Търси

Всички думи и постъпки на Учителя са диктувани от Духа на Любовта

Още по темата ...
Презвитер Козма

Поп Богомил: Всеки компромис с Истината е грях. Духът на Истината наблюдава твоя живот (ЛЕКЦИЯ на Елеазар)

Виж повече
Веселин Орешков пробуждане

Веселин Орешков: Днес светът има спешна нужда от пробуждане на съзнанието (ЛЕКЦИЯ - пълен текст)

Виж повече
Учителя

Учителя: Ние страдаме дотогава, докато дойде Първият лъч на Любовта

Виж повече
27.11.2022 г.
2592
Подкрепям Портал 12! Портал 12 е алтернативна медия. Подкрепете ни за повече материали, видео и лекции! Виж повече
Очистването на човешкото сърце, изграждането на един непорочен живот и усъвършенстването на душата - това са великите основни и трайни фактори на всички учения, религии и вярвания по цял свят. 

Нека хората престанат да се препират за външното и си дадат труд за да схванат всемирността и красотата на вътрешната форма и свят; по тоя начин те ще се свържат непреривно с нея, ще станат едно с върховната Доброта.

Видят ли Съвършената Доброта, хората я наричат Бог. Видят ли тая Доброта, практикувана от някой човек, хората почитат тоя човек като Бог.  Ние гледаме на Христос като на безгрешен човек; в Него е изявена Съвършената Доброта, не смътно и метафизично (крайно отвлечено, свръхчувствено), а във всичките негови думи и дела; и тъкмо по силата на неговата безгрешност той е приет като Образцов и всемирен Учител.

Учителите на човечеството са малцина. Хиляди години може да се изминат, без да се ознаменуват с дохождането на такъв Учител; а когато пък се яви истинският Учител, отличителната черта, по която той се познава, е неговият живот.

Учителят, е живял божествения живот на Любовта във всичкото му съвършенство и при наличността на най-противните обстоятелства, Той е следвал истинският живот на Добрата Воля (Благоволението) в различие от лъжовния живот на себелюбието, какъвто мнозинството избира да следва. В него не е имало никакъв елемент на себелюбие, понеже всички негови мисли, думи и постъпки са били диктувани от Духа на Любовта.

В живота на всички Велики Учители ние виждаме изявление на оная Всемирна Истина, величието и блясъкът на която са били досега само смътно схващани от човечеството, но която най-после, чрез постепенно преобразование и превръщане - резултат на изтеклите векове, ще стане достояние на всички. Тая Истина, изявена от Учителите, е била написана от тях, както само може да се напише, сир. в мисли и дела от най-възвишено нравствено превъзходство, които са били неизкоренимо втълпени в ума на човечеството, благодарение на тяхното въплъщение във формата на поучения. Очите на един жадуващ и гладуващ свят са обърнати сега пак към безупречният живот и вдъхновителните слова на тези мощни Учители, и Светлината на Живота е запалена по цял свят в сърцата на ония, които са готови да нагласят себе си в хармония с вечната Песен на Любовта и Мира.

* Учителя - често в езотериката, думата Учител е събирателна. Буквата У в думата Учителя символизира празното пространство, свещеното пространство. Тази дума е много сложна и специално тази буква. думата Учител се оказва с най-дълбоко измерение и не само че обхваща всичко в себе си, но предшествува и Вечността, и Светлината и много повече неща, отколкото може да си представим.


Елеазар Хараш за думата - УЧИТЕЛЯ :

Буквата У е символ на една от най-дълбоките окултни идеи. Тя символизира празното пространство, т.н. Нищото, за което ще говорим. Затова Учителят казва на едно място: Аз живея извън Космоса. (Разбира се, той казва няколко такива неща, но аз в момента само на това се спирам).
Празното пространство има четири значения. Това е според учените, но те не знаят тънкостта на мярката за тези значения във вътрешността.

1.Отрицание на битието. (В много положителен смисъл, макар, че така е казано).
2.Изчезване.
3.Духовност.
4.Първородната светлина или най-вътрешното поле, която най-трудно се определя.

Тези четири значения са окултни символи и нямат нищо общо с човешко тълкуване. Накратко само ще обясня думата изчезване:означава изчезване на всички преживявания. Тук говоря за много дълбоките и вътрешни, съкровенни преживявания, не само за астралните. И само когато всички преживявания изчезнат, тогава ТОЙ се проявява като Нищото или по-достъпно казано, като Първородното или Свещеното, макар, че тези думи не са съвсем точни. В своето второ значение, свещеното пространство е място (става въпрос за Нищото), където няма нито земя, нито вода, нито въздух, нито огън. Това означава, че най-великото нещо, което съществува, е Нищото. Празното пространство е несъществуващо и затова то често се нарича небитие. Всичко това означава, че този, който е Учителят е постоянно изявление на силата и съвършенството, а човекът е в непрекъснато изправяне на себе си.

