Елеазар Хараш: Светът е мястото на изпитанията

04.01.2019 г. 8 153
По време на изпитанията търсачът на Истината заражда в себе си семето на свободата
Подкрепям Портал 12! Портал 12 е алтернативна медия. Подкрепете ни за повече материали, видео и лекции.

Попитал ученикът своя Учител: Кажи ми една от тайните на Бога. - Учителят отговорил: Една от тайните на Бога се състои в неуловимото разбирателство на Бога с хаоса. 

Попитал ученикът своя Учител: Кое е най-чудното явление в живота? - Учителят отговорил: Най-чудното явление в Битието е наречено Очите на живота. Който е видял Очите на живота, е видял чудото на Битието.

Попитал ученикът своя Учител: Кое е най-загадъчното явление в живота? - Учителят отговорил: Най-загадъчното явление в живота е наречено Очите на Мъдростта. Който е видял тяхното древно сияние, той избира нов път в живота си. Очите на Мъдростта са сътворени от една мистична материя, скрита във вселената.

Попитал ученикът своя Учител: Що е това умиране? - Учителят отговорил: Има само едно умиране в този и в онзи свят. Това е наречено невежеството. Невежеството е умиране в мрака. Който е избрал невежеството, той е избрал мрака и неговия застой. Чрез този избор, в който и свят да е човекът, той умира в мрак. Мракът става негова съдба. Мракът, това са оковите на застоя. Но дори и такива същества имат един малък шанс. Той е един процент от стоте, но той съществува.

Попитал ученикът своя Учител: Що е мракът? - Учителят отговорил: Мракът, това е скритата помощ за света.

Попитал ученикът своя Учител: Що е това светът? - Учителят отговорил: Светът е мястото на изпитанията. По време на изпитанията Бог знае способностите на човека, но самият човек не ги знае. Целта на изпитанията е човек да познава все повече себе си. Той вижда своите цели, своите намерения и стремежи. По време на изпитанията търсачът на Истината заражда в себе си семето на свободата. Целта на изпитанията е свещена - да придобием своята свобода. Който е придобил свободата си, е устоял в Истината. Тогава за него мракът вече не е мрак, той вижда другото му лице. Това лице... е усмивката на Бога.

 

Елеазар Хараш

 

Из Словото на Елеазар Хараш 

 

Коментари

Направете дарение

Портал12 е алтернативна медия, която се издържа от съпричасността на читателите. Подкрепете ни за повече материали и видео.

Можете да направите дарение по един
от следните начини:
paylogo1 paylogo2 paylogo3