисъл…

(И така…) Древното зло е съществувало преди Сатана, преди Грехопадението – това е друга история, за която казахме някои неща.

Голямото Грехопадение не е нито в падането на Луцифер, нито даже в падението на Адам и Ева.

 

(Да се върна на човека) Грехопадението е в безумието на човека и говори за невежеството на човека, който е заключен в своята пещера.

Пещера означава, в случая – своята стара тъмнина, своята ограниченост, лошите навици са също пещера и тя се пренася от прераждане в прераждане. Особено лошо е, когато продължаваш да я сееш. Ти живееш в тъмнина, а тази Велика, Топла, Жизнена, Жива Вода се намира в Божествената Любов и Тя винаги те чака.

 

Космосът е образуван от Могъщ Духовен Взрив.

Тука тъмната сила не е устояла и Древната Сила и Острота (този Взрив е Древната Острота на Бога, Острота на Истината) – затова се разпада и се явява вселена, която обаче Бог иска да превърне в Ред и Порядък, защото е било всичко – хаос. И Той така ще я подреди, че… никой няма избор… и всичко ще се върне в Изначалната Истина, някога…

И така – Древното е било (това зло е било) могъщо поразено с този взрив – и този дълбок безпорядък, почва (постепенно) Бог да го подрежда, да подрежда Себе Си в съществата, Себе Си във вселената, Себе Си в законите и това е…

Този взрив, това Древно зло се е превърнало в огромна, голяма материя – обвързваща…

Да…?

 

[29:43]

Понеже казвате нещо, което досега, аз поне не съм чувал:

Тоест, Големият Взрив (създаването на материалния свят) е – Взрив на Древното зло?

Взривено…

Тоест, Бог го Взривява?

Бог го взривява и това е създаването на веществото и на бремето.

Има много елементи, които Менделеев не ги знае – това е друга тема. Той знае нещо.

 

[30:06]

В такъв случай, това означава ли, че ние до известна степен сме обвързани с Древното зло?

Ние сме обвързани, но това Грехопадение ще ни спаси (на Сатана).

Защото Замисълът Му Е такъв.

Понеже Бог Е Любов!

 

(Значи) Това е огромна материя, която има свойството да се разлага.

Така по-късно и злото и тъмните сили били изпратени в тази материя (вселената и света) да се учат.

Това е било Древното Грехопадение – Първичното.

Така падналите Богове станали груба духовна енергия, не само материя…

 

…сред материята?

Да… духовна енергия – груба – и от там идва и жестокост, а по-късно – груба материална, тежка енергия, мрачна, демонична, миришеща, излъчваща и така нататък… (Виждал съм, даже и такива хора – без да ги осъждаме) Това е поради отделянето на Истината и от Чистия Ефир, от Етера.

Тези същества са станали мрачна материя, която по-късно се обединила дълбоко с външната груба материя. Това е материя, която е двойно заключена – външно и вътрешно. Тази поразена духовна и тъмна енергия има някаква власт върху хората, които не търсят Бога и Истината, а търсят само себе си и своята воля. Това са тези, които не търсят Себепознанието, Себе Си, Душата и Духът Си. Те не търсят Древният Чист Ефир – Етера, който е свободен от света и космоса (има разлика между Ефир и Етер, но това е друга работа).

 

Волята е Свобода само при Избора на Бога, защото все повече Бог работи… почва да работи в твоята Фина Част и да отстранява тези материи.

 

Дявола присъства там, където нещо трябва да се коригира.

И затова Учителят казва: „Той няма почивен ден!“ – 24 часа работно време. Имаш някаква пукнатина в характера си – той веднага влиза там, всяка дупчица… и казва – „Ако го изпъдиш от ключалката – той ще влезе през прозореца, през комина – само и само да те усъвършенства.“ – ако разбираш за какво става въпрос.

Бог, някой път така използва и враговете. Те са, за да те вразумят, а ти смяташ да ги ликвидираш. Ти като ги ликвидираш – те ще влязат в тебе и ще се влачиш…

И Учителят казва: „Едно убийство – 100 години развитието ти спира.“ (това е друга…)

 

[32:25]

Затова ние не трябва да забравяме, че когато коригираме грешка в нас – ние всъщност облекчаваме и товара на самия дявол.

