Търси

Всички бедствия, които връхлитат Земята са астрални корекции от Слънцето

Още по темата ...

Пророчествата за България 2022-2030 и единението около българския Дух (ИНТЕРВЮ)

Виж повече
вътрешен космос

Елеазар: Който не е видял своята Същност, своята Мистерия, той се наслаждава на външни звезди

Виж повече
аяхуаска

Истината за Аяхуаска - Опасният капан към нисшия астрален свят

Виж повече
Спас Мавров

Спас Мавров: Времето, в което навлизаме е посочено от Йоан с 3 кода в Откровението (ВИДЕО+ПЪЛЕН ТЕКСТ)

Виж повече
27.06.2021 г.
8145
Подкрепям Портал 12! Портал 12 е алтернативна медия. Подкрепете ни за повече материали, видео и лекции! Виж повече
Матей, глава 24:

"И ще чуете за войни и военни слухове. Внимавайте, не се смущавайте, понеже всичко това трябва да стане; но това още не е краят."


Хермес Трисмегист:

"Създаването на живота от слънцето е толкова стабилно, колкото и светлината му. Нищо не я задържа или ограничава. Многобройни жизнени вълни стоят като стража около слънцето. Те обитават близо до великите безсмъртни и оттам бдят над делата на човечеството. Те изпълняват волята на Бог чрез бури, урагани, големи пожари, земетресения, както и глад и войни, като наказание за безбожието."


Целият наш слънчев макрокосмос, цялата слънчева система и всичко, което тя обхваща, образува една грамадна и много разнообразна астрална система, водена и направлявана от един Централен закон.

Когато едно същество греши вътре в микрокосмичната си система срещу астралните закони на тази система, тогава неминуемо възникват ответни реакции, но не като наказание, а като самовъзстановяване на системата, което се предизвиква от самите тези закони, породили реакцията. 

Слънчевият макрокосмос е божествена система, която се самокоригира. В тази система не се допуска никаква нередност. Затова всички бедствия, които връхлитат земята, не са нищо друго освен последствията на астралните корекции, които се извършват от самия слънчев макрокосмос, и следователно те са резултатите от възстановяването на интеркосмическото равновесие.

Това неизбежно възстановяване на равновесието, съгласно закона, понякога не става без насилие, но не с намерението да отприщи преднамерено насилие, а за да спаси от опасност самия Принцип на творението (да го спаси от Древното зло) на основата на единствената Божествена цел.

В момента астрални напрежения обхващат цялото човечество. Непрекъснатите смущения на слънчевия макрокосмос са свързани с намеса на астралната карма в астралното тяло на Земята и в жизненото поле на човечеството, където ще се проявят събития, които да възстановят баланса.

Само хората, които са изработили мощна душевна сила и са се отделили от влиянието на отровения вече астрал, няма да станат жертва на предстоящите събития. Всички останали без изключение, ще бъдат погълнати от настоящите астрални сили. Съществуват многобройни видове оръжия, но астралните оръжия, с които човечеството борави всеки секунда без да го съзнава, образуват възможно най-ужасния арсенал и ментално-духовен отпечатък. По този начин самото човечество днес - поддържа съществуването на природата на смъртта.

Астралната концентрация привлича всичко, което е подобно на нея. Така спящите съзнания се успиват взаимно в едно обща и мащабна - глобална астрална халюцинация.

И понеже спиране в развитието на човешкия живот е изключено, цялото човечество днес бърза към една фундаментална и глобална криза, финална фаза, в която силата на астралния огън ще бъде такава, че може да се говори за астрален пожар. Така идват и си отиват нещата от живота и е невъзможно да се направи някаква промяна, освен ако човечеството не промени напълно своето поведение.

Общността на чистите по сърце хора - истинно добрите ще се свърже с една светлинна Сила, която е неподвластна на астралните концентрации в глобалния егрегор на човечеството. По този начин, те ще привлекат и Божествената сила, която ще доведе до този експлозивен момент, в който натрупаните като черни облаци психически и астрални модели, ще бъдат разпръснати. Те ще бъдат разпръснати така, че няма да има принадлежност към държава, народ, регион...Мярката ще бъде липсата на астрална тежест. Астралните концентрации на народите ще се раздробят от светлинната сила на универсалния живот.

Когато един период е завършен, светлинната Сила нахлува и възстановява нарушеното равновесие на слънчевия макрокосмос. Илюзията, която е обхванала "реалността", се разпръсква и сред това безредие астралните радиации на издигането и спасението могат да докоснат всеки човек. На всички свободно се предлага един шанс. Именно тогава проличават тези, които са достатъчно отворени да получат светлинната Сила и да живеят от нея. Така се прибира "жътвата". Във всеки период на човечеството настава една финална криза от такъв вид, когато се получава пресяване и отделяне.

Новото поведение е абсолютно изискване. - за всички, в името на всички! 

Спонсори на Портал 12