Постоянната концентрация на съзнанието е важна, защото разчиства пътя за духовното

05.06.2018 г. 4 483 Добавена от Таня Борисова Коментари: 3
Подкрепям Портал 12! Портал 12 е алтернативна медия. Подкрепете ни за повече материали, видео и лекции.

Това, което концентрацията може да направи с нашия ежедневен живот е невъобразимо. Концентрацията е най-сигурният път за достигане на вашата цел. Концентрацията действа като стрела, която навлиза в целта.

Когато се концентрираме, ние фокусираме цялата си енергия върху избрания обект, за да разбулим неговите тайни. Когато медитираме, ние се издигаме в по-висшо съзнание. Концентрацията иска да проникне в обекта, към който се е устремила. Медитацията иска да заживее в необятността на Тишината.

Ако искате да усилите вашите способности - концентрирайте се. Ако искате да изгубите себе си - медитирайте.

Задачата на концентрацията е да разчиства пътя, когато медитацията се устремява по-дълбоко навътре или високо нагоре. Концентрацията иска да овладее знанието, в което се прицелва. Медитацията иска да се отъждестви със знанието, което търси.

Концентрацията означава вътрешна бдителност и будност. Навсякъде около нас, както и вътре в нас има крадци. Страхът, съмнението, тревогата и притеснението са вътрешните крадци, които се опитват да отнемат вътрешното ни равновесие и покой. 

Когато се концентрираме трябва да чустваме, че силата на нашата концентрация идва от сърдечния център и се изкачва постепенно към третото око. Когато се концентрираме в Бог, ние можем да го почустваме пред себе си или до себе си. Когато медитираме дълбоко, ние непременно ще почустваме Безкрайността, Вечността и Безсмъртието вътре в себе си. А тези от нас, които успеят да се вглъбят в Съзерцаване...те ще усетят, че самите ние сме Бог, че самите ние сме Безкракност, Вечност и Безсмъртие.

/ из лекция на Шри Чинмой, Варна, България / 2007

Thumbnail Таня Борисова Таня Борисова е създател на онлайн платформата Портал12. Автор на множество текстове и видео материали по темите за личностното израстване, духовното развитие и призванието на човек. "Портал12 е израз на нашата вяра в личната и колективна отговорност за важната роля на България в развитието на нов тип мислене през...

Коментари

05.06.2018 г. 21:51 ч. от: Димана Радоева
Напълно съгласна!
06.06.2018 г. 07:22 ч. от: Yordan Petkov
Всеки от нас се концентрира върху това, което прави, много са медитиращите и ....Основното е да открием вниманието си. За да го открием трябва да го потърсим.Трябва да го потърсим вътре в себе си. Когато го открием тогава започват промените и Пътят.
06.06.2018 г. 07:49 ч. от: Yordan Petkov
''Божествената искра в човека.

Предполагам, че за атеистите този термин няма голямо значение, но колко от вярващите имат поне малка представа тази "искра" искра ли е, огън ли е или нещо друго?
Божественото съзнание присъства в човека по един почти неуловим начин, но е възможно да се долови това присъствие, ако си поставим за цел и потърсим. Бог присъства в човека посредством вниманието. Вниманието на човека е "божествената искра". Трудно е да се приеме това твърдение на първо четене и без доказателства. Това мое твърдение идва след години на концентрация и медитация.
Обикновено вниманието е разпиляно, ние не сме обучавани да го събираме в една точка, не ни учат на ползите от контрола над вниманието. Не знаем какво може да се постигне с едно овладяно внимание. Казват ни, че сме създадени по образ и подобие на Бог, казват, че сме творци, но как да творим като Бог, като негови деца не ни обучават.
Духовен растеж и разбиране на вниманието са два начина да се каже едно и също. Духовния растеж не е нищо друго освен едно по събрано внимание, което постепенно го насочваме към нови и нови сфери.
Често се казва, че енергията следва мисълта. Енергията следва вниманието. Ако вниманието е върху мисъл, енергията се влива в мисълта. Ако вниманието ни е насочено към емоциите, ние ги подхранваме отново и отново.
Овладяното внимание е това, което което създава дистанцията. Благодарение на вниманието можем да усетим, че не сме това тяло, че Аза е нещо различно от тялото, защото Аза може да наблюдава тялото, може да се отдръпне и да разгледа тялото отгоре или отвътре. Аза може да излезе от емоциите и да ги наблюдава отстрани. Аза може да наблюдава мислите. Аза може да направи всички чудеса описани в литературата и много, много повече. Всичко това се постига посредством вниманието.
Вниманието е пряко свързано с осъзнаването. Без внимание няма осъзнаване. Овладяното внимание дава възможност да се разширява и задълбочава осъзнаването, а това води до отпадане на термини като "подсъзнание" и "надсъзнание", защото човек става все по осъзнат и накъдето насочи вниманието си там е съзнателен- няма бели петна или скрита информация.

Съзнанието има нива, степени. Психолозите говорят за подсъзнание защото не познават начина, по който съществува съзнанието. На човешкото същество е отредена възможност да бъде осъзнато в един интервал от 13 степени, които съответстват на 12 тела плюс едно ниво извън телата. Повечето хора са осъзнати на телесно, емоционално и мисловно ниво. В последните години се увеличи броят на храта осъзнати и на нивото над мислите, което в литературата може да се срещне като "съзнание без мисли". Това съзнание без мисли е целта на медитацията. Следващото ниво е на "свидетеля"- наблюдаваш, но не се обвързваш. Нивото на съзнание на "свидетел" е целта на текущото ни прераждане. Всичко, което се говори и пише за нови вибрации, за възнесение и т.н. е свързано с това ниво.

Съзнанието може да се развива в две посоки-във "височина" и в
"ширина". Във височина ние ставаме съзнателни на телесно ниво, след това на емоционално, мисловно. На следващото ниво съзнанието започва да обхваща всичко около себе си-тук можем да говорим за
Любов.

След това идва нивото на свидетел-за първи път разбираме
какво е наблюдаващото съзнание. Тук осъзнаваме себе си като душа и другите като други души.

На следващото ниво познаваме живота с главно Ж. Осъзнаваме
какво оживява материята.

След това осъзнаваме смъртта. И т.н.-човек е способен да бъде
съзнателен на 13 нива, които са много ясно разделени едно от друго, защото са 13 отделни свята.Тринадесет паралелни реалности, съществуващи едновременно.

В ширина първо сме малко осъзнати, по-късно все повече. Всяко
ниво във височина може да бъде осъзнато повече или по-малко, зависи до колко развиваме способностите си. Развитието се случва тук и сега, на земята ,в ежедневието.

Когато учените казват,че използваме мозъчния си потенциал на
2,3 или 5 % това означава,че хоризонталното ни осъзнаване е толкова процента.''

Направете дарение

Портал12 е алтернативна медия, която се издържа от съпричасността на читателите. Подкрепете ни за повече материали и видео.

Можете да направите дарение по един
от следните начини:
paylogo1 paylogo2 paylogo3