И дявола лекуваме, и роднините си, и умрелите (в другия свят), и нещо в себе си, и свои близки, и помагаме… Това е пътят по който реално помагаме на хората, защото цитатаджии – навсякъде.

 

[32:48]

Всички неща, които споделихте до момента за Грехопадението водят (поне аз така го разбирам) до една сентенция, че: Всъщност, завръщането в Бога трябва да е отново по свобода и свободна воля така, както е и излизането от Него, но с… да е станало и чрез Любовта, тоест трябва да прибавим Любовта и липсата на задълженост Душите да се върнат. Тоест самите те да осъзнаят, пак чрез свободната си воля и чрез Любовта да се завърнат в Него. Тоест да няма нищо на сила?

Да, така ще ти го кажа, Боре – Завръщането в Бога трябва да е от Любов към Бога, а не от страх към Бога. Този страх вече… той ще си отпадне, защото Любовта го преодолява.

 

[33:49]

Вие сега като го казвате това, толкова кратко и ясно…

Можем ли да кажем, че страхът се е появил заедно с грехопадението?

Да. Той е предпазител на човека… да има някаква съвест.

И примерно, (представи си) някой иска да убие някого, обаче има някакъв страх и вътре има предпазливост, защото – Какво ще кажат хората? Какво ще каже този? – или закона ще го хване… Той вътрешно си е убиец и да не убие, защото той го носи в себе си и той не знае, че той вече е в греха (както и да е)…

 

Когато ангелите са се провалили – те са станали дяволи и демони. Паднали са на много места.

В тежкия въздух…, примерно на три места: В тежкия въздух, на земята и под земята – в съответствие с тежестта на греховете.

Сатана работи върху човека като Скрита Божия Справедливост.

Луцифер е трябвало да бъде пожертван, за да изкуси Адам и Ева и да донесе Различаването.

 

Няма как, ако няма в този свят – контраст – да разбереш какво е Бог.

Ако няма фалшиви учители, ако няма имитатори, ако няма такива свещеници и проповедници, които говорят общи приказки… и така… Да?

 

[34:58]

Аз, сега се сещам (не съм планувал да го кажа, но…) има една такава вълна (в интернет се разпростира) – едни говорят с Христос буквално всеки ден и публикуват там, някакви призиви и послания от Христос…

Щом е всеки ден – ще пострадат.

 

Има даже и с Учителя – как всеки ден Учителя давал послания, за много земни въпроси…

Връзката с Бога и с Учителя има строго определено духовно време и трябва да го чакаш.

Аз лично съм го чакал, някой път години, с много формули, с много подготовка… и Пълна Свобода, когато То се случи и стане Естеството.

Ти можеш ли ежедневно да звъниш телефон на близките си хора и (почти по цял ден) да им казваш Откровения?

Така ще платиш всичкото това бреме… върху другите, върху себе си…

Това са паразитите, Боре.

Не, нека да са живи и здрави – ние няма да ги осъждаме…

 

[35:51]

Аз го споделям това, защото… чисто така – интуитивно усещам, че няма как Учителят през някакви други хора – ежедневно да дава някакви послания…

То не е и нужно, защото ти… това означава, че все по-малко разбираш нещата.

Ти ако разбереш една дълбока мисъл на Учителя, ще искаш ли всеки ден да ти говори?

Някой път от едно изречение – то ти стига да те храни за години, да не казвам…

 

Цял живот…

…и цял живот, даже и цял живот…

Като споменахме Учителя – Беинса Дуно – аз си спомням, че Той в една лекция казва, че – В грехопадението на Първия Човек се крият едни от Най-великите Тайни на Живота – и че – Тези тайни са скрити в Библията, по начин – по който да не могат да се разберат от хората, тъй като хората не са готови.

Сто години, след като Учителя го е казал това, виждам че вие изнасяте вече неща, които са много дълбоки. Означава ли това, че хората са готови?

