Търси

Д-р Светла Балтова: Всеки има слънчев двойник. Каква е връзката с Vesica Piscis? (ПЪЛЕН ТЕКСТ+ВИДЕО)

Още по темата ...
Здравето

Д-р Светла Балтова: Здравето е въпрос на координиране на силите вътре в човека (ЛЕКЦИЯ)

Виж повече
Мистичният учител Мерлин - свръхчовешко същество, с дарба да управлява невидимите сили

Мистичният учител Мерлин - свръхчовешко същество, с дарба да управлява невидимите сили

Виж повече
29.10.2021 г.
5090
Добавена от: Таня Борисова
Подкрепям Портал 12! Портал 12 е алтернативна медия. Подкрепете ни за повече материали, видео и лекции! Виж повече

Д-р Светла Балтова: Каква е връзката на Паневритмията с Vesica Piscis и друидите?

В Духовната наука се знае, че битието е разделено на три основни нива (Мирозданието):

Божественият свят - светът на Твореца, който за нас е недосегаем, неуловим, непознаваем, или познаваем само за мистици, които са имали своите прозрения в своите най-върховни Мигове; духовни светове - на Ангелските Йерархии, света на Душата; и материални светове - не само нашият физически, който познаваме на Земята, но и другите материални светове.

Като сме в нашето физическо тяло, ние общо взето, много малко можем да познаем по-висшите измерения на Мирозданието.

 

Учителят казва, че:

В Началото е била една точка, която се е завъртяла около себе си. Точката не заема пространство, но владее пространството”

 

Той казва, че:

“В Окултната геометрия, точката символизира Твореца - Божественото.”

В математиката тя се изразява с единицата. Но тази точка ние, общо-взето, ние не можем да достигнем, обаче достигаме до тези многобройни светове, на които тя при своето въртене се е разделила.

“Тя най-напред се е разделила на две - казва Той - след това на множество. И ние сме част от това множество.”

И това движение всъщност го намираме в Паневритмията. Тя неслучайно се играе в кръг. Тя е кръгова практика. Кръгът е символ на Божественото, на съвършеното. Този кръг се върти и всъщност, ние го виждаме като кръг, но той представлява и една спирала.

И би трябвало, ако играем Паневритмия с цялата си Същност - с Душата си, с Ума и Сърцето си събрани в Едно - ние в края на Паневритмията да се усещаме една идея по-близо до това Начало, откъдето е излязъл Животът.

 

Всъщност, изкуствата, които са се зародили в най-дълбока Древност, или, които са били дадени на човечеството от най-дълбока Древност, свалят Божественото в човешкото (в земното).

 

Учителят дава едно друго тълкувание на думата Красота.

Той казва, че:

“Красотата е достояние само на Божественият свят. Тя слиза постепенно в духовните светове, където пребивава и само понякога ние я намираме в нашият човешки свят.”

Красота за Него е символ на онзи свят, където Светлината е без сенки - Света на Съвършенството.

 

Красотата слиза чрез музиката и поезията в нашите светове. Тоест, музиката и поезията представляват едно движение надолу и ни правят съпричастни на онзи свят, където всичко е светлина.

Движение пък от нас, от нашето човешко царство нагоре, е Молитвата и медитацията.

Но Молитвата като най-висша форма на медитация.

Паневритмията съчетава всичко това. Тя е едновременно Молитва, тя разказва историята на Мирозданието, тя е същевременно музика, поезия, въплътена в движения.

И неслучайно в древните храмове лечителските практики са били съпровождани винаги с музика и поезия.

 

(Фриз от храма на Самотраки)

 

Виждате, че там жреците всъщност пеят и свирят. (Едната от тях свири на лира.)

И Учителят казва, че:

“Музиката е съединителната връзка между физическият и духовният свят.”

 

(Разбрах, че днес сте започнали с музика, което наистина е чудесно и повишава вибрациите на човека.)

 

Казва се, че когато Господ е създавал света е звучала Музика - Ангелите са свирели и пеели. И отглас от това Велико Съзидание всъщност е Паневритмията. Тя ни прави цялостни.

