Търси

Публикации / геноцид срещу човечеството

ГМО храни - манипулации - пропаганда - корпорации - геноцид срещу човечеството
20.04.2016 г.
1385
3

Двете големи манипулации на Webit 2016 - виртуалната реалност и ГМО храните!

Притеснително е хора, които не разбират от земеделие и продоволствена сигурност да пропагандират употребата на ГМО, без да се вземат под внимание устойчивостта на такъв тип земеделие, влиянието върху здравето на хората и пагубният ефект върху селското стопанство
Виж повече

Портал12 TV /геноцид срещу човечеството

Събития /геноцид срещу човечеството

Спонсори на Портал 12