Българин е всеки човек, който носи в себе си: Честност, Справедливост, Разумност и Доброта!

27.10.2017 г. 4 731 Добавена от Калин Кирилов Коментари: 1
Подкрепям Портал 12! Портал 12 е алтернативна медия. Подкрепете ни за повече материали, видео и лекции.

Българин значи човек на Духа!

...Под българин разбирам човек, който търси Учителя си, намира Го и учи. От гледището на Божествената филология това е значението на думата българин!

...Кой човек е българин? Който носи в себе си следните четири качества: Честност, Справедливост, Разумност и Доброта!

...Значи българин е всеки човек, който търси и намира своя велик Учител, за да приложи неговото учение и да покаже на своя народ и на своя ближен как трябва да се живее. – „Българин ли съм?” Ако ме разбираш, българин си; ако не ме разбираш, не си българин. Желая ви да се върнете по домовете си с думата българин и да намерите своя велик Учител.

Из книгата: "ЗА БЪЛГАРИТЕ И БЪЛГАРИЯ"

(тематични извадки из цялостното Слово)
 

съставител: Калин Кирилов

Thumbnail Калин Кирилов Калин Кирилов работи по задълбочен начин по Словото на Учителя Беинса Дуно (Петър Дънов), като е съставител на книгите: "За Българите и България" "Виделината на Слънцето" "Луната" "Окултно пеене и говорене"   "Словото Божие протяга Бащина ръка към Българите, България, а и...

Коментари

28.10.2017 г. 06:51 ч. от: Калин Кирилов
Това е дефиниция за понятието БЪЛГАРИН по Учителя Беинса Дуно.

Направете дарение

Портал12 е алтернативна медия, която се издържа от съпричасността на читателите. Подкрепете ни за повече материали и видео.

Можете да направите дарение по един
от следните начини:
paylogo1 paylogo2 paylogo3