Душата на звезда

04.11.2017 г. 08:02 ч. от: Yordan Petkov
0 0
За мен целта на присъствието ни на Земята е да се подготвим да изпълним предназначението си. Постоянно възниква нова материя, тя трябва да бъде одухотворена. Когато напреднем в осъзнаването си, първо ни се дава една планета да се грижим за нея. По късно, когато напреднем още, ни се дава звезда. Ставаме душата на звезда с всички произтичащи от това отговорности.
За да ни се даде планета трябва да достигнем до девето ниво на съзнание /Девета чакра, втората след Сахасрара/. За да станем душата на звезда трябва да достигнем тринадесето/Дванадесет осъзнати тела и излизане в безтелесност/. Докато сме тук, на Земята, живеем в двата свята - като човек, в първите седем и като звезда в останалите пет. Тринадесетото ниво е извънтелесно.
Има и други пътища за развитие, този познавам аз. Сред нас има високо развити същества слезли от безтелесното си съществуване за да влязат в тела и да ни помагат. При по-осъзнатите идват пратеници на далечни цивилизации за да търсят помощ. Много е голям човешкият потенциал.

Направете дарение

Портал12 е алтернативна медия, която се издържа от съпричасността на читателите. Подкрепете ни за повече материали и видео.

Можете да направите дарение по един
от следните начини:
paylogo1 paylogo2 paylogo3