Шамбави махамудра - Садгуру - програми

18.01.2019 г. 22:24 ч. от: Зоя Гекова
0 0
Здравейте, за интересуващите се от йога и по-специално от програмите, разработени от Садгуру:

Шамбави махамудра е пречистваща крия (техника за работа с вътрешните енергии), която спомага за цялостното равновесие на човека. Тя има многочислени ползи за здравето (вж. по-долу), но също така допринася и за духовното израстване чрез работа върху различните тела - физическо, умствено, емоционално и енергийно. Шамбави махамудра е с много древни корени, някога е била практикувана от тесен кръг последователи. Заслугата на Садгуру е, че в продължение на 21 години я е пригодил така, че да може да бъде практикувана от всекиго, премахвайки потенциално опасните окултни елементи, но запазвайки силата й за вътрешно преобразуване.
Това е една от основните програми на « Иша » - фондацията, създадена от Садгуру. Въвеждането в Шамбави махамудра е заключителният етап на курса, наречен « Вътрешно инженерство » (https://www.innerengineering.com/ieo-new/). Докато курсът може да се изкара онлайн, посвещението в Шамбави Махамудра може да стане само на живо.
За момента този курс все още не е достъпен на български. Обучението на учители за въвеждане в Шамбави е дълго и изисква необходимото време. Докато това стане факт, ето няколко варианта, за тези, които са заинтересовани, имат тази възможност и говорят други езици:

- Тази пролет, през април (на 21 и 22), в Лондон ще има програма за въвеждане в Шамбави махамудра със Садгуру. Такива програми с участието на Садгуру се организират обикновено в САЩ. Предварително е необходимо да се завърши онлайн курса по «Вътрешно инженерство », който е своеобразна интелектуална подготовка. Въвеждането в Шамбави махамудра от Садгуру, просветлен йоги от най-висша степен, е ценна възможност. Информация и записвания:
https://isha.sadhguru.org/in/en/yoga-meditation/london/inner-engineering-with-sadhguru?fbclid=IwAR3oKMx8EsXeAEg4MvlTiShSM1PU6KN7C3FFpzFHNObyvILlEqYtb_r6mpA />
https://youtu.be/rweFJEZOgC0 />
- Четиридневни курсове по « Вътрешно инженерство » с въвеждане в Шамбави махамудра от учител, обучен лично от Садгуру, се организират периодично в центровете в Лондон, Париж, Берлин и др. Може да следите за тях тук:
https://www.ishayoga.eu/index.php/london-centre/ />https://isha.sadhguru.org/in/en/yoga-meditation?type=ishayoga />
Повече информация за здравословните ползи от Шамбави махамудра:
https://www.innerengineering.com/ieo-new/benefits/ />https://youtu.be/6yqlWqEiZ7M />
Поздрави,
Най-близката възможност за курс “Вътрешно инженерство” с въвеждане в Шамбави Махамудра е може би в Букурещ (на английски език).
30.01.2019 г. 20:14 ч. от: Yordan Petkov
0 0
31.01.2019 г. 07:59 ч. от: Yordan Petkov
0 0
"...За съжаление, ние сме забравили истинското значение на тази дума. „Гуру“ буквално означава „прогонващ мрака“. Противно на разпространеното схващане, функцията на гуру не е да учи, проповядва или да привлича към правата вяра. Гуруто е тук, за да хвърли светлина върху измеренията отвъд сетивните ви възприятия и психологическата ви драма – измерения, които в момента не сте в състояние да видите. И най-вече гуруто е тук, за да хвърли светлина върху самата природа на битието.

Днес са модерни множество измамни и опасно подвеждащи учения. Едно от тях е „бъди в момента“. Идеята му е, че ако искаш, би могъл да си някъде другаде. Как изобщо е възможно това? Настоящето е единственото, в което можеш да бъдеш. Ако живееш, живееш в този момент. Ако умреш, умираш в този момент. Този момент е вечност. Как би могъл да се измъкнеш от него, дори да се опитваш?

В момента може би страдате заради нещо, което се е случило преди десет години, или заради нещо, което може да се случи вдругиден. И двете неща не са истина. Те са просто игра на паметта и въображението. Това означава ли, че за да намерите покой, трябва да унищожите ума си? В никакъв случай. Означава просто, че трябва да поемете командването. Умът ви носи огромни резерви от памет и невероятни възможности на въображението, които са резултат от еволюционен процес, продължил милиони години. Ако можете да го използвате, когато поискате, и да го оставите настрана, когато не ви е нужен, умът може да бъде фантастичен инструмент. Да отбягвате миналото и да не обръщате внимание на бъдещето означава да превърнете тази чудесна способност в тривиалност. Така „бъди в момента“ става осакатяващо психологическо ограничение, тъй като отрича нашата екзистенциална реалност.

