Търси

Диамантената воля владее духовете и съдбата

Още по темата ...
Елеазар Хараш

Елеазар: За да разбере ученикът Учението, трябва да го направи свой Път

Виж повече
Елеазар Хараш за ИСтината

Елеазар Хараш: Има един единствен път да постигнеш Истината

Виж повече
Добрата молитва

Добрата молитва на Учителя Беинса Дуно отваря всички врати и има силата да изцелява

Виж повече
Беседи пред сестрите

Учителя Петър Дънов: Където се увеличава Доброто, там се увеличава и злото

Виж повече
25.03.2021 г.
7080
Подкрепям Портал 12! Портал 12 е алтернативна медия. Подкрепете ни за повече материали, видео и лекции! Виж повече
Висшата степен на волята – диамантената воля преодолява препятствията, владее духовете и съдбата. Тази воля не се отклонява при никакви мъчнотии и страдания. Диамантената воля  води към висша Мъдрост. 

Чрез диамантената воля ние може да се завърнем към  първичното състояние на хармония и мир. Това е въпрос на бъдещето, но работата за това може да започнем в този живот – без отлагане, с постоянство - ежедневни упражнения за развитие на волята, молитви и формули.  

Ако направите един малък опит всеки ден да калите вашата воля и като дойдат лоши мисли и желания, да ги отпъждате и да възприемате само добрите мисли и желания, в една година отгоре вие можете да извършите над себе си чудеса: не ще има спънка която да не се подчини на туй усилие на вашата воля. Сега, разбира се, който иска да придобие безсмъртието, трябва да има силна воля в истинския смисъл на думата. Но казвате: „Не мога.“ – „Който не може, ще отиде там – в затвора.“ Така е писано в Божествената книга. Като кажеш: „Не мога“, Бог казва: „Затворете го, Аз ще го науча да може.“ 

Според мене, първо ще се занимавате с духовни въпроси, а после с материални. Чудни са хората, като мислят, че първо трябва да се осигурят материално. За да се справи с материята, човек трябва да владее духовните закони. Кои хора са осигурени днес? Които са умствено развити. Ето защо, първо човек трябва да развива своя ум и да облагородява сърцето. Това не се постига с желязна или гранитна воля, както се твърди днес. Това се постига с познаване на духовните закони.

Гранитната и желязната воля не носят никаква култура; те нямат нищо общо с растенето на човека. Гранитната воля причинява прах, а желязната - насилие.


Диамантена воля се иска от човека. Истинският християнин трябва да има диамантена воля, за да преодолява с нея всички мъчнотии и страдания. 

Когато срещнете някоя мъчнотия, кажете си:

„Моята воля е диамантена и пред тази воля всяка мъчнотия трябва да отстъпи."


И аз сега ви пожелавам да имате диамантена воля и лицата ви да бъдат украсени с белия цвят, т. е. цветът на вашите души да е бял, душите ви да бъдат бели, лицето на вашата душа да бъде бяло.
 

Само когато образуваме във вас диамантена воля и белия цвят, тогава ще пристъпим към втората част на Школата, която се нарича бяла магия. Но там се иска диамантена воля, която пред нищо не се огъва. Само при такава воля ние може да правим велики опити в Природата. А при сегашната воля, желязна и гранитна, ще имаме само насилие и прах ще вдигаме.


Сега от всинца ви искам диамантена воля и като се срещнете, ще казвате: „Нашата воля е диамантена и нашият цвят е бял.“ Има ли сега нещо мъчно? Няма. За Любовта няма мъчни работи. Аз искам всички да станете млади: не да станете млади, ами ще бъдете млади. Искам сега, като се върнете по домовете си, да носите в себе си през тази година тази връзка на Любовта. Ще правим малки опити. Само микроскопически погрешки ще има – има погрешки, които ние не считаме за непоправими, стига волята да е диамантена.


Сега, като ученици трябва да бъдете внимателни, да използвате знанието, което ви се дава. Това знание е необходимо, за да решавате правилно задачите и мъчнотиите на своя живот. Мъчнотии, изпитания ще ви се дадат, но правилно трябва да ги решавате. Така трябва да ги решавате, че да бъдете за пример на обкръжаващите.

Хората от света трябва да видят в лицето на всеки едного от вас образец на човек без лицемерие и лъжа, човек на дела, а не на думи. Веднъж влезли в Школата, вашата задача е да се справите с кармата си, да се освободите от всички свои кармични връзки, правилно да се развържете.

