Търси

Публикации / мисли преди заспиване

осъзнато сънуване
18.10.2016 г.
8927
8

Осъзнатото сънуване ни превръща в творец на нашето бъдеще. Защо е важно да заспиваме с мечти?

Това, за което мислим преди да заспим, в своята същност определя нашето бъдеще, моделира живота ни в следващия ден. Това е като ефекта на доминото. Верижната реакция на нашите мисли създава невронни вериги в главния мозък. За 8 часа сън в нашите глави става обработване на информация, която е заключена вътре в нас. Сънят е другата реалност, в която се определя битието ни за по-нататък.
Виж повече

Портал12 TV /мисли преди заспиване

Събития /мисли преди заспиване

Фоторазкази / мисли преди заспиване

Спонсори на Портал 12