За окултното християнство и ...

15.08.2018 г. 09:07 ч. от: Yordan Petkov
0 0
„Седем степени на посвещение преминава Ученикът, за да стане господар на своя живот“
Много интересна публикация в портал 12, затова ще я копирам и ще опитам да направя кратко разграничение. Защо искам да правя разграничение?- Защото има смесване на окултно християнство с практическа магия. Още първите изречения ни насочват към практическата магия: „Задачата на ученика на всяка окултна езотерична школа е да работи за превръщането на всички отрицателни сили в себе си в положителни, творчески и организиращи, с което той завлядява и онези духове, които стоят зад тях. Защото всички сили в Природата и живота са свързани с известни категории същества, които са техни господари. И да стане човек господар на своя живот, той трябва да се научи да управлява тези духове, които стоят зад енергиите, които пораждат различните състояния у човека.“
Духовете нямат нищо общо с Духовния свят. Те са далеч от него. С управление на духове и различни енергии,които пораждат различни състояния в човека,се занимават братя и сестри, които не са в редиците на Бялото братство.
„Учителя Беинса Дуно (Петър Дънов) казва, че в Християнството има седем степени, през които ученикът трябва да мине, за да стане господар на лошите духове. Той казва буквално следното:
Седем стъпки има, които трябва да извървите, преди да можете да властвате над лошите духове. Нечистите духове ги е страх от светлината и докато човек е обърнат с гръб към Бога, той няма светлина, защото светлината иде от Бога и тогава той е уязвим от лошите духове.“
Този цитат ми се струва изваден от контекста, защото следват стъпки, как да общуваме с Бог, а не как да владеем духовете. В пета степен се казва: „Тогава той става свободен гражданин на Природата и господар на своя живот и никой не може да владее над него.“ И добавя: „Само когато влезе в тази степен, човек може да владее над лошите духове, само тогава човек може да бъде в истинския смисъл на думата ученик.“
„В шестата степен има много видове дарби. Всяка дарба е свързана със специфичен род енергии и същества във Вселената. Тя не е лично притежание, тя идва от друго място. Дарбите са специфични енергии, чрез които Космическият Принцип излива една част от себе си в определено човешко същество, за да може то да помогне на хората да се включат в духовното развитие на човечеството и Вселената. Окултната наука казва, че освен явни, има и тайни дарби, те имат по-дълбока окултна мисия.“
В класическите текстове, когато се изброяват стъпките на ученичеството, духовете не се коментират, а дарбите, достъпът до Енергии само се споменава с уточнението ученикът да не се занимава с тях защото това е отклонение от Пътя. За пета степен само ще добавя, че дори ученикът да стане независим от лошите духове, черните братя продължават да имат достъп до неговите близки - родители, братя и сестри, деца- няма пълна независимост, оставаш уязвим.
По-интересна е шестата степен, защото в нея се дава целта на ученичеството: В шестата степен имаш пряка връзка с: „всички сили в Природата и живота са свързани с известни категории същества, които са техни господари.“ В шеста степен се свързваш със съществата стоящи зад Природните сили, но не за да ги владееш. Влизаш в хармония с тях, получаващ помощ, защото те са много по-големи от човека, колкото и да е напреднал в развитието си.Те са част от друга йерархия. Но и част от общия ред. В шеста степен влизаш във връзка и с други същества, но отново подчертавам, не владееш нищо. Теб те няма, ти си празен, Бог се проявява, не малкото ти Его. Един човек направил тези стъпки се познава не по силите, които владее, а по качествата, които проявява в ежедневието. Ученичеството практикувано правилно носи качества, не сили. Силите са цел на друга категория хора. Ако в ежедневието не се проявяват качествата, които се добиват по пътя на ученичеството, а се проявяват сили, значи сме ученици в друга школа, не вървим към Бог.
В този и други форуми съм разказвал, но ще го повторя за да съм по-ясен. Енергийното устройство на човека е такова, че той в ежедневието си може да издигне енергията си много високо по страничните енергийни канали и това създава лъжливото впечатление за растеж. Ясновидство, лечителски способности, боравене с различни енергии вътре в себе си или изпращане към други хора създава илюзията за растеж. Духовете влизат в човека, когато енергията му се движи по тези странични канали. Влиянието им също идва от това, че използваме страничните канали. Ако енергията в човека се движи по Централния канал, тогава той не зависи от външни влияния и тогава става господар на съдбата си. Затова класическите текстове не се занимават с духове и сили, защото се занимават с това, как да се научим да пропускаме Енергиите по Централния си канал. Целта на седемте стъпки е тази, да се свържем с Бог по Централния канал.