Защото, такива, каквито се познаваме тук, в нашето физическо тяло, ние сме само една малка част от Истинските-Аз. (Ние сме една малка част от това, което в Окултната наука се нарича “Адам-Кадмон” - Великият Космически човек.)

Тук, в нашето физическо, материарно тяло, има наистина представени всички царства - минерално,растително, животинско…, както и цялата история на Еволюцията - описанието на живота на отделният човек, но и създаването на живота на Земята.

Каква връзка има това с Паневритмията?

(Образ на Космическият Човек)

Долу, виждате монахинята (Света Хилдегард фон Бинген), която е била един от големите мистици, и която е виждала далече-нагоре в етажите на Мирозданието.

Горе, виждате, това е божественият човек - неговата глава е в едно с Главата на Бога. И всъщност, в нашето физическо тяло това е главата. Може да бъде представена като един триъгълник с върха нагоре.

След това имаме звездните светове - вторият кръг. Това е света на духовните йерархии. Те са представени в нашето физическо тяло от гърдите (от раменете надолу до талията) - гръдният кош, с органите в него, сърцето и белият дроб.

И накрая имаме физическото тяло - ето, виждате, въплатеният вече човек.

Това триединство в момента, трябва да кажа, че е “разкъсано”. (Поколебах се, дали да употребя тази дума, но всъщност е така.) Защото сега, “живеем изключително и само в материално съзнание”. Като казвам “изключително и само”, говоря за човечеството като цяло.


 

Тук ще направя една вметка, че катаклизмите напоследък - Ковид..., другите катаклизми (имам предвид атмосферни), всъщност са повик за събуждане на човечеството, за издигането му нагоре.

А пък това пробуждане, разтърсване се прави, когато човек не следва всъщност естественият си Път на Развитие, който е представен в Паневритмията.

Този мост между нашето ежедневно физическо съзнание и нашето високо - Висше Божествено съзнание, и осъзнаването на това, че сме много повече от това, което знаем за себе си с ежедневното ни съзнание, това всъщност можем да постигнем изпълнявайки упражненията на Паневритмията.

 

Първият дял на Паневритмията се състои от 28 упражнения.

И в Кабала, това е числото на триединния човек, който се състои от Дух, Душа и тяло.

Виждате как се образува числото 28 - от събиране на числата от 1 до 7. Седем е свещеното число във всички науки. А от сборовете се образува числото 84 - числото на Уран. За толкова години той прави една пълна обиколка около Слънцето. И в Астрологията се казва, че Уран е този, който фактически освобождава човека от тленното.

Астрологически погледнато сме в уранов период. Той ще продължи много интензивно поне до май, следващата година (2022-ра година).

Сега сме в период на освобождаване, както и да ни звучи това.

 

И така, 28-те упражнения на първи дял на Паневритмията всъщност разказват 28 истории за човека и за неговата еволюция. Ние обикновено не знаем, не осъзнаваме цялата сила на въздействието им, обаче го знаят нашите клетки. Защото клетките в духовната наука, която е дал Учителя Петър Дънов, знаят много добре какво всъщност им дава Паневритмията.

Той казва, че:

“Това са малки Души, които са пратеници от всички светове.”

Те се подчиняват на една централна клетка, която Лайбниц (великият математик и окултист) нарича Монада. Някъде в тялото си я имаме тази Централна клетка.

Тя има представител и на физическото тяло, но тя е много по-...в другите ни тела. И на нея се подчиняват всичките ни клетки. Монадата се храни от тези Дарове, които идват от висшите светове, за които казах - Красотата, Хармонията, Поезията - защото това е нейният свят, света на Душата и света на Духа.

Духът пък - върховното Познание, което ние можем да достигнем чрез Великите Учители на човечеството.

Учителят на Учителите е Христос. Той всъщност е центъра на Учението на Учителя Петър Дънов.

 

Втори дял на Паневритмията: “Слънчеви Лъчи”

Думите на Учителя Петър Дънов по повод “Слънчеви Лъчи” ни карат да се замисли.

“Със Слънчеви Лъчи ви направих свободни.”

 

В “Слънчеви Лъчи” има сакрална геометрия. Там всъщност, с движението си участниците се приближават три пъти към центъра на кръга (към Божественото), и три пъти вървят назад.

