Търси

Кой е Енох? Явявал се е много пъти на земята. По време на Антихриста и на трите шестици пак ще се яви

Още по темата ...
творение на Ефира

Елеазар Хараш: Чистата и истинска Любов е творение на Ефира, на финия свят, на Божествения свят

Виж повече
Елеазар: Меркаба

Елеазар: Меркаба е тази висока духовност, която може да активизира най-различни високи степени на светлина (ВИДЕО)

Виж повече
02.10.2023 г.
4625
Подкрепям Портал 12! Портал 12 е алтернативна медия. Подкрепете ни за повече материали, видео и лекции! Виж повече
Елеазар Хараш за Енох:

Кой е Енох? Това е прероденият, древният Хермес, истинският Хермес, древният Техути, за когото малко сме говорили. Той е бил един от най-великите жреци на Атлантида, ръководител на слънчевите храмове в Атлантида; преди това самият цар на Атлантида, наречен Атлас, отново жрец. Нещо грандиозно!

Много е хубаво, че Енох го има в етиопската Библия, две от книгите му, но в другите народи Енох го няма. Тъй като той говори много за Атлантида, в Библията само се споменава като велико същество, няколко неща се казват и другите ги няма. Той иначе е тайнственият ръководител на всички суфи, на най-преданите, той ги превръща в легенди.

Енох казва: Когато Всевишният ме грабна, моята плът се превърна в пламък, моите мускули в ярък огън, моите ресници в горещи мълнии, моите очи в огнени факли, косите ми в парещи пламъци.

Значи всички същества на неизменната, на Великата любов стават велики огньове. Те са стихия на вътрешния, Мистичния Огън.

Енох казва:
Бъдете вие сами на себе си чист закон и винаги ще бъдете могъществени.

Енох е праотец, тайнствен учител и велик патриарх. Първично името му е Ханох, означава Посветител. На един друг език е наречен Енохион, означава Велик Посветен воин. Друго негово име е Ханоха, означава Велик Предводител.
Енох е от древните Синове на Пламъка, от древните богове, от нефилим, от гигантите, но не падналите, както ще видим после. В този смисъл той е от най-древните и прастари Синове на Бога. Той е видял и познал най-древните събития в историята на човечеството. Въобще той е от най-древното и тайно човечество, от боговете, които не са падали.

В Библията се казват само велики неща за него и въпреки всичко е отречен. Казва се, че е живял по Бога, че Бог го взима при Себе Си направо. Обучен в писмо, в наука и в истинска мъдрост. На малко места се говори в Библията, но много точни неща. Но какво означава отречен? Просто Бог го скрива и не случайно църковните отци казват, че е трудно разбираем. Разбира се, трудно разбираем, защото е дълбок и те не са достойни за това. Който трябва, ще го открие.

Енох има 366 книги. В Етиопската Библия участва, в две книги участва там, докато в Библията на другите народи го няма. Както казах, един от най-великите патриарси, от ранга на Мелхиседек, нещо изключително. Сега има големи спорове, тук няма да ви занимавам, дали е самият цар на Атлантида, най-главният от десетте, дали е внук на този цар, това е друга история, някой път ако трябва, ще се спра. Тук искам други неща да ви кажа. Живял е 365 години. Отречен, защото бил според тях опасен, вреден и книгите му трябвало да се изгорят. Но самият Бог нарича Енох, забележете, писар на правдата. Не кой да е, самият Бог казва в книгите на Енох: Писарю на правдата!

Падналите богове се обръщат към Енох той да им ходатайства пред Бога, както ще видим после, Бог да им прости, защото те не са паднали хора или същества от ранга на Адам. Енох обяснява, че са паднали двеста най-високи същества и дава имената им, най-висши богове, които повличат човешката история. Досега те са пръснати навсякъде и работят толкова усилено, че никакви човешки същества не могат да се справят с тях. Само който е в единство с Бога, може. Това е просто работа на Бога. Човешкият свят, човешката история няма методи срещу тях. Прекалено дълбока е тяхната мъдрост.

