Търси

Ватанската дума АУМ е наследство от първата слънчева раса

Още по темата ...
Благовещение

Думата благост - най-силната дума в българския език

Виж повече
Елеазар

Елеазар Хараш: В Неизреченото се намират най-красивите и изящни мисли (ВИДЕО)

Виж повече
Учителя Беинса Дуно

Учителя Беинса Дуно: Трябва да бъдете носители на новото в света

Виж повече
Гипет - лекция Елеазар Хараш

Елеазар Хараш: Пирамидата е Вътрешен Път към Истината (ЛЕКЦИЯ)

Виж повече
30.03.2021 г.
10388
Подкрепям Портал 12! Портал 12 е алтернативна медия. Подкрепете ни за повече материали, видео и лекции! Виж повече
Ватанската дума АУМ е толкова съществена защото тя образува във нас Безкрайността. Първата дума, майката на всички звуци, майката на всички азбуки. Тя образува в нас Безкрайността. Яджнавалкия има посветена книга специално на тази дума, думата на Боговете, там той я нарича Пранава,
друга тайна дума, но това е друга тема.

Тя образува в нас Безкрайността, защото тя е повече от дума, повече от звук, тя е най-древното излъчено Дихание...
Боговете са го възприели, това е първичния език Ватан, езикът на Прасветлината и тази дума е освен АУМ тя е и чистия Дух, което означава, че човек когато повтаря тази дума, а Яджнавалкия препоръчва всички молитви да започват с тази дума и да завършват с нея, означава Завръщане - и към Бога и към Прапричината... 

Аум спада повече (въпреки че се произнася) към несътвореното Слово, към несътворения език, тя е както казах най-древното дихание, най-древното благовестие, в най-кратка, в най-сбита форма човек може да постигне всички тайни, не само на Библията, не само на Авеста, която е десет пъти по-голяма от Библията, става въпрос, че с тази дума след време може да прониква в чистия Дух на нещата, във всички неща...   


А означава според Посветените излизане, излъчване, слизане...

У - развитие и себепознание, тоест минаване през мъдрия опит. Значи тука не говорим за човешкия опит, говорим за разумен, Божествен опит, човешкия опит не влиза към тази категория. Става въпрос за човек, който е избрал Истината, той не минава през човешки опит, а през друг опит - мистичен, забулен, тайнствен и точно той е мъдър...

М - завръщане, сливане и изчезване, след това завръщане, разбира се, може да има друго завръщане в света, зависи как ще реши Чистия Дух, може да се слее с ... Бога, което е правилно също, може да се завърне да помага на хората, което е отново правилно, зависи от нагласата на съществата - и двата вида същества, които са достигнали такова върховно ниво, са прави. 

АУМ е самия живот на чистия Дух, това което чистия Дух във нас желай най-много, именно това е АУМ - древното първичното единство. АУМ е тайно Слово, тайна Ватанска дума, изпратена в  света, но както и да я произнасяме, тя си остава тайна скрита в самата себе си. Това от друга страна е Тайната, която е наречена Бог, тоест Бог в  човека, но за сега Бог също е малко или много погребан, защото не е дошло още мистичното време за АУМ.

АУМ има особен вътрешен глас, гласът от дълбините на Духа. Това е най-желаната дума за чистия Дух във нас, затова Духът изпитва много приятно чувство, когато я караме, всъщност, когато ние я караме, Той я кара. АУМ е от друга страна тайната наречена Царството Божие и другото название е пак Великата Пълнота


***
Ватанската дума АУМ е наследство от първата слънчева раса.
***
Аум е дума скрита в огъня, тя обхваща всичко. Тя трупа прозрения. Тя донася откровения.
***
АУМ е звучаща тишина
***
Думата АУМ е Безмълвния звук, вътрешния звук, това е този , който просветлява човека, света и Вселената, най-просветляващия звук. Думата АУМ е Ватанска дума и същевременно Ватанското име на Бога.
Това е универсалното име на Бога. Освен това думата АУМ се смята за магическата формула на Вселената,
затова всички молитви започват с нея, свършват с нея.

Елеазар Хараш

Чрез чист, морален, несебичен живот той трябва да преобрази своето дишане в дишане чисто, животворно и чрез йога-упражнения трябва да го направи ритмично. Тогава трябва да се научи да излъчва в издишва- нето своята индивидуалност, да я отпечатва в света: с това той дава живот на околния свят. Чрез продължително обучение по този начин йогът се научава да се изнася и да витае над чисто физическото равнище и да се пренася във вечното. Той се извисява до вечните, непреходните прототипи на нещата, които не възникват и не преминават. Обединява се  също със своя собствен прототип. Човекът се ражда и умира физически; за всеки човек обаче там има един прототип; той е вечен.  

Научи ли се да се съединява със своя прототип, йогът се е издигнал във вечния свят на Духа; той се носи над преходното. Това е състоянието, за което се казва, че йогът почива на крилата на голямата птица, на лебеда, на Аум.  

