Нека в новата 2018-а година да бъдем по-духовни, истинни и да вървим по пътя на Чистото сърце!

01.01.2018 г. 6 692 Добавена от Таня Борисова
Подкрепям Портал 12! Портал 12 е алтернативна медия. Подкрепете ни за повече материали, видео и лекции.

Нека в новата 2018-а година да бъдем по-духовни, истинни и да вървим по пътя на Чистото сърце! Първият ден на новата година е пореден повод да започнем ежедневието си с вътрешни обещания за промяна, подкрепени с нова сила, нова надежда и нов устрем. Много важно е да съумеем да съхраним вътрешния импулс, който да е наш основен водач през годината - към духовно развитие и добри дела.

В условията на масова ангажираност на съзнанието чрез разнообразни информационни потоци, нека през тази година съумеем да филтрираме качественото от некачественото, истинното от фалшивото. Нека с повече труд, лични и колективни инициативи да съумеем да надградим нашия живот с полезни дейности, които да даряват на другите, а на да ни зареждат с вдъхновение и обновяваща се вътрешна енергия!

През 2018 г. екипът на Портал12 ще работим ежедневно, за да показваме всички позитивни инициативи в България и чужбина, които са в посока развитието на ново съзнание и колективна отговорност за по-доброто бъдеще на България и Света. Поставяме си за задача да покажем добрите примери за по-качествено личностно развитие, както и всички външно различни духовни и идейни учения у нас, но които всъщност имат една обща вътрешна мотивация и ценност дълбоко в себе си. Целта е една - ново съзнание, превръщащо добрите идеи в полезни дела... и все по-разгръщащо се и изпълнено със Светлина разбиране за Природата и Живота във всички негови форми...

Thumbnail Таня Борисова Таня Борисова е създател на онлайн платформата Портал12. Автор на множество текстове и видео материали по темите за личностното израстване, духовното развитие и призванието на човек. "Портал12 е израз на нашата вяра в личната и колективна отговорност за важната роля на България в развитието на нов тип мислене през...

Коментари

Направете дарение

Портал12 е алтернативна медия, която се издържа от съпричасността на читателите. Подкрепете ни за повече материали и видео.

Можете да направите дарение по един
от следните начини:
paylogo1 paylogo2 paylogo3