Търси

Политика на поверителност - мобилно приложение

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ПОРТАЛ 12 ЕООД

ЗА МОБИЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ “ПОРТАЛ 12 - ФОРМУЛИ” 

Настоящата Политика за поверителност („Политика”) обяснява как обработваме Вашите лични данни във връзка с някоя от нашите Услуги Портал 12, които са Ви предоставени, както е описано в нашите Общи условия (наречени общо „Договор”), както и когато изберете да посетите нашия уебсайт, когато изтегляте нашите приложения или когато използвате някой от нашите продукти (наречени общо „Услуги”).

 

Целта на тази Политика е да Ви информира за обработването на Вашите лични данни и да Ви увери, че се обработват с внимание и прозрачност. Винаги трябва да можете да се чувствате в безопасност, когато предоставяте лични данни на Портал 12, и ние работим непрекъснато върху осигуряване на наличието на необходимите технически и организационни мерки за сигурност. Ако все още имате въпроси, след като прочетете тази Политика, можете да се свържете с нас, като използвате информацията за контакт поместена по-долу.

 

АДМИНИСТРАТОР НА ДАННИ:

Портал 12 ЕООД, ЕИК 203 66 33 44 е отговорният Администратор за цялостното обработване на Вашите лични данни в контекста на Услугите и различните етапи в тази връзка.

 

КАТЕГОРИИ ЛИЧНИ ДАННИ, КОИТО СЪБИРА ПОРТАЛ 12

 

Портал 12 обработва категориите лични данни, описани по-долу. Какви данни за Вас обработва Портал 12 до известна степен зависи от това кои части от Услугите сте избрали да използвате. В този раздел се съдържат описания на различните категории лични данни, които можем да обработваме за Вас, в рамките на различните етапи от Вашето клиентско преживяване.

 

Създаване на профил в Портал 12

Когато създавате профил в Портал 12, може да събираме следните категории данни в зависимост от Услугата, която използвате.

 
  • Потребителски данни

 

Ако създадете профил в приложението Портал 12 Формули, ние ще обработваме личните данни, които сте предоставили, като например:

 
  • Име и фамилия

  • Потребителско име

  • Данни за контакт (например имейл адрес или телефонен номер)

  • IP-адрес


Техническа информация (като например регистри за време, свързани със създаването на профила). Точната информация, необходима за създаването на профил, може да се различава в зависимост държавата, в която сте направили регистрацията.

 

Може да обработим също Вашата дата на раждане и пол.

 

Когато използвате нашите Услуги може да обработваме лични данни, свързани с използването на Услугите от Ваша страна, като:

 

Избраните от Вас формули и молитви, или ползвани програми в рамките на приложенеито. История на търсенето и други видове данни, свързани с поточното предаване, като например времето, прекарано в нашето приложение, и създадените от Вас програми с формули.

 

Статистически данни и анализи, свързани с Вашата навигация на приложението, както и технически данни, като например онлайн идентификатори, рекламен идентификатор, версии на устройството и платформата, IP адрес, версия на приложението, езикови настройки, данни за URL адреса и тип браузър.

 

Данни, които ни позволяват да откриваме и да се свързваме с устройства или услуги на трети лица, с които избирате да се свързвате чрез плъгини или други интеграции.

 

Вашите предпочитания, история на употребата на приложението, поведение при сърфиране и други данни, свързани с използването на нашите Услуги от Вас.

 

Данни за режим на предварителен преглед

Когато изберете да използвате нашето приложение в режим на предварителен преглед (преди да създадете профил), ние ще съберем единствено вашия емейл, с цел успешното завършване на регистрацията.


Данни на трета страна

Ако изберете да свържете профила си към Вашия профил във Facebook или Google или профилите на други услуги на трети страни, когато се вписвате, ние ще обработваме лични данни, за които давате разрешение на Facebook или Google или съответната трета страна да споделят с Портал 12. Ако искате да научите повече за това, моля, обърнете се към конкретния доставчик на услуги.

 

Данни за бисквитките

 

Данните, получени от бисквитки, може да се използват за улесняване на достъпа Ви, запомняне на Вашите настройки, за да Ви показваме персонализирани маркетингови комуникации и за измерване на успеха на нашите маркетингови дейности. Повече информация за използването на бисквитки от Портал 12 може да бъде намерена в нашата декларация за бисквитки, публикувана на уебсайта на Портал12: https://portal12.bg/cookies-declaration

 

Моля, обърнете внимание: Ако изберете да предоставите данни за членовете на Вашето семейство или други лични данни, Вие носите отговорност да се уверите, че имате право да го направите въз основа на тяхното разрешение и също така трябва да ги информирате за нашите дейности по обработване.

