Елеазар Хараш: Ако двама души се обичат, разстояния не съществуват

31.10.2018 г. 12 623
Подкрепям Портал 12! Портал 12 е алтернативна медия. Подкрепете ни за повече материали, видео и лекции.

Символ на семейството: Духът - бащата, душата - майката, умът - синът, сърцето - дъщерята. Внуците са последствия и резултати.

Ако всички сили, които са в нас се плодят разумно, ние ще се превърнем в светлина, защото крайният резултат на мисълта е светлината.

Някои мислят, че имат деца, но това не е дете, а само тяхната мисъл. Ако синът (умът) няма права мисъл и ако дъщерята (сърцето) няма топло чувство - ето ви бездетни родители.

Душата е дете на Бога и затова Той разполага с това дете. Ако родителите са упорити и искат да наложат своето, случва се Бог да си го вземе обратно, да търси по-разумни родители. Човек само предава живота, той е посредник. Семейството без новото учение е нула. Колко много труд, за да станат нещастни! Само новото учение е светлина за всички пробудени.

Силата на човека седи в неговата Любов към Бога,а  що се отнася до уреждането на живота му, има специални ангели, които му диктуват вътрешно плана на живота. Вие обичате вашите деца, но това е чрез Любовта на Бога и тази Любов е насочена към съответната душа. Това е проекция на Бога към тази душа, за да може тя да се развива.

Ако двама души се обичат, разстояния не съществуват, те се поддържат вътрешно. Често след смъртта вашата любов не е каквато трябва, но Божествената Любов е неизменна. Преградите в едно семейство са винаги недостатъците - оттам влизат духовете. Достатъчно е в едно семейство да има едно Слънце (един разумен). То ще групира силите.

За небето отношението майка-дете е отношение на душа към душа. Но истинските отношения са вътрешни, в подсъзнанието. Това, което повежда семейството, е в самия човек. Затова човекът трябва да работи мощно върху себе си. Най-важното за семейството е да се разбере единицата. В Единството са съхранени всички енергии. Там се крие Първичният живот. 

Извън Любовта всичкo се разрушава, вътре в Любовта всичко се съхранява. 

В Първичният свят на Любовта няма никакви лишения, това е Божественият свят. Без човешка любов може, но без Божествена любов не може. Стремете се към Божествената Любов, която освобождава човека от всички ограничения. Някои искат да създадат семейство, но дали с човешка или Божествена Любов? Човешката любов е полезна както виното за пияницата. С човешката любов постоянно се трупат дългове.

Закон от Учителя:

Учението не може да се замести с Любов. Любовта си е любов, но ти трябва да учиш. Който не учи, не люби. Ще изучавате най-много тия науки, които обичате най-много. Но за окултиста една от най-важните науки е Истината.

Истината е отношение на хората към невидимия свят (светът над астрала). Изключете и най-малкото съмнение - и във вас ще блесне Светлина. Новата култура не търпи слабости и извинения. Ако имаш слаба воля - мълчи и работи!

 

из лекция на Елеазар Хараш, държана на 27-и март 1992-а година във Варна.

лекцията е част от книгата Окултно ученичество

Коментари

Направете дарение

Портал12 е алтернативна медия, която се издържа от съпричасността на читателите. Подкрепете ни за повече материали и видео.

Можете да направите дарение по един
от следните начини:
paylogo1 paylogo2 paylogo3