Една част от хората са готови – Търсачите, склонните към Окултно, към Мистично разбиране.

 

Защото… вече има и нови изисквания за Ученика.

Ще кажа трите (те са някъде около десет, но трите ще ги изнесем)… Едното е…

За да бъдеш Истински Ученик, на Дълбоки нива, Реално, а не да си въобразяваш с паневритмия с примерно наряди, защото това няма да те спаси, това не означава – Тайна Победа над Изкушенията и Дълбок… (както и да е…)

Първото е Дълбинно Смирение – постига се заедно с Бога и с Преданост – Той – ти не можеш да…

Второто е, че Окултният Ученик – Истинският – никога не може да се обижда.

Той няма способност нито да обижда другите, нито себе си. Просто… това е загубено… няма го.

И Третото е – Дълбинна, Тайна Чистота, с която леко да изумиш и Бог и Учителя.

Защото нашият Дух е създаден от Абсолюта. Той може да изуми и Бог и Учителя – без показ, не пред хората… и такъв Ученик – той има много Дълбока Мярка, и той знае…

Даже пример мога да ти дам: Имаш до тебе – богат човек, който може да ти даде много пари и знаеш, че каквото му поискаш… Нито външно, нито вътрешно, нито намек, никакъв… от никаква гледна точка. Може да се изключи (по изключение, в живота) – да поискаш, чрез Бог в себе си…

И дори и тогава може да не поискаш, а какво Бог ще ти даде…

 

Искам да ти кажа – толкова тънкости вече се случват, след тази Чистота – тя е над будността.

Не говоря за обикновената чистота, защото ти: „Aко си само буден“ – както казват Атлантите – „ще загазиш.“ – Трябва да си Дълбоко Мъдър.
 

Аз сега се сещам, че в предходното видео, което направихме за Неизвестните изречения на Христос

Учителя казва, в една лекция: „Можеш да кажеш – Аз и Отец Ми Едно Сме – само ако си придобил Пълното Смирение и“ – добавя – „Пълното Безкористие.“

Да…

Пак става въпрос за Тази Чистота…, но (то тогава Боре) така се случва, че Той Го произнася в Себе Си, както в Ал Халладж се е случило: „Аз Съм Истината!“

Да, смутили са се другите, но Това е Целта на Развитието – да може Бог да го каже в тебе.

Ти може да си въобразяваш, че си служител на Бога. Бог казал ли го е?

Ти може да си… да е твое желание, но това не е Дълбоката Любов към Бога.

(Така…)

 

Не се стреми да узнаеш – Защо Бог Е позволил на Сатана да излъже Адам и Ева?

Не желай да измерваш Замисълът и Могъществото на Бога, защото Той Е Премъдра Воля, Която Е над всички неща и – Слава на Бога! – че е така.

Бог Е Абсолютната Първопричина за всичко. (И войните в това число, абсолютно каквото се сетиш)

А Той Е Велика Любов, и когато ти дойде времето – ти ще разбереш това.

 

Но това изисква една скрита степен на Чистота, и само в Тази Чистота – Милостта на Бога може да ти Открие и да ти даде Гносис, Откровение, тоест – Истинско Разбиране, не някакви полуистини, които… игра. Защото иначе, с полуистини могат да минат хиляди и милиони години – да си играеш.

А без Гносис – това означава без Божията Воля.

 

Само чрез Усърдни Молитви и Път на Пречистване (особено Тайно Пречистване), Бог може да превърне коварните планове и слабостите, недостатъците в човека – в големи сили (тоест, дяволите и демоните в тебе ще бъдат спасени, както ти казах – и твоите умрели и роднини, и защото ще се завърнеш в Нищото, в Бога).

 

Защо Христос е опасен за дяволите? – Защото Той не е слабости.

Христос не е религия – Той не си играе със свещи, с тамян и с ритуали.

Той Е Същност.

Той Е Любов.

Той не е религия. (Ако беше религия – лош знак…)

Той Е Любов!

Да?

[41:11]

На няколко пъти споменавате вече умрелите роднини…

Означава ли, че ние ги носим вътре в себе си?