Сегашният ви живот, както и условията, при които живеете, не трябва да ви смущават. Те не могат да ви спънат в развитието ви. Решите ли веднъж да късате връзките си, ще видите, че веднага ще ви отворят нов път. Така ще разберете, че всичко в света е разумно. Като се освободите от всички връзки на миналото, ще бъдете свободни, ще станете истински ученици. Ученикът не трябва да бъде посредствен, но свободен, независим от условията. Окултната Школа има предвид да приготви ученици, хора за бъдещата раса. 

Методи за развитие на волята

Упражнение в пълна неподвижност на тялото със съсредоточаване.

Чрез медитация в неподвижност може да се развива овладяване на нисшия ум и развитие на осъзнатост за енергиите в нас.

„опит, който ще направите, ще го направите само веднъж – по десет минути всяка вечер преди да си лягате. Не само да мине, ще го правите. И който от вас не го направи, ще му се случи едно нещастие, после да не съжалява. Ще го направите. Като правите този опит, няма да си затваряте очите, ще ги държите отворени. Ще седнете, ще турите ръцете си на масата. Ще седнете в стаята, ще се концентрирате, за себе си ще мислите. Тъй няма да подвижите нито очите, нито ръцете, нито краката. Десет минути ще седите. На ръката изведнъж ще ви ухапе нещо, после на крака, но хапе, не хапе – вие ще седите. [Ако мръднете,] туй показва, че нямате воля. Ще дойдат тия щипещи мисли – тук ще ви бодне, там. Вие за десет минути ще се намерите като в някоя пещ. По краката ще имате хапаници като комар, някъде някоя бълха се загнездила. Спокойно ще седите, заняти с някоя идея, десет минути ще изтърпите. Часовника ще турите пред вас – само десет минути.

Някои искат да усилят своята воля. Ако вие десет минути не може да издържите, в живота ще ви се случат някои други противодействия

После, аз ще ви обясня кои са причините, защо. То е спиране на тази нервна енергия – става изпразване изведнъж, понеже не знаете как да я регулирате. И то е добър признак. Ако имате хапаници, бодване, някой път толкоз силно. че може да подскочите, туй са малки електрически експлозии. Ще бъдете тихи, спокойни, ще концентрирате ума си, ще кажете: „Всичко върви намясто, всичко ще се уреди.“

Сега, аз бих желал някои от вас да ми кажат как е излязъл опитът, хапаници имали ли са.
Някои мислят нещо друго. Току изведнъж ще ви дойде друга мисъл, да имате една баница. Таман се отървеш от баницата: малко сладко да имаше. Таман се отървете от сладкото: една хубава круша да имаше, или да има някой да ми тури десетина наполеона в кесията. После, като се освободиш от това: да напиша някое съчинение, че светът тъй да се учуди, докторат да имаш и какво не. В тия десет минути – от най-малките детински работи, докато станете някой цар някъде. Няма да се сърдите, кажете: „Ние сме на длъжност поставени, на голяма длъжност сме дежурни. След десет минути, като свършим упражнението, добре дошли. Сега сериозна работа имаме, ще почакате.“ Те ще хлопат: „Отворете!“ Вие мълчите. Ще ви кажат: „Най-после човещина няма ли? Тия глупави работи що ги вършите? С тия неща светът не се оправя, то е глупаво.“ Седнете, концентрирайте ума, вижте дали можете да държите ума концентриран вътре в себе си в едно тихо и спокойно състояние.

Запитват: „Ако някой влезе отвън?“

Ти ще затвориш вратата, никой да не влезе. Ще вземеш всичките мерки никой да не те смущава. Ще кажеш: „Десет минути много важна работа имам.“ След десет минути излез от стаята. „За десет минути имам важна работа, такава важна работа, от която цялото бъдеще зависи, толкоз важна, че ще бъдете толкоз човеколюбив...“ Разбира се, върху туй зависи цялото ви бъдеще. Ще похлопат, тогава ще кажеш: „Почакай.“ Той нека си хлопа. Няма да мислите за благоприличието.“

Упражнение в неподвижност е така наречената египетска поза

Друга силна поза за упражнение в неподвижност е така наречената египетска поза, при която човек е седнал с изправен гръбнак, а ръцете му са поставени върху бедрата с дланите надолу. С едновременно съсредоточаване на върха на главата – центъра Любов към Бога, Сахасрара.
10 минути неподвижност със   съсредоточаване.

Упражнение с концентриране на палеца.

