Търси

Д-р Светла Балтова: Земята е обвита с 12 обръча - особен род трансформатори на слънчевата енергия (ЛЕКЦИЯ)

Още по темата ...
сириус

Мощен духовен импулс идва към Земята от Съвпада на Слънцето със Сириус

Виж повече
Абсолютът

Елеазар: Абсолютът пребивава в неведома, безименна висота. Тук става въпрос за 13-то измерение (+ВИДЕО за Старците)

Виж повече

Проф.Живко Желев: Матрицата на ДНК може да бъде препрограмирана от Космоса (ЛЕКЦИЯ)

Виж повече
16.08.2021 г.
14591
Подкрепям Портал 12! Портал 12 е алтернативна медия. Подкрепете ни за повече материали, видео и лекции! Виж повече

Космосът вътре в нас - космосът вътре в човека

лекция на д-р Светла Балтова
 

 
Всеки от вас, тази сутрин, по време на Паневритмията и наряда, е преживял, предполагам, своя специален момент, своят мистичен момент: съкровено преживяване, което понякога трае само миг, обаче тогава човек се чувства нещо много повече, отколкото се възприема обичайно като личност, като някой който е майка, баща, брат, сестра и т.н. Тогава се възприемаме като Душа или правим връзка с Душата си.
 
И сега, бих искала да проследя пътя на Душата, най-напред при слизането ѝ в тялото, и на базата на това, което Учителят ни е дал като Знание, да споделя някои неща за Нас, като Едно Космично Същество. Защото, когато осъзнаваме цялата си Същност, а това става рядко, тогава изчезват всички дребни неща, които ни създават уроците на ежедневието. И уроците са необходими, и тези, да ги наречем “Звездни мигове” - връзката с Душата са необходими.
 
Когато съставях тази книжка за издателство Хермес, “Вселената и Човека”, аз самата се докоснах до много нови знания, които и за мен бяха нови, и някои от които направо ще прочета, защото е по-добре, отколкото да ги преразказвам.
 
От къде идваме?
Учителят казва:
“Формата се е образувала на Земята, но не се зачева тук. Вие идете от едно далечно минало, от една епоха, която сте забравили, когато сте били на Сатурн, после на Месечината и след това сте слезли на Земята. Вие сте забравили тоя процес.
Какви са били условията, когато сте живели на Сатурн и какви са били условията, когато сте били на Месечината?
И след като се преместите от Земята в друг един свят, какви ще бъдат вашите понятия тогава?”
Тоест, има една голяма част от нас, за която ние не знаем.
Душата е слизала от Звездните простори - част от нея е слизала, част от нея е останала свързана с другите светове.
В друга лекция Учителя казва:
“Вие имате един двойник, който е на Марс, друг на Венера. На всяка звезда имате по една частица от вас.” - Тоест, вие сте колективитет. Вашата Душа е свързана с много други Души, които са част от вас.
 
И това ми даде едно обяснение, защо една много голяма част от формулите са, дори когато човек ги казва сам, са в множествено число.
И тогава се сетих и за нещо друго, когато Учителя казва, че: “Каквото направим: добро или лошо, то се отразява на много други същества.” - Тези, много други същества не са само на Земята, те са и в другите светове, в многоизмерното пространство, с което ние си оставаме във връзка.
 
Всяка наша постъпка, а също така и всяко наше настроение е пряко свързано със същества, които са на вертикален план - това са в “Небесните простори” - част от нас, от нашите същности, но също така и с другите хора.
 
Учителят казва:
“Когато се събудите някоя сутрин с хубаво чувство, с чувство на благоговение, това означава вероятно, че някое малко същество е отслужило своята служба в някой храм някъде на другия край на света.
Когато някой път сте ядосан, мрачно настроение без да има причина, това може да означава, че някъде на другия край на света някой е сгрешил - извършил е престъпление и то се отразява върху вас.”
 
Това е една много поразяваща картина на Единството! На това, колко сме всъщност отговорни да допринесем с нашето: работа върху себе си, върху света, върху всички наоколо, които познаваме и най-вече, които не познаваме.
 