 

ЦЕЛИ, КАТЕГОРИИ И ПРАВНИ ОСНОВАНИЯ

 

В текста по-долу можете да намерите описание на нашите цели за обработване на лични данни и информация за това как са свързани с различни категории лични данни и кое правно основание използваме за обработването.

 

Моля, вижте също кратко описание на различните правни основания по-долу:


КОЛКО ВРЕМЕ ОБРАБОТВАМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ?

 

Портал 12 ще обработва Вашите лични данни, докато имаме цел и правно основание, например докато имаме договорно задължение, законен интерес, Вашето съгласие или правни задължения да обработваме Вашите данни, в зависимост от това кои от тези правни основания са приложими.

 

Ние обработваме Вашите лични данни, докато имате активен профил в продължение на 12 месеца след края на последното ви използване (login) на приложенеито , за да Ви предоставим персонализираната Услуга Портал 12 Формули (например, за съхранение на напредъка и поддържане на вашите програми с формули, за да можете да продължите лесно от мястото, където сте прекъснали, и за да активиране анализа на използването на нашата услуга).

Когато се свързвате с Портал 12, за да получите поддръжка или за други цели, ние ще запазим Вашите лични данни за двадесет и четири (24) месеца след разглеждане на Вашето последно искане за поддръжка (напр. проблеми и искания).

Личните данни, съхранявани в нашата администрация, се запазват в продължение на седем (5) години за целите на действащото законодателство, освен ако нямаме законово задължение да съхраняваме данните за друг период от време.

Личните данни, които се събират и обработват за маркетингови цели, се запазват, докато имате профил и 12 месеца след последното Ви влизане в приложението.

Портал 12 може да съхранява данни за по-дълги периоди от време, посочени в този раздел, ако е законово предписано или ако е необходимо за запазване и защита на правните интереси на Портал 12, например по време на съдебни производства.

Ние можем да запазим обобщени данни, чрез които не можете да бъдете идентифицирани (вече не са лични данни), за неограничен период от време.

Ако използваме съгласие като правно основание, ние ще обработваме Вашите данни, докато не оттеглите Вашето съгласие.

 

КЪДЕ СЕ СЪХРАНЯВАТ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ?

 

Ние се стремим да обработваме Вашите лични данни в рамките на България.

 

СИГУРНОСТ И ЦЯЛОСТ НА ДАННИТЕ

Сигурността, целостта и поверителността на Вашите лични данни са от съществено значение за нас. Ние сме въвели подходящи технически, административни и физически мерки за сигурност за защита на Вашите лични данни срещу неразрешен достъп, използване, промяна и разкриване. Ние преглеждаме редовно нашите процедури за сигурност, за да преценим дали трябва да приложим допълнителни мерки или да подобрим съществуващите процедури. Ако сте създали парола за използването на нашите Услуги, моля, съхранявайте я в поверителност и не я споделяйте с никого. Трябва да знаете, че предаването на информация по интернет не може да бъде защитено изцяло.

 

СПОДЕЛЯНЕ НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

Ние ще споделяме Вашите лични данни само в съответствие с посоченото по-долу.

Можем също да споделяме лични данни с нашите бизнес партньори (например доставчици на съдържание и разработчици), като Вашите потребителски данни и данни за използването, за да изпълним нашите договорни задължения с тях и за да можем да Ви предоставяме нашите Услуги. Може също така да споделяме лични данни с доставчици на маркетингови услуги, които използваме, за да Ви предоставяме персонализирани реклами и маркетингови съобщения, да Ви изпращаме съответните съобщения и да измерваме успеха и обхвата на нашия дигитален маркетинг и други промоционални дейности в доклади и пазарни проучвания. Такъв е случаят, когато Портал 12 използва повторен маркетинг или базирана на интереси реклама (известна също като насочена реклама).

Можем също да споделяме лични данни с доставчици на платежни услуги, ако е необходимо, за да Ви предоставим различни начини на плащане и да обработваме Вашите плащания на по-късен етап.