"Задачата на ученика на всяка окултна езотерична школа е да работи за превръщането на всички отрицателни сили в себе си в положителни, творчески и организиращи, с което той завлядява и онези духове, които стоят зад тях. Защото всички сили в Природата и живота са свързани с известни категории същества, които са техни господари. И да стане човек господар на своя живот, той трябва да се научи да управлява тези духове, които стоят зад енергиите, които пораждат различните състояния у човека. Учителя Беинса Дуно (Петър Дънов) казва, че в Християнството има седем степени, през които ученикът трябва да мине, за да стане господар на лошите духове. Той казва буквално следното:
Седем стъпки има, които трябва да извървите, преди да можете да властвате над лошите духове. Нечистите духове ги е страх от светлината и докато човек е обърнат с гръб към Бога, той няма светлина, защото светлината иде от Бога и тогава той е уязвим от лошите духове.
Тези седем стъпки са следните:
Обръщане към Бога
Затова първото нещо, което човек трябва да направи, е да се обърне към Бога. Вие сега сте обърнати с гръб към Бога и затова във вашия свят има тъмнина. Трябва да се обърнете с лице към Бога. Без обръщане към Бога не може. В процеса на обръщането към Бога човек трябва да обърне ума и сърцето си и да ги очисти от всякакъв прах, който се е наслоил по тях. Обръщането е от Бога. Човек не може да се обърне към Бога, към духовния живот, преди Бог да го е свързал отвътре.
Покаяние
Второто необходимо нещо е покаянието. То е преглеждане, ликвидиране на старите сметки. Човек си прави равносметка на досегашния живот и намира, че така, както е живял досега, е задлъжнял и не може да излезе от това положение. Като не може да се справи с това положение, той трябва да се моли на своя кредитор, в случая Бог, да му отпусне нов кредит. Това е покаяние. Ще си признаеш пред Бога, че си пропуснал добрите възможности и си проиграл всичките си капитали, и ще се молиш за нов кредит. Това е покаяние. Ще си признаеш пред Бога, че си пропуснал добрите възможности и си проиграл всичките сих капитали, и ще се молиш за нов кредит. Тогава Бог ще ти даде нов кредит и ще те прати в света да учиш отново. Покаянието е от самия човек.
Спасение
Третата степен е спасението. При спасението двете горни неща са свързани. Спасението настъпва, след като човек е преминал обръщането и покаянието. Спасението седи в това, че Бог дава на човека нов кредит и го праща в света да учи и работи. Спасението е от Бога. При спасението се образува правилна връзка между астралното и умственото тяло - умът и сърцето се хармонизират.
Възраждане
Четвъртата степен е наречена възраждане. Възраждането е процес, подобен на цъфтенето и завързването на плодовете. След като човек се спаси, той е посаден като семе в земята, пониква, израства, разцъфтява се и дава плод. Той се възражда за нов живот. Възраждането е от човека и иде след спасението. Той се възражда за нов живот. Възраждането отговаря на озарението и на степента вярващ при богомилите.
Новораждане
Петата степен е наречена новораждане. То иде след възраждането. При новораждането човек се освобождава от кармичния закон на причини и последствия. Тогава той става свободен гражданин на Природата и господар на своя живот и никой не може да владее над него. Само когато влезе в тази степен, човек може да владее над лошите духове, само тогава човек може да бъде в истинския смисъл на думата ученик.При новораждането се образува правилна връзка между умственото и причинното тяло и умът и душата се хармонизират и душата започва един нов път на развитие.Преди да дойде до петата степен, става голяма промяна в човека, стават такива промени, които не стават при другите степени. Понеже е пред посвещение, тук човек минава през големи страдания и изпитания. Като наближава петата степен, наближава една буря за човека - става вихрушка в него.При новораждането всички връзки няма да се скъсат, но се видоизменят. Новораждането е от Бога. В петата степен връзката с Бога никога не се губи, защото човек придобива абсолютната Вяра, Вяра над всички условия.
Посвещение
При тази степен се навлиза в окултното развитие на волята. Преди това умът и сърцето трябва да са постигнали хармония, а тук, в шестата степен, се дават тайни методи, по вътрешен път, при които се развива волята. И когато волята се развие, тя може да скове всяка опасност и всяка фаталност. В тази степен се осъществява истинската медитация, защото истинската медитация произлиза от дълбокия и духовен начин на живот. Т.е. медитацията трябва да стане начин на живот. Тук се осъществява истинското вглъбяване в Словото, а на езика на посвещението това означава, че вглъбяването в Словото е вглъбяване в Тайните на Живота и Битието. Тук ученикът е в постоянна и мистична връзка със Словото.
Посвещението е от човека, то не зависи от Бога, човек сам си го изработва. В тази степен се навлиза в Тайната на Словото и Словото се изявява като чисто битие, а това е образът на Прачовека.Според окултната наука, в шестата степен се разкриват ключови тайни на Природата и ученикът става посветен. В тази степен става изключителна трансформация на съзнанието и се влиза в друга, специфична област на съзнанието. Тук няма карма за изплащане, а ученикът носи кармата на човечеството и затова трябва да мине през Голгота, за да дойде до седмата степен. В тази степен за окултния ученик не съществува такова страдание, което той да не може да превърне в радост и светлина - това става в шестата степен.
В шестата степен има много видове дарби. Всяка дарба е свързана със специфичен род енергии и същества във Вселената. Тя не е лично притежание, тя идва от друго място. Дарбите са специфични енергии, чрез които Космическият Принцип излива една част от себе си в определено човешко същество, за да може то да помогне на хората да се включат в духовното развитие на човечеството и Вселената. Окултната наука казва, че освен явни, има и тайни дарби, те имат по-дълбока окултна мисия.
Възкресение
Това е последната степен на Земята, тук се завършва човешката еволюция. Възкресението е от Бога, то не зависи от усилията на човека, защото той трябва да е направил вече всичко, каквото е зависело от него. В тази степен Бог въвежда човека в Космичното Съзнание, това е подготовка за осмата степен (Възнесението). Той се подготвя с това да стане съработник на Бога - и на Земята, и отвъд - и то в най-висшия смисъл на думата. При възкресението долните тела - физическото, етерното, астралното, менталното и причинното - се свързват с Божественото тяло в много силен синтез.
Това са седемте степени, които показват колко е силен Пътят на ученика, той дойде до числото седем. Това е високият връх, в който ученикът ще извоюва своята свобода, в която той ще бъде зависим само от Бога. Това означава, че възкресението е връщане към Божествения свят.

автор: Влад Пашов, из "Богомилството - Път на съвършените" "

Направете дарение

Портал12 е алтернативна медия, която се издържа от съпричасността на читателите. Подкрепете ни за повече материали и видео.

Можете да направите дарение по един
от следните начини:
paylogo1 paylogo2 paylogo3