В Кабала се смята, че Нищото е мистичната слава на невидимия свят. Това нищо е квинтесенцията на живота. Когато Той излиза от Нищото, се заражда понятието Учителя и понятието движение. Обяснение:движението в битието и съществата са възможни само тогава, когато Скритата Причина е в покой. (Скритата Причина е наречена Ен Соф в Кабала и точно там е създадена душата. В следваща лекция ще ви разкажа за древната борба между душата и тялото, между другото една от най-важните лекции и всеки трябва да разбере как душата иска със силата на даването да покори тялото, и как тялото иска да обсеби душата с желанието да получаваш само за себе си. Една много стара борба, в която всеки трябва да разбере как трябва да се насочи, за да помогне на душата си.

За да се обхване разнообразието на живота, трябва да се запази еднообразието на съзнанието. Думата еднообразие в случая означава единния образ, окото на вечността, окото на истината. Символът на вечността е празното пространство, на нашия план това се изразява с буквата У. Тя е, която определя небитието, самата реалност, наречена още Нищото, от което всичко е произлязло. Преди да продължа искам да ви кажа, че всяка буква има три степени на тълкуване и четвърта, скрита, тайна степен, за която не се говори. Свързана е с тайното съзнание, не свръхсъзнанието, за което преди време ви казах някои неща. По същия закон всеки свят си има свое слънце, ще обясня за трите вида слънца.

1.На физическия свят слънцето е видимо.
2.В духовния свят слънцето е словото.
3.В Божествения свят слънцето, това е виделината на Древния, Който обитава в Нищото. Затова Учителят казва:Има сто милиона слънчеви системи и когато минете през всички тях (след време ще говоря по-подробно в тази връзка по Учителя за вселената и космоса) и завършите развитието си, тогава ще дойдете при мене. Този свят, разбира се, не е най-виското поле на Ен Соф, а онези скрити шест космически свята, за които ви казах преди, в които обитават същества, които работят с по 25 милиона очи. Накратко ще преведа: 25 милиона очи е символ, който означава една изключителна интензивност на виделината, не на светлината, една изключителна вътрешна интензивност на виделината, която прониква в изключителни светове.

Нищото е тайното лице на Древния и от тази сфера се е излъчило Словото. Това също означава, че съвършеното слово символизира вечността. Учителят казва:Само чрез закона на любовта ти ще можеш да привлечеш онази материя, от която се гради вечния живот. Но за да вървиш към вечността, трябва да имаш символично крака (знаете, че краката символизират добродетелите в окултизма, ръцете – правдата и в по-вътрешен смисъл волята, челото и очите – истината, ушите символизират мъдростта, устните – любовта, брадичката – волята. Това са различни светове, които трябва да бъдат хармонични, за да може да се постигне проникване в други светове. Краката (добродетелите) са създадени за нови пътища, трябва да открият нов път, не утъпканите пътища) Буквата У в други думи имат друго тълкуване и други значения според идеята. Тази буква У е част от свещения език на учението. Само в низшия свят тя има черен цвят и съвсем друго значение, понеже не е позната, чували сте я по мачове... Думата Учителя изразява вечността и поглъща всички понятия. И когато ученикът навлезе в третата и четвъртата степен на буквата У, тогава вече не се зараждат никакви въпроси и той вече не търси смисъла на живота. Наистина, когато навлезеш в сферата на Нищото, ти не можеш вече да търсиш смисъла на живота, защото вече си в Абсолютната Реалност.

Това означава, че смисълът на живота се търси само тогава, когато си извън реалността. А когато си в реалността, ти изживяваш Бога и тогава е напълно безсмислено да търсиш нещо друго. И когато ученикът постигне в себе си светлината на богопознанието, той вече няма да има съдба и за него няма да има земна участ, защото за Бог в човека няма участ, няма съдба. Това е така, защото Бог е вечна будност.

Според Учителя, ако искаш да имаш пробудено съзнание, трябва да имаш храна за него. Ако нямаш храна за него, тогава нека то да спи. В следващи лекции ще видите, че когато душите са били създадени в този свят, те са пожелали нещо друго и затова е трябвало да бъдат излъчени от света на изобилието, за да научат някои неща. 

 
Коментари 0

За да коментирате, е нужно да влезете

Спонсори на Портал 12