Търси

Д-р Светла Балтова: Здравето е въпрос на координиране на силите вътре в човека (ЛЕКЦИЯ)

Още по темата ...
 слънчевата енергия

Д-р Светла Балтова: Земята е обвита с 12 обръча - особен род трансформатори на слънчевата енергия (ЛЕКЦИЯ)

Виж повече
Свободният избор

Елеазар: Свободният избор е даден, за да станат съществата, доброволно от Любов към Бога, осъзнато - Богове (ВИДЕО+ПЪЛЕН ТЕКСТ)

Виж повече
Карма Сергей Лазарев

Сергей Лазерев: Вкопчването в Духовността е подобно на алчността (ИНТЕРВЮ)

Виж повече
23.08.2021 г.
10158
Подкрепям Портал 12! Портал 12 е алтернативна медия. Подкрепете ни за повече материали, видео и лекции! Виж повече
Д-р Светла Балтова: Основи на здравето. Лекция изнесена в Айтос


Ще говоря за здравето - някои практически неща.
Здравето е въпрос на координиране на силите вътре в човека.
Ако в човека двете енергии са координирани дясната ръка трябва да е малко по-хладна от лявата.
Какво всъщност представлява Здравето? Защо и кога сме здрави напълно?
Тези състояния “напълно здрави” не са много чести. Има една лекция на Учителя, много ви съветвам да я прочетете: 
“Координиране на силите” - Младежки Окултен Клас. Там Той дава някои основни моменти, от които зависи това човек да бъде в равновесно състояние, в координирано състояние, което означава Пълно здраве, не само физическо, но умствено и душевно.

Да сме здрави, означава силите вътре в нас да са координирани - двете течения - електрическо и магнeтично; планетните енергии да са координирани, което става с работа; координиране (хармонизиране) с околните.
По начало идваме с известни дисбаланси и ги коригираме с работа върху себе си.

Вътрешно координиране:
Има една от Молитвите за Изцеление - там се казва:


“Господи, възвърни задружното действие между ума и Душата, между Душата и тялото, обърни силите на сърцето за работа полезна.”


И всъщност, в това е казано всичко. Задружното действие между Душата и ума - да текат процесите осъзнато, и между Душата и тялото. Тогава връзката “тяло-Душа” е много хармонична, тече плавно. 
Има едно основно нещо, което ни е нужно: ежедневна работа върху себе си. Едно ежедневно “молитвено състояние”, обръщане периодично - колкото и да сме обърнати навън в социалното пространство - периодично или постоянно (“постоянното не го можем”) навътре към Душата си, за да може тази връзка между Душата и тялото да тече правилно, между ума и Душата.

Учителят казва:
“Ако тя не тече правилно, вижте какво става в стадата - идва говедаря и налага с тоягата говедото и то си влиза в пътя.”

Този същият процес го прави нашата Душа, която ни създава болести, препятствия, неразположения и те ни водят до основния тон на живота - “До - Смирението”. И всъщност тогава започва всичко.
Когато идват при мен хора, вече не лекувам като лекар, който е работил с кардиология и ревматология, а по-скоро давам съвети, използвайки медицинските познания от Учителя: Когато дойдат хора ми е много трудно да кажа нещо, което виждам, че човекът сам си е докарал болестта. Това е много трудно да го кажеш, особено ако става въпрос за тежко заболяване: за рак, за колагенози, други заболявания. 

Плюс това, когато човек е работил дълго време със страданията и нещастията на хората, това чувство на състрадание се развива, ако си лекар наистина, и те боли за другият човек, и не може да му кажеш: 
“Ама това е за твое добро.” или “Ти си си го направил сам.” - Мъчиш се, стараеш се, нещо да измислите заедно, за да може да се координират донякъде силите на тялото му.

За координиране силите на тялото има няколко начина:
Работа с четирите елемента. Учителят е дал безброй правила, безброй начини, методи за работа с: 
въздуха - дихателни упражнения, 
с водата - упражнения, 
с храната - различни храни, с природата,  
с ланшафта също - елемента земя, 
и със слънчевата светлина.

