Търси

Книгоиздаване

Дейността по книгоиздаване в Издателство Портал12 включва както съставителство, предпечат и печат на книги, а също и партньорство с български автори в сферата на тематичните интереси на Портал12 като алтернативна медия. За разлика от редица други издателства, ние осигуряваме значително по-висока част от приходите за авторите, като ценим техния труд и често използваме всички средства за взаимоспомагателни дейности и благотворителни кампании. За нас книгоиздаването не е търговия, а съкровен творчески процес, който е основан на принципи, идеали и ценности.

Разполагаме с професионален екип по предпечат, коректорска дейност и дизайн, както и с печатна база във Велико Търново. Осигуряваме маркетинг, разпространение, логистика и ритейл продажби на книги.

Книгоиздаването в Портал12 е мост между авторите и читателите, осигуряващ плавен трансфер на познание по специално подбрани теми, които вдъхновяват и обогатяват читателите. За запитвания: 0878 24 25 87 ; info@portal12.bg

Спонсори на Портал 12