В мистичните трактати Енох също има много имена. Наричан е Яхоел, едно от имената на Бога, означава Господ мой, Господ мой реалний. Наричан е още Йоаел. На друго място Учителят казва подобно име — Йоа. Казвайте го, просто това име е едно от най-дълбоките имена на Бога. Предадено е от самия Бог на Енох — Йоа. Наричан е още в Кабалата Метатрон, т.е. означава Слово на Древния. Друго негово име е Стоящият до Престола, а също и със значение Княз на Божествения лик. Казвам ви всички тези неща, защото следващите лекции са от него, за да видим за какво същество става въпрос. А това, че е отречен, това е без значение.

В суфи-преданията наричат го Идрис. Знаят го, Идрис означава Единственият, т.е. той говори от името на Единствения. Суфите казват: Единственият, който е успял да излъже ангела на смъртта. Тогава, в него време, той наистина е успял, защото той е просто един от най-великите бащи на меркаба. И затова Бог го взима при Себе Си, защото Той взима петия елемент, това, което Парацелз нарича акаша. Петият елемент се различава от четирите стихии, по-нататък ще говорим и за това.

В V век християнските епископи обявяват книгите му за пагубни. И казват нещо много лошо и опасно: “Те са против истината”. Просто жива карма, но Бог е велик, има свобода и всеки може да се произнесе. После няма свобода.
Енох е можел да странства от първото до седмото небе, т.е. от земята до Божия Престол, до висшата чакра. Енох спадал към най-древния пранарод. Тука говорим за съвсем друг народ, извън първата раса. Пранародът се състои от богове, абсолютно неизменни на Бога. Това са първичните нефилим, големите, великаните, голяма част от които никога не са падали. Енох е от този пранарод — тогава, когато е имало един единен праезик. И тук става въпрос, както казах, за расата на боговете, която е извън всички човешки раси. Там има съвсем друга история, някой път ще говорим малко и за тях.

Както казах, книгите на Енох са 366. Енох е получил гносис, тайна мъдрост от самия Бог чрез откровения. В Библията се казва, че Бог го е преселил така, че да не види той смъртта.

Енох казва:

Аз видях устата на Бездната. Аз видях хранилищата на ветровете. Аз видях пътя на ангелите.


Енох е бил древен, странен Старец. Той спада към най-дълбоките окултни тайни на древния свят. По-късно слиза и като царя на Египет, като един от най-големите жреци и преди това като цар в Атлантида и ръководител на храмове, едновременно и цар, и жрец. И както казах, сам Бог казва, че е писар на истината. Сам Бог казва на един архангел, който е ръководел Енох в някои ситуации — понеже този архангел се грижил за хранилището, за книгите на Бога, вътрешните книги, там, където нищо не се губи — казва на този архангел: “Иди, донеси книги от хранилището Ми и ги дай на Енох”. Забележете за какво доверие става въпрос.

В книгите Енох казва: “Аз, Енох, постоянно благославях Бога, Царя на света”, той така Го нарича, Царя на света. В много легенди Енох е и цар, и жрец едновременно. Управлявал е 243 години.

Енох е прототип на съвършеното човечество. Явявал се много пъти на земята. По време на Антихриста и на трите шестици пак ще се яви. Той е един от тези, които ще се явят да напомнят отново истинското знание. Сам Бог казва това.

Енох е сътворен от Бога преди началото на времената, но е пребивавал скрито в Бога, подобно на Христос. Той е явявал себе си само на тези същества, които имат специално отношение към правдата и истината. И той е имал дара да вижда в тези хора най-дълбоките, съкровени неща.

Енох е част от безграничната светлина на Отец, част от прадревното Дърво на живота. За Дървото на живота Енох казва, че то е живот, защото Безграничният Отец се е излял в него. Така е било образувано Дървото на живота.

Елеазар Хараш
Елеазар Хараш
Елеазар Хараш
Елеазар Хараш е един от най-емблематичните представители на чистата духовност в нашето съвремие. Около 40 години изнася лекции в сферата на духовното развитие и себепознанието. Словото му се отличава с особена чистота, дълбочина и свобода.

Като лектор и писател изнася квинтесенцията на всички световни учения и значими мъдреци, обединявайки чистата духовност на цивилизациите и техните Учители от древността до днес. В лекциите си поставя мост между всички древни учения и религии, като премахва разделението, омразата, междуособиците и показва тънката връзка в основата на всяко учение. Основните принципи в изнасяните лекции от Елеазар Хараш са: Любовта, Мъдростта, Истината, които съграждат главната посока в развитието на всяка душа.