Те имат един особен живот вътре в нас?

(Значи) И умрелите и живите, Боре – са в нашето съзнание – те не отиват никъде. Те изглежда, че са някъде.

Няма дистанция, особено където има Любов.

Индианската Мъдрост казва: „Любовта решава близостта.“

В друг смисъл Тя решава и отдалечеността – ако няма Любов. (Но това е друго…)

Всичко е в нас, а Най-дълбоко е Царството Божие в нас, което… трябва да пробием и отвъдния свят и дълбоко да влезем в себе си…

 

Аз, между другото имам за Христос и за Библията – други неща, които са по Библията, но ги прескочих сега, защото исках малко по-друго…

А във всяка идея за Грехопадение казвам и нещо друго, макар че… и повтарям, за може и тези, които следят…

 

Христос Е в Бога, а не в религията.

Суфи казват: „Никога не съм виждал нищо друго освен Бога.“

Това е Истинският Виждащ – навсякъде вижда Бога.

При това положение пророчества трябват ли ти? Ясновидства трябват ли ти?

Ако ти виждаш навсякъде Бога – във всички религии, във враговете…

А какво казват религиите? – Само в нашата религия има Бог! (Много често…)

Но Бог не е ограничен, Той не е като твоя жалък ум.

Ти си ограничен, защото си в ума – извън Бога.

Ти затова казваш такова нещо, защото…

Аз съм го казвал – Всички клони са от едно дърво! (Няма как…)

 

Луцифер пада – проваля се, за да извиси Бог и Божия Замисъл в човека – това Е Спасението на човека и това Е Тази Велика Любов.

И човека пада, за да се извиси Бог в него.

Без падението – Бог не може да се извиси в човека. (Затова е допуснато)

Грехопадението е създало човешката съдба, а Бог ще създаде в човека – Божествената Съдба.

Вместо да си Син на Бога (представи си Боре) – ти си патриот – каква трагедия… само смятай, за какво става… Народността е второстепенна, Истинността е Същностна!

Истината Е близост с Бога, а твоята народност ще те погребе по всички правила, с целия ти патриотизъм и простотии, не искам да говоря…, защото някои ще помислят, че ги критикувам…

 

Тука става въпрос – Постави на първо място Истината! – ще обикнеш всички народи.

Ще има ли война тогава?...

Ще има ли раздяла на религии?

„Ти си прав, аз съм крив…“

Да?

 

[43:38]

Аз да напомня (още 2016, мисля) правихме интервюто За Чистотата (или 2017), когато вие казахте, че – Чистото Съзнание – то няма народност.

{бел ред – интервюто „Тайната на живота е Скритата Чистота“ е от 15.06.2018}

Няма народност, да. То не е като ума – само наш‘те.

Както на мача – Само наш‘те! (това…)

 

В змията Е говорил Бог и Той Е говорил, защото има способност да прониква във всички същества вътрешно и да говори чрез тях, и то с Истински Глас.

 

Имал съм случай – чрез камък. Разказва ти историята... Бог влиза и ти разказва дълбоко историята на този камък, защото това са чисти духове и те ти… Той ги допуска и Той зад тях – ги управлява.

За съжаление, тогава една сестра ме прекъсна и всичко отиде…

 

[44:21]

Интуитивно, просто получавате информация, като по телепатия или как?

Освен интуиция – и намеса на Бога.

Интуицията е Духът, който влиза в Душата.

Тя е…, защото интуицията по-надолу не може да слезе.

Душата слиза в Чистото Сърце.

Както и да е…

 

[44:35]

Аз като бях дете (малко, може би 8-9 годишен)… до моето село се стигаше с влак, вървейки пеш около 5 километра през едни гори, баири и така нататък (много пусто) – повечето хора избягваха да пътуват, защото имаше вълци много… и случваше се да нападат хората (зимата особено)… и си спомням как, като вървях по тези баири, понякога си правех почивка и се вглеждах в камъните… (сега като ми го казахте това за камъка) и изпитвах едно съжаление, че са заключени и че развитието им е заключено, наистина… (нищо не съм чел, никой не ми е обяснявал)

Но, спомням си как ги гледах и си казвах: „На колко места ходя, колко неща се случват (макар и като малко дете), а вие все си седите тука на това място…“

Да, да… Устойчив е камъка…

Като каза за вълците, ще ти (ти обичаш вълците) кажа една шега:

Един монголец казал на един турист: „Ние сме №2 по ядене на месо!“

И туристът го питал: „А кои са първите?“

– Вълците!

