Нашата вселена е създадена от сблъсъци между мембрани в единадесет-мерно пространство

05.08.2016 г. 1 846 Коментари: 2
суперструни - паралелни вселени - гравитон
Подкрепям Портал 12! Портал 12 е алтернативна медия. Подкрепете ни за повече материали, видео и лекции.
Времето на истината дойде и нашият любознателен читател попадна в света на мултивселената, където нашата вселена съществува съвместно с други мембрани, други паралелни вселени. В действителност може да има безкраен брой на мембранни вселени, всяка с напълно различни закони на физиката. Една основна характеристика на мултивселената е свързана с физика, наречена мембранна теория или бранна космология.
 
Мембраните позволяват изцяло нов набор от възможности в областта на физиката на допълнителните измерения, тъй като частиците с техните квантови полета, ограничени до мембрана, ще взаимодействат посредством различните фундаментални закони на дадената паралелна вселена. Протони, електрони, кварки, всички видове основни частици могат да бъдат залепени върху мембраната и изцяло да изграждат нейната физика. С премахването на суперструните в затворената система на мембраната и замяната им с квантувани полета, разположени в кривината на нашата мембрана, причинени от вибрациите на струните на материята, ние елиминираме необходимостта да се разчита на изопачаване по отношение на паралелните вселени, за да обясним законите на природата в техния уникален и завършен вид.
 
Нашата вселена е елегантно творение, дори и ако включените физика и математика се обръщат, за да бъде по-сложна, отколкото може да ни харесва тази възможност. Простотата изисква да признаем, че най-вероятно решението е мембрана с гравитация, а не връзка между произволно генерирани супермембрани. Големи взривове ще се случват през цялото време и така ще се раждат нови мембрани. Ако има безкраен брой вселени, тогава няма да има безкраен брой пъти, в които две мембрани са се сблъскали, за да създадат голям взрив точно като този, създал нашата вселена, с точно същите физични закони, със същата последователност на събитията от момента на сътворението.
 
суперструнна теория - мембранна теория

Мултивселена от малко по-различен вид се предвижда в рамките на разширяването на супергравитацията, суперструнната теория, мембранната теория, които са елегантни съставни части на М-теорията. В М-теорията нашата и други вселени са създадени от сблъсъци между мембрани в единадесет-мерното пространство. За разлика от вселените в квантовата мултивселена, тези вселени могат да имат съвсем различни закони на физиката – всичко може да бъде възможно и да се случват процеси и събития в тях, за които дори не можем да си представим. Механизмите за ограничаване на частици и сили, предизвикани от някои фундаментални частици, свързани с  мембраната, не се прилагат за гравитационно взаимодействие. Гравитация, според теорията, трябва задължително да съществува в пълната геометрия на пространство-времето, включено в мембраната.
 
Освен това, една последователна гравитационна теория изисква гравитон – частица, която посредничи и пренася гравитацията. Гравитонът трябва да е свързан към източник на енергия, независимо дали този източник се ограничава само до мембрана или не. Гравитонът също би трябвало да бъде там, в региона, обхващащ пълната геометрия на висшите измерения – регион, който може да включва източници на енергия в това пространство. Съществува теоретично обяснение защо гравитонът не се придържа към всяка мембрана и това е свързано със струнната теория. Гравитонът се свързва със затворена струна и само отворени струни могат да бъдат закотвени и стабилизирани с мембраната.
 
Различните елементарни частици, включително суперструните, формират и се придържат към мембраната, но проблем би се появил, ако високите измерения са невидими за нас, най-малко в конвенционалните начини за проверка на теорията. В действителност мембранната теория дава възможност за разглеждането на много различни вътрешни пространства в хиперпространството – толкова, колкото огромен брой от различни паралелни вселени съществуват, взаимодействат и плуват в мултивселената със свой собствен специален набор от закони на природата и различна физика.
 
В мембранната теория нашата и други вселени са резултат от сблъсъци между мембрани в единадесет-мерното пространство-време. За разлика от вселените в квантовата мултивселена, мембранните вселени могат да имат съвсем различни закони на физиката. При тях няма ограничение и всичко е възможно, чрез теорията могат да се реализират всички възможности за тяхното съществуване и фундаментална природа.
 
Автор: Борис Стоянов
 

Коментари

04.11.2017 г. 08:21 ч. от: Yordan Petkov
Както посочва автора на текста-теории. Учените се опитват да гледат отстрани, да бъдат свидетели, да не се намесват в събитията,а само да регистрират. Така ще останат в света на теориите. За да започнат да разбират вселената,ще трябва да станат свидетели в един друг смисъл - има състояние на съзнанието наречено "свидетел" но то е след и извън нивото на мисленето.
18.01.2018 г. 18:06 ч. от: Борислав Борисов
Всеки свидетел влияе на наблюдаваният обект. Нашата мисъл създава формата. Въпросът е дали всяка отделна мисъл на всеки отделен човек не създава ли паралелни "реалности"?

Направете дарение

Портал12 е алтернативна медия, която се издържа от съпричасността на читателите. Подкрепете ни за повече материали и видео.

Можете да направите дарение по един
от следните начини:
paylogo1 paylogo2 paylogo3