Публикации › идеята Живот

06.07.2018 г.
7228

Освен като Идея Животът би трябвало да бъде разглеждан и осъзнаван като творчески процес

Освен като Идея Животът би трябвало да бъде разглеждан и осъзнаван и като творчески процес. Той е проява на Идеята за Съзидателност, а в своята същност тази Идея е Програма за създаване и развитие на Сътворението.