Търси

Деветте закона на Вселената и проявата им в човешкия живот - Втора част

Още по темата ...
Вселена

Кои са деветте закона на Вселената, които действат в живота ни? (Първа Част)

Виж повече

Зор Алеф - Неуязвимостта и разгарянето на вътрешния Огън (ИНТЕРВЮ)

Виж повече
Зор Алеф - интервю

Зор Алеф: Практикувай осъзнатост, сдържана настойчивост и непоколебимо постоянство (ВИДЕО)

Виж повече

Зор Алеф: Духовна и енергийна практика за борба с коронавирус

Виж повече
14.09.2021 г.
12055
Добавена от: Таня Борисова
Подкрепям Портал 12! Портал 12 е алтернативна медия. Подкрепете ни за повече материали, видео и лекции! Виж повече
Това е втората част от материала за деветте закона на Вселената, които действат в живота ни. В деветте закона последователно и логически неоспоримо се проследява аналогията между човешкото и Божественото битие. В първата част разгледахме първите четири закона на: Разширението, Творчеството, Хармонията и Ментализма.
Продължаваме със следващите 5 закона, които ни изкачват и по божествената стълбица.

Закон 5.Любов

Законът за Любовта може да бъде изразен само с четири думи: 
Бог обича Свoето творение.

Тази аксиома на всичките учения на Мъдростта не се нуждае от доказателства. Любовта е универсалната мотивация на истинското Творчество. Творчеството, лишено от елемента на любовта е механично и следователно, не може да бъде наречено “творчество”

Окултното обяснение на Любовта е такова:

Любовта е унивелсалната квинтесенциална сила на Божественото животворчество. Висшата мотивация на всяко човешко действие е Любовта. Способността да твори, да обича сътвореното и осъзнато да жертва жизнената си сила в процеса на творение не само различава Човека от животното, но наистина го прави божество.

Законът на Любовта не се нуждае от доказателства или пояснения - всеки, който мисли, знае, че великите неща се създават само с велика любов.

Закон 6. Свободата

Бог е свободен във всички проявления на Своята творяща любов. Висшето доказателство за безграничната Свобода на Бог е свободата на човешката душа.

Законът на Аналогиите утвърждава: подобието ражда подобие. Божествената свобода е абсолютна. 

В областта на човешката душа законът за свободата може да бъде формулиран така: 
Във всяка ситуация, винаги и във всяко отношение всеки Човек е свободен при избора между доброто и злото. Затова изборът между доброто и злото преминава през всеки миг от живота на Човека и истинката свобода е да желаеш само благо и да действаш само в съответствие на съвестта.

Закон 7. Триединството

Eдна от основополагащите идеи на Езотеричната мъдрост е идеята за триединството на Света. Последователното и йерархично влияние, оказано върху Физическия план от Астралния и Менталния план, се нарича “триединство на Света”. Това означава, че животът и хармонията съществуващи в плътните сфери на Света - нашият свят се определят от Вибрациите и Закона, разпространяващи се от финните сфери.

Съотношението между Закон и Ред съществува както в душата на Човека, така и на Земята, и във Вселената.  Върху закона  за Триединството на Света може да бъде формулиран закон за Триединството на Човека.

Триединството на Човека е последователното и йерархично влияние, което оказват върху жизнената му дейност неговото ментално, астрално и физическо начало.


Закон 8 Вибрацията

Всичко, което съществува вибрира. Законът за Вибрацията демонстрира нагледно взаимовръзката между материя и енергия, установявайки, че:материята е бавно вибрираща енергия. По този начин Духът, Мисълта и Идеята се оказват материя, вибрираща с най-високата скорост. Природата на вибрацията във Вселената е такава, че произлиза от най-висшите духовни сфери, наречени Сфери на Първоначалната светлина и разположени в идеалният център на Вселената. “От там” менталната вибрация прониква последователно в Астралния и Физическия план, оживява ги и подрежда тяхната среда. Така съгласно определящите закони за Разширението, Творчеството, Хармонията, Ментализма, Любовта, Свободата и Триединството в съответствие със Закона на Вибрацията, се създава животът на всички Планове и всички Светове.

