Валдорфска детска градина Златно зрънце

Регион: София - град
Адрес: София, ул.Червена стена 34

Едни от основните принципи, на които се базира работата във валдорфската детска градина са: подражанието, ритъма и детската игра. Те са фактори, които спомагат за здравословното развитие на детето през първите седем години.

Подражание
Детето е един сетивен орган. То улавя и преживява всичко, което се случва в неговото обкръжение. Ако детето живее в подходяща среда, ако има сигурност и любов, то може да учи, без ние да го учим.

Малкото дете имитира всички движения, дори мислите и чувствата на възрастния. Затова е добре всеки от нас да помисли за отговорността, която носи, заставайки пред едно дете. Трябва да го възпитаваме чрез конкретни действия. За да бъдем достоен пример за подражание от страна на децата, ние трябва да сме съзнателни за нашето поведение. В детската градина учителят възпитава не чрез обяснения или морализиране, а чрез мислите, чувствата, действията си, т.е. чрез личността си.

Ритъм
Във валдорфските градини той е важен педагогически принцип. Повтарянето на едни и същи дейности в и през определено време изгражда у децата чувството за сигурност и защитеност. Периодите за концентриращи и отпускащи дейности се редуват ритмично, а повтаряемостта играе ключова роля  при създаването на постоянност и стимулирането на паметта. Използват се дневен, седмичен и годишен ритъм.

Дневен ритъм: Денят във валдорфската градина е построен ритмично, пронизан е от своебразен ред. Ако използваме едно образно сравнение, можем да си представим ритъма на деня като редуване на “вдишване” = концентриращи дейности и “издишване” = отпускащи дейности

Седмичен ритъм: Той е свързан с необходимостта от създаване на спокойна, позната и свързана с очакване обстановка за децата. Всеки ден от седмицата има своя основна дейност. Тя се провежда по време на свободната игра, в която децата се включват, водени от импулса на подражание. Такива дейноси са напр. рисуване с акварели, моделиране, работа с вълна, правене на играчки, месене на хляб, подреждане на стаята или градината.

Годишният ритъм: се изгражда според цикъла на годишните времена и основните празници в тях, повтарящи се всяка година. Всеки период включва своя характерна палитра от игри, песни, стихове и приказки. Така нито едно от времената на годината не минава незабелязано. Всички тези преживявания имат своята кулминация в празника, който се състои от подготвителна част и основна част – самият празник и отзвучаването му.

Детската игра
Детето играе на това, от което има нужда да играе. Чрез играта то дава израз на своите възприятия и преживявания и ги прави свой собствен опит. Играта е свързана с радостта, тя е най-естественото нещо за едно дете. Когато дадено дете е болно, първото нещо, което се забелязва е, че на него не му се играе.

В днешно време децата имат все по-малко време за игра. Някога играта е била израз на живото детство. Днес тя се превръща в инструмент за педагогическа работа. Играта има оздравяващ ефект върху децата, затова в детската градина й се отделят много време и внимание. В играта си детето имитира работата и дейностите на възрастните. То научава всичко, което светът му предлага, ако му дадем необходимото пространство и подходящи материали за игра.
 

Направете дарение

Портал12 е алтернативна медия, която се издържа от съпричасността на читателите. Подкрепете ни за повече материали и видео.

Можете да направите дарение по един
от следните начини:
paylogo1 paylogo2 paylogo3