 

[45:47]

А аз се сещам, че когато Учителя говори, че – Грехопадението е полухипноза (тази дума е използвал). Той също казва, че всъщност – Грехопадението започва с месоядството.

Да, това е друго…, защото ти вкарваш в себе си нисши сили и постепенно – те почват да ти завладяват живота. В тази кръв вече са вселени заблуждения, погрешни навици и така нататък…

 

(Значи) И ангелите и религиозните хора не знаят, че Бог Се Е преобразил в змията, и че много тайно и скрито Е действал в нея.

Змията не е змията. Змията е Преобразения Бог.

Няма змия тука, жалъ… един малък инструмент на Бога.

 

За да разбереш Божия План в Грехопадението и злото – трябва да владееш изкуството да наблюдаваш Грехопадението и змията само с Неговите Очи.

Влезеш ли в твоите очи, влезеш ли в твоите… твоята бедност – човешка – вече почваш съвсем друго да тълкуваш и бавно отклонение… И това може да се случи за хиляди прераждания. Това малко отклонение може да стане огромно.

Да?

 

[45:56]

И нека да кажем, че тук капанът, клопката е логиката… ако се подходи над този въпрос – логически.

Да, логиката е далече от Дълбоките неща, да…

 

Грехопадението ни задължава да търсим Бога и Мъдростта Му, а Мъдростта Му няма собственик – Тя Е само Негова. Всички Мъдреци са Негови и Той Е там.

Само Бог много дълбоко Е скрит в змията (Самият Бог) и тя (горката) е само инструмент.

Тя даже, не знае Замисълът на Бога. Той я използва, Той Си действа…

 

Бог ли действа или змията? – Ако змията можеше да действа – тя щеше да унищожи света… ако тя беше господар на действията… и Сатана щеше да запали целия свят още днеска, не утре.

Тази война – тя щеше да отпадне, тя е…

 

Предопределено е – Грехопадението да се превърне в Спасение.

Змията е Божия Тайна, Божие Действие… чрез нея Бог Се Е превърнал в твоето падение, за да стане твоето извисяване.

Бог Е Действието в Действието.

И… това Е Действието – само ако си в Единство с Бога, може да го разбереш – ако си Осъзнат.

 

…И ще разбереш как Бог работи. Нито змията работи, нито ти самия.

Ти даже, самият не си своя собственост, ти не знаеш утре какво ще стане, пък някакви философски теории изнасяш за космоса – трагедия…

Всичко е в Бога, всичко е на Бога.

Змията съществува, за да разберем колко важен Е Бог.

 

Казвам – Общувай само с Бога – змията ще умре.

 

Много благодаря от Сърце – за Дълбоките Слова (и бих казал), за нещата които изнесохте, за всички които вече са готови да ги разберат!

Има готови хора, да…

 

Може би трябва да кажа накрая, че… много хора ме търсят – не винаги съм във Варна…

И вече срещите са… давам си главната сила и енергия за интервютата и за лекциите – да стигнат до повече хора.

Е, да… в последно време няколко човека – съобразяват се – около петата минута свършваме, но даже и такива разговори постепенно ще почна да ги избягвам, защото…

Тези интервюта ги смятам за достатъчно важни – и те наистина помагат, преобразяват – аз го усещам… и от това, което чувам, това което не виждам, защото то е дело на Бог и Учителя – не е моя работа.

 

Тези, които четат Словото, които практикуват Словото, които обичат Словото, които Го пазят, съхраняват – те ще разберат такива важни неща от лекциите, че много трудно е даже да искат да ме виждат.

И какво да се виждаме като – Там се случва твоята връзка с Бог, с Учителя… (и няма как…)

И такива хора… имам такива, които на годината, ако един път ми се обадят за кратко…, защото те са вече в Същността… и какво ще питаш?

