Търси

Душата се извисява над Закона на прераждането, когато осъзнае своята Божественост

Още по темата ...
Учителя Беинса Дуно

Учителя Беинса Дуно:  Благодарността укрепва здравето. Благодарността отваря пътя на Любовта

Виж повече
Елеазар: Меркаба

Елеазар: Меркаба е тази висока духовност, която може да активизира най-различни високи степени на светлина (ВИДЕО)

Виж повече
Духа на Любовта

Всички думи и постъпки на Учителя са диктувани от Духа на Любовта

Виж повече
Метерлинк

Какво казва Метерлинк за Законите на морала и Тайната на справедливостта?

Виж повече
12.01.2023 г.
6976
Подкрепям Портал 12! Портал 12 е алтернативна медия. Подкрепете ни за повече материали, видео и лекции! Виж повече
Според израза на Готфрид Лайбниц,  съществува една своеобразна Вечна философия Perennis, съставляваща както изначалната връзка между науката и религията, така и окончателното им, върховно единство.

Древната Теософия, изповядвана в Индия, Египет и Гърция, е представлявала същинска енциклопедия, съставена най-общо от четири дяла:

1) Теогония, или Наука за Абсолютните Принципи, тъждествена с Науката за Числата, приложена към Всемира, или Свещената Математика;
2) Космогония – осъществяване на Вечните Принципи в пространството и времето, или инволюция на Духа в материята; всемирните цикли;
3) Психология – структура на човека; развой на Душата през веригата от съществувания;
4) Физика – наука за царствата на земната природа и техните качества и свойства.

В тези различни видове науки, индуктивният и експерименталният метод се комбинирали и контролирали взаимно, като на всяка една от науките съответствало и по едно изкуство. Подредени в обратен ред, започвайки от физичните науки, тези изкуства били следните:

1) Медицина от специално естество, основана върху познаването на тайните свойства на минералите, растенията и животните; Алхимия, или превръщане на металите, дезинтеграция и реинтеграция на материята, чрез един универсален агент – изкуство, практикувано в Древен Египет, според Олимпиодор, и наричано от него хризопея и аргиропея: добиване съответно на злато и на сребро;
2) Психургия – изкуства, съответстващи на душевните сили: магия и прорицателство;
3) Небесна генетлиалогия5 или астрология – или изкуството за разкриване на взаимовръзките и отношенията между съдбините на народите или индивидите и движенията на Вселената, отбелязани чрез цикличното движение на звездите;
4) Теургия – върховното изкуство на Маговете, толкова рядко, колкото опасно и трудно: изкуството да се въвежда душата в съзнателна връзка с различните чинове от йерархията на Духовете, както и да се въздейства върху тях.

Както се вижда, науки и изкуства – всичко се е съдържало в тази Теософия и е произтичало от един и същи основен Принцип, който Едуар Шюре нарича Монизъм на Разума, Трансцендентална Духовност на Развитието и обяснява, че  Същностните основополагащи Принципи на Езотеричното Учение могат да бъдат формулирани по следния начин:

• Духът е единствената Реалност. Материята е само негов нисш, променлив, ефимерен израз, негово динамично проявление в пространството и времето.
• Сътворението е вечно и винаги продължава, също като живота.
• Микрокосмосът – човекът, чрез триединната си структура (Дух, Душа и тяло), е образ и огледало на Макрокосмоса – Всемира (Божествен, човешки и природен свят), който, сам по себе си, е орган на Неизразимия Бог, на Абсолютния Дух,
Който, по Своето естество, е Баща, Майка и Син (Същност, Субстанция и Живот).
• Ето защо човекът, образът на Бога, може да се превърне в Негово Живо Слово. Гносисът, или Мистичното Познание на
всички времена, е изкуството човек да намира Бог в себе си, разгръщайки скритите дълбини, латентните способности на
съзнанието.
• Човешката Душа, индивидуалността, е безсмъртна по своята същност. Нейното развитие се извършва в последователно редуващи се низходяща и възходяща посока, чрез редуващи се духовни и телесни съществувания.
Прераждането е законът на нейния развой. Достигнала своето съвършенство, Душата излиза от кръговрата на преражданията и се завръща при чистия Дух, при Бога, в целокупността на своето съзнание. Също както Душата се издига над Закона на борбата за съществуване, щом осъзнае човешкото си естество, така се извисява и над Закона на прераждането, когато осъзнае своята Божественост.

Перспективите, разкриващи се на прага на Теософията, са необятни, особено когато ги сравняваме с тесния и печален кръгозор, в който материализмът затваря човека, или с детинските и неприемливи сведения на църковната теология. Съзирайки за първи път тази Необятност, човек се чувства смаян, побиват го тръпки пред Безкрая. Пропастите на Несъзнателното се разтварят вътре в самите нас, разкривайки ни онази Бездна, от която излизаме, и главозамайващите Висини, към които се стремим.

очаквайте продължение...

Препоръчани книги:

Коментари 0

За да коментирате, е нужно да влезете

Спонсори на Портал 12