Има нещо друго интересно, което той казва:
“Когато се е разболял един орган, освен че всеки орган е под влиянието на определена планета и съответно може да се види защо тази планетна енергия е в неравновесно състояние, този орган или има прилив на енергия - много енергия е фокусирана в него, или обратно - има недостиг на енергия (лишени, изолирани от енергия).

Учителя казва:
“Ако на един орган му трябва енергия, тогава трябва да се отнеме от енергията на друг орган.”
Органите в тялото трябва да бъдат координирани помежду си.
Тоест, ако искаме да придадем жизнена енергия на един орган, трябва да отнемем от друг орган. Той дава следният пример:
“Когато човек иска да слуша, да чува добре, той често си затваря очите.” - тоест, той отнема от едното сетиво, за да може да усили другото.
На друго място казва, че:
“Стомахът балансира мозъка.” 
И действително, всичките го знаете, когато на човек “му пращи мозъка от електричество” - много е разговарял с други хора, много е контактувал, или пък много е работил на компютър - работа с информацията, той чувства, че трябва да хапне нещо. Или пък обратно - като хапне нещо, стомахът му започва да връща, ако преяде примерно.

Учителя казва:
Стомахът страда, когато мозъка е в небалансирано състояние. 
Тоест, има една вътрешна връзка между органите на тялото, чието равновесно състояние трябва да се възвърне. 
И тука пак, Той говори за планетите - да се познава влиянието на планетните енергии.
Учителят казва че те си менят местата в органите.

Всички седем планети от старата Астрология са съуправители на всички централни органи, но някоя плантна енергия си е увеличила активността и тогава трябва да се отнеме от нейната енергия. 
Най-простият пример е марсовата енергия: Най-много в съвремието активираме марсовата енергия, защото смятаме, че тя ни прави успешни, активни, налагаме волята си - говорихме за превръщането на желязото в злато колко е важно и го има в Пентаграма: тръгваш със сабята по външният кръг и стигаш до жезъла - себевладеенето.

Другата енергия, с която се злоупотребява е меркуриевата енергия, защото сме в едно общество на информация.
Тези две енергии, но не само те, трябва да утихнат, малко да се отнеме от тях, в посока на други планетни енергии, които са по-омекотяващи, по-хармонизиращи.
От друга страна, човек пък, в който преобладава лунната енергия - много мечтателен, отдръпнат от света, както се казва “лунатик”, той пък трябва да работи върху себе си да засили малко меркуриевата енергия, марсовия ум, сатурновата енергия, която дава издържливост.

Брат Борис е казал: 

“Не ме интересува тази Астрология, аз разчитам Астрологията по човека” - Да, така е наистина. 


И когато човек има някакви базови познания по Астрология, той може по поведението, по жестовете, по лицето, по формата на черепа, по ръката - знаете това са окултните науки - може да разпознае кои енергии преобладават в него. И най-добре е това човек да го прави върху себе си, защото е по-добре да координираш силите в себе си и след това евентуално да се опитваш да влияеш на другите.
  
Координиране на ума и тялото:
Един човек може да изглежда и да бъде здрав физически, обаче го виждате, че е като “оса”. Този човек не е здрав. Той страда, в него умствената енергия не е балансирана. 

Учителят казва:
“Някой хора крякат като жаба. Кога кряка жабата? Когато змия е хванала крачето ѝ.” 
Може да се помогне на човека, за да може да балансира своята енергия. Ако той не желае да го направи, тогава идва Великата Лечителка Природата - Великата Майка. 

И Учителя казва:
“Когато някой не се подчинява на Нейните закони, Тя го хваща с трите си пръста и го слага в своята реторта.”
Това се страданията.
Всички преминаваме през по-големи или по-малки страдания, неминуемо. Няма никой от тук, от нас, които да не преминават през тези процеси. Най-важното е какво научаваме от тях и дали излизаме след тях координирани. А как се познаваме, че сме координирани вътрешно? 