Друг популярен лозунг на нашето време е „прави само едно нещо в даден момент“. Защо да правите само едно нещо, когато умът е феноменална многомерна машина, способна да поддържа няколко нива на активност едновременно? Защо ви е да заличавате ума, вместо да го овладеете и да се научите да го управлявате? Щом можете да познаете опияняващата радост от мисловната дейност, защо да избирате лоботомията и доброволно да предпочитате да съществувате като зеленчук?

Друга фраза, превърнала се в клише от прекалено използване, е „позитивно мислене“. Когато се опростява прекалено и се използва като някаква мантра за бързо намиране на решения, позитивното мислене е начин да замажете или захаросате реалността. Когато не можете да обработвате информацията в реално време и да контролирате психологическата си драма, вие се вкопчвате в „позитивното мислене“ като в успокоително. Първоначално може да ви се стори, че то вдъхва в живота ви нова увереност и оптимизъм, но по същество позитивното мислене е ограничено. Ако отричате или ампутирате една част от реалността, това ви дава изкривена гледна точка към живота в дългосрочен план.

Да не забравяме и стария бизнес с експорта на човешкото благополучие в небесата и твърдението, че сърцевината на вселената е любовта. Любовта е човешка възможност. Ако се нуждаете от опреснителен курс, можете да вземете уроци от кучето си. То е изпълнено с обич! Не е нужно да излизате в открития космос, за да познаете любовта. Всички тези детински философии идват от приемането, че битието е центрирано около човека. Тази идея ни е лишавала от всякакъв здрав разум и ни е карала да извършваме някои от най-нечовешките и ужасни престъпления в историята, които продължават да се повтарят и до днес.

Като гуру, аз нямам доктрина за учене, философия за насаждане и вяра за пропагандиране. И е така, защото единственото решение за всички несгоди, измъчващи човечеството, е преобразяването на самите нас. Това преобразяване не е постъпателно подобрение. То се постига не чрез промени в морала, нагласите или поведението, а чрез докосване до собствената ни безкрайна природа. Преобразяването означава, че от старото не остава нищо. То е коренна промяна на начина, по който възприемаме живота.

Да знаеш това е йога. Този, който въплъщава това, е йога. Онзи, който те насочва в тази посока, е гуру.

Целта ми в тази книга е да ви помогна да превърнете радостта в свой постоянен спътник. За да постигне това, книгата ви предлага не проповеди, а наука; не учение, а технология; не предписания, а път. А сега е време да започнем да изследваме тази наука, да използваме технологията, да вървим по пътя.

При това пътешествие гуруто не е крайната цел, а пътна карта. Вътрешните измерения са непознат терен. Ако изследвате непознат терен, не е ли по-добре да има указатели? Възможно е сами да си намерите път, но кой знае, това може да отнеме цял живот. Когато се намирате на непознат терен, просто е разумно да имате упътване. На едно ниво гуруто е точно това – жива пътна карта.

И точно затова съществува тази прословута четирибуквена дума.

И за да направя нещата два пъти по-лесни за вас, реших да я направя осембуквена...

...Садхгуру "
31.01.2019 г. 08:01 ч. от: Yordan Petkov
0 0
"Ако искате да търсите друго измерение, винаги е по-добре да
сте до някого, който вече е в това измерение. Иначе пътуването изглежда безкрайно. Много са малко хората, които наистина биха желали да опънат платна в открит океан и да не знаят къде отиват. Те
просто тръгват и някой ден може и да намерят нещо. Някои могат да намерят, други - да загинат, а някои ще прекосят океана. Днес знаем, че земята е кръгла и накъдето и да тръгнем, все ще стигнем до
суша. Предположете, че не знаете това и сядате в една лодка, за да потеглите в океана. Просто тръгвате. Това не може да го направи всеки. Не всеки може да осъществи това пътуване. Трябва да имаш
желание, за да му посветиш живота си. И така, ти искаш да влезеш в друго измерение, което не е на сегашното ти ниво на преживяване и разбиране. Има няколко начина, по които можеш да го направиш.
Единият е да ти дам пътна карта и да се справиш сама. Зависи изцяло от теб. И така, ако искате да отидете в измерение, което е отвъд вашето преживяване и разбиране, пътната карта е полезна, но дори и
с нея, вие знаете, че по всяко време можете да се изгубите. Другият начин е да ви поставя в моя коловоз и да ви кажа: „Следвайте ме!". Тогава трябва да вървите с определена крачка. Внезапно пада
мъгла и вие не можете да виждате коловоза. Мислите, че сте излезли от него. Между вас и мен може да има десет вагона, но отново си мислите: „Той ме е изоставил". Повечето хора следват този път. Друг
начин да стигнете там е да се качите в моя автобус. След като вече сте седнали, даже и да заспите, това няма значение. Ще стигнете, но не може да шофирате. Това са трите начина и аз приветствам всеки
от тях. Ако си авантюристичен тип, използвай пътната карта. Ако не искаш приключения на всяка цена, но си достатъчно смел, можеш да следваш коловоза. Повечето хора, които твърдят, че са авантюристи,
избягват приключенията при всяка възможност. Просто се огледайте внимателно. Или ако сте се изморили да се губите и не искате да доказвате нищо - нито на себе си, нито на някой друг, качете се на
автобуса и се настанете удобно. Той ще отиде където трябва. Изборът си е ваш. За мен е все едно. Ако имате много време, тогава се позанимавайте с картата. Ако бързате, качвайте се в автобуса. Не е
нито лесно, нито трудно. Толкова е просто. Само дето умът ви се обърква: той е дърпан и тласкан от толкова много фактори и функционира в зависимост от ограничения, които сте му наложили, независимо
колко сте ги украсили. Ако престанете да разкрасявате ограниченията си, ако спрете да гледате на оковите си като на украшения, които носите и се гордеете с тях, тогава всичко е толкова просто и
лесно. Моля ви, вижте по какви измамни начини търсите подкрепа за своите ограничения. Искате да мислите за тези пречки като за естествени препятствия."