Тоест, те представят Космическото кръвообращение.

Защото всичко в света, от създаването на световете има тези две движения напред (към периферията) и към центъра.

В случая в “Слънчеви Лъчи” първото движение е към центъра - тоест участниците показват как съвременното човечество се стреми отново да дойде в досег с Божественият Импулс, който идва от Центъра - от Вечният Извор на живота - и този Импулс да бъде въплътен, вграден в нашата материална действителност.

И тези Лъчи са 12. И всеки Лъч се състои от 12 участника. Тоест, тука също имаме едно число библейско - 144. Дванадесетте Лъча представят един Велик Космичен Принцип - представят 12 Порти, от които живота слиза на Земята.

И тука, вижте какво казва Той, Учителя за 12-те Порти:

“През някои от тези 12 Порти е влязла всяка Душа, която слиза на Земята.”

И е важно да си помислим за този Път.

Да се осъзнаем първо като Душа, която е слязла на Земята да учи в земното училище.

И когато изпълняваме частите на Паневритмията, включително “Слънчеви Лъчи” да не ги изпълняваме само като движения, като хореография, която е прекрасна, като музика (за която трябва отделно да се говори...) - неравноделните български тактове.

Това е пулсацията на Светлината. И във физиката се знае, че тя пулсира на кванти и неравномерно. Така че, това е слънчева пулсация и всъщност тази слънчева пулсация и движенията ни свързват със Слънцето.

 

А всеки от нас има слънчев двойник. Това е и висшата част от нас. И този слънчев двойник е този, който ни дава вдъхновението... за всичко.

Когато се чувстваме малко над себе си, над обичайната си нагласа. Когато сме вдъхновени, ние сме в контакт с нашият слънчев двойник. И тогава има възможност да станем нашето Истинско, Цялостно Съвършено Аз.

 

Това Съвършено-Аз се знае и е описано от много Древни времена. Това е цялостният човек.

Това са двата полюса, които дават при съчетанието си Единството.

И всъщност Цветето на Живота, което е известно вече навсякъде е един от древните образи. Неговата основна клетка, основна фигурка, от която се образува са тези два преплетени кръга, които виждате. В средата си образуват елипсата, така наречената “vesica piscis” - рибният мехур.

Това е била първата фигура, която християните са почитали - двете риби, рибният мехур. И в римските катакомби аз съм виждала изображения - в средата изобразен Христос, когото наричат “Божият Син и човешкият син” в Евангелието.

Този, който съчетава в себе си двете естества - материалното и божественото, и Този, до когото ние трябва да достигнем в своята еволюция, независимо колко прераждания ще ни отнеме тя.

Тези два кръга ги изпълняват участниците в Паневритмията. Тоест, ние правим тази мистична фигура от сакралната, свещената геометрия на Природата.

Това горе е капакът на Чалис Уел - това е Изворът на чашата в Гластънбъри (Chalice Well - Кладенеца Chalice), най-свещеното място на друидите.

Те също са познавали този символ: двете в едно - божественото и човешкото естество на човека.

Да направиш мост между твоето ежедневно съзнание и твоето Велико Божествено Съзнание, което в индийската философия (Веданта) се нарича висшия манас, това всъщност означава себереализация (да реализираш себе си).

Това е част от вторият дял на “Слънчеви Лъчи”.

 

Третият дял на “Слънчеви Лъчи” - Пентаграм.

Пентаграмът също е фигура от свещената геометрия на Природата. Защо е свещена?

Защото тези закони и фигури са написани в Космоса. Петоъгълна звезда (или цвете с пет листенца) се образува в продължение на 9 години от съвпадите на Венера и Луната. Също така това е човекът на Витрувий - знаете тази прочута фигура на Леонардо (Да Винчи), която всъщност е взета от фигура на римският архитект Витрувий. Това е съвършеният човек, който съдържа в себе си златното сечение (божественото сечение). Защо? Защото се смята, че това е формулата на Сътворението.

То се съдържа в много (може би във всички - не знам) естествени форми. Леонардо Да Винчи е знаел за него, работил е с него.