Може да се споделят също лични данни за спазване на законовите задължения или изисквания, или в изпълнение на искане от страна на властите, за защита на нашите правни интереси, или за откриване или предотвратяване на измами и защита на нашите Услуги.

 

ВРЪЗКИ КЪМ ВЪНШНИ УЕБСАЙТОВЕ/УСЛУГИ

Информацията, предоставена от Портал 12, може да съдържа връзки към уебсайтове или услуги, управлявани или притежавани от страни, различни от Портал 12. Портал 12 не носи отговорност за обработването на лични данни (т.е. не е отговорният Администратор) на тези уебсайтове. Препоръчваме Ви да прочетете внимателно информацията относно обработването на лични данни на съответните уебсайтове.

 

ПРОМЕНИ В ПОЛИТИКАТА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

 

Тази Политика може да бъде редактирана периодично и може също така да добавим нови функции или услуги, които ще бъдат включени в Политиката. Ако Портал 12 направи значителни промени в Политиката, ние ще Ви информираме за това по имейл, използвано от Вас устройство за Услугите или чрез известие в Услугите, в зависимост от това, което е подходящо. Последната версия на Политиката е публикувана на уебсайта на Портал 12. Портал 12 ще Ви уведоми, ако е необходимо да я приемете.

 

Моля, четете тази Политика редовно, за да се информирате за съдържанието.

ВАШИТЕ ПРАВА ВЪЗ ОСНОВА НА ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО НА ЕС/ЕИЗ И ВАШИТЕ КОНТРОЛИ ЗА ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ

 

Вашите права

 

Обработването на лични данни съгласно Общия регламент относно защитата на данните е свързано с права, за които да бъдете информирани и засяга начина, по който обработваме Вашите данни. Индивидуалните права са описани по-долу и могат да подлежат на ограничения според приложимото законодателство.

 

Право на достъп: имате право да бъдете информирани за и да получите достъп до личните данни, които обработваме за Вас.

Право на коригиране: имате право да поискате промяна или актуализиране на Вашите лични данни, ако са неточни или непълни.

Право на изтриване: имате право да поискате да изтрием Вашите лични данни. Това право може да подлежи на ограничения, например ако имате отправено искане до отдела за обслужване на клиенти, ако не са изпълнени договорните Ви задължения по отношение на плащане или ако имаме правно задължение да запазим Вашите данни, например въз основа на приложимите нормативни изисквания за счетоводство.

Право на ограничаване: имате право да поискате да ограничим обработването на всички или на части от Вашите лични данни.

Право на възражение: имате право да възразите срещу обработването на Вашите лични данни, например когато такова обработване се основава на законен интерес, в зависимост от обстоятелствата.

Право на преносимост на данните: имате право да поискате копие от личните данни, които сте ни предоставили, в електронно четим формат и да препратите тези данни.

Право на подаване на жалба: имате право да подадете жалба до компетентния надзорен орган, Комисията за защита на личните данни в България или всеки друг компетентен надзорен орган в страната на пребиваване ако считате, че сме обработили незаконосъобразно Вашите лични данни.

 

Контроли на защитата на данните

Ако обработването се основава на Вашето съгласие, винаги можете да оттеглите Вашето съгласие, като ни изпратите имейл чрез данните за контакт по-долу или като използвате конкретната функция, за която сме Ви информирали при получаване на Вашето съгласие.

Освен това имате възможност да откажете получаването на нашите бюлетини чрез връзка, предоставена във всеки бюлетин. Можете да управлявате предпочитанията си за „бисквитки“, като използвате банера за „бисквитки“ на нашия уебсайт.

 

КАК ДА СЕ СВЪРЖЕТЕ С НАС ОТНОСНО ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ?

 

Ако имате въпроси относно начина, по който Портал 12 обработва Вашите лични данни, или ако искате да упражните правата си, моля, свържете се с нас, като използвате информацията за контакт по-долу. Добавете „Моите лични данни“ в полето „Относно“ на имейла.

Имейл адрес:info@portal12.bg ; телефон: 0877127712

Адрес: България, Велико Търново, п.к. 5000, ул. Чумерна 34

 

Тези условия за поверителност са приети от дружеството Портал 12 ЕООД, с ЕИК 203 66 33 44 , с управител Таня Борисова на проведено Общо събрание на 05.09.2023 г. и са влезли в сила в деня на тяхното приемане и подписване.

 

Спонсори на Портал 12