Учителат казва:
“Координираният човек се познава по това, че първо на него му е приятно, усеща приятност вътре от живота, от случващото се.”
Дори да се случи нещо нехармонично, той умее вътре в себе си да го трансформира. И съответно, казва Той:
“Където и да отиде всички му се радват.” Точно защото носи тази координация вътре, от себе си и може да я даде навън, на другите.
Той дава много методи за координиране, но най-важното,  Той казва е Слънчевата светлина. 
С каквато и енергия да работим на четирите елемента, ние всъщност работим с енергията на петият елемент - на това, което идва през Слънчевата светлина. Не само от нея, но през нея, а това е животворният етер. Наричали са го “петата есенция” - квинтесенцията - “петата същност”. 
И това е есенцията на всичко, на всички елементи.
А зад нея, в писанията на Розенкройцерите, на лечителите от средновековието, на алхимиците, се казва че това е “Еманация на Христовата Любов.” 

Зад етера, зад петата същност е квинтесенцията. Квинтесенцията е Христовата Любов и Тя е ултимативният лечебен фактор. Тя е всъщност Лечителят,  Който ние приемаме под една или друга форма (под различни форми, като различни енергии). 
Тогава вече това зрънце на Любовта можем да го вземем. 
Сега си обяснявам защо (след лекцията на Ясен), защо Учителят казва: 
“С тона До, вие може да лекувате всичко.”
Тоя тон, който е посят в центъра на Земята и който идва от Духовното Слънце.

Чрез професията си съм се сблъсквала предимно със страданията и болестите и неминуемо говоря за тях, обаче всичко това е, за да ни възвърне усещането, знанието, че сме Божия енергия, Божия частица, Божие творение, Божии чеда.
И когато напълно го осъзнаем, повярваме го напълно, то става като обръщане на един ключ. И тогава човек приема с радост всичко каквото му се случва. И тази радост и благодарност, с която приемаш, вече обръща нещата съвсем в друга посока.

Този момент е много труден. 
В практиката си и в личният си живот, когато някой или човек смята, че самият живот постъпва несправедливо, че е ощетен по някакъв начин, че е жертва “Защо точно аз?” - много е трудно в този момент искрено - не да кажеш молитва, да я изпееш “Благодаря”, а искрено да благодариш, защото има нещо друго, което не знаеш, но от което си спасен. И тогава става една Магия. Тогава нещо се преобръща и нещата се обръщат за добро, или пък поне осъзнаваш, че каквото и да ти се случва е Добро.

В последно време се обръщат към мене млади хора - няколко пъти млади жени с рак, в напреднал стадий и си казвам: “Как не мога да го лекувам тоя рак…” - Защото те очакват някаква помощ, включително и осезаема помощ - някакво лекарство да има дам, аз лично не мога да дам нищо. Единственото, което мога е да им дам Беседи на Учителя и книжката Завета на Цветните лъчи на Светлината, защото Учителя казва, че: 
“Това е лечението на бъдещето - лечението със Светлина, Молитвата и самото Слово.”
Тогава отиваме към нещо, което е съвсем не материално като помощ.
Защото, вярвам всички имате тази опитност, когато четете беседите ви се отговаря директно. Всеки от нас го е преживявал.

Или пък друго: започваме да четем и сме в тежко състояние - мъчително, накрая на беседата сме трансформирани. 
Това Слово е Живо! И То е лечебно, То е изцеляващо!
Не случайно Учителят е казвал: 
“Като ходите, където и да ходите, да имате едно малко томче в джоба си от беседите - те са и такъв джобен формат, не случайно са издавани в такъв формат мисля - да може да го подадете на нуждаещите се.”
Второто нещо: Светлината - Завета на Цветните лъчи на Светлината и Молитвата, разбира се, като идваща от сърцето, не само като думи.

“Всички методи - казва Учителя - с които си служи и алопатичната наука - тази, която работи с химически средства,  и хомеопатичната наука имат за цел едно единствено нещо: да провокират и да събудят скритите сили на Душата, скритите сили на организма.”
В нашият организъм има клетки-лечители, но ние не им даваме възможност да се проявят, защо умът ни ги блокира, казвайки: “Това е невъзможно, не може аз да се излекувам…, като са ми сложили диагнозата рак.” или някакво тежко вродено заболяване.