Садгуру Яги Васудев
04.02.2019 г. 08:23 ч. от: Yordan Petkov
1 0
„По принцип крия означава „вътрешно действие“. Това е действие, което не включва тялото,ума или материалните измерения на енергията. Ако действията ви намират външен израз включващ тялото, ума и материалните измерения на енергията, това е карма. Но, ако се обърнете навътре и извършвате действия отвъд всички измерения на материалното, това е крия. Карма е процесът на обвързване. Крия е процесът на освобождаването.
Ако исках да ви уча на крия като практики, щях просто да ги напиша в книга, за да ги научите и запомните. Но за да бъде жив процес, за да остави отпечатък във вас по някакъв начин, крия се нуждае от дисциплина, посвещаване и приемане. Когато тръгвате по напълно нов терен, ако нямате доверие на водача си, пътуването става ненужно дълго и трудно.
Посветих 21 години от живота си в трансформиране на една мощна крия известна като Шамбхави Махамудра, за да може да бъде преподавана на много хора от днешния свят. Някои аспекти, които може да дадат възможност на хората да наранят себе си или другите, или да влияят на стихиите около тях, бяха изключени така, че да останат единствено физическите, психологическите и духовните облаги. През тези две десетилетия нарочно стоях настрана от всякакви публични изявления, защото цялото ми внимание беше насочено предимно върху преправянето на тази крия така, че да бъде широко достъпна и без нежелани ефекти.
В някои кръгове има голям интерес към мистичните преживявания. Мнозина твърдят, че са имали невероятни паранормални преживявания и ги сочат като доказателство за духовната си еволюция. Често срещана в духовните речници на хората е думата „самадхи“, на която се гледа като сертификат за мистично достижение. Самадхи е състояние на спокойствие, в което интелектът излиза извън обичайното си действие да дискриминира. Това на свой ред ви освобождава от физическото тяло по такъв начин, че между вас и тялото има разстояние. Самадхи е значителна стъпка в духовната еволюция. Но не и върховната. Някои хора могат да достигнат до ниво на самадхи, но това е само временно.При влизането в такива състояния пред вас наистина се открива ново измерение. Основното обаче е, че то няма да ви остави завинаги променени. Вие не преминавате в друга реалност. Нивото ви на възприемане се е задълбочило, но не можете да се освободите във върховния смисъл.“
Садхгуру
„Вътрешно изграждане“ Йога пътеводител към радостта
16.02.2019 г. 10:55 ч. от: Yordan Petkov
0 0
Много харесвам Садхгуру, препоръчвам го, затова ще направя едно пояснение. Често срещам по форумите, че Петър Дънов казал,че йога не е за българите. Йога е за българите. Мантрите на изтока не са за нас. Имаме една вътрешна съпротива към тях. Те не са естествени за нас. Не съм срещал последовател на Дънов или Щайнер да е навлязъл навътре в себе си. Обикновено са много добри теоретици. Източните практики помагат за навлизането навътре, но когато стигнем до мантрите има много добри западни медитации с текстове и музика от нашите земи. Те директно ни вкарват навътре без съпротива. Времето, в което живеем изисква известна гъвкавост и разграничение. С директно следване на старите майстори отиваме в задънена улица.

Направете дарение

Портал12 е алтернативна медия, която се издържа от съпричасността на читателите. Подкрепете ни за повече материали и видео.

Можете да направите дарение по един
от следните начини:
paylogo1 paylogo2 paylogo3