За Просветлението

23.02.2018 г. 08:04 ч. от: Yordan Petkov
0 0
Живеем в 2018 година след раждането на Христос, знаем за лъжепророците,но много трудно осъзнаваме себе си като такива. Няма изключения, всеки от нас пишещ по форумите малко или много заблуждава четящите. Разликата е в това, колко човека четат написаното. Понеже познавам тази тема ще се опитам да внеса малко яснота за търсещите. Просветлението се случва, когато собствената енергия се издигне над Сахасрара в осезаемо количество. Усещането е като за река от енергия. Гледано от позиция на Войд -от схемата- Просветлението е далечно и трудно. Но то може да се случи на всеки,който издигне собствената си енергия и осъзнатост. С други думи Просветлението е когато собствената осъзнатост се издигне до нивото на Сахасрара чакра. Идеите,че просветлението е трудно, само за единици или избрани идват от далечното и близко минало. Идеята,че просветлението има начало, но няма край идва от хора, които не са го достигнали. Когато осъзнаването премине осма чакра Просветлението губи предишния си смисъл на нещо Върховно, то става част от "стълбата" на осъзнатостта.
12.04.2018 г. 08:02 ч. от: Yordan Petkov
0 0
Срещал съм много хора, които са около просветлението, обикалят наоколо, но не знаят къде са. Изгубили са се по Пътя. Те са полу-готови, още малко им трябва, но....времето тече, а те чакат да се случи или да го познаят. Просветлението не се случва. Стъпка по стъпка трябва да осъзнаваш къде си и накъде отиваш. Всяко ниво, всяко стъпало трябва да е осъзнато.Тогава, когато достигнеш до просветлението знаеш ,че си го постигнал, стъпал си на това стъпало.

Направете дарение

Портал12 е алтернативна медия, която се издържа от съпричасността на читателите. Подкрепете ни за повече материали и видео.

Можете да направите дарение по един
от следните начини:
paylogo1 paylogo2 paylogo3