Обаче има случаи, когато човек си казва: 
“Не, аз отказвам тази програма, аз съм здрав.”
Тука наистина има задружното действие на: ума, сърцето, волята и Душата. И е рядко, но се слечва това чудо.
Лекарят може само да асистира на такъв процес. Учителят казва: “Лекарят е като медицинска сестра.” - Той асистира на Природата и на вътрешните сили на болния - 50% лечителските сили идват от Природата, 25% от лекаря и 25% от пациента. Но тези 25% са най-важните, без тях нищо не става.
И така, всъщност, всички средства отвън - от външни, целят да провокират скритият Резерв на Душата, който се проявява чрез тялото. Защото нашето тяло е изградено от “Разумна Материя” - това са думи на Учителя: Разумна Материя.

Тя не е просто някакви си клетки, които можеш да ги разрежеш, да ги видиш под микроскоп, това са души, които са разумни. Те са се смалили и те си имат свой живот. И в тях има клетки - Учителя казва - от всички царства, от целият Космос - което е изключително - сгъстен космичен прах (нашите малки клетки), които се подчиняват на Централната Монада на Своя Господар!

И всъщност, когато настъпи сериозно, неизлечимо заболяване, те започват да не слушат господарят си - започват да боледуват и някои от тях започват да се разрастват като туморни образувания, но причината е в Монадата, в тази централна наша Същност, която е тръгнала по път, който не е нейното предназначение.

И тогава вече тя няма повече място да се развива в този си живот, в това си проявление и се дава команда за “разрушение”.

Много причини за нашите болести се крият в миналото на нашият род. Учителят дава един много интересен съвет:
“Когато се разболеете, вижте вашата майка на същата възраст, какво е преживявала, вижте вашата баба на същата възраст какво е преживявала  - това е за жените, за мъжете обратно - по мъжка линия. Понякога става кръстосано. Понеже аз го правя този разпит на пациентите си и се получават много интересни аналогии. Може да не е същото заболяване - Учителя казва: “Вероятно ще бъде същото” - но може да не е същото заболяване, обаче има една нишка, която си върви и която ние евентуално можем да изцелим, защото всеки от нас, когато е слязъл в един род, Душата е слизала съзнателно в този род. И тя е слязла с някаква задача, включително и по отношение на рода си, поела е ангажимент нещо да изправи в този род. 

Може да го изправи, като се излекува, а може и да не се излекува, но пак ще го поправи. Тоест може да е доживотно. Защото често се раждат деца и тогава е най-мъчителното: Защо се ражда едно дете с тежко заболяване? Понякога за да научи родителите си на нещо - на милосърдие най-често, понякога…. 

Във всички случаи това е Душа, която е висока, от високо произхождение и е поела съзнателно тежък товар, който да изнесе, да изработи.

Когато имате някакво заболяване, примерно сте на 50 години. Разделете на две и вижте на 25 години какво сте преживели. Разделете на още две - на 12 години и половина какво сте преживели? Още на две - на шест години - получава се някаква линия, която е много информативна. И това е един процес на задълбочаване вътре в Душата, на това да се вдълбочиш отвъд видимото, отвъд физическото, което е проявено така или иначе - какво се е случвало преди това, което Душата не е отработила? 

Тук се връщам към правилото, за което споменава Учителя:
“Лекарите на бъдещето ще лекуват едно заболяване десет години преди да се е проявило като физическо заболяване. Но те трябва да познават окултните науки, за да правят това.”
Ние сме частица - една Божия Мисъл, въплътена в тяло и това тяло е храм.
И трябва да се отнасяме към него като към храм. Ние не спазваме елементарни правила по отношение на тялото си. Много хора, които са духовни смята, че тялото е нещо нисше и те си медитират, или се молят и си живеят в Духа, обаче тялото, дори го измъчват - “Смята се, че тялото ако го изтезаваш с глад, но го измъчваш, тогава много е хубаво - много големи духовни постижения имаш.”

Учителят казва:
“Само грешникът може да измъчва тялото си с дълги постове - мъчителни.”
То, “Всички сме грешни, Господи!” - както се казва, не знам кой го беше казал, ама е вярно. Но тялото не ни е виновно по този начин да проявяваме волята си. Има някаква мярка! 