И така, слиза Душата - знаете, има в беседа, че Три Ангела обикалят с нея три пъти, докато тя се въплати, докато слезе в плът.
За зачеването, Учителя казва: “То е физически процес.”
След това Душата вече слиза и започва да се учи заедно с майката. Слизайки обаче, казахме, че тя загубва част от своето съзнание, по-голямата част от своето съзнание.
Защо? Защото Земята е много гъста материя и тя е обвита с 12 слоя - дванадесет слоя Светлина. Душата слиза през тези 12 слоя, от по-високите към по-ниските светове, и при това слизане тя губи част от своята Светлина.
 
Тези 12 слоя имат връзка с това число 12, което намираме в Библията, във всички Окултни школи и което е отразено във дванадесетте зодиакални знака.
 
По отношение на тази загуба на Светлина - съвсем скоро в една беседа, която беше от Общият Окултен Клас 29-та година, Учителят казва:
“Да не мислите, че като се качите в Ангелският свят и те веднага ще ви приемат? Няма да ви приемат, защото светлината, която излиза от очите ви за тях е тъмнина. Вие трябва да работите, за да усилите своята светлина.”
 
И в Своята Школа всъщност, Той ни дава Методи за това:
един, от които е Паневритмията. Не само, разбира се, всички. Няма такава Школа, която да съдържа Методи от ежедневните физически обстоятелства до най-дълбоките духовни опитности, подобна на тази, която дава Учителя.
 
Светлината съдържа в себе си 12 течения, от 12 различни извора. Значи Светлината е съставена от 12 вида материя необходима за създаване на човешките добродетели.
 
Например, който иска да бъде милосърден, той трябва да извлече от Светлината точно тази материя, която е необходима за съграждане на милосърдието. За съграждане на съответна добродетел се изисква и съответна материя. Това може да постигне само онзи, който разбира Законите на Светлината.
Иначе, лесно е да се каже, че слънчевата светлина се състои от 7 цвята.
 
Земята е обвита с 12 обръча, или сфери, които представят особен род трансформатори на слънчевата енергия. Всеки обръч пречупва светлината по свой специфичен начин. Това показва, че тези 12 обръча не са в едно и също положение. Същевременно всеки обръч е направен от особена материя - много тънка, през която проникват съответни за нея сили. Тези сили пък са свързани с възвишени светове, които работят върху хората, както и върху всички живи същества. Чувствителният човек долавя тези влияния върху себе си.
За да разберете добре тези 12 течения, както и тяхната посока и движение, трябва да имате на разположение ред картини като на киноматограф. Този прилив на енергия определя вашето съществуване на Земята.
Всяка Божествена вълна не е нищо друго, освен нов приток от енергии на Любовта, която се втича в човешкия живот. Съществуват 12 източника или притоци на живота, от които функционират днес само 7.
Астролозите наричат тези притоци зодии. Всяка зодия представя творческо течение в природата…”
 
Представете си всъщност колко различни енергии текат в нас. И когато казваме: “Аз съм представител на еди кой си зодиакален знак”, всъщност е хубаво да знаем, какви са добродетелите, които са свързани с този знак? Каква е специфичната светлина, която е свързана с него?
В друга беседа се казва:
“Трябва да намерите вашият основен тон.” - Какъв е вашият основен тон? Това всичко изисква работа върху себе си. Работа, за да се освободим от хипнозата, която неминуемо се отпечатва върху нас, когато сме приели земно съществувание, когато сме се облекли в плът.
 
Когато говоря за дванадесетте зодиакални знака и ние ги играем в “Слънчеви лъчи”, Учителят говори за 12 космични енергии и в също така казва, че периодично ние минаваме през различен зодиакален знак. Това Знание всъщност го има и в Астрологията, че човек периодично сменя астрологичните си знаци.
 
Ще продължа към тази “борба”, която преживява всеки от нас като Душа слизайки в плът.
Всеки от нас, особено тези, които сме тука, всъщност е преживял това противостояние на Духът и плътта, или на Душата и плътта - то е неизбежно.
 
Учителят казва, че ние сме като яйце, че Душата е като в черупка и трябва да се направят усилия, да се разбие тази черупка, да се разчупи, и тогава да се освободи “Съзнанието на Душата”, както го нарича Той. Това в обикновеният живот става чрез страданията.
 