Ако разгледаме Закона на Вибрацията по отношение на човека, ще видим, че всяко състояние - добро или лошо, радостно или печално - при всеки Човек е ментална или астрална вибрация с определена чистота. Когато Човеке  физически и душевно здрав, симфонията на триплановият му организъм звучи с пълна сила и в една или друга степен става “чуваема” за околните. Нашето състояние се предава на хората около нас именно посредством вибрациите, излизащи от нашите клетки, ум и психически центрове.

Затова: За да промениш своето състояние, промени вибрациите си! За да промениш своите вибрации, съсредоточи се върху противоположните.

Закон 9. Жертва

Този велик мистичен закон може да бъде формулиран така: 

Жертвата е главното условие за проява на нещото. По “проява на нещото” трябва да разбираме всяко съзидателно разпространение на вътрешните енергии на “нещото” в околната среда. Трябва да различаваме три форми на Жертва: Жертва-Творение, Жертва - Състрадание, Жертва - Отричане. Енергията на всеки тип жертва се проявява и в трите плана на Битието - Ментален, Астрален и Физически, макар и различно.

Жертвата- отричане действа основно на физически план, тъй като именно отъждествяването на нашата личност с тялото и невярното отношение към тялото задействат с душата тежките елементи, от които трябва да се отречем.
Жертвата - състрадание работи предимно с астралната енергия - приемането на състраданието от състрадаващия е душевно-телесен, а не духовен процес.
Жертвата -Творение в най-голяма степен принадлежи на Духа, тъй като принципът на духовната работа е сътворяване на Хармония. Човешкото съзнание преминава последователно и през трита етапа на жертвата, а божественото - само през два:

Източникът на Благото няма нужда да се отрича от каквото и да било. Затова и жертвата на Бог е неговото Творение.

                 
* За по-добро разбиране действето на 9-те закона на Вселената, ви препоръчваме книгата на Зор Алеф - "Да бъдеш", в която са разгледани обстойно деветте закона.

Препоръчани книги:

Таня Борисова
Таня Борисова
Таня Борисова е създател на сайта Портал12. Има дългогодишна практика като журналист и мениджър на медийна група в периода 2007-2016. Работи активно по утвърждаването на Портал12 като алтернативна медия с изконни принципи, ценности и цели за себепознание и чисто духовно развитие.

За запитвания и предложения за заснемане на интервюта с личности, отразяване на семинари, лекции и събития в сферата на себепоизнанието, здравето и духовното развитие, можете да пишете на: tanya@bgmedia.bg 
Зор Алеф
Зор Алеф
Зор Алеф (мистично име на Анатолий Александрович Руденко–Зор) е роден през 1976 г. в Москва в семейството на руския поет Александър Руденко и известната българска целителка Иванка.
Ранното си детство прекарва в старопланинското село Раковица в дома на прабаба си Мара, знахарка и лечителка.

От 14-годишна възраст се занимава с целителска и духовна практика. На 16 години издава на руски и на български езици своята първа книга "Кръстът на посветения", подписана с името Зор Алеф. За кратко време става известен като духовен учител, автор на мистични научно-популярни трудове и целител.

През 2000 г. Зор Алеф създава Школата на Единното учение (на основата на eзотерична школа "Зор", съществуваща от 1992 г.). Под негово ръководство работят отделения на Школата в Русия, България, Башкирия, Казахстан, Беларус, Кипър и Финландия.
 

По определение на Зор Алеф "целта на Единното учение е възсъединение на човечеството в Истината, братската любов и закона на земното битие".


Школата представлява стройна система за обучение и развитие на личността, даваща:
*ясна представа за картината на света,
*ключове за овладяване на силите на своята душа,
*инструменти за състрадателна помощ на ближния.
Школата допуска различни форми и степени на проникване на устремилия се към Духовното Знание, представляващо само по себе си духовно-философски синтез на множество автентични мистични традиции.Коментари 0

За да коментирате, е нужно да влезете

Спонсори на Портал 12