А пък, които не е в Същността – каквото и да му кажеш…

Разбираш… простичко е…

Това е между другото, така…

 

Предния път като казахте, че възобновявате наскоро работата си и някои разтълкуваха, че ще почнете да „приемате хора“… аз много пъти казвам, че тези – външните срещи…

Ми почнат ли да идват повече и напускам, Боре… и такива дълги разговори повече от 5…

Има случаи 15-20 минути, защото братски… уточнения, книгите нещо…, но те са рядко и…

Хората ще почнат да мислят, че ги пренебрегвам – това е другото, което няма да го разберат, но който трябва – ще ме разбере, Боре.

Аз не държа да ме разберат, защото аз действам пред Бог и Учителя – Те като ме разбират, другото…

 

Добре, най-синтезирано – Кое е това, което трябва да чуят всички онези хиляди Души, които искат да се срещнат с вас? Къде е срещата с вас?

Срещата е в тези книги и интервюта, защото…

И среща е в това – много важни неща са казани – да ги изпълняват, за да може да се доближат до Божията Воля, а не до мене. (Защото…)

Какво доближаване до мене, ако не търсиш Бог както трябва и по правилата?

 

А толкова важни неща… и за Божието Огнено Слово (предния път, знаеш) и назад като се върнеш, колко нещата, чак…

 

Правилно ли е да кажем, че всъщност: Срещата е – Среща в Словото?

Там е Реалното, да!

Защото Словото води към Реалността и от там вече към Дълбокото Нищо, което пък Е Свръхреалност.

 

Много ви благодаря!

Да, и аз.

Борислав Борисов
Борислав Борисов
Борислав Борисов е автор на текстови материали, видео репортажи и интервюта в Портал12. Работи в сферата на медиите от 2004-а година. Създател на едни от първите големи новинарски онлайн платформи в България, сега собственост на водещи медийни групи.

Роден в Търговище, завършил престижната Езикова гимназия в Ловеч, учил Аграрна икономика в Свищов, работил в редица страни на запад и у нас, главно в сферата на агробизнеса, медиите и сигурността ( анализатор в B2 Security - продоволствена сигурност, противодействие трафика на хора, регионално развитие и политики на Балканите, антитероризъм), основател на Асоциация на българските села.

Борислав Борисов е последовател на духовните и езотерични учения от 19-и век, като сред любимите му автори са Морис Метерлинк, Рудолф Щайнер, Райнер Мария Рилке и др.  Отдаден на изучаването и въвеждането в потънкостите в Учението на Учителя Беинса Дуно (Петър Дънов), както и на школите на Брат Михаил - Омраам (Михаил Иванов) и Елеазар Хараш.

Изследовател на алтернативните методи в психологията, парапсихологията и квантовата медицина.  За контакти: borislav@portal12.bg 
Елеазар Хараш
Елеазар Хараш
Елеазар Хараш е един от най-емблематичните представители на чистата духовност в нашето съвремие. Около 40 години изнася лекции в сферата на духовното развитие и себепознанието. Словото му се отличава с особена чистота, дълбочина и свобода.

Като лектор и писател изнася квинтесенцията на всички световни учения и значими мъдреци, обединявайки чистата духовност на цивилизациите и техните Учители от древността до днес. В лекциите си поставя мост между всички древни учения и религии, като премахва разделението, омразата, междуособиците и показва тънката връзка в основата на всяко учение. Основните принципи в изнасяните лекции от Елеазар Хараш са: Любовта, Мъдростта, Истината, които съграждат главната посока в развитието на всяка душа.

Важна особеност в дейността на Елеазар Хараш е тази, че по отношение на своите последователи и ученици той не прави формално обединение в организация, структура или каквато и да е външна обществена, социална или религиозна форма. Напротив – налице е свобода и непривързаност. Елеазар Хараш изнася в лекции, книги и видео интервюта, всичко необходимо за персоналното духовно развитие на всеки човек, без да го поставя в условия на каквато и да е зависимост. Многократно казва, че в духовното развитие се върви самостоятелно, чрез воля и по свобода. Всички негови лекции са безплатни, а в ежедневието си работи, потопен в дълбини за всяка нова книга, предстояща лекция или видео интервю.

