Елеазар: Огънят е Великият учител на всички същества

14.11.2018 г. 7 227 Добавена от Борислав Борисов
Бог и чистото Слово са неразделен Огън и злите духове имат страх от чистото Слово.
Подкрепям Портал 12! Портал 12 е алтернативна медия. Подкрепете ни за повече материали, видео и лекции.

Да видим какво казва Бог в Исайя: "И гневът Ми ще бъде гибел срещу тях..."

Йеремия (Библията): "... Които Аз ще поразя в гнева Си и в яростта Си, и всички техни злини..."

И още, пак в Исайя, Бог казва: "Повиках още силните Си, за да извършат гнева Ми."

Йов казва: "Ще пият от яростта на Всевишния."

Йоан казва: "Всичко е от Него, всичко е чрез Него – и без Него нищо не е направено"

И отново Исайя: "Правя мир, творя и Зло."

И казва: "Аз Господ съм, Който прави всичко това."

И отново в Исайя: "Няма мир за нечестивите" – говори Господ...

Бог движи всяка сила – и Бог я сковава. Той връзва; Той развързва. Без Бога, всяка сила става слаба или пасивна. Поначало силата на атома не се намира в атома и не принадлежи на атома – това е сила на Бога. 

Бог е Абсолютно Справедлив и точно затова е много строг и много тотален. Бог е, Който сломява гордата сила на всяка държава. Всичко е План на Бога и всичко е в Неговите Ръце. Божият Гняв действа строго по Закона на Истината, Правдата и Кармата, защото Той познава миналото на всяка душа. 

Всяка държава, която става все по-материалистическа, все по-тъмна – тя ще привлича разрушението, казано по друг начин: скритата Божия Сила. И това е жестът на Бога, това е лечението. Бог допуска едно зло да порази друго зло. Всички земни хора и народи са омаловажили Бог и биват наказани. Бог е Рушител. Защо? Защото иска обновление и възстановяване. 

Много е трудно да се разбере, че Божият Гняв е спасяваща Милост. Божият Гняв е Строгостта на Бога – и това е в името на развитието. Не съществува в света такава армия или държава, която да има шанс срещу Божия Гняв. Бог има Гняв само към застоя и към невежеството. Бог се гневи, когато иска да пречисти затъващите съзнания. Този Гняв е съвършен и благороден, за разлика от земните хора, от дяволите, от демоните – техният гняв не е съвършен. Този Гняв е Съвършена Сила и действащ Промисъл. Този Гняв е силата, която е над всяка власт. Държавите, политиката и църквите са голямо падение и отделяне от Истината. Истината е убиец на всяко зло и на всяко падение. Както казах: тя винаги атакува застоя. Бог е дал живот – но тези, които не са избрали Истината и развитието, сам Бог им отнема живота. Забележете! Сам Бог става Зло, за да спаси живота и да го върне в другите прераждания. Бог допуска Гнева, защото Неговият Гняв е Любов и защото желае развитието. Божият Гняв е велик Очистител и Водител.

Когато Божият Гняв те разрушава, Той иска нещо в тебе да се възроди – и това е Пътят към Бога. Божият Гняв показва, че човечеството е болно. Който осъжда Божия Гняв, той си прави тежка присъда. Бог е сурова Справедливост. Божият Гняв иска да те освободи от прекалено дългата верига погрешни прераждания. Бог е Единственият Извършител.

Бог е Обновител. Материалните загуби за Него нищо не струват в сравнение с изкривеното развитие и падението в словото и изкривените понятия.

Огънят може да разложи всяко зло, всяка опасност, всяко проклятие, всяка болест. Който познае Огънят разбира, че целият свят е нищо. Огънят е безсмъртното жилище.

Злото е зло само за този, който се е отрекъл от Истината. За този, който е разбрал Истината, злото, което му се случва се явява като помагач.

Черното братство е безпомощно в огнената сфера, защото Огънят е абсолютен проводник на Бога. Огънят е кристална Чистота.

Страданията се изпращат за възстановяване на Чистотата. Само нещастията носят спасение, защото те пробуждат. 

Орфей казва " Чистота, ти си непобедима, ти летиш със Златни Крила в етера".

Страданията идват да освободят хората от техните лоши проявления в миналото. Страданията произвеждат разум. Скръбта и страданията означават застой в човека, до момента на надмогването им. Огънят прониква в злото и го побеждава. Огънят е великият учител на всички същества.

 

из лекции на Елеазар Хараш, в периода 1991-2016г., подобор на текстовете - Борислав Борисов, Портал12

Thumbnail Борислав Борисов Борислав Борисов е автор на текстови материали, видео репортажи и интервюта в Портал12.  Роден в Търговище, завършил престижната Езикова гимназия в Ловеч, учил Аграрна икономика в Свищов, работил в редица страни на запад и у нас, главно в сферата на агробизнеса и сигурността, основател на Асоциация на българските села...

Коментари

Направете дарение

Портал12 е алтернативна медия, която се издържа от съпричасността на читателите. Подкрепете ни за повече материали и видео.

Можете да направите дарение по един
от следните начини:
paylogo1 paylogo2 paylogo3