Публикации › молитви

12.02.2018 г.
14637

Нужният твърд избор днес - победа над изкушенията и съживяване на чистото сърце

Обичайно в понеделник...или на Нова година, човек дава обещания. Днес 12.02.2018 г. е особен ден. Днес някои от нас, пръснати в различни краища на България, а и по Света, ще се свържем с една тънка, невидима, но здрава нишка. Нишката с душата, която е мост към Духа.