„Любовта ти дава живот, Мъдростта – светлина, Истината те дарява със свобода. Затова Учението е универсално и това е нашата свещена троица – Любов, Мъдрост, Истина. Отнема недостатъците, слабостите. В това учение не можеш да мразиш, да критикуваш, да завиждаш, да боледуваш. Нямаш проблеми. Имаш задачи. Дава нещо универсално, което не се обяснява, а се чувства. Дава възможност да познаеш онази част от себе си, онази пълнота в живота, която е изгубена още в рая. Изгонени от рая – изгнание означава изгубената пълнота и Учението я връща. Но трябва да се отдадеш много искрено, предано.“

 
 • Главното ударение на това учение – е в чистотата, тя е външна, вътрешна и мистична.
 • Другото ударение е в смирението и всеобхватната мъдрост.
 • Чистотата трябва да бъде явна и тайна, скромна и тиха, а смирението трябва да бъде без показ.
 • В това учение са важни малките постоянни усилия – те са безусловни.
 • Мъдростта е всеобща.
 • Това е учение за чистия път към Бога.

За истинските ученици, Елеазар Хараш казва няколко основни принципи:
 • Който е въвлечен в света, не е ученик. Ученикът ражда хармония от себе си, а не от другите.
 • Човекът се учи, но не се развива. Само ученикът се развива.
 • Ученикът не се бори със ситуациите – той ги преодолява.
 • Ученикът знае, че любовта към Истината го освобождава от борбата за оцеляване.
 • Ученикът всякога съхранява Любовта, защото знае, че само чрез нея възприема Бога правилно.
 • В смирението на ученика е скрит силен огън. Ученикът живее в потока на Бога. Той е сключил свещен съюз с Тишината.
 • Ученикът има свещен говор. Той има чист и динамичен покой.
 • Ученикът всякога съхранява своята чистота, за да може да има висше ръководство.
 • Ученикът е владетел на себе си и затова обстоятелствата не го владеят.
 • Никога не нарушавай своята безкрайност.
 • Ако изгубиш опората на живота си, придобий увереност.
 • Човекът е красив, когато е създал Безкрая в себе си.
 • Поставяме на първо място Бог в живота си, а после себе си.
 • Ученикът всякога избягва злословия и многословия. Ученикът много бди над думите, вършителите на кармата.
 • Ученикът знае, че тайната на живота е в това, че има само Едно Действащо Същество.
 • Ученикът познава намерението като тайна енергия на собствената си същност.
 • Ученикът познава свещеното Слово и свещеното Слово го познава.
 • Ученикът носи в себе си силата, която може да изменя пространството. Разбира се това става насаме, между него и Бога, във взаимно съгласие.

„Аз съм благодарен, че имам такива ученици, които видях, и за които Учителя ми каза, че са определени.
Аз наблюдавам от много време тяхната работа – мога само да кажа, че е нещо изключително да познаваш истински ученици на Учителя – скромни, тихи, могъщи – ежедневно и съзнателно работещи върху себе си – бих казал – те са една светеща тишина. С тях ще образуваме ядрото на България, с тях ще работим и в бъдещето, защото Учителя иска могъщи ученици – надрастнали изкушенията на живота, победили напълно змията в себе си, господари на себе си и на своята съдба...познаващи същността на учението...чиито символ е диамантената воля. Няма време за поздрави и външна култура, няма време за излишни въпроси, няма време за отпускане и отлагане...няма време за баби в окултизма. Сега е огнено време, огнен цикъл, сега е време, в което се изработва могъществото на ученика и неговото изключително смирение, което е висок връх."
 


Биографични данни:
Елеазар Хараш е творчески псевдоним на Петьо Йорданов, роден във Варна на 29-и януари 1954-а година. Израства в уединение сред семейство на глухонеми. От 8 годишна възраст започва да изучава тайните на природата и да общува активно с невидимия свят. Още като дете е привлечен от невидимото и жаждата за Бога.