Палеца е свързан с Божествения свят и волята. Това, за което често мислим, ние се свързваме с него и то ни влияе. Палеца трябва да е винаги над другите пръсти и да не се покрива от тях.
Първият пръст е свързан с Юпитер, вторият пръст е свързан със силата на Сатурн, третият пръст е свързан със Слънцето, четвъртият е свързан с Меркурий, а петият, палецът, е свързан с Венера, богиня на Любовта в гръцката митология. Тази издутина отдолу, то е основата. Този палец, волята, има за основа Любовта. Човешката воля има за основа Любовта.

Четирите пръста на ръката са свързани с по-ниските светове – със света на ангелите, на серафимите, на херувимите. Палецът, обаче е свързан направо със Божествения свят. Като знаете това, занимавайте се от време навреме с вашия палец.

Вие често казвате, че волята ви е слаба. За да усилите волята си всяка сутрин като ставате, концентрирайте ума си върху палеца. Туй упражнение  ще подейства върху волята ви тъй, както действат упражненията за заякване крилцата на малкото пиленце. Това е микроскопическа придобивка, но като правите това упражнение ден, два, неделя, месец, ще забележите едно разположение, едно малко засилване на волята. Палецът трябва да се движи хармонично.  
“Абсолютна справедливост”, “Връзки в геометрическите форми”    

Формули за Волята

Моята воля е диамантена и пред тази воля всяка мъчнотия трябва да отстъпи

Нашата воля е диамантена и нашия цвят е бял


– като се срещаме с други братя и сестри или на духовни сбирки съвместно всички да я произнасят няколко минути.

Аз мисля, както Бог мисли, и върша Неговата Воля.


Ако не мислите така, страданията едно след друго ще ви следват.

Сега ще ви дам една важна формула. Кажете:

„Господи, желая с всичкото си сърце, с всичкия си ум, с всичката си душа и сила да изпълня твоята блага воля, без никакво изключение“.

Ще си служиш с тази формула всеки момент: като си буден и като спиш; като ядеш и като работиш. Щом изговориш тази формула, ти си вече на своето място. Ако я забравиш, ти отиваш на чуждо място. Тази формула е за всекиго от вас…

формулата, ще задържите в себе си, докато Любовта се прояви във вас. Под „мълчание“ разбирам вътрешно говорене. Нека външните хора видят, че във вас се внася нещо ново. Обходата, отношенията ви към тях стават по-добри. Нека всеки види благородството, деликатността на вашия характер. Щом имате резултат, тогава можете да говорите на хората всичко, каквото съм ви казал.

ИХРИШ БЕН РУТ – „Господи, където ме изпратиш, там отивам“ или „Само Твоята Воля“ – мощна формула от Ватанския език за изпълнение Волята на Бога – да се произнася мислено стотици пъти всеки ден.

Изпълнение на Божията Воля

Учителя е дал, че в изпълнението волята на Бога е силата на човешката душа. Който изпълнява Божията Воля, има Божието благословение, има вътрешен мир.

За да се изпълни Волята Божия, човешкото сърце трябва да бъде пълно с любов.

Словото на Учителя е взето от следните беседи:

НЕОБХОДИМОСТТА ДА ПОЗНАВАМЕ БОГА, неделна беседа от Учителя, държана на 21 септември 1914 г. в София. 
ЖИВИЯТ ГОСПОД, Неделна беседа от Учителя, държана на 1 октомври, неделя 1922 г. 
утринно съборно слово, държано на 21 август 1922

ИСТИНАТА, съборна беседа, държана на 21 август 1922
БЯЛА И ЧЕРНА СВЕТЛИНА, МОК 22-ра лекция от Учителя, държана на 21 март 1923
ЗНАЧЕНИЕ НА ГЛАСНИТЕ ПРИ ОКУЛТНОТО ПЕЕНЕ, ООК Единадесета лекция от Учителя 10 декември 1922 г.

 Единадесета лекция от Учителя 10 декември 1922 г.
ОБРАЗУВАНЕ НА ДОБРИТЕ НАВИЦИ, 16-та лекция от Учителя, държана на 7 февруари 1923 г., София.
“Царския път на душата”, рил. бес., Соф. 1935 г., стр.210-211
НОВАТА АЗБУКА, Беседа от Учителя, държана на Мусала, 13 юли 1924 г.

Препоръчани книги:

Коментари 0

За да коментирате, е нужно да влезете

Спонсори на Портал 12