Медиите вкарват съвременния човек в капан от новини, които заместват реалността

28.09.2017 г. 13 103 Добавена от Борислав Борисов
Медиите вкарват съвременния човек в капан от новини, които заместват реалността
Подкрепям Портал 12! Портал 12 е алтернативна медия. Подкрепете ни за повече материали, видео и лекции.

Живеем в изключително динамични години. Външната опаковка на Света и събитията създава впечатление за една всеобща отчаяност. Но кое тика милионните съзнания към това неприятно усещане? Дали са единствено конвенционалните медии и вестници, които "осведомяват" и "информират" без някакво вътрешно чувство за отговорност?...

Да гледаш телевизия, да четеш вестници, да препълваш главата си с двусмислените, мними събития, с които те отрупват всеки ден и в крайна сметка да си съставяш представа за бедствията и страданията според тяхното тълкуване, което те натрапват всекиму, изглежда жалко...

Колкото и ужасни да са природните катаклизми, катастрофите и войната, то много по-ужасно е когато този гнет не успее да накара човека да опознае повече себе си и не го тласне към търсене на Бога. И това се отнася и до отделния човек и до масата, докато тъкмо в това се е криела силата на големите злочестини в предишни периоди.

Когато телевизиите, вестниците и конвенционалните електронни издания безсъвестно глаголствуват за проявата на всички външни процеси (катастрофи, бедствия, военни конфликти), те създават една каша, в която наред с действителните факти се предлагат съчинени и предполагаеми вести, наред с меркантилността на най-предвидимите неща.

И на това "информационно" и "осведомително" равнище се внушава някакво си непрестанно равновесие на всички напрежения, а човечеството бива приучено да възприема непрекъснато един свят от новини, който замества реалността, чието развитие и съзряване никой няма време и настроение да изчака.

Стига! Без една тиха стая на село, без усамотение и уединение, без връзката с Природата, всеки човек го чака тежко разболяване, но не само физическо, но и по-страшното: духовно ограбване от чужди и паразитни сили.

Коментари

Направете дарение

Портал12 е алтернативна медия, която се издържа от съпричасността на читателите. Подкрепете ни за повече материали и видео.

Можете да направите дарение по един
от следните начини:
paylogo1 paylogo2 paylogo3