Вярно е, че има една част от нас, която Учителя казва: 
“Тя е като едно дете, което трябва да възпитавате.” - има една част, която си обича да преяде, това леновото в нас, което казва: “Ама сега защо трябва да стана в 5:30 ч., или в 5 ч., щото Изгрева е в 5:30 ч? Айде още малко да си полежа. Тя Паневритмията ще почне по-късно.” - Това е ленивото ни аз, което трябва да дисциплинираме, но не и да мъчим тялото си.

Когато си болен, от друга страна, първото нещо, с което се почва е Постът, да.
За рака специално постът е много важен и е основното в лечението, защото точно раковите клетки започват да умират най-бързо. Тях ги нарича Учителя “нашественици - завоеватили”. Те отнемат храната на другите клетки и се размножават (те са млади клетки) много бързо за сметка на другите. При поста най-първо загиват раковите клетки. Има хора, които лекуват рак със сух пост.

Трябва да се направи правилно разграничение. Трябва да има и баланс.
Той учителя си дава постове, казва кога да се пости. 
Колко от нас правим този най-лек пост, който Той дава: от четвъртък на обяд, до петък на обяд?
Толкова е лесен! Аз не го правя да ви кажа честно, да, признавам си го тук - веднага да се саморазобличавам.
Той дава много лесни правила, много физиологични, лесно изпълними, вече когато човек е в едно добро, относително стабилно здравословно състояние. Когато дойде болестта си има други средства.
Това хармонизиране на енергии, за да не дойде този с тоягата, за който споменах.
Той казва: “Има три начина: разходки в планината, изпотяване - тоест обилно количество вода и слънчева енергия.”
Толкова е просто и приятно. Неговите методи са приятни, защото те кореспондират с това, което Душата ни желая, което Душата ни чувства за своята естествена среда и методи - движение, слънчева светлина и вода.

Учителят казва:
“Изучавайте Природата, в нея е скрит вътрешният и външният облик на човека.”
“С всичко, което правим като външни средства, се активира запасът от жизнена сила, която е инертна. Когато в организма се внесе отрова - това с което хомеопатите работят - тази сила се активизира!”
“Когато един орган е болен, да умеем да пренесем мисълта си, от болният орган на друго място.” - това е много интересно и изисква много голяма концентрация и сила на ума. Това един специфичен негов начин за самолечение. 
“Когато Душата иска да научи нещо, тя разболява тялото. Помнете, че вие сте живи сте Жива Частица от Бога!”
Това във всички случаи ни вертикализира, прави ни да се обърнем към Първата Причина!
В момента сме в голяма голяма криза като човечество и има много средства, с които се стараят да откъснат човека от Неговия Творец. И тази Връзка, която Микеланджело е нарисувал: показалеца на Бога с дланта на Адам, там те не се допират - прехвръква Искра.

Всъщност, има сили, които се стараят тази връзка да я прережат.
А Учителя, още преди един век казва: 
“Аз Съм слязъл, за да превъртя ключа в обратна посока. Онзи, който един жрец - напомниха ми че е български жрец - преди 8 хил. години е превъртял в погрешната посока наляво.”
Учителя: “Аз съм слязъл да го превъртя братно.”
Така че, тази Храна, която Той дава е за Цялото човечество.
Преди години си поставях въпроса: “Добре, защо е на български това Слово, като толкова малко се знае?”
Обаче, Той казва - мисля, че на две места съм го чела: 
“Толкова много съм говорил, че Словото Ми е изпълнило целия свят.”
И всъщност, в много случаи виждам как от други страни, други автори - например ще цитирам д-р Бах, защото работя с неговата методика - ами той в неговата мъничка книжка “Излекувай сам себе си”, като го четеш имаш чувството, че четеш беседа - буквално цели изрази са като от Учителя.
И аз си казвам: “Той е бил негов съвременник, макар че никога не го е познавал - да, сигурна съм почти - ами той е улавял от менталното поле всичко, което е говорено от Учителя.” 

Словото на Учителя наистина е изпълнило цялата вселена.
Няма друга система в света, дадена, която да обхваща всички аспекти на живота. Тоест, лечебното въздействие на всички елементи на живота. Като се започне от Природата - от почвата, от скалите, от дърветата - тоест от най-осезаемото физическо и се стигне до лечение с мисъл, лечение с молитва, духовно лечение, което се осъществява само, когато човек силно вярва и то се осъществява на кризи - на етапи  -трудно е. Само в някои случаи е едно моментно, веднага!
Така че са дадени всички възможни начини на лечение. И във всички случаи, човек може да си избере нещо - освен това то е съчетаемо с чного други методики - тоест, може да го ползва паралелно с нещо друго. Защото всеки човек ще си намери Своя Лечител!