Мисля, че няма друго Учение, което да говори за страданията по този начин: Не да ги избегнем, не просто да ги приемем, а като необходимост за нашето развитие - като уроци, като задачи. И когато решим една задача минаваме в следващият клас. Тоест, дава ни се друга задача, друг урок. И как ги решаваме по най-добрият начин? (То, не значи, че само трябва да страдаме докато сме тука). Решаваме ги Методите на Школата.
Всъщност, може човек и да не страда, може да се радва само. Радостта обаче е достояние само на Ангелските Същества и ние сме като “едно дърво” - тази метафора също я има в беседите - корените са дълбоко в земята, от тях идват жизнените сокове, от земята. Но корените са свързани с най-плътната материя, тест със страданията.
Едно растение знаете ли как се развива? То първо пуска коренче и после расте нагоре. И ние всъщност, първо се вкореняваме и после вече растем нагоре.
А, нагоре вече са добродетелите - качествата, които развиваме и които са скъпоценният еликсир, който нашият Дух възприема и си носи нагоре вече като багаж, когато се връща Там, откъдето сме дошли.
 
Когато говоря за планетните влияния, Учителя казва:
“Вие сте дошли първо с три хороскопа: един за физическият свят, един за духовния, един за божествения. И в тези три хороскопа ви са дадени най-благоприятните условия, обаче вие сами си пречите, вие не ги използвате.”
Защо си пречим?
Защото върху нас неминуемо, след като сме в земна плът облечени, действа Земята.
Учителят я нарича “Изправително Училище”.
Той казва, че:
“Това е най-тежкото изправително училище в Слънчевата Система - дали не беше във Вселена, трябва за погледна? - И който мине през това училище, със свойственото Му чувство за хумор - той става виден човек, професор и се връща тогава в своя свят, в света от който е дошъл.” - и тогава му дават висока длъжност.
Така че, сега сме тука, в “изправителното училище”, работим върху себе си. Тази работа трябва да бъде ежедневна, не само така…,от време на време.
И един ден ще се върнем Там, откъдето сме дошли!
 
За земните влияния, Той казва, че хвърлят сянка върху всички други планетни влияния, с които сме дошли, които са ни надарили с добродетели. Всяка планетна сфера ни е надарила с определени добродетели.
Защо е така?
Защото тази материя на Земята е минала през една много тъмна сфера на пространството, сфера, където е отложена материя, която е тъмна, деструктивна. И цялата Слънчева Система сега излиза от тази материя.
Така че ние, в друг смисъл казано, сме дошли по някакъв начин да облагородим, чрез нас самите тази материя.
 
Около нас непрекъснато има други същества: светли и тъмни. Дори, когато говори за нашите Ангели, за нашите духовни ръководители, Учителя казва:
“Около вас винаги има два Ангела. Единият е светъл, другият е тъмен.” - И целият урок е да се вслушаме в това, което ни шепне Ангелът на Светлината.
Освен висшите духовни същества, около нас има други същества, ненапреднали Души, изостанали в развитието си, изостанали от други цивилизации. Знаете, на Рила, Той им говори за Лемурийците. Това са Души, които...Той казва:
“Идват около вас, почват да ви внушават мрачни, черни, леядни мисли, изчерпват ви енергията, вие се разгневявате - изчерпват ви енергията и си заминават.”
 
И затова, както знаем, е дал много молитви и формули за ограждане. Тези Същества, една част от тях, не са плод на земна еволюция.
Човешката Душа обаче, когато е свързана с Източника е всесилна, тя е безстрашна, тя не се бои всъщност, нито от изпитанията - защото тя затова е слязла - Тя е слязла, за да премине през известни изпитания и да се пречисти!
И също, както въгленът се превръща от голямото налягане в скъпоценен камък, така и нашата Душа да се превърне в скъпоценен камък и да си “отидем”, както той се изразява, “с диплома от Земното Училище”.
 
Световете, с които сме свързани ни влияят, независимо от това дали го съзнаваме или не. Виждате колко сме различни. Защо? Защото планетите, Учителят казва, че те са “Банки, в които ние сме внесли своя капитал.” И сме внасяли различен капитал, а някъде имаме да връщаме. Когато имаме благоприятни влияния в хороскопа - примерно имаме едни хубаво поставени Юпитер и Венера, или пък, Учителят казва: “Ако Сатурн ви е дал своето Благословение, това е най-доброто от всичко.”
Това, астрологично погледнато означава - ако Сатурн има хубав аспект, примерно: Сатурн в тригон със Слънце, или в квинтил със Слънцето, тогава Той казва:
“Той ви е дал своето Благословение.”
 