И човекът, като венецът на творението, го съдържа също в себе си. То математически се изразява с едно ирационално число. Учителя Петър Дънов казва, че “ирационалните числа са божествените” - 1,618…(и така нататък) - числото на златното сечение.

Така че, Пентаграм представлява Космическият Човек. Човекът, за когото Учителя казва, че е въплътил в себе си петте космически Добродетели:

Любов, Мъдрост, Истина, Правда и Добро.

И тук, ако участниците в Паневритмията изпълнявайки движенията, мислят за тези Добродетели - стремят се, усещат, желаят да ги въплътят в себе си - тогава те изпълняват “Пентаграм” като една медитация в движение, или Молитва дори в движение, бих казала.

По този начин в Паневритмията се дава възможност да се осъществи вечният стремеж на човека - стремежът към Слънцето. Не само към онова светило, което виждаме, а към всичко, което Слънцето символизира.

А то символизира Бога в нашата земна реалност.

И не случайно и траките и есеите са имали ритуали на посрещане на Слънцето.

Всъщност един от важните ритуали е бил този.

Друг важен ритуал е било: Пречистването - работата с вода и чистенето.

И трети важен ритуал е бил: Храненето Заедно.

Има и други, но това са в общностите три основни ритуала.

Пътят на човека към неговият слънчев-Аз (във висш смисъл на думата - неговият висш Аз), неговата духовна същност, е отразен в Паневритмията. Той е отразен не само като знание, той е…

Когато го изиграваме и правим тези движения, които са съвършени геометрични фигури (ако ги направим съвършени геометрични фигури:-)), тогава ние въплъщаваме в тялото си тези закони.

Може да не ги познаваме, и обикновено не ги познаваме, но така или иначе ние ги въплъщаваме и започваме да живеем с тях. И не само това. Кръгът на Паневритмията, когато се завърта (има този термин “торсионни полета”), той създава поле. В това поле има честота и Светлина толкова големи, че позволяват на Висшите Същества да слязат на Земята. Те търсят начин да слязат на Земята.

Великите пратеници на Небето са търсили винаги в човешката еволюция (в човешкото развитие), начин да помогнат на хората.

Особено сега е много важно всъщност да отделим повече време за осъзнаванетж но тяхното присъствие и на тяхната помощ, защото те ще ни избавят от страха и ще внесат повече Любов и Светлина в живота ни.

 

Когато ние играем Паневритмия (особено, когато се завъртят големите кръгове на Паневритмията) на Рила, и не само на Рила (особено, когато има повече участници в кръга), тогава се създава по-мощно пространство и тогава светлите същества започват да слизат между участниците в кръга или да се въплъщават в тези, които са готови да приемат тяхната светлина и енергия. Или играят над главите над хората.

Първата Паневритмия на Светли Същества е била забелязана на Мусала, когато Учителя Петър Дънов е завел учениците си. И един от неговите ученици е имал задача да остане, да пази нещата - той не е могъл да се качи с другите и му е било много мъчно. И тогава Учителят го е накарал да отиде сам и той видял - казва:

“Видях нещо невероятно. Как Същества от Светлина играят нещо в кръг.”

И Учителят е казал:

“Ще се постараем това нещо да го свалим на Земята.”

Така че, най-напред, тя е видяна Горе, във висшите светове и ни дава възможност всъщност да станем Едно (донякъде поне, с тези висши светове).

 

След като е дал Паневритмията Учителят казва:

“Давам в ръцете ви Велико оръжие.”

Когато казвам обаче думата “оръжие”, ние винаги си представяме нещо, което е за защита и нападение. Само че, това е друг вид оръжие, защото то позволява противоречията, препятствията да бъдат победени с Любов и Красота!

Това е уникално, то се дава за първи път в човешката история.

Със законите на Хармонията, на Красотата - тези закони, с които е сътворен света - да можеш да победиш това, което в момента съществува като хаос и като безредици.

 

Много пъти, когато казват, че:

“Този свят не е справедливо създаден.”

Учителят казва:

“Това е вашият свят. Той не е създаден така.”

 

Тоест, при Паневритмията имаме възможност да се върнем или да въдворим (поне за час и нещо, когато се играе) тези закони, по които светът е създаден, наистина е създаден. И затова Паневритмията представлява мост между нашият свят(който в момента е свят на безредие. То трябва да има безредие преди да се оправят нещата.) и онзи свят, който е такъв какъвто трябва да бъде света (такъв, какъвто е бил изначално света).