Той казва:
“Когато се разболеете, не бързайте да викате лекар - да ви се дават хапчета, или да ви слага инжекции. Най-напред се обърнете към Бога и поискайте да изпрати подходящият за вас лечител. И тогава ще се случи това. И тогава ще има истинско Лечение, това което е за вас подходящото!”
Няма нужда да бъде човек, който е запознат точно с Учителя и с Неговото лечение, но това ще бъде подходящият за нас лечител.
По отношение на тази епидемия, повтарям го няколко пъти на лекции, че освен всичко останало, тя си има и духовен смисъл.
Казва се, че е предизвикана…, каквото и да е над всичко стои Божията Воля! Няма нещо, което да се случва и да не е допуснато от Бога. Какво се получава в крайна сметка? От какво умират хората? - От дихателна недостатъчност. Белите дробове могат да се уподобят на две неща: от една страна това са нашите вътрешни крила. 
Ние имаме три чифта крила:
Едните ни крила са костни - най-плътните. Това са тазобедрените кости: Ala Ossis Ilii - крилата на илиачната кост. Те са два овала;
Вторите крила са белите дробове;
И третите крила са в мозъка. Това са мозъчните стомахчета. Те приличат на пеперуда - кухини. Те са четири, но ако погледнеш мозъка в разрез отгоре, те са кухини, които те са също като крила, приличат на крила. И там всъщност се образува така наречената “Божествена Роса” - ликворът (гръбначно-мозъчната течност). така са я наричали алхимиците “Божествена Роса”.
Имаме за физическият свят, за света на Душата и за света на Духа крила. И тези крила страдат - белите дробове също. 
Учителя, знайте, казва: “Те са олтар на нашите светли чувства и мисли.” - Божественият Олтар на Душата ни.
Човечеството страда от опасността да загуби крилата си. И всъщност този вирус поразява точно крилата. Освен това алвеолите - най-мъничките мехурчета, разклонения на бронхите, през които влиза кислорода, но заедно с него влиза жизнената енергия - праната, Божествената енергия. Алвеолчето е обвито от капилярче. По капилярът минават еритроцитите - тоест, нашата кръв и тука точно се осъществява един алхимичен процес: Връзката на човека с Бога. Защото кръвта е носителя на нашият Аз, а пък ние приемаме чрез въздуха Божието Дихание.
Точно тука има блокаж при това заболяване - образува се преграда. Още един път ни се показва, какъв процес се извършва на нивото на човешкото Душа като Цяло - Душата на колективното човечество.
Следващата стъпка е: да се активизира страхът, той се активизира - както винаги е лош съветник и той ни води към методи, които са илюзорни и временни за лечение.

Един от най-чистите методи е Светлината и Дихателните упражнения. Не отричам другите методи за лечение на това заболяване, които няма нужда да бъдат химия или антибиотици - има и други средства. Имаше споделен опит на лекар, който е бил закаран в спешно отделение, който е бил интубиран и след това, той усетил, че трябва да почне да диша сам - да му махнат апарата. Започнал е да диша сам и казва, че е преживял катарзис и всеки ден се е подобрявал, но е преживял катарзис и е осъзнал, че много го е страх от смъртта. И се почудили колегите му как се подобрява наистина - на самостоятелно дишане - това се е случило и е оздравял: изцелен.

И тук, третият много важен момент при тази криза, която изживява съвременното човечество е: страхът от смъртта. Страхът от смъртта съпътства материалистичният възглед върху живота.