Важна особеност в дейността на Елеазар Хараш е тази, че по отношение на своите последователи и ученици той не прави формално обединение в организация, структура или каквато и да е външна обществена, социална или религиозна форма. Напротив – налице е свобода и непривързаност. Елеазар Хараш изнася в лекции, книги и видео интервюта, всичко необходимо за персоналното духовно развитие на всеки човек, без да го поставя в условия на каквато и да е зависимост. Многократно казва, че в духовното развитие се върви самостоятелно, чрез воля и по свобода. Всички негови лекции са безплатни, а в ежедневието си работи, потопен в дълбини за всяка нова книга, предстояща лекция или видео интервю.

„Любовта ти дава живот, Мъдростта – светлина, Истината те дарява със свобода. Затова Учението е универсално и това е нашата свещена троица – Любов, Мъдрост, Истина. Отнема недостатъците, слабостите. В това учение не можеш да мразиш, да критикуваш, да завиждаш, да боледуваш. Нямаш проблеми. Имаш задачи. Дава нещо универсално, което не се обяснява, а се чувства. Дава възможност да познаеш онази част от себе си, онази пълнота в живота, която е изгубена още в рая. Изгонени от рая – изгнание означава изгубената пълнота и Учението я връща. Но трябва да се отдадеш много искрено, предано.“

 
 • Главното ударение на това учение – е в чистотата, тя е външна, вътрешна и мистична.
 • Другото ударение е в смирението и всеобхватната мъдрост.
 • Чистотата трябва да бъде явна и тайна, скромна и тиха, а смирението трябва да бъде без показ.
 • В това учение са важни малките постоянни усилия – те са безусловни.
 • Мъдростта е всеобща.
 • Това е учение за чистия път към Бога.

За истинските ученици, Елеазар Хараш казва няколко основни принципи:
 • Който е въвлечен в света, не е ученик. Ученикът ражда хармония от себе си, а не от другите.
 • Човекът се учи, но не се развива. Само ученикът се развива.
 • Ученикът не се бори със ситуациите – той ги преодолява.
 • Ученикът знае, че любовта към Истината го освобождава от борбата за оцеляване.
 • Ученикът всякога съхранява Любовта, защото знае, че само чрез нея възприема Бога правилно.
 • В смирението на ученика е скрит силен огън. Ученикът живее в потока на Бога. Той е сключил свещен съюз с Тишината.
 • Ученикът има свещен говор. Той има чист и динамичен покой.
 • Ученикът всякога съхранява своята чистота, за да може да има висше ръководство.
 • Ученикът е владетел на себе си и затова обстоятелствата не го владеят.
 • Никога не нарушавай своята безкрайност.
 • Ако изгубиш опората на живота си, придобий увереност.
 • Човекът е красив, когато е създал Безкрая в себе си.
 • Поставяме на първо място Бог в живота си, а после себе си.
 • Ученикът всякога избягва злословия и многословия. Ученикът много бди над думите, вършителите на кармата.
 • Ученикът знае, че тайната на живота е в това, че има само Едно Действащо Същество.
 • Ученикът познава намерението като тайна енергия на собствената си същност.
 • Ученикът познава свещеното Слово и свещеното Слово го познава.
 • Ученикът носи в себе си силата, която може да изменя пространството. Разбира се това става насаме, между него и Бога, във взаимно съгласие.

„Аз съм благодарен, че имам такива ученици, които видях, и за които Учителя ми каза, че са определени.
Аз наблюдавам от много време тяхната работа – мога само да кажа, че е нещо изключително да познаваш истински ученици на Учителя – скромни, тихи, могъщи – ежедневно и съзнателно работещи върху себе си – бих казал – те са една светеща тишина. С тях ще образуваме ядрото на България, с тях ще работим и в бъдещето, защото Учителя иска могъщи ученици – надрастнали изкушенията на живота, победили напълно змията в себе си, господари на себе си и на своята съдба...познаващи същността на учението...чиито символ е диамантената воля. Няма време за поздрави и външна култура, няма време за излишни въпроси, няма време за отпускане и отлагане...няма време за баби в окултизма. Сега е огнено време, огнен цикъл, сега е време, в което се изработва могъществото на ученика и неговото изключително смирение, което е висок връх."
 