 

И затова, независимо кой ще чете трудовете на Учителя, книгите, беседите, лекциите - не зависимо от това дали ще ги чете или няма да ги чете - хубаво е поне да играе Паневритмия.

Тя има много измерения. Може да бъде представена като различни практики. Аз имам много впечатления от чисто индивидуално здравословният ѝ ефект, но в случая исках да ви представя: защо е този здравословен ефект и на какво се дължи, защо тя оздравява всъщност обществото и планетата.

И затова се и играе на цялата планета.

Аз имам групи курсове-европейски в много страни и за тях тя наистина е мост към нормалният им живот, защото в западна Европа са много по-тежки правилата (при Ковида).

И само групите, които се осмеляваха това лято и есен, да се съберат в един кръг от хармонични хора, които не се страхуват от контакта с другия, които не се страхуват, че са група и правят нещо красиво заедно, те се връщаха към (така ми споделиха) това истинско, човешко естество, което има нужда и от вертикалната връзка - Връзката с Бога и от връзката със себеподобните си, и от връзката с Великата Майка на човечеството - Природата!

С това аз завършвам...Завърших точно навреме.

 

Благодаря ви за вниманието!
 

Препоръчани книги:

Таня Борисова
Таня Борисова
Таня Борисова е създател на сайта Портал12. Има дългогодишна практика като журналист и мениджър на медийна група в периода 2007-2016. Работи активно по утвърждаването на Портал12 като алтернативна медия с изконни принципи, ценности и цели за себепознание и чисто духовно развитие.

За запитвания и предложения за заснемане на интервюта с личности, отразяване на семинари, лекции и събития в сферата на себепоизнанието, здравето и духовното развитие, можете да пишете на: tanya@bgmedia.bg 
Д-р Светла Балтова
Д-р Светла Балтова
Д-р Светла Балтова е холистичен терапевт, астролог и отдаден изследовател на учението на Петър Дънов. Тя е учител по паневритмия и един от забележителните автори на книги свързани с Учението на Бялото братство в България.

След като дълги години е практикувала в сферата на  конвенционалната медицина, тя се отдава на алтернативна медицина.
Светла Балтова владее метода за лечение с цветните есенции на д-р Бах, антропософска и холистична медицина, астропсихология и медицинска астрология.
Преподава паневритмия като провежда ежегодно курсове от 1997 г. в България, а от 2000г. в чужбина: в Австрия, Холандия, Финландия, Германия, Щвейцария, Италия, Гърция, Бразилия, САЩ, Израел.

 

"Душата е нещо, което не се вижда и много хора се питат дали има душа...но тя се проявява чрез мислите, чувствата и действията ни. Ако душата не се вижда, то пък тялото е нещо много осезаемо, и то показва какво става в душата ни. То е нашият най-добър съветник. Защото когато ние се завкостеняваме и влизаме в някакви модели - мисловни или емоционални, съответно точно определена част от тялото ни започва да дава сигнали (чрез болести), че нещо не е наред. "

 

"Учителят казва, че ако ние с волята си не можем да овладеем тялото, то просто нямаме воля. Тялото според духовната наука е създадено от душата и от Духът ни. По тялото, което сега имаме, можем да съдим каква работа сме извършили преди, в предишните си прераждания.", споделя д-р Балтова."Науката за неделимостта на душата и тялото, или за неделимостта на мислите и чувствата и физическото им проявление - това е много древна наука. Тя е била забравена в епохата на материализма, когато е било отделено физическото от духовното; осезаемото от неосезаемото. Сега тази наука се възвръща, нарича се психобиология. Тя показва как определени органи и системи от тялото как точно реагират при определени мисловни или емоционални модели. Това е развито и в антропософската медицина на Рудолф Щайнер. Към тези неща многократно насочва вниманието ни и Учителя Беинса Дуно, който говори за това кои части на тялото с какви процеси или с какви добродетели са свързани."'Коментари 0

За да коментирате, е нужно да влезете

Спонсори на Портал 12