Елеазар Хараш е продължител на Учението на Всемировия Учител Беинса Дуно (Петър Дънов), като своеобразно поема щафетата в Учението през 1986-а година от прекия ученик на Учителя – Брат Михаил – Омраам (1900 – 1986).
Елеазар Хараш започва да издава редица книги, както по свои лекции, така и по Словото на Учителя, или както го нарича – Първия Старец от йерархията на 24-мата Старци.

„Името Елеазар Хараш ми е дадено от Учителя през 87-а година, да нося с него отговорност. Дадено е след самадхи, с него нося голяма отговорност. Има две значения, ще кажа само едното: Божествен център."
 
Афоризми от Елеазар Хараш:
 • Чистите действия нямат съдба.
 • Само Любовта лекува, защото е Сила Божия.
 • Бог въоръжава с Любов този, когото иска да съхрани.
 • За да бъде човекът висше същество, той трябва да има воля избрала Бога по свобода и любов.
 • Над всяка практика е чистото сърце, то може да променя събитията.
 • Който е познал себе си, става Изгряващо Слънце в себе си.
 • Силата работи в Тишина.
 • Гласът е загадка. Има гласове, които ни пречистват. Изворът показва, че само това, което е постоянно, е реално.
 • Най-здравословният живот е близост с Бога.
 • Знанията са бреме, Мъдростта е лекота.
 • Истинското образование е да научиш детето да търси Бога цял живот. Детето трябва да търси умението на Словото.
 • Дълбинно Чистото е всякога трудно за разбиране.
 • Овладей себе си, ако искаш да получиш Пътя си.
 • В Любовта е Единението. В Истината е Изчезването.
 • Древността действа с Безмълвие и Безупречност. Древността работи и сега. Тя е тук. Тя е Всеобхватът.
 • Словото превъзхожда всяка наука и религия.
 • Словото отключва световете – измеренията. В Словото е скрит Пътят.


Творчество:
След 1989-а година, Елеазар Хараш продължава изнасянето на лекции, като първоначално това са сбирки в апартаменти и малки зали, в градовете София, Варна, Бургас, Русе, Добрич, Плевен, Шумен, Стара Загора и др. Постепенно започва един процес на поставяне на основите и актуализацията на цялостната визия на всички духовни течения през вековете до днес. Паралелно с това Елеазар Хараш издава книги за духовно развитие. Някои от най-дълбоките са за Христос, автентичното християнство, богомилите, както и множество лекции за Египет, Атлантида, Древна Индия, Учението на толтеките, Мъдростта на индианците, Мъдростта на суфизма, Мъдростта на Лао Дзъ, както и Мъдростта на народите по света.

Една от най-разпространените му книги е „Формулите - свещени ключове“, в която се съдържат 1000 тематични формули за работа със Словото. Най-дълбоките книги на Елеазар Хараш са по темата за Мистериозните Старци.
Освен книги със свои лекции, Елеазар Хараш издава книги на редица мъдреци и мистици. Издава книги на белгийския мистик и драматург, носител на Нобелова награда за литература (1911-а година) – Морис Метерлинк. В серията от книги влизат и книги за Кабала, тайната на числата и множество тематични книги из Словото на Учителя Петър Дънов (Беинса Дуно).

Видео интервюта и лекции:
От 2016-а година Елеазар Хараш започва изнасянето на видео интервюта пред специализирания сайт за духовно развитие и себепознание – Портал12. В поредица от теми, чрез интервютата се навлиза плавно в дълбочината на фундаментални истини и принципи, свързани с осъзнаването, будността и развитието на духовните добродетели и способности. Така от началните и базови теми през 2016-а година, зрителите се потапят до изключително дълбоко Слово, предадено същевременно на разбираем език, едва 3 – 4 години по-късно, разглеждайки ретроспекцията на подбраните теми.

Паралелно с това, Елеазар Хараш продължава да изнася лекции във Варна (и по изключение 2 лекции във Велико Търново (2017 и 2018 година).

Спонсори на Портал 12