Събития › източни практики

Дзадзен Ден
25.09.2016 г./25.09.2016 г.
Начало 08:30 ч.