За практиките

02.12.2017 г. 08:00 ч. от: Yordan Petkov
0 0
Будизма предлага три стъпала — концентрация, медитация, съзерцание.
Шри Патанджали, нещо подобно — обект, субект и свидетел. Как да го постигнем? - С практика!
Вниманието е това, с което разполага всеки, но го използваме по различен начин. Обикновено то е разпиляно, разхвърлено. Затова има курсове, общи медитации — за да се съберем, за да съберем вниманието си тук и сега. От това, къде е вниманието ни, зависи какво ни се случва, зависи животът ни, зависи всичко. Всичко зависи от вниманието ни. Чрез вниманието ни Бог работи чрез нас. Чрез вниманието ни Духът твори чрез нас.
Чрез редовна медитация можем да достигнем до състояние да присъстваме тук и сега. Това е трето ниво в обучението. Първо е състоянието без мисли, второто е без съмнения и третото е присъствие тук и сега. Когато присъстваме тук и сега, ние сме едно с Бог и каквото и да направим, го прави Бог. Когато присъстваме тук и сега, ние сте в центъра. В ляво е миналото — можем да се върнем колкото назад пожелаем — в собствения си живот, в този на някой друг, в живота на Земята или на Галактиката ни. В дясно е Бъдещето — можем да отидем колкото напред пожелаем, по същия начин, както в миналото. Под нас е подсъзнанието — лично, световно, колективно, универсално. Над нас е над съзнателното по същия начин.
Много сензитиви имат достъп до различни нива, но това не е чисто познание защото отсъства свидетелят — този, който стои в центъра. Когато вниманието е събрано, то става творческо. Това е единственото обучение, това е единствената дисциплина. Нищо друго не е необходимо. Чистото внимание не създава карма. Каквото и да направим няма последствия.
Връщам се на практиките. За да бъдат разбрани по—добре, трябва да направя още едно уточнение— Светият Дух. Мъжкият род предполага и мъжки принцип, но не е така. Когато първата стъпка е в грешна посока, втората също е в грешна посока и т.н., затова още в началото трябва да започнем от правилните позиции. Духът е женски принцип, майчин. Духът е нашата Майка, която ни закриля, която ни води, която твори. Цялото, което е безименно, безформено и всеобхватно, за по—лесно разбиране можем да го сведем до това, което в Християнството е известно като Бог Отец, Бог Син и Светия Дух. Тук използвам само термините защото са общоизвестни, но ще вложа друг смисъл. Бог е Мъжкият принцип във Вселената— Той е Всезнаещ, Всепроникващ и т.н. Но той е с такава висока вибрация, че на практика можем да го приемем за неподвижен и тъмен. Ако го оприличим на светлина, това означава да го принизим. Светлината може да е една от проявленията му, но не е цялото. Духът, Женският принцип, е творческият принцип. Всичко, проявено и още непроявено, е Духът. Той също е всеобщ принцип. А Децата са отделните елементи, клетките на Цялото, които го изграждат, но имат относителна самостоятелност. Тези клетки също са Божества, гледани от позиция на материалното проявление — човек в тяло, но този човек може да осъзнае себе си и като Бог, ако се събуди за целия си непроявен потенциал.
22.02.2018 г. 10:39 ч. от: Иван Димитров
0 0
Здравейте интересувам се от семинара за астрално пътуване с любомир розенщайн. някой посещавал ли е предходни такива и имате ли представа дали някой е успял да се отдели от тялото си? Нямам наблюдения относно господина но за мен представлява интерес най вече практическата част.
22.02.2018 г. 13:15 ч. от: Yordan Petkov
0 0
Астрала съдържа в себе си най-тъмната част от човека.Там е Ада с всичките му кръгове,от там идват духовете които обсебват хората,там има и най-различни други същности. Съзнателно да се ходи в Астрала е опасно и да не засегна някого,но е глупаво.Има по-високи,по светли и безопасни нива.

Направете дарение

Портал12 е алтернативна медия, която се издържа от съпричасността на читателите. Подкрепете ни за повече материали и видео.

Можете да направите дарение по един
от следните начини:
paylogo1 paylogo2 paylogo3