Защото само човекът, който се преживява като петолъчната звезда на комунистите, която няма това обкръжение от Божественото, от кръга - тоест, откъсната е от Божественият Източник - само този човек се страхува от смъртта.
Да, има, присъщо е на всеки човек инстинкта за живот, но същевременно ако един човек е повярвал във всичко, което ни учи, което приемаме от Учителя, той възприема и смъртта като преход. Без да се стреми към нея, оценявайки Благото на живота си, и този най-голям Дар - наистина най-голям Дар, който ни е даден  - Живота, но и същевременно без страх от смъртта. То се казва, че хората, които най-много се радват на живота, го живеят най-пълноценно, и най-малко се страхуват от смъртта.
Така че всички, като човечество и като част от това човечество преживяваме в момента тази криза. И същевременно, аз мисля, че преживяваме един период на изцеление, мъчителен, но е изцеление - от тази консуматорска нагласа, която е доминираща през последните 50 най-малко години, все повече засилваща се, все по-агресивна. И то има един момент, в който Колективната Човешка Душа казва “Стоп. До тука беше! От тук нататък търсете другият път.”
А това е единствено Пътят на Осъзнаване, че първо тялото ни е Божествен Храм, в който живее нашият Дух - Една Частица от Бога!

Ако това всеки човек го осъзнае, ама напълно, а то става при интензивни преживявания обикновено, или в медитации, или в молитва - молитвено състояние, тогава ще има една критична бройка хора, които ще вдигнат напред Цялото човечество.

В организма венознато и артериалното кръвообръщение се уподобяват на това, което играем в Паневритимията - артериалното е импулса от Божественото към периферията, а от периферията към центъра е венозното течение. Тоест, вените носят нечистата кръв да се пречисти. И там, където има блокажи - това е вече на много висока духовна гледна точка, не се извършва както трябва и той действително не се извършва както трябва. Значи, ние сме задръстени като човечество - А, това става с покаяние молитва! - нито човек изнася нечистото, за да признае, да го предаде в Божиите Ръце, а нито пък приемаме както трябва (говора в множествено число първо лице, че като човечество не приемаме както трябва Божията Благословия) и това всъщност на ниво кръвообращение, в тялото вече, се отразява сато тромбозиране, като запушване на съдове.

Защо при някои се получава? То по начало, защо при епидемиите едни хора боледуват, а други не? Някои хора избират ролята, или са избрани за този бушон, който изгаря. При това заболяване за мен няма логика, защо едни се разболяват много тежко и умират, а други хора го изкарват съвсем леко, и някои пък не разбират, щото са имали главоболие два, три дена, или пък липса на обоняние. На някаква друга странна логика и на някакво съчетание специфично индивидуално съчетание на обстоятелствата явно има.

Учителя казва:
“Кога се разболяваш? - той говори за грипа, но това е същото - когато си демагнетизиран.” И сигурно всички я имате тая опитност - карал си се с някои, или имаш тежки проблеми някакви и след два, три дена се разболяваш от грип, или от някаква вирусна инфекция, примерно.
Тоест, вероятно има някакво натрупване на лични фактори.
Но и това ще мине, ще го преживеем!
Много хора казва: “Ама, какво ще стане по-нататък? Ама те ще ни накарат всички да се ваксинираме?”
Няма по-нататък, живей в днешният ден. Много пъти го казвам на сумати приятели, които точно по този начин мислят.
Сега, засега нещата са така. За по-нататък няма да мислим. Ако си изпълним днешният ден смислено, то ще видим какво ще дойде! Непредсказуемо е! Сега особено е пък съвсем непредсказуемо какво ще дойде.
Природните духове, елементалите, знаем, че те реагират на нашата човешка енергия. В момента имаме потвърждение. Ако слушате вятъра, теченията се засилват. Това е било Знание на Друидите, на техните жреци. Те са разчитали по вятъра, по шума на клоните на дърветата посланията. Те са били хора на дърветата.
Така че, ако ние излъчваме агресия и омраза и страх, те реагират на това. Ако излъчваме хармония, те реагират на хармонията.

Колко пъти ви се е случвало, когато ще има събори или Паневритмия се оправя времето. В други случаи, когато ние не сме си оправени, вътре в общностите - обратно става.
Тази връзка ние я имаме, Учителят ни е научил на тази връзка. Така че, това също зависи много от човека. Но факт е, че е разбалансирана природата. Всички го виждате. Големият лечител - Емил Елмазов казваше, че има промяна във всичко вече: че билките цъфтят не в онова време, на което той си ги познава в миналото и че има едно отместване изобщо в цъфтежа им. Освен това, има и промени, според мен, които са част от факта, че Земята преминава от 13-та сфера и се качва в по-висока сфера. Просто цялата планета е в период на трансформация.

