За медитацията

18.11.2017 г. 09:37 ч. от: Yordan Petkov
0 0
За медитацията

Тези, които говорят за медитацията с положителни термини просто не знаят за какво говорят. Или знаят много добре — за собствения си бизнес, не и за лечебния метод медитация. Медитацията е отрицание. Всичко, което в литературата се посочва като медитация, е в най-добрия случай стъпка към нея, стрелка, която дава посока. Нищо повече, защото медитация и вътрешна тишина е едно и също. Но тази тишина не може да се постигне с усилия или нещо положително — тя не е изкачване, а слизане. Малко по малко отпада всичко натрупано във времето и се спуска тишината, тъмнината.
Тази тъмнина е положителна, тя изпълва всичко, но няма страх. Колкото повече намалява Аза толкова повече се проявява Бог. Няма риск, няма празнота, няма загуба на Аза. Намалява малкия Аз, но едновременно с това расте Бог. Колкото по—малко се усещаш като Аз, толкова по—реално се усещаш като Бог. Има един естествен растеж и една синхронна замяна на малкото с голямото. Колкото повече разширяваш обхвата на вниманието си, толкова по—добър проводник на Божественото ставаш. Тези, които поне за малко са усетили колективността под някаква форма, ще ме разберат веднага. Пътят към медитацията не е да разширяваш егото, а да дадеш път на Бог да се прояви чрез теб.
Да отстъпиш, да Му дадеш да ти покаже какво може да направи, чрез твоите две слаби ръце или ограничен ум. Няма ограничение за разширението нито за способностите. Това, което в литературата се описва като сили и способности по духовния път, са приказки за деца. Не ги отричам, но Божественото, когато му дадем път да се прояви през нас, надминава и най—смелите фантазии, защото започва своите прояви от там, където спират фантазиите.
Медитацията е лечение. Обикновено всеки бранш, всяко съсловие се стреми да поддържа качеството на предлаганите услуги със закон. Религията не прави изключение, но тя в днешния си вид е една услуга, бизнес. Медитацията не е защитена със закон, тя е един термин, който се е обезценил, всеки може да изкаже мнение, да има виждане или да я преподава в платени или безплатни курсове. Думата е обезценена, медитацията като същност си остава недостъпна за мнозинството в наши дни, както и в близкото или по—далечно минало. Лесно е да се философства на религиозни теми. Ако си добър философ, можеш да кажеш каквото си искаш — няма кой да те опровергае, а ако има такива хора, те не привличат масовия читател и тяхната критика остава почти нечута или неразбрана. Точно тези религиозни философи са нанесли най—голяма вреда защото дават грешни пътища и методи и най—вече грешни изводи.

Направете дарение

Портал12 е алтернативна медия, която се издържа от съпричасността на читателите. Подкрепете ни за повече материали и видео.

Можете да направите дарение по един
от следните начини:
paylogo1 paylogo2 paylogo3