Аум е преминаването, преходът от отразения, производния образ обратно към първообраза, към прототипа - извисяване в непреходното. Това издигане във вечното, себесъединяване с първообраза...
 
***

Всички, които искат да станат истински езотерици, трябва да са наясно с факта, че те ще постигнат онова, което, което един ден ще постигне цялото човечество, само че по-кратък период от време. И в ума им трябва да бъде твърдо заложена идеята, че един ден към тях ще дойдат големи задачи, че един ден те ще бъдат нужни за по-нататъшната еволюция на човечеството. Тази мисъл, тази цел трябва да живее дълбоко в тях; в противен случай те не са езотерици в истинския смисъл.

И когато се развият по този начин в бъдещето, тогава очите им ще се отворят също и  за миналото, и тогава настоящето ще бъде разбираемо  чрез бъдещето и миналото. Така минало, настояще и бъдеще ще бъдат хармонично свързани. Великите Учители са вложили това също и в езика, в свещената сричка АУМ. Това е едно от многото обяснения, които могат да се дадат на тази сричка.

Когато изговаряме тази сричка, великите Учители са тук с нас и въздухът резонира с духовната сила на този звук: АУМ.


***
АУМ: извикване на защита от зли влияния. Изговорена правилно, АУМ свързва хората с творящата Божественост, с трите Логоса, срещу което не може да устои никое зло същество, което иска да отдалеччи човеците от Бог. АУМ трябва да бъде изговаряна в съзнанието.

Рудолф Щайнер

***

Джапа (Japa) [с мантрата “АУМ”] трябва да се съпътствува от съсредоточаване върху смисъла й.

Джапа е непрекъснато мислено или ритуално гласно произнасяне на мантра. 

 От това произтича разрушаването на духовни препятствия пред опознаването на “Аза”.

Препятствия са болестите, проблеми със сетивността, пристрастеността, липсата на ентусиазъм, безверието, леността, лекомислието, неспособността на съзнанието да се концентрира и абстрахира от несъществените качества на обекта.


Раджа Йога, Патанджали

Сричката АУМ - е благоприятна, свята, благодетелна, изпълняваща всички желания, висш Брахман и и глава на всички мантри.

Сричката АУМ, Която се описва като светла, трябва да се употрябява винаги в началото на всеки религиозен обряд. Това наричат приложение.


С Празвука започват Ведите. Около Празвука са установени Ведите. В Празвука се съдържат всички писания. Ето защо трябва да се изпълнява Празвука АУМ.

Бог - това е невидима форма. Той се усеща от ума и се достига с  обожание. 

Неговото име се споменава като АУМ, и, когато и да се призовава с това име, той е доволен. Затова почитателя трябва да произнася АУМ преди и след съзерцание.

Той (АУМ) пренася в място, в което няма край. Неговия край е неведом за мъдреците, Боговете и хората, и затова той се нарича Безкраен.

Този, чийто ум е развълнуван от невзогите и прокодилите на светския океан във вид на безпокойства, се защитава (със сричката АУМ) и затова този АУМ се нарича пренасящ.

Той се нарича Светлия, понеже неговия цвят е чист, той носи състояние на святост и и премахва трите вида грехове.

Сричката АУМ се нарича искрящ, тъй като прави видима светлината на саможертвата,
между веждите, светлината на която отстранява мрака.

Йог Яаджнавалкия 

Когато дълго време повтаряш Божието Име, нищо друго не може да ти влияе! (Това е върховната практика)

Пападжи

***
Словото доставя нещата, то е приносителя. 

Чистото Слово е процеп във световете - да минаваш, пролуката

Мелхиседек

***

И тъй има работа за всички души: и за напреднали, и за ненапреднали - за всички има условия да се развиват и осъвършенствуват. Сега, понеже всички ще направим крачка напред, аз ви давам думата "АУМ", която можете често да произнасяте. Скърбни ли сте, болни ли сте, неразположени ли сте, произнесете тази дума няколко пъти…Има свещени думи, каквато е и думата "АУМ", които трябва да произнасяте често, даже и да не разбирате смисъла им. Духът ви ги разбира, а това е достатъчно за вас.

Аум е дума на Духа. Изпеете ли тази дума от Неговия език, Той ще ви разбере и помогне, защото разбира и знае нуждите ви.

Учителя Беинса Дуно

АУМ, произнесена 500 пъти на ден действа пречистващо, за по-лесно броене може да се ползва герданче или броеница(мала), като на всяко мислено произнасяне на АУМ се отмята по едно зрънце от броеницата, а се броят целите обиколки, умножени по броя на зрънцата в броеницата. Вечер да не се казва повече от 300 пъти.

Медитацията с АУМ може да спомогне за успокояване, лекуване и постепенно преминаване на по-високо вибрационно ниво.                               
Коментари 0

За да коментирате, е нужно да влезете

Спонсори на Портал 12