Биографични данни:
Елеазар Хараш е творчески псевдоним на Петьо Йорданов, роден във Варна на 29-и януари 1954-а година. Израства в уединение сред семейство на глухонеми. От 8 годишна възраст започва да изучава тайните на природата и да общува активно с невидимия свят. Още като дете е привлечен от невидимото и жаждата за Бога.

Елеазар Хараш е продължител на Учението на Всемировия Учител Беинса Дуно (Петър Дънов), като своеобразно поема щафетата в Учението през 1986-а година от прекия ученик на Учителя – Брат Михаил – Омраам (1900 – 1986).
Елеазар Хараш започва да издава редица книги, както по свои лекции, така и по Словото на Учителя, или както го нарича – Първия Старец от йерархията на 24-мата Старци.

„Името Елеазар Хараш ми е дадено от Учителя през 87-а година, да нося с него отговорност. Дадено е след самадхи, с него нося голяма отговорност. Има две значения, ще кажа само едното: Божествен център."
 
Афоризми от Елеазар Хараш:
 • Чистите действия нямат съдба.
 • Само Любовта лекува, защото е Сила Божия.
 • Бог въоръжава с Любов този, когото иска да съхрани.
 • За да бъде човекът висше същество, той трябва да има воля избрала Бога по свобода и любов.
 • Над всяка практика е чистото сърце, то може да променя събитията.
 • Който е познал себе си, става Изгряващо Слънце в себе си.
 • Силата работи в Тишина.
 • Гласът е загадка. Има гласове, които ни пречистват. Изворът показва, че само това, което е постоянно, е реално.
 • Най-здравословният живот е близост с Бога.
 • Знанията са бреме, Мъдростта е лекота.
 • Истинското образование е да научиш детето да търси Бога цял живот. Детето трябва да търси умението на Словото.
 • Дълбинно Чистото е всякога трудно за разбиране.
 • Овладей себе си, ако искаш да получиш Пътя си.
 • В Любовта е Единението. В Истината е Изчезването.
 • Древността действа с Безмълвие и Безупречност. Древността работи и сега. Тя е тук. Тя е Всеобхватът.
 • Словото превъзхожда всяка наука и религия.
 • Словото отключва световете – измеренията. В Словото е скрит Пътят.


Творчество:
След 1989-а година, Елеазар Хараш продължава изнасянето на лекции, като първоначално това са сбирки в апартаменти и малки зали, в градовете София, Варна, Бургас, Русе, Добрич, Плевен, Шумен, Стара Загора и др. Постепенно започва един процес на поставяне на основите и актуализацията на цялостната визия на всички духовни течения през вековете до днес. Паралелно с това Елеазар Хараш издава книги за духовно развитие. Някои от най-дълбоките са за Христос, автентичното християнство, богомилите, както и множество лекции за Египет, Атлантида, Древна Индия, Учението на толтеките, Мъдростта на индианците, Мъдростта на суфизма, Мъдростта на Лао Дзъ, както и Мъдростта на народите по света.

Една от най-разпространените му книги е „Формулите - свещени ключове“, в която се съдържат 1000 тематични формули за работа със Словото. Най-дълбоките книги на Елеазар Хараш са по темата за Мистериозните Старци.
Освен книги със свои лекции, Елеазар Хараш издава книги на редица мъдреци и мистици. Издава книги на белгийския мистик и драматург, носител на Нобелова награда за литература (1911-а година) – Морис Метерлинк. В серията от книги влизат и книги за Кабала, тайната на числата и множество тематични книги из Словото на Учителя Петър Дънов (Беинса Дуно).

Видео интервюта и лекции:
От 2016-а година Елеазар Хараш започва изнасянето на видео интервюта пред специализирания сайт за духовно развитие и себепознание – Портал12. В поредица от теми, чрез интервютата се навлиза плавно в дълбочината на фундаментални истини и принципи, свързани с осъзнаването, будността и развитието на духовните добродетели и способности. Така от началните и базови теми през 2016-а година, зрителите се потапят до изключително дълбоко Слово, предадено същевременно на разбираем език, едва 3 – 4 години по-късно, разглеждайки ретроспекцията на подбраните теми.

Паралелно с това, Елеазар Хараш продължава да изнася лекции във Варна (и по изключение 2 лекции във Велико Търново (2017 и 2018 година).

Коментари 0

За да коментирате, е нужно да влезете

Спонсори на Портал 12