Учителя казва:
“В Земята вътре има второ кълбо, което се върти в противоположна посока.” Има един слой, мисля че беше от 700 км., където живеят други обитатели. А най-долу, Той казва:
“Има машинария.” - където е ядрото на Земята. И това са малките Мистерии. Големите Мистерии са на Мистериите на Слънцето.
И казва:
“Човек само трябва да има много голяма Любов, за да може да мине през това посвещение и да излезе от другия край. И то става с Учител.”
Така че, Земята си е Същество - жива. Има някой долу, който също е загрижен затова какво става и как ще вървят нещата - не сме само ние. И вулканите, които избухват са резултат на тяхната активност.

А освен това Учителя казва, че:
“Над нас има друг свят - не помня колко стотин километра - това са астралците.” - астралните жители, които пък страдат от нашите нехармонични действия. И това, което човекът прави като нехармонични действия, при тях се явява като вулкани. И те се стараят да умирят, потушат малко човешката активност. 

Освен това, Той казва, че сме под влияние на слънчевите жители, на жителите на Луната, които живеят вътре във вътрешността и които са 100 хиляди адепти, които са останали, а са изпратили човечеството долу на Земята. И непрекъснато има общение между тези висши същества  от тези планетни сфери: слънчевата, лунната и земната.
Ние сме като едни малки деца, които единственото, което можем да правим е да се учим, да успяваме, и да се координираме по между си, и да се координираме с ритъма на планетата, ако можем, и на Слънцето.
Това ако можем да го направим сме си изпълнили мисията на Земята и тя пак опира до Връзката с Бога. Защото не можем да се координираме ако нямаме Тази Връзка.

“Вие малките деца на вселената - казва Учителя - предметно учение за висши и напреднали същества.”
Благодаря!
Д-р Светла Балтова
Д-р Светла Балтова
Д-р Светла Балтова е холистичен терапевт, астролог и отдаден изследовател на учението на Петър Дънов. Тя е учител по паневритмия и един от забележителните автори на книги свързани с Учението на Бялото братство в България.

След като дълги години е практикувала в сферата на  конвенционалната медицина, тя се отдава на алтернативна медицина.
Светла Балтова владее метода за лечение с цветните есенции на д-р Бах, антропософска и холистична медицина, астропсихология и медицинска астрология.
Преподава паневритмия като провежда ежегодно курсове от 1997 г. в България, а от 2000г. в чужбина: в Австрия, Холандия, Финландия, Германия, Щвейцария, Италия, Гърция, Бразилия, САЩ, Израел.

 

"Душата е нещо, което не се вижда и много хора се питат дали има душа...но тя се проявява чрез мислите, чувствата и действията ни. Ако душата не се вижда, то пък тялото е нещо много осезаемо, и то показва какво става в душата ни. То е нашият най-добър съветник. Защото когато ние се завкостеняваме и влизаме в някакви модели - мисловни или емоционални, съответно точно определена част от тялото ни започва да дава сигнали (чрез болести), че нещо не е наред. "

 

"Учителят казва, че ако ние с волята си не можем да овладеем тялото, то просто нямаме воля. Тялото според духовната наука е създадено от душата и от Духът ни. По тялото, което сега имаме, можем да съдим каква работа сме извършили преди, в предишните си прераждания.", споделя д-р Балтова."Науката за неделимостта на душата и тялото, или за неделимостта на мислите и чувствата и физическото им проявление - това е много древна наука. Тя е била забравена в епохата на материализма, когато е било отделено физическото от духовното; осезаемото от неосезаемото. Сега тази наука се възвръща, нарича се психобиология. Тя показва как определени органи и системи от тялото как точно реагират при определени мисловни или емоционални модели. Това е развито и в антропософската медицина на Рудолф Щайнер. Към тези неща многократно насочва вниманието ни и Учителя Беинса Дуно, който говори за това кои части на тялото с какви процеси или с какви добродетели са свързани."'Коментари 0

За да коментирате, е нужно да влезете

Спонсори на Портал 12