Когато ние имаме благоприятни планетни влияния, тоест, когато сме внесли в своите банки на другите планетни сфери достатъчно капитал, тогава решаваме уроците си по-лесно.
Обаче не всички сме еднакви. И има области, където решаваме нещата по-лесно, има области, които са ни трудни.
Тук, на мен ми направи впечатление, как Учителят разглежда хороскопа на сестра Весела Несторова.
Сестра Весела Несторова е родена с Юпитер - изгряващ, и в 7-ми Дом на Брака има Сатурн и Марс.
И той ѝ казва: “Подмини го 7-ми Дом. Иди по-нататък. Работи със своя Юпитер”
Тоест, той по един иносказателен начин ѝ казва: “Не се жени.” - буквално, думите на… “прескочи Дома на Брака.”
Тоест, всички ние си имаме там някъде възелче, което предполагам повечето от вас изучават Астрология, което си го знаем, обаче въпросът е: Как да го развържем възелчето?
 
И тук има нещо важно и много просто: В друга лекция, Учителят казва:
“Не се интересувайте какво е било миналото ви, няма да се интересувате и какво е било бъдещето ви - Сега, работете Сега - днешният ден е Божественият Ден! В днешният ден, каквото направите, то остава за бъдещето.”
 
Всъщност, тук има нещо много магическо, защото знаем, че времето е една илюзия , и всъщност днешният ден е нещото, което ни прави будни - 100% будни, за да можем днешният си ден да го използваме максимално. Да използваме всички условия, които днес са ни дадени.”
 
То има и такава формула:
 
“Условията, които ми даваш днес разумно ще използвам.”
 
Това изисква много висока концентрация. Аз съм го пробвала и знам колко голямо внимание изисква да си 100% в Настоящето в Днешният Ден!
 
Обикновено, и по време на Паневритмия включително, или мислим за това, какво е било сутринта, или кой какво ни е казал - това е миналото, или какво ще правим след Паневритмия? - което е бъдещето. И ако можем да изиграем една Паневритмия - час и нещо, фокусирани само в това, което правим, това е изключителна практика за осъзнаване.
 
Ние сме равни, като равни възможности, но не сме равни като обстоятелства, при които сме се родили.
 
Учителят казва:
“Има раждания, които са при благоприятни планетни условия, има и такива, които са при неблагоприятни условия.”
А казва: “Има часове, в които не е възможно човек да се роди.”- това е интересно, тогава не може да се роди бебе.
 
И какво да прави човек, когато е роден при неблагоприятни условия?
После ще го намеря и ще го зачета точно, но Той казва:
“Когато вие намерите Своя Учител, и започнете да учите и да служите, тогава всички неблагоприятни условия ще отпаднат, целият ви живот ще се преобрази. Това Христос нарича Новораждане.” - Тогава ще се новородим.
И в тази връзка Той говори пак за три хороскопа:
  • Единият е хороскопа на раждането;
  • Вторият е когато ти си намерил своя Учител;
  • Третият е когато си започнал да учиш.
 
И Той съветва:
“Трябва да знаете, в кой момент вие сте намерили Своя Учител.”
 
Това, когато се връща човек, защото тогава не сме били много осъзнати, много трудно някои от нас могат да се сетят и да си направят хороскоп на онзи момент, защото той е нашият духовен хороскоп.
 
Това са съветите, които наистина са много базови, основни. Има много практики, знаете, много формули, много дихателни упражнения, много физически упражнения, пеене - пеенето е също много силен окултен метод, но тези неща са основни:
Концентрираното съзнание в деня, в днешният ден и Слушането на Своя Учител, и Служенето. Вслушване и Служене с Любов! И тогава всъщност човек извървява стъпката “Новораждане”.
 
Човек е, казахме, като едно дърво. Земята му влияе, но ние си имаме и слънчев двойник.
 
Една част от нас е на Слънцето. И този слънчев двойник също ни говори. На друго място Учителят говори за: физическият човек и духовният човек.
И казва, че:
“Когато ние спим, духовният човек броди между звездите и след това той може, ако сме с будно съзнание, да разкаже на физическият човек какво е видял.”
Тук отново думите “будно съзнание” са много важни.
 
За слънчевият двойник, има една прекрасна лекция: “Слънчевите трансформатори” - аз няколко пъти вече я препоръчвам, защото в нея има нещо много интересно.
Той казва, че:
“Слънцето праща един Лъч Светлина за всеки човек индивидуален.” По един Лъч Светлина за всеки човек индивидуално. Този Лъч идва един път в Живота, и всъщност, когато ние го възприемем, след това казва: “Вече може и да си заминете” - тогава вие сте възприели цялата Пълнота!
Този Лъч, Душата ти трябва да ти каже: “Къде да бъдеш, за да Го възприемеш.”
И казва: “Ако някой човек, примерно е българин, обаче отиде в Америка, уж да учи, той не отива там, за да учи, той отива, защото точно там ще му се даде.” - ще го намери този Слънчев Лъч.
Има друг Слънчев Лъч, който ние приемаме веднъж в годината - пак е индивидуално, лично, само за нас, “послание от нашия слънчев двойник, тоест от нашият Дух”.
И един Слънчев Лъч, който идва всеки ден.


 
И Той казва:
“Ако вие Го приемете, Този Слънчев Лъч, денят ви е красив, радостен. Ако не Го приемете имате чувството за някаква празнота.” и се дразните
Така, че всичко изисква наистина малко повече съзнание и вслушване нагоре, а не само настрани. Защото (с моята приятелка си говорихме в колата), че човекът живее при все по-трудни условия, защото все повече е информацията, която идва от хоризонтално ниво. Ние сме непрекъснато с някакви източници на информация свързани, и това създава една завеса, която пречи на вглъбяването, и която пречи на вертикалната връзка, или на пътя навътре - то е едно и също - навътре и нагоре - тоест, на връзката с Душата.
И ако човек не ползва няколко минути на ден, поне няколко минути, за да се опита да възстанови тази връзка с Душата си, тогава идва страдание: болест или страдание. То винаги идва от Душата. Тя иска да научи тази част, тази малка част от Себе Си, която е въплътена във физическо тяло, да я научи на нещо.
И тогава физическото тяло започва да дава симптоми, които вече лекарят на бъдещето ще разчита правилно, като “Послание на Душата”.
За лекарят на бъдещето, Учителят казва:
 
“Лекарят ще може да лекува заболяване 10 години преди да се е проявило на физически план, тоест още докато е в по-фините нива на съзнание.”
 
“Когато човек намери законите на своя ум - каквото и да значи това, защото е трудно, човек трябва да се замисли какво значи “да намери законите на своя ум” - тогава ще изследва и други умове, които са в хармония с неговия. Ще ги изследва не само тук на “Земята”, но ще проследи всичките звезди. На всяка звезда, според туй Учение има едно Същество, което е в съгласие с тебе. На Месечината има едно такова Същество, на Марс, на Венера, на Меркурий, на Нептун, на Сатурн, на Уран, на Плутон, на Слънцето има, на Сириус, на всичките Слънца, Планети, Звезди и Съзвездия има. Това са 100 милиона Слънца, само в нашата Галактика. И на всяко Слънце има по една Душа свързана с теб. Значи 100 милиона Души има, които са в хармония с теб само от Слънчевата Система. Всеки ден те по Радиото те викат и чакат да се обадиш, всеки ден пращат на станцията Блага за теб и чакат да се обадиш.”
Вижте какво Богатство!
 
Обаче, така, идват другите същности, които ти пречат на тази Връзка, и умът ти почва да бъде зает или с дребни грижи, които най-често са финансови, материални от друг характер, или с междуличностни взаимоотношения - точно личности е много добре казано, щото това са “маски” - личност значи “маска” и ние пропускаме да си получим подаръците, които идват от Висшите Същества, от Висшите Светове.
 
Това е важно, защото времената изобщо са турболентни: в предизборна обстановка сме, в години на карантина сме, знаем че в бяло Братство стават турбулентни процеси. Тоест, има една турбуленция на енергиите на всички нива и ако всеки от нас успее да притихне и да има тези свои мигове на Връзка с Душата си - на Мир и Хармония - това не може да бъде цял ден, то е изключено за нас, които сме в течението на живота - достатъчно е да бъде няколко пъти през деня. И тогава процесът на хармонизиране започва, винаги отвътре-навън. Той не е отвън-навътре.
Тогава започва един копнеж - копнеж на човешката Душа за Любов, Хармония, Мир и Добро.
Това всеки го е изживявал.
 
И ако човек действа, направи един мъничък акт, съвсем малка постъпка, която е в съответствие, на базата на този Копнеж за Добро, тогава той става господар на една магическа пръчица.
Учителят нарича най-малкото добро “магическата пръчица”.
Защото казва:
“Когато направите едно най-мъничко добро, което никой не вижда, едно незнайно добро, тогава всички Същества на Доброто действат чрез вас и във вас.” - Да оставим, че се връща многократно. Това също е така, един фактор важен. -
Тогава ние действаме от позицията на Душата си, а тя е наистина могъща, защото както прочетох тука, е свързана с много, много Висши Светове.
И ние тук, сега, както се познаваме, сме една малка проекция на Нещо много по-голямо.
 
И идва момента, когато сме преживяли живота си, такъв какъвто сме го проживяли - добър или лош, да кажа, макар че така се казва, но той не е “добър или лош”, а просто един от многото хиляди животи, за които Учителя казва, че:
“Ще имате още много, много време да се самоусъвършенстваме на тази Земя” и в един момент, вече той трябва да напусне Земята.
 
Този свят и Онзи свят са един и същи свят. Те имат една много тънка преграда, обаче в тази тънка преграда - Учителят я нарича “Митница” - и там стоят Същества, на които човекът е служил - слугувал (тъмни същества) без да знае.
Той казва:
“И те му казват: Я, да видим дали нямаш нещо мое? - и му вземат нещо. След това идват други същества и му казват: Я да видим дали нямаш нещо мое? - и му вземат нещо: злоба, завист, омраза, гордост, тщеславие,...”
И така се отзема, отзема, отзема и трябва Душата да е много чиста, за да може бързо и безпрепятствено да мине през този слой, и тогава да застане в Бялата Христова Светлина на Всеопрощаващата Безусловна Универсална Любов - да застане, като едно кълбо светлина, каквато си е била.
 
Когато човек умира, Учителят казва, че Душата му стои до тялото, за да вземе капчици от скъпоценния еликсир, който той е изработил в този си живот. Тези капчици се предават на Духа. На друго място казва:
“Те са като скъпоценните камъни на Короната на човешката Душа” - Духът ги взема и това е Неговото Богатство!
Тоест, при всяко съществуване, което на нас ни се струва един дълъг живот, изпълнен с много противоречия, с много препятствия, в крайна сметка ние работим само за това, да можем да създадем тези капчици жизнен еликсир, които обогатяват нашият Дух, който е Велик и Безсмъртен.
 
...И това всъщност е почти всичко, което искам да кажа.
 
И се връщам пак отначалото на това, че това, което имам отвън - целият Всемир, всичко това го има вътре в нас. В нас, когато се разглеждаме като Многоизмерно Същество, а не като триизмерно.
И че има пълно съответствие между двата вида процеси: процесите, които стават вътре в нас - Мирът и Хармонията, ако дойдат първо вътре - да се изградят, те после се проектират навън. А същевременно, това, което ние виждаме отвън, то неминуемо рефлектира вътре в нас.
 
Тук се връщам към тези примери, които Той дава: за едно същество, в другия край на света, в храм, което извършва своята служба и ти си радостен; за друго същество, което е извършило престъпление - човешко същество, и ти си тъжен. Тоест, двата процеса са...текат едновременно и нашата отговорност - употребявам думата отговорност - ако сме се определили да следваме тази Школа, нашата отговорност се състои в това, да трансформираме, да преобразяваме, да превръщаме всичко, което можем в Добро и Светлина, доколкото можем.
 
“Преди 8 хиляди години, казва Учителя, един жрец е завъртял ключа на човешката история в посока към инволюция. Сега, Аз съм дошъл да завъртя този ключ в обратна посока.”
 
Така че, Той, това, което ни е дал го е направил. То е тука, на тази Земя. Той го е направил вече.
 
Всеки, който се чувства като Негов ученик, като ученик на Тази Школа, е задължен това да го прави ежедневно.
Този ключ: От злото, да го обръща към доброто.
И това е Отговорността на ученика.
И това става първо, вътре в себе си, защото всичките виждаме погрешките отвън и сме много отдадени на това да коригираме другите, но това не върши никаква работа. Няма…
Да, не върши никаква работа!
Всъщност работата се извършва, когато този процес го направиш вътрешно. И това всъщност е Голямата Тайна на Алхимиците.
 
Алхимиците не са се интересували от това да превръщат металите в злато физически. Сигурно са го можели, обаче те действитлно са говорили за Добродетелите.
Тази Алхимия, която я намираме и в беседите.
Учителят казва:
“Трябва да превърнете желязото в кръвта си в злато.”
Тоест агресията, налагането на волята си - желязото, стоманата да я превърнете в Благородството на Златото. И тогава, когато имате вътрешно Злато, тогава и външният ви живот ще се подобри и ще станете богати.
Като “богати” не разбирам кюлчета злато, а живот, който да те удовлетворява, да си доволен от живота си, какъвто и да е той, колкото и да е беден или богат.


 
И ще завърша с още нещо:
 
“Иде Новото! Иде Великото в света. Какво е това Велико ще видите.
Никакви войски, никакви адепти не са в състояние да завладеят Слънцето. Във вътрешността на Слънцето живеят Възвишени Същества, които имат отличен живот пълен с Красота и Величие! И когато някои покойници влязат в Слънцето, тогава те ще разберат Царството Божие! Там ще разберат и какво нещо е Висока Планина. На Слънцето има Планини по-високи от Хималаите.
Казвате: “Вярно ли е всичко това?” - “Вярно е!”
Така говорят и учените хора. Те поддържат, че на повърхността на Слънцето има много висока температура. Аз се съгласявам с мнението на учените, но поддържам, че има Живот във вътрешността на Слънцето, при много по-благоприятни условия от тези на Земята. Които не вярват на думите ми, могат да проверят това.”
Той винаги има един тънък хумор, Да.
 
“...Голяма борба е имало, за да завладеят Слънцето. Досега са правени много опити да Го завладеят, но всички са излезли безрезултатни. В една легенда се разказва за първият опит, който Луцифер направил, за да завладее Слънцето, но се търкулил от там и паднал на Земята, дето и днес се намира.”
 
А, всъщност, има едно изказване, мисля, че е на Брат Борис, който казва, че битката в Астралния свят вече е спечелена, сега се води битката на Земята, и всъщност ние сме така или иначе “войни на Светлината”. Такива сме щом сме в Школата на Учителя Петър Дънов - Беинса Дуно.
 
Благодаря ви за вниманието!

Препоръчани книги:

Д-р Светла Балтова
Д-р Светла Балтова
Д-р Светла Балтова е холистичен терапевт, астролог и отдаден изследовател на учението на Петър Дънов. Тя е учител по паневритмия и един от забележителните автори на книги свързани с Учението на Бялото братство в България.

След като дълги години е практикувала в сферата на  конвенционалната медицина, тя се отдава на алтернативна медицина.
Светла Балтова владее метода за лечение с цветните есенции на д-р Бах, антропософска и холистична медицина, астропсихология и медицинска астрология.
Преподава паневритмия като провежда ежегодно курсове от 1997 г. в България, а от 2000г. в чужбина: в Австрия, Холандия, Финландия, Германия, Щвейцария, Италия, Гърция, Бразилия, САЩ, Израел.

 

"Душата е нещо, което не се вижда и много хора се питат дали има душа...но тя се проявява чрез мислите, чувствата и действията ни. Ако душата не се вижда, то пък тялото е нещо много осезаемо, и то показва какво става в душата ни. То е нашият най-добър съветник. Защото когато ние се завкостеняваме и влизаме в някакви модели - мисловни или емоционални, съответно точно определена част от тялото ни започва да дава сигнали (чрез болести), че нещо не е наред. "

 

"Учителят казва, че ако ние с волята си не можем да овладеем тялото, то просто нямаме воля. Тялото според духовната наука е създадено от душата и от Духът ни. По тялото, което сега имаме, можем да съдим каква работа сме извършили преди, в предишните си прераждания.", споделя д-р Балтова."Науката за неделимостта на душата и тялото, или за неделимостта на мислите и чувствата и физическото им проявление - това е много древна наука. Тя е била забравена в епохата на материализма, когато е било отделено физическото от духовното; осезаемото от неосезаемото. Сега тази наука се възвръща, нарича се психобиология. Тя показва как определени органи и системи от тялото как точно реагират при определени мисловни или емоционални модели. Това е развито и в антропософската медицина на Рудолф Щайнер. Към тези неща многократно насочва вниманието ни и Учителя Беинса Дуно, който говори за това кои части на тялото с какви процеси или с какви добродетели